Šéf Hypoteční banky: Nabízejí vám supersazbu? Pozor, banky nejsou charita!

Monika VeselíkováMartin Vlnas
Monika Veselíková, Martin Vlnas | 14. 3. 2015 | 21 384
česká národní bankačsobfinanční poradenstvípředčasné splaceníregulaceúvěry na bydlení

„Úvěrový byznys není jen o tom, kolik peněz rozpůjčujete, ale hlavně o tom, kolik se vám vrátí zpátky,“ říká Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky a Bankéř roku 2014.

Šéf Hypoteční banky: Nabízejí vám supersazbu? Pozor, banky nejsou charita!

Vloni jste se stal Bankéřem roku, co pro vás ocenění znamená?

Chápu ho především jako ocenění pro celou banku. Nezáleží na tom, že je na ceně napsané Bankéř roku a jméno Sadil. Když mi Pavel Kysilka [generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, pozn. red.] cenu předával, řekl mi, že i on hlasoval pro mě, protože si cenu zasloužím. To pro mě znamenalo hodně – konkrétní uznání a ocenění práce nejen mojí, ale nás všech.

Vaše banka byla oceněna také v kategorii Hypotéka roku. Pomohlo vám, že se zaměřujete pouze na hypotéky? Dává vám specializace náskok před konkurencí?

Výhry v soutěžích nebo anketách jsou cenné, neberu je ale jako zásadní kritérium kvality. Mnohem důležitější pro mě je spokojený klient a to, že na českém trhu poskytujeme nejvíc hypoték ze všech bankovních domů. To už se dá pokládat za ocenění dobře odvedené práce. Pokud bychom svou práci dobře nedělali, klienti by nám ani našim produktům nevěřili.

Jan Sadil

Jan Sadil

Absolvent ČVUT, fakulty stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1994 absolvoval postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na ÚSI při VUT v Brně a dvousemestrální kurz peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE v Praze. V roce 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Profesní dráhu Jan Sadil zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. Od roku 1995 pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici ředitele odboru úvěrů pro občany.

Jan Sadil je generálním ředitelem Hypoteční banky. Působí v ní od roku 2001, kdy byl jmenován členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro věci obchodní. Od roku 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Ve svém volném čase se věnuje především rodině a sportu – lyžování (když je sníh), cyklistice a běhu (když sníh není) a rád se vrací k divoké vodě (když zbývá čas).

Dokážete popsat, v čem jste dobří? Co k vám klienty táhne?

Hypotéka je pořád jen hypotéka. Úvěry a jejich cena se v nabídce českých bank liší jen velmi málo, zásadní rozdíl mezi bankami ale pořád vidím v procesu sjednání hypotéky. A právě tady jsme opravdu silní. Nezatěžujeme klienty zbytečným papírováním, jsme transparentní, předvídatelní a rychlí. Pokud je složka s žádostí o hypotéku kompletní, vše vyřídíme během několika dní. Určitě ale nejde jen o rychlost. U hypoték není potřeba soutěžit s časem, protože klienti ve většině případů nepotřebují hypotéku do druhého dne.

Zaměřujete se také na on-line sjednávání. Kam až mě po internetu pustíte? Můžu si bez návštěvy pobočky sjednat celou hypotéku?

Jsme schopní vyřídit on-line všechno až do finálního podpisu. Tady nás zatím brzdí technologie, jako například malé rozšíření biometrických podpisů, i když do budoucna počítáme i s využitím této technologie.

Kolik hypoték dnes tímto způsobem sjednáváte?

V současné době jde o jednotky procent, ale čísla se zvyšují. Myslím, že výhledově půjde o oblast, jejíž význam pro nás bude daleko vyšší.

A co další distribuční kanály – pobočková síť, ČSOB a finančněporadenské společnosti? Nebojují spolu?

Myslím, že ne. Spíš se doplňují. Kdybychom spoléhali pouze na naše kamenné pobočky, nikdy nebudeme tak velcí. Proto je pro nás zásadní spolupráce s externími partnery. Bez nich bychom mohli jen těžko konkurovat velkým bankám. Víc než tři čtvrtiny naší produkce přichází přes finančněporadenské společnosti.

Jak si obchodní partnery vybíráte?

Vítáme každého obchodníka, který má vážný a poctivý zájem o spolupráci s námi. Návazně pak vyhodnocujeme dvě zásadní kritéria – kvalitu portfolia a kvalitu finančních podkladů. A to platí nejen pro finanční poradce, ale i pro pobočkovou síť. V našem systému zkrátka sledujeme každého člověka, který naše hypotéky nabízí. Monitorujeme především to, jak kvalitní je portfolio jeho klientů, ale třeba také to, zda odevzdává kompletní poklady, je spolehlivý a dodržuje termíny. Pokud se jeho portfolio zhoršuje nebo neodpovídá našim představám, zavádíme restriktivní opatření – úvěry takového člověka pak musejí být schvalovány na centrále, nebereme jeho rizikovější obchody, případně v krajním případě ukončujeme spolupráci. Máme opravdu velmi detailní a propracovaný monitoring. A řekl bych, že i velmi funkční.

V České republice je běžné, že banky mají ve svém portfoliu všechny zásadní produkty od běžných účtů přes podnikatelské úvěry až po hypotéky pod jednou značkou. Proč je to v případě ČSOB a Hypoteční banky jinak?

Předně jsou to historické souvislosti první poloviny devadesátých let. Když u nás před dvaceti lety hypoteční byznys začínal, inspirovali jsme se od kolegů z Německa, kde byl tehdy hypoteční zástavní list významný cenný papír a podléhal velmi striktní regulaci. Vydávat ho mohly jen specializované banky. Na základě toho pak moji předchůdci došli k závěru, že i hypoteční byznys v Česku by se měl realizovat prostřednictvím specializovaných bank. Proto Investiční a poštovní banka, která později zfúzovala s ČSOB, koupila samostatnou banku, ze které udělala specialistu na hypoteční úvěry. Povinnost zřizovat specializované hypoteční banky sice nakonec z české legislativy vypadla. V rámci Skupiny ČSOB jsme se rozhodli jít právě touto cestou. Byznys model začal fungovat a nebyla chuť ho rozbíjet. Naopak jsme ho rozvinuli, aby ČSOB nemusela vyvíjet vlastní systémy, back office. Evidence hypotečních úvěrů je přece jen poměrně komplikovaná. Proto jsme se dohodli, že budeme zpracovávat i hypotéky pro ČSOB a oddělíme je jenom obchodní značkou.

hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, které vydávají hypoteční banky s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Díky kvalitnímu krytí pohledávkami z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70 procent ceny zastavených nemovitostí, jsou hypoteční zástavní listy jedním z nejbezpečnějších cenných papírů vůbec. Hypoteční zástavní listy se hodí pro konzervativní investory, kteří nemají příliš velké zkušenosti s působením na kapitálových trzích a nechtějí se vystavovat většímu riziku.

Zmínil jste legislativu. Myslíte si, že hypoteční trh potřebuje vnější, státem řízené regulace?

Principiálně nejsem zastáncem žádných regulací. Co se týče hypotečního byznysu, je ale třeba poctivě přiznat, že legislativy, která se striktně vztahuje k našemu byznysu, je relativně málo, na rozdíl od pojištění či investic. Abyste mohl nabízet a prodávat hypotéky, což je poměrně složitý produkt, nepotřebujete žádné certifikace ani zkoušky. To mi úplně v pořádku nepřijde. Ačkoliv tedy nejsem zastáncem stoprocentní regulace, myslím si, že určitá pravidla pro ty, kteří hypotéky sjednávají, rozhodně nejsou od věci.

V Evropské unii se mluví také o omezení maximální výše LTV [loan to value ratio – číslo udávané v procentech, které vyjadřuje velikost úvěru vůči odhadní ceně zastavované nemovitosti, pozn. redakce].

Omezení stoprocentní hypotéky je téma, které čas od času otevírá i Česká národní banka. Nás ale nechává tahle diskuze relativně v klidu. Máme interní pravidla, která vycházejí i z našich dlouholetých zkušeností, a víme, komu za jakých podmínek můžeme půjčit a komu ne. Omezení maximální výše úvěru vůči ceně nemovitosti nás neohrozí.

Poskytujete stoprocentní hypotéky?

Ano, stoprocentní hypotéky poskytujeme, ale pouze za určitých, interně daných podmínek a rozhodně ne každému klientovi. Víme, kolik jich chceme mít v našem portfoliu, a toto číslo si pečlivě hlídáme. Půjčování peněz není o tom, kolik jich rozpůjčujete, ale taky o tom, kolik se vám vrátí.

Vypadá to, že pravidla máte poměrně striktní. Jste připraveni uvažovat o jejich rozvolnění, pokud se bude české a světové ekonomice dařit?

Jsem přesvědčený o tom, že v naší bance jsou lidi, kteří hypoteční byznys znají a naši strategii nastavují správně. Myslíme dlouhodobě, ne podle toho, kam fouká vítr. Dramatické změny v naší úvěrové politice tedy nečekejte. Teď se sice zdá, že se ekonomice daří, ale z naší zkušenosti víme, že v roce 2007 to také vypadalo exkluzivně… A pak přišly roky 2008 a 2009. Naším cílem je mít strategii nastavenou tak, že i v případě extrémního vývoje dokážeme bez obav o své zdraví proplout středním proudem.

V souvislosti s novou směrnicí Evropské unie se mluví i o umožnění předčasného splacení hypotéky bez sankcí…

Debata okolo možnosti předčasného splacení není podle mého názoru úplně objektivní. Pokud někdo tvrdí, že klienti budou moci splatit hypotéku, kdy se jim zachce a že to zásadně změní náš trh, neříká úplnou pravdu. V první řadě uvidíme, jak celý legislativní proces dopadne. Možné je všechno, ale doporučení Evropské unie počítá s tím, že banky mají s předčasnými splátkami neplánované náklady, a proto by měly mít možnost si tyto náklady pokrýt. To zase není tak odlišné od současného stavu. I dnes je možnost úvěr předčasně splatit, jen „pokuta“ za tento akt není regulována a jednotlivé banky ji mají různě nastavenou. To je podle mě v pořádku, protože to je jeden z faktorů, který pro klienta při výběru banky může, ale také nemusí, být důležitý. Při implementaci směrnice bude zapotřebí si uvědomit, že český hypoteční byznys je stejně jako německý spojen s hypotečními zástavními listy. Proto bychom uvítali spíše takovou variantu regulatoriky, která jasně stanoví bariéry pro případ předčasného splacení. Pokud má být pro investora bezpečný, kvalitní a dobrý investiční nástroj, nelze akceptovat riziko předčasného splacení úvěru. S tím evropská vyhláška počítá a hovoří o tom, že vzniklé náklady budou mít banky právo účtovat.

Anketa

Je teď čas koupit nemovitost?

Pokud nakonec k umožnění předčasného splacení bez sankcí dojde, jaký vliv to bude mít na úrokové sazby, nezvýší se? Čekal bych, že banky náklady rozpustí mezi ostatní klienty…

S velkou pravděpodobností ano, ale samozřejmě bude záležet na tom, jakou možnost úhrady vzniklých nákladů nám nová legislativa dá.

Některé banky otevřeně mluví o tom, že hypotéka je pro ně především produkt, který jim umožní klienta získat a udržet, vydělají na něm ale až později prodejem jiných finančních produktů. Jak to vnímáte vy?

Každý klient, kterému někdo nabídne supersazbu, by se měl primárně zamyslet nad tím, proč je všechno tak atraktivní, když se průměrná sazba na trhu pohybuje někde úplně jinde. Takový poskytovatel má s klientem pravděpodobně úplně jiné záměry. Bankovní byznys je, kromě poskytnutí služeb klientovi, také o generování zisku. Banky opravdu nejsou charitativní organizace, a pokud se tak někdo tváří, je třeba zbystřit.

Na jakou nejnižší úrokovou sazbu u vás může klient dosáhnout? Máte sazby pod dvě procenta?

Sazbu pod dvě procenta můžou někteří klienti dostat, ale posuzujeme je individuálně. Záleží, jestli obchod dává smysl, a neprofitabilní obchody nám smysl nedávají.

Napadlo vás před pěti lety, že se budou úrokové sazby pohybovat tam, kde jsou nyní?

Rozhodně ne. V několika rozhovorech před pěti lety tvrdím, že sazby jsou tak nízké, že nemají kam klesat. Myslím si to i dnes – výhoda je, že se limitně blížíme nule, takže možná konečně budu mít pravdu. (smích)

Hypotéky: Bože, jak hluboko jsme klesly!

Indexy průměrných úrokových sazeb hypoték GOFI 70, 85, 100, které vám přinášíme ve spolupráci se společností GOLEM FINANCE, jsou sestavovány na základě nabídkových úrokových sazeb hypoték s 5letou fixací a LTV (loan-to-value ratio) 70 a 100 %. Podklady jsou čerpány ze standardních nabídek všech bank poskytujících hypotéky.

Index GOFI 70
Index GOFI VAR 70
FINCENTRUM HYPOINDEX

Zdroj: GOLEM FINANCE logo

Dá se ještě na hypotečním trhu přijít s nějakou převratnou inovací?

Kdybych si myslel, že ano, už jí máme v nabídce. Kdo jiný než specializovaná banka by s ní měl přijít? Myslím si však, že na produktu jako takovém už nic zásadního změnit nejde. Proměnou může projít proces sjednání, může být ještě jednodušší. Pomoci v tom může například digitalizace. Úzce spolupracujeme s katastrem nemovitostí, umíme přenosy dat z katastru a na katastr. V tom jsme napřed a můžeme tak nejen klientům, ale i finančním partnerům ušetřit spoustu času. Pořád je ale co zlepšovat.

Přemýšleli jste někdy o hypotékách poskytovaných v zahraničních měnách?

Určitě někdy v minulosti přemýšleli. A jsme rádi, že nás tenhle nápad také rychle opustil. Výše úrokových sazeb byla v Česku naštěstí vždycky na relativně rozumné úrovni. Tím pádem jsme nemuseli lákat klienty na nižší sazby úvěrů v cizích měnách. Maďaři nebo Poláci takové štěstí neměli a teď na to doplácejí. Druhý důvod, proč jsme se touto cestou nevydali, vám poví každý, kdo má za sebou alespoň pár lekcí bankovnictví. Pokud jedinec nebo firma nemá příjem v cizí měně, nelze mu poskytnout úvěr v cizí měně. Kurzové riziko je příliš vysoké.

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá. Má ráda dobré jídlo, bílé víno, zábavné lidi a neumí si představit den bez poslechu hudby.

Autor článku

Martin Vlnas

Martin Vlnas

Vystudoval politologii, sociologii a mediální studia na FSS MU v Brně. Rok studoval v Jižní Koreji. Během studia publikoval reportáže v Reflexu, Respektu nebo Týdnu, kariéru ale začal jako portýr. Od roku 2009 byl editorem Finmagu, od roku 2010 jeho šéfredaktorem, o rok později se ujal i obsahu webu Peníze.cz. Od roku 2012 je jednatelem společnosti NextPage Media, která vydává Peníze.cz, Finmag, Heroine a Football Club.