Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Akcie patří i do konzervativního portfolia

Jan Traxler
Jan Traxler | 19. 10. 2015 | 6 komentářů | 15 715
akciedividendyinflaceinvesticeinvestiční horizontpodílové fondy

Výnosy akcií dlouhodobě výrazně překonávají inflaci. S délkou držení akcií klesá riziko ztráty. Pokud investujete na delší dobu, akcie se v menší míře hodí i do konzervativního portfolia.

Akcie patří i do konzervativního portfolia

O akciích se říká, že je to riziková investice. Pokud vám v investičním dotazníku vyjde konzervativní rizikový profil, váš bankéř nebo poradce vám akcie nesmí doporučit.

Já říkám, že i konzervativní investor může investovat do akcií. Klíčovým faktorem by měl být investiční horizont, nikoliv rizikový profil investora. S tím se totiž dá pracovat. Rizikový profil bývá z velké části determinován znalostmi a zkušenostmi investora. Postupem času se ze začátečníka stává poučený investor, a později dokonce zkušený investor. S tím se velmi často mění i pohled investora na riziko.

Akcie se standardně řadívají mezi rizikové investice kvůli vysoké kolísavosti jejich cen, volatilitě: ceny akcií na burze stoupají a klesají mnohdy i o desítky procent ročně. Každá pozitivní nebo negativní zpráva v médiích o určité společnosti, oboru nebo celkovém stavu ekonomiky dovede s cenou dané akcie pořádně zahýbat.

Na riziko se ovšem dá dívat i jinýma očima, nejen s ohledem na volatilitu. Jiný úhel pohledu je dlouhodobá ochrana před inflací. Z dlouhodobého pohledu totiž ceny akcií v průměru neustále rostou, a to rychleji než inflace. Vedle toho mnoho akciových společností vyplácí svým akcionářům ze zisku dividendy. Díky kombinaci rostoucích cen a dividend jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnějším typem investice. Nejenže překonávají inflaci, ale výrazně překonávají i výnosy dluhopisů nebo nemovitostí.

Dnes si ukážeme, jak s délkou držby akcií klesá riziko ztráty. A proč tedy tvrdím, že na dlouhodobém horizontu patří akcie i do konzervativního portfolia.

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat:

Akcie za 145 let vydělaly ročně 6,5 procenta nad inflaci

Na následujících pěti grafech jsou vždy dvě křivky. Modrá je na každém obrázku stejná. Jedná se o kumulativní vývoj reálné hodnoty investice do akcií v USA od roku 1870 do roku 2015. Kalkuluje se s tím, že vyplacené dividendy se znovu investují, výsledek už je očištěna o inflaci. K této křivce patří levá osa grafu s logaritmickým měřítkem. Díky logaritmickému měřítku vypadá vývoj křivky jako velmi hladký, ale ve skutečnosti každý viditelný výkyv dolů představuje pokles hodnoty investice zhruba o 30–50 procent, včetně pádu cen akcií v roce 2000 nebo 2007. Takovéto propady se opakují zhruba každých pět až deset let. Pak ale ceny zase stoupnou zpět a ještě výš a spolu s dividendami se tak dlouhodobě neustále kumuluje reálný výnos akcií.

Zatímco sto dolarů v hotovosti z roku 1870 by dnes mělo kupní sílu několika málo centů, sto dolarů investovaných do akcií v roce 1870 by dnes mělo reálnou kupní sílu zhruba milion dolarů. Nejen že investice do akcií ochránila kapitál před inflací, ale mnohonásobně ho zhodnotila. Reálný výnos akcií v USA po očištění o inflaci za uplynulých 145 let vychází zhruba na 6,5 procenta ročně.

S delším horizontem klesá riziko ztráty

Jenomže 145 let asi nikdo z nás akcie držet nebude. Podívejme se tedy na reálné výnosy akcií na kratších horizontech. To vyjadřuje červená křivka, jejíž měřítko je na pravé ose. Na prvním grafu tato křivka udává vývoj anualizovaného výnosu (tj. přepočteného na roční výnos) akcií v období od roku 1870 do roku 2015 vždy za posledních pět let. Křivka tedy začíná rokem 1875. Znovu upozorňuji, že se jedná o výnosy se započtením znovuinvestovaných dividend a po očištění o inflaci.

Reálné anualizované (p. a.) výnosy akcií na horizontu pět let od roku 1870 

Zdroj: Advisor Perspectives

Většinu času se křivka pohybuje v kladných hodnotách a v některých obdobích bylo možné dosáhnout za pět let i dvacetiprocentního ročního výnosu. Také v období od března 2009 do března 2014 bylo možné na akciích v USA vydělat téměř dvacet procent ročně. Na druhou stranu kdybyste koupili akcie v nevhodnou dobu, tak byste mnohdy i po pěti letech byly ve ztrátě. Například kdybyste nakoupili akcie v březnu 2004, tak byste po pěti letech v březnu 2009 byly ve ztrátě přes osm procent ročně. Vidíme, že pět let je na akcie příliš krátký horizont, abychom je mohli označit za bezpečnou investici, která nás ochrání před inflací.

Reálné anualizované (p. a.) výnosy akcií na horizontu deset let od roku 1870 

Zdroj: Advisor Perspectives

Na druhém grafu znázorňuje červená křivka anualizované reálné výnosy akcií vždy za posledních deset let. Zde už obrázek vypadá lépe. Situací, kdy byl investor ještě po deseti letech od nákupu akcií ve ztrátě, nebylo v historii mnoho. Vůbec nejhorší výsledek by zaznamenal investor, který nakoupil akcie na vrcholu technologické bubliny v roce 1999 a prodával by je při propadu v roce 2009. Ztráta by byla téměř šest procent ročně. V naprosté většině případů ale akcie po deseti letech vydělaly výrazně nad inflaci.

Reálné anualizované (p. a.) výnosy akcií na horizontu dvacet let od roku 1870 

Zdroj: Advisor Perspectives

Po dvaceti letech byly výnosy akcií takřka vždy vyšší než inflace (viz třetí graf). Jedinou výjimkou bylo období od roku 1902 do roku 1922, kdy výnosy akcií za inflací těsně zaostaly. V průměru se reálné výnosy akcií (výnosy nad inflaci) na dvacetiletém horizontu pohybují od nuly do 13 procent. Na posledním čtvrtém grafu je pak názorně vidět, že kdo v historii držel akcie třicet let, vždycky jeho výnosy předčily inflaci. Reálný výnos akcií na třicetiletém horizontu se pohybuje v rozmezí od dvou do jedenácti procent, což odpovídá onomu dlouhodobému průměrnému ročnímu výnosu akcií 6,5 procenta nad inflací.

Reálné anualizované (p. a.) výnosy akcií na horizontu třiceti let od roku 1870 

Zdroj: Advisor Perspectives

Jan Traxler

Jan Traxler – ekonom, ředitel FINEZ Investment Management

Odborník na akcie, zakladatel a ředitel společnosti FINEZ Investment Management, poskytující privátní investiční poradenství.

Publikuje pravidelně v deníku E15, v měsíčníku Finanční řízení & controlling v praxi, na Investujeme.cz, Finmagu a Peníze.cz a příležitostně v dalších médiích.

Poradce má vysvětlovat, ne škatulkovat

Nyní se vracím k myšlence z úvodu článku. Zkušený investor ví, že k akciím patří vysoká volatilita. Neznervózňuje ho, když zrovna ceny akcií padají dolů. Naopak to bere jako příležitost k přikupování. Zkušený investor totiž ví, že dlouhodobě ceny akcií dál porostou a že mu v dlouhodobém měřítku růst cen spolu s dividendami přinese výrazně vyšší výnos než inflace. Z pohledu krátkodobé volatility jsou akcie rizikové. Z pohledu dlouhodobé ochrany před inflací naopak patří k nejbezpečnějším investicím a zároveň k nejvýnosnějším.

Proto nesouhlasím s přístupem, kdy poradce či bankéř jen vyhodnotí rizikový profil klienta a pak mu podle příslušných tabulek vybere vhodný produkt. To za mě může dělat robot. Jako poradce tu jsem především od toho, abych začínajícím investorům předával své znalosti a zkušenosti. Klienti za mnou přece nechodí proto, abych je zaškatulkoval do tabulky. Chodí za mnou, protože se chtějí s někým poradit a porozumět věci. Nestačí jen vybrat vhodný produkt. Minimálně 80 procent mojí práce je vysvětlování. A když klientovi s dlouhodobým horizontem dobře vysvětlím, co jsou to vlastně akcie a jak fungují, může i konzervativní investor investovat do akcií.

Důkazem budiž například rozložení majetku nejbohatších lidí na světě. Ti stabilně drží v akciích jednu čtvrtinu až jednu třetinu portfolia. Nebo může být inspirací i portfolio Nobelovy nadace, udělující každoročně z výnosů spravovaného majetku Nobelovy ceny. Víc než polovina majetku Nobelovy nadace je dlouhodobě investována v akciích. Proč? Protože horizont nadace je v podstatě nekonečný a akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější.

Tím však neříkám, že máte jít honem kupovat akcie. Kdepak. Dnes jsme si pouze názorně na grafech ukázali, že obecně s délkou držby akcií riziko ztráty klesá a roste pravděpodobnost zajímavých výnosů. Tento poměr výnosu a rizika lze dále optimalizovat správným načasováním nákupu, což není úplně triviální, ale jako dobrý pomocník zde poslouží různé fundamentální ukazatele ocenění akcií. Podle nich jsou dnes akcie z historického pohledu spíše nadhodnocené. Do velkých nákupů akcií bych se tedy právě teď nepouštěl. Ale máte-li horizont dvacet a víc let a chcete si zajistit peníze na důchod, není moc o čem přemýšlet. Pravidelné investice do akcií nebo akciových fondů jsou v tomto směru ideální.

Autor článku

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky placeného poradenství formou odměny ze zisku. Zaměřuje se na privátní klientelu, ale radí také několika církevním organizacím a nadacím. V roce 2021 založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálu Nemovitostní-fondy.cz a autorem více než 650 odborných článků a publikací. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase hraje stolní tenis, do práce jezdí nejraději na kole a miluje horskou turistiku.