Očima expertů: Jak a kdy dávat dětem kapesné

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma | 4. 3. 2016 | 2 komentáře | 29 334
běžné účtydagmar prajzlerovádítěfinanční gramotnostkapesnélukáš kovanda

Na co si dávat pozor, když chcete svým ratolestem začít vyplácet kapesné? Zeptali jsme se učitelů, lidí ze vzdělávacích institucí, ekonomů i lidí z bank.

Očima expertů: Jak a kdy dávat dětem kapesné

Děti by se měly učit hospodařit s penězi už od útlého věku. A jednou z nejužitečnějších pomůcek pro zlepšování finanční gramotnosti je bezesporu kapesné. Rodiče si ale často nevědí rady s tím, jak a kdy ho začít dětem dávat. Od kolika let má kapesné smysl? Je lepší ho dětem vyplácet v týdenních, nebo spíš měsíčních intervalech? Kolik peněz by to zhruba mělo být? Je lepší dávat hotovost, nebo dítě co nejdřív učit zacházet s účtem a třeba i s platební kartou? A měly by si děti z kapesného platit veškeré výdaje, tedy i tramvajenku, obědy ve škole, účet za mobil, nebo je lepší dávat tímto způsobem peníze jen na věci, ze kterých mají opravdu radost, a nutné výdaje řešit stranou?

Bohumil Kartous

vedoucí komunikace společnosti EDUin

Bohumil Kartous
+6
+
-

Výukové programy na zvyšování finanční gramotnosti nejsou efektivní, pokud děti samy nehospodaří. Auto se nenaučíte řídit z přednášek.

Konkrétní rady: Je dobré dětem ukázat, že peníze mají svou hodnotu. Nejlépe se to ukazuje prostřednictvím práce. Nechcete-li vychovávat věčně nedospělé se stále nataženou rukou, je dobré svázat kapesné s nějakou protihodnotou. Dobrým naučným modelem může být třeba i příprava rodinné večeře. Dejte potomkovi přiměřený rozpočet, ať večeři obstará. Od určitého věku je dobré zkoušet s dětmi probírat téma investic, aby chápaly, že peníze nejsou jen k utrácení. Existují různé demoverze investičních aplikací, které simulují obchodování na burze. Na jednu z nich mě upozornil můj jedenáctiletý syn. Skvělé jsou i deskové hry typu Knížata z Katanu. Strategické uvažování společně s investičním plánováním je v nich přirozeně obsaženo. Zkuste si také s dětmi udělat takzvaný marshmallow test, odměnu zvolte podle věku. Něco vám to napoví…

Kateřina Lichtenberková

manažerka projektu Finanční gramotnost do škol

Kateřina Lichteberková
+4
+
-

Kapesné je jeden ze základních nástrojů, jak děti vést ke zdravým finančním návykům. Jenom dát peníze ale nestačí, je potřeba s dětmi o penězích komunikovat a učit je s nimi správně hospodařit.

Kapesné by měly děti dostávat od chvíle, kdy jdou do školy, respektive kdy umějí aspoň trochu počítat. Ze začátku ho můžou dostávat v týdenních intervalech, postupně doporučuji přejít na měsíční, protože ty kopírují reálný život. Z kapesného by měly mít za úkol zaplatit si i nějaký nutný výdaj, třeba obědy ve škole nebo tramvajenku – tím je učíme zodpovědnosti. Ostatní peníze mají mít pro svou vlastní potřebu. A tady je kámen úrazu – se zavedením kapesného je potřeba děti učit základním návykům, aby si část peněz odkládaly stranou (třeba deset nebo dvacet procent), pokročilejší můžou i investovat. Když pak dítě chce něco speciálního, je dobré se s ním domluvit, že polovinu zaplatíme my a druhou půlku musí dát ze svého nebo si ušetřit celou částku.

Je dobré začít hotovostí a postupně přejít na bankovní konto. Děti si tak uvědomí, že bankomat peníze netiskne, že ty se do banky musí nejdřív vložit.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+15
+
-

Je dobré, když se dítě s penězi učí hospodařit odmala, byť ve střídmém množství. Kapesné by se mělo blížit realitě dospěláckého života – týdenní periodicita je u nás nesmyslná, v dospělosti se s ní setkáte málokde. Navíc měsíční periodicita učí dítě trpělivosti, učí ho rozvrhnout si výdaje na delší čas.

Účty pro andílky

Speciální dětské konto můžete na našem trhu sjednat u pěti bank. Několik dalších bank ale nabízí běžný účet pro všechny bez výjimky, takže ho můžete založit i dítěti. A my vám o nich řekneme všechno důležité: 

Velké srovnání bankovních účtů pro děti

Když si bude dítě do osmnácti z kapesného kupovat nejvýš zamrzlinu a později pivo, není to nejlepší příprava na dospělost. Ať si už jako teenager pořizuje tramvajenku, obědy, mobil. Lepší, když se to naučí ve třinácti než v devatenácti. Náskok ve finanční gramotnosti se může hodit. Čerstvá studie Evropské centrální banky například dokládá, že finančně gramotní lidé dokáží správným užíváním vhodných spořicích účtů dosáhnout vyšších výnosů než lidé, kteří obyčejné spořicí účty využívají také, ale chybí jim dostatečná finanční vzdělanost.

Rodiče ale musí myslet na to, že peníze jsou externí motivátor. Nemůžou být nikdy jako motivace tak úspěšné jako motivátory vnitřní. Mezi ty patří zpočátku obyčejná dětská zvídavost, později i touha překonávat překážky a čelit výzvám nebo mnohdy fantazijní představy o tom, že dítě dosáhne úspěšnosti nějakého svého idolu.

Markéta Šichtařová

ekonomka, Next Finance

Markéta Šichtařová
+12
+
-

Prozatím dávám dětem kapesné nárazově. Třeba je pošlu něco koupit, dám jim víc peněz, než potřebují, a drobné si můžou nechat. První peníze takto získaly, když šly do školy. Ovšem nejvíc podporuji, když si můžou vydělat peníze samy. Kupříkladu moje dvě starší děti, které už chodí do školy, vědí, že jsme s manželem napsali knihu o finanční gramotnosti Zlatý poklad. Když knihu ve škole představí spolužákům, kteří si ji budou chtít koupit, dostanou drobnou provizi. A jak se snaží! Líbí se mi, když se už v tomhle věku učí, že peníze nerostou na stromech, ale vydělávají se, a že čím víc se přičiní, tím víc jich budou mít.

Velkým příznivcem dětských bankovních produktů nejsem. Jediné, co se mi zdá šikovné, je platební karta, ale až od určitého věku – to aby s sebou děti pořád nemusely nosit kasičku. Ale jinak přiznejme si, že tyto dětské bankovní produkty jsou ve skutečnosti spíš bankovní produkty jejich rodičů psané na děti – u stavebního spoření to bývá typické.

Michal Pitín

pedagog

Michal Pitín
+4
+
-

Je správné, aby se dítě školou povinné učilo hospodařit se svými penězi. Výše kapesného musí být úměrná jeho věku a potřebám. Optimální výši kapesného nelze jednoznačně stanovit i s ohledem na ekonomickou situaci rodiny. Důležitý je přístup rodičů, aby děti vedli k tomu, že je dobré si z kapesného na něco smysluplného dlouhodobě šetřit. Často jsem se na výletech a zahraničních pobytech setkal s tím, že děti neuměly finance rozložit na celý pobyt a i přes apel vyučujících všechny peníze utratily hned první nebo druhý den. Není proto ani tak důležité, kolik děti dostávají, ale spíš jak s penězi hospodaří. A jestli jim dávat peníze hotově, nebo na účet? Pro menší děti je lepší si spořit do prasátka už jen kvůli rozvoji matematických dovedností, starší děti naopak vedení bankovního účtu připravuje na reálné hospodaření.

Myslím, že není od věci, aby si děti část svého kapesného zasloužily, ať už za dobré studijní výsledky či výpomoc s domácími pracemi, aby si uvědomovaly, že bez práce nejsou koláče.

Lucie Hejbalová

tisková mluvčí Scio

Lucie Hejbalová
+2
+
-

Hospodaření s kapesným je pro děti příležitost, jak se učit v praktických souvislostech. Už děti v první třídě nebo předškoláci mohou dostávat kapesné týdně, a to v řádu desetikorun. Peníze mohou využít na drobnosti nebo si například šetřit na hračku. Později se částka může navyšovat a doba hospodaření prodlužovat. Na střední škole pak mohou děti získávat zkušenosti s platebními kartami. Je to dané i tím, že často chodí na brigády a peníze za ně se jim mohou vyplácet na účet. Je vhodné s nimi hovořit o nebezpečí půjček, nesjednávat jim kontokorent apod. Rodič by měl být vždy tím, na koho se dítě obrátí, pokud potřebuje poradit. Částka na kapesné by měla být jasně dohodnutá a ze strany rodiče dodržená. Právě tím se děti učí hospodařit a uvědomovat si hodnotu peněz. Je důležité, že pokud dítěti kapesné dáváme, ponecháme mu autonomii v tom, jak se svými penězi nakládá.

Milena Dvořáková

pedagožka

Milena Dvořáková
+3
+
-

Můj názor na kapesné: děti by už na prvním stupni základní školy měly mít nějaké své peníze – svoji pokladničku a dostávat určité malé kapesné, například 50 korun měsíčně. Využití těchto peněz by ale mělo být pod dohledem rodičů. I když je rozhodnutí na dítěti, rodič může použití peněz vhodně ovlivnit. Na druhém stupni už může být kapesné vyšší. Využití platební karty studenti střední školy zvládnou. Rodiče nejlépe znají své dítě a jsou schopni posoudit, jakou část odpovědnosti zvládne.

Tolik teorie. Na praxi jsem se ptala svých studentů a shodli se, že pravidelné kapesné v podstatě nikdo nedostával, ale přesto měli svoje peníze – například jako dárek k narozeninám, za vysvědčení, k vánocům… Platba za práci nebo nějaké služby v rodině se jim nelíbí a nepřipadá jim vhodná. Svoje peníze si šetřili, aby si mohli koupit „něco většího“ nebo případně nějaký dárek pro blízké. Peníze na nutné výdaje dostávali zvlášť, museli se jejich útratu naučit vyčíslit a zdůvodnit. Na střední škole jim přibývají vlastní peníze z brigád, o jejich využití už víc přemýšlejí, protože za nimi vidí čas strávený prací.

Lukáš Hemek

ředitel podpory retailu a kartového centra České spořitelny

Lukáš Hemek
-6
+
-

Zdravý vztah k penězům je podle odborníků potřeba budovat už odmala. Cíl je jednoduchý, děti si musí uvědomit jejich hodnotu. Určitě je tedy dobré, aby rodiče naučili své děti hospodařit s kapesným brzy, aby se to nemusely učit samy s první výplatou.

Tématem finančního vzdělávání dětí se dlouhodobě zabýváme, z našich průzkumů vyplývá, že děti od deseti do patnácti let dostávají nejčastěji sto korun kapesného týdně. Krmit mincemi a bankovkami keramické prasátko je jedna z možností, ale vzhledem k tomu, že žijeme ve 21. století, nabízí se taky alternativa dobíjecí platební karty s chytrou aplikací, která děti provede složitým světem financí a rodičům dá kontrolu nad jejich jednáním. Děti se tak naučí odpovědně hospodařit s penězi a bezpečně používat platební kartu a rodiče mají o jejich výdajích přehled. Karta s aplikací není vázaná na banku a není také nutné dítěti zakládat účet. Útraty svých ratolestí můžou rodiče limitovat dobitím karty na určitou částku.

Lenka Řeháková

předsedkyně sdružení EDUHELP

Lenka Řeháková
+3
+
-

Kapesné může pomáhat utvořit si k penězům a hospodaření s nimi zdravý vztah. Peníze mimo jiné vyvolávají řadu emocí, které se – stejně jako hospodaření s nimi – může dítě naučit zvládat jen tím, že tuto příležitost dostane.

Za základní považuji vnímání peněz jako pouhého prostředku pro dosahování cílů a přání. Důležitou roli sehrává kapesné při tréninku tzv. odloženého potěšení. Nejedná se o nic jiného, než o odkládání spotřeby do budoucna.

Za chvályhodnou považuji rodičovskou strategii, která dává důraz nejen na korigování výdajů, ale přináší i podněty na zvýšení příjmů.

Intervaly pro kapesné by se měly zvyšovat úměrně s věkem dítěte, na prvním stupni ZŠ týdenní interval postupně přecházející na měsíční např. od střední školy. Výši kapesného lze považovat za vhodnou v řádu desítek korun na základní až po několik stovek na střední škole.

Dagmar Prajzlerová

manažerka projektu Partners bankovní služby

Dagmar Prajzlerová
-4
+
-

Drobné odměny v hotovosti lze dítěti dávat od chvíle, kdy umí číst a zná číslice. K pravidelnému kapesnému bych se rozhodla nejdřív od jeho osmi, pokud má už zkušenost s hotovostí. Od tohoto věku může být dítě také držitelem vlastní platební karty.

Anketa

Kdo mluvil pěkně?

Osobně jsem kapesné řešila dvěma způsoby. Pravidelným kapesným na nutné výdaje, které jsem posílala dceři na účet, a odměnami v hotovosti. To byla variabilní složka a výchovná motivace. Odměny dostávala za pomoc v domácnosti, na zahradě, případně za výkony ve škole. Z pravidelného kapesného si dcera sama hradila tramvajenku nebo další dohodnuté mimoškolní aktivity a zbytek si šetřila. S hotovostí za odměnu mohla nakládat podle svého uvážení, ale měli jsme doma dohodu, že nám sama řekne, za co peníze utratila nebo utratit chce.

Výše pravidelného kapesné=ho by měla mít dvě složky: jedna by měla záviset na nákladech, které dítě bude mít, druhá by měla být spořicí, podle možnosti rodičů. Rozhodnutí o zasílání pravidelného kapesného je pro rodinu velká věc. Takovému rozhodnutí by měla předcházet například „rodinná rada“, kde rodiče dítěti vysvětlí, o co se jedná, k čemu je spoření, a potřeba je také dohodnout si pravidla nakládání s penězi. Dalším krokem je zpočátku důsledná kontrola, jak dítě s penězi nakládá, aby si rodiče ověřili, že dítě správně pochopilo, jak a k čemu kapesné využívat. Na rodičích potom je i naučit dítě zacházet s platební kartou.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.