Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma | 30. 10. 2015 | 22 komentářů | 31 974
aleš tůmaevidence úřadu prácekarel havlíčeklukáš kovandaministerstvo práce a sociálních věcínezaměstnanost

Počet nezaměstnaných v Česku klesá. S horším uplatněním na trhu práce ale stále bojují starší lidé, absolventi a matky po rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim chce pomoci: Kdo je zaměstná, mohl by za ně platit nižší povinné odvody. Je to dobrý nápad, nebo deformování pracovního trhu, které se dřív nebo později vymstí?

Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Česko rozhodně nepatří mezi země, které mají akutní problém s nezaměstnaností. Přesto situace na trhu práce není až tak růžová, určitě ne pro všechny. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými postupně přibývá lidí starších padesáti let, absolventů středních a vysokých škol a také rodičů, kteří se vracejí z rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí má plán, který by měl „ohroženým skupinám“ pomoci s uplatněním.

Ministerstvo navrhuje, aby zaměstnavatelé, kteří přijmou zaměstnance ve věku pod pětadvacet nebo nad padesát let nebo rodiče po rodičovské dovolené, za ně nemuseli jeden rok platit sociální pojištění. U prvních dvou skupin ale platí podmínka, že by takový člověk musel být před přijetím víc než rok evidovaný na úřadu práce, v případě rodičů po rodičovské pak aspoň po dobu půl roku. Zaměstnavatelé by navíc měli nárok na odpuštění odvodů jen v případě, že by s novými zaměstnanci uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou. Zároveň by souběžně nesměli pobírat jiné příspěvky na podporu zaměstnávání. Zvýhodnění by se také netýkalo společností, které mají dluhy na daních a pojistném nebo jsou v platební neschopnosti. Podle propočtů ministerstva by se úleva na pojistném mohla týkat víc než sta tisíců uchazečů o práci. Ministerstvo také počítá s tím, že by opatření mělo nakonec pozitivní vliv na státní rozpočet.

Co si o návrhu myslí odborníci? Souhlasili by s podobnými úlevami pro zaměstnavatele? A jakým jiným způsobem by podle nich mohl stát stimulovat trh práce a pomáhat dlouhodobě nezaměstnaným?

Aleš Tůma

analytik Partners

Aleš Tůma
+9
+
-

Použít v jedné větě slova „stát“ a „pomáhat“ je asi totéž jako použít slova „rakovina“ a „prospívat“. Proti pomoci znevýhodněným těžko něco namítat. Jenže pracovní trh už je tak deformovaný, že se nabízí otázka, jestli by jim nepomohla spíš deregulace. Podívejme se například na matky po mateřské. Moje zkušenost z rodinného okolí je taková, že současná regulace je jim platná jako mrtvému zimník, ať jsou sebekvalifikovanější. Ano, může být hůř – náš zákoník práce není zatím ani zdaleka tak komplikovaný jako například ve Francii. Tak proč ho komplikovat podmínkou smlouvy na dobu neurčitou? A jsou padesátníci skutečně v nevýhodě? Ano, hledání práce mají těžší, ale zároveň mají víc zkušeností než matka po mateřské a také měli mnohem víc času si naspořit rezervy pro špatné časy. Umí stát rozhodnout lépe, koho zaměstnat a koho ne, než soukromá firma? Nemyslím si to.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Karel Havlíček
+7
+
-

Samo o sobě to nevyřeší celý problém, ale v zásadě je to krok správným směrem. Každá gramotná společnost by měla podpořit zaměstnávání mladých, starších lidí nebo těch, kteří mají problémy. Příklad Španělska, kde je míra nezaměstnanosti absolventů až padesát procent, takže odcházejí pracovat do Německa, které do jejich vzdělání neinvestovalo ani euro, je nejnebezpečnějším scénářem v současné Evropě. Udržení starší generace v provozuschopném stavu nás nemine, demografický vývoj nevěstí v tomto ohledu žádné světlé zítřky. Co ještě chybí, je vyšší podpora zaměstnávání a podnikání v malých nebo ohrožených obcích, což je s ohledem na zachování jejich obslužnosti a tím i infrastruktury regionů rovněž důležité. Klíčem k udržení zaměstnanosti není pouze stimulace zaměstnavatelů, ale udržení armády téměř milionu OSVČ, kteří nemálo pomáhají nízké nezaměstnanosti, tím, že se sami živí a nestojí na úřadech práce. A tady máme velké rezervy.

Ladislav Kučera

ředitel Hays Czech Republic

Ladislav Kučera
+7
+
-

Jakákoliv iniciativa, která by podpořila zaměstnanost zejména absolventů bez praxe a osob ve věku 50+ je samozřejmě velmi vítaná. Domnívám se však, že roční úleva od sociálního pojištění nebude pro zaměstnavatele finančně tak významná, aby byla výrazněji motivující a způsobila na pracovním trhu enormní změny. U dlouhodobé nezaměstnanosti je třeba zaměřit se na její příčinu – nejčastějšími důvody bývají chybějící kvalifikace nebo naopak překvalifikace, neochota vykonávat práci, která se v daném regionu nabízí či neochota k dojíždění za prací. Zároveň stále existují dlouhodobě nezaměstnaní, kteří se na pracovním trhu sami nesnaží aktivně prosadit.

Ve výše zmíněných případech by pak vhodným řešením mohla být například finanční podpora svozové dopravy v regionech a vyšší podpora flexibilních pracovních úvazků či studentských stáží. Dále vnímáme nedostatečné zaměření na rekvalifikaci s konkrétními potenciálními zaměstnavateli. Obzvláště u starších zaměstnanců je zřejmá vyšší flexibilita a ochota ke změně, jako zaměstnanci pak bývají spolehliví, motivovaní a loajální, stejně jako rodiče navracející se do pracovního procesu po rodičovské dovolené. Tento potenciál je pak prospěšný oběma stranám.

Petr Mach

ekonom a europoslanec

Petr Mach
+7
+
-

Je velkou chybou zvýhodnit na trhu práce určitou skupinu lidí. Pokud vláda osvobodí od placení pojistného zaměstnávání lidí nad padesát let, poškodí tím všechny pod 50 let, o které pak nebude mít nikdo zájem. Pokud osvobodí od placení pojistného zaměstnávání lidí, kteří jsou přes rok v evidenci úřadu práce, poškodí tím všechny, kdo jsou bez práce méně než rok, a ty, kteří nejsou v evidenci úřadu práce vůbec. Takový nápad je nespravedlivý, zvýhodňuje jedny na úkor druhých a celkovou míru nezaměstnanosti nesníží. Abychom snížili nezaměstnanost, nesmíme zvýhodňovat jedny na úkor druhých, musíme odstraňovat překážky podnikání a zaměstnávání lidí obecně. Musíme omezit sociální dávky, které odrazují od práce, musíme odstranit zbytečné byrokratické překážky podnikání a musíme zvýšit smluvní volnost při uzavírání pracovních smluv.

Erik Švarcbach

project and hiring manager, McROY Czech

Erik Švarcbach
+7
+
-

Nezaměstnanost v kategorii 50+ je – i přes celkově se snižující nezaměstnanost v Česku – stále velký problém. Myslím si, že podpora ze strany státu formou úlevy na platbách pojištění může být motivací pro firmy, aby tyto lidi zaměstnaly. Samozřejmě se tito lidé nesmí spoléhat jen na podobné akce státu, ale sami musí být neustále proaktivní. Stejně tak si myslím, že podobné opatření by pomohlo i skupině nezaměstnaných se zdravotním omezením.

Problémem ale může být zaměstnání na dobu neurčitou, může to zaměstnavatele odradit – dnes je už většina pracovních poměrů jen na dobu určitou. Spíš bych volil jiný formát úlevy, například za každý odpracovaný měsíc. Tento krok nelze brát jako znevýhodnění jiných skupin na pracovním trhu, lidé ve středním věku a dokonce i absolventi v aktuálním prostředí trhu práce mají velkou šanci najít zaměstnání, byť někdy alespoň na dočasnou dobu mimo jejich obor kvalifikace. Absolventi by se neměli bát vzít „jakoukoliv“ práci, každý měsíc praxe má pro ně cenu zlata do budoucna.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
+7
+
-

A máme to tu zas. Podmínky, výjimky, vybrané socioekonomické skupiny obyvatelstva. Další komplikace už tak komplikovaného pracovního práva. Další státní zásah, který má napravovat to, co způsobuje jiný státní zásah. Tím je v tomto případě vysoké daňové zatížení práce. Česko se řadí k zemím s nejvyšším zdaněním práce mezi zeměmi OECD. V roce 2014 například svobodný bezdětný pracovník v Česku čelil daňovému zatížení práce ve výši 42,6 procenta, což je v OECD osmá nejvyšší hodnota, průměr je 36 procent. Přes polovinu zátěže přitom v Česku tvoří odvody zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění. Sociální odvody jsou v Česku dokonce druhé nejvyšší mezi všemi zeměmi OECD. Jejich objem představuje 14,8 procenta hrubého domácího produktu. Hůř je na tom v OECD jen Francie. Zaměstnavatel ví mnohem lépe než úředník, jakého zaměstnance a za jakých podmínek si ještě může dovolit zaměstnat. Když mu stát nebude zaměstnance neúměrně zdražovat třeba právě přehnaně vysokými sociálními odvody, jistě dá nakonec práci i mnoha lidem z objektivně znevýhodněných socioekonomických skupin, jako jsou absolventi nebo osoby starší padesáti let. A nebude k tomu potřeba ani žádného osvobození od sociálního pojištění.

Jan Marek

náměstek ministryně práce a sociální věcí pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky

Jan Marek
+7
+
-

Anketa

Promluvil vám někde ze srdce?

Chceme podpořit zaměstnávání osob, které jsou pro své individuální a objektivní charakteristiky na trhu práce znevýhodněny. Navržené podmínky pro čerpání slevy a zaměření na tyto cílové skupiny jsou faktory, které zajistí, že k „pokřivení“ pracovního trhu nedojde, ale naopak přispěje k vyrovnání možností uplatnění u osob na trhu práce znevýhodněných. Jedná se především o to, že osoby z cílových skupin musí být po dobu dvanácti měsíců před uplatněním slevy nezaměstnanými, tedy mají objektivně problém s pracovním uplatněním. Sleva bude navíc poskytována jen po určitou omezenou dobu.

V otázce zaměstnanosti ale realizujeme řadu dalších opatření obsažených v materiálu Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce. Letos došlo například ke zvýšení hmotné podpory poskytované na vytváření míst v rámci investičních pobídek a k rozšíření regionů, do kterých lze pobídky poskytovat. Z dvanácti na dvacet čtyři měsíců se prodloužilo období, na které je možné poskytovat příspěvek na veřejně prospěšné práce. Dále navrhujeme, že uchazeči poskytneme příspěvek na dojíždění, když nalezne uplatnění v jiném regionu, než je region jeho bydliště, přičemž bude přihlíženo k vývoji na trhu práce ve vyjížďkovém regionu a jeho dopravní obslužnosti. Výše příspěvku bude vymezena pásmy vzdálenosti místa výkonu práce (dojížďky) od místa pobytu osoby.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.