Očima expertů: EU ruší roaming. Zdraží domácí hovory?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma | 11. 4. 2014 | 3 komentáře | 15 247
evropská komiseevropská unieevropský parlamentjiří hlavenkakonkurenceneelie kroesová

Evropská unie se snaží prosadit zrušení roamingových poplatků. Díky tomu by mělo výrazně zlevnit mezinárodní volání. Nepokusí se operátoři zareagovat zdražením domácích hovorů? Zeptali jsme se člena Rady ČTÚ Ondřeje Malého, novináře Patricka Zandla, europoslankyně Zuzany Roithové, zástupců mobilních operátorů a mnoha dalších odborníků.

Očima expertů: EU ruší roaming. Zdraží domácí hovory?

Na začátku dubna Evropský parlament hlasoval o telekomunikačním balíčku. Mimo jiné obsahuje i návhrh zrušit v Evropské unii roamingové poplatky. Drtivá většina europoslanců zvedla ruku pro. „Toto hlasování je konkrétní přínos Evropské unie pro občany. Týká se samotné podstaty Evropské unie – odstraňování překážek s cílem usnadňovat život a snižovat náklady,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová.

Pro spotřebitele to jistě je dobrá zpráva, volání ze zahraničí i do zahraničí by mělo výrazně zlevnit, a to dost možná už během roku 2015. Po dlouholetých diskuzích by se tedy mohla alespoň částečně naplnit vize bruselských úředníků, kteří se snaží v Evropské unii vytvořit jednotný telekomunikační trh. Naopak velkým mobilním operátorům se záměr příliš nezamlouvá, klesnou jim totiž zisky. Podle odhadů některých analytiků zhruba o pět procent. Zároveň se také zvýší konkurence na trhu, při mezinárodním volání se dostanou ke slovu hráči, kteří zatím stáli mimo hru.

Zástupci mobilních společností taky varují, že pokud by k rušení roamingu opravdu došlo, znamenalo by to, že budou moci méně investovat do modernizace sítě a vývoje nových technologií. Objevují se také názory, že se operátoři pokusí zahojit na svých zákaznících, kterým prý zdraží „domácí“ volání. Z námi oslovených odborníků ale naprostá většina tyto obavy nesdílí, konkurence je prý na to příliš ostrá.

Co by podle lidí z oboru znamenalo zrušení roamingových poplatků pro spotřebitele a co pro mobilní operátory? Hrozí, že by mohlo dojít ke zdražení domácích hovorů? A měla by Evropská unie do trhu podobným způsobem vůbec zasahovat?

Ondřej Malý

člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Ondřej Malý
+12
+
-

Musíme si uvědomit, že znění odsouhlasené Evropským parlamentem nespadlo z Marsu, ale je přímou reakcí na návrh Evropské komise, který byl výrazně protikonkurenční, naprosto neskutečně komplikovaný pro spotřebitele a zvýhodňoval velké operátory (viz můj článek na České pozici ze září). Evropský parlament tak zřejmě stál před volbou, zda návrh odmítnout, či přijít s vlastní verzí. To, co schválil, je pro spotřebitele dobrý návrh a pro operátory očekávatelný výsledek celého procesu regulace roamingu, který trvá již od roku 2007. Nepředpokládám, že by nový parlament či Rada s touto částí nařízení mohli mít problém.

Roaming je umělá konstrukce – náklady na tuto službu nejsou pro operátory zásadně vyšší než na volání doma a rozhodně ne tak, aby měli být zákazníci nuceni platit mnohonásobně vyšší ceny (především je to dobře vidět u dat). Trh si zjevně sám neporadil a kromě největších operátorů, kteří z vysokých cen nejvíce profitovali, po regulaci (především velkoobchodních cen) volali takřka všechny zúčastněné strany. Vysoké poplatky zákazníky nesmírně omezují (viz průzkum Evropské komise) a výrazně tak limitují mnohé služby, pro které je neustálé připojení mobilu k internetu klíčové (mapy, cloudy, fotoaplikace, cestovní průvodci a podobně). Pokud přestanou mít zákazníci pocit, že jsou odrbáváni, začnou služby mnohem více využívat.

Obava, že dojde ke zvýšení cen domácích hovorů, je lichá. Drtivá většina odpovědí (nepočítáme-li často strašící velké operátory) na podobnou otázku Komise při veřejné konzultaci k dalšímu návrhu regulace roamingu v roce 2010 byla negativní – od národních regulátorů (Odpověď na otázku 23 od Velké Británie, Německa a Polska), menších operátorů (Meteor IE), pevných operátorů (skvělé vysvětlení od BT) i od virtuálů (Poste Mobile). Regulovaný roaming sleduje pro Komisi sdružení národních regulátorů BEREC a dochází k obdobným závěrům (viz body 16–18). Podobně se vyjádřil na twitteru i mluvčí eurokomisařky Kroesové Ryan Heath.

Martina Kemrová

tisková mluvčí T-Mobile

Martina Kemrová
+12
+
-

Hlasování Evropského parlamentu o zrušení roamingu v Evropské unii z minulého týdne je jen začátkem dlouhého procesu. Je obtížné zatím předvídat, jaké dopady bude případná implementace mít. Pro operátory bude mít dané opatření v každém případě negativní finanční dopad: přijdou o většinu příjmů z roamingových služeb, přičemž budou muset dále hradit vícenáklady, které s touto službou vznikají.

Málo se mluví také o dalším důsledku tohoto kroku, který musíme označit za nesystémový. Platná regulace totiž operátorům ukládá nemalé investice do opatření, která by umožnila vstup konkurence na roamingový trh. Tyto investice jsou takto znehodnoceny, protože na trh, kde jsou služby zdarma, nikdo vstupovat nebude. Dá se předpokládat, že další regulace bude mít negativní vliv na rozvoj telekomunikačního trhu. Pokud se operátorům budou vlivem regulace dále uměle snižovat výnosy, logicky se sníží jejich ochota investovat do dalšího rozvoje technologií a služeb.

Jiří Hlavenka

novinář a investor

Jiří Hlavenka
+12
+
-

Evropská unie postupovala naprosto správně a měla tak postupovat už dříve. Přemrštěné poplatky za takzvané mezinárodní volání nemají sebemenší opodstatnění v nákladech operátorů. Operátoři jsou dávno propojení a mezinárodní hovory se uskutečňují právě tak jako ty lokální. Určité vícenáklady na údržbu těchto nákladů a na souhrnnou přefakturaci jednou za fakturační období jsou tak nepatrné, že by zdůvodnily například desetiprocentní rozdíl v cenách – ne ale tisíc procent navíc nebo ještě víc. Nemorálnost vysokých přeshraničních volání spočívá v tom, že to je jednak historický relikt z dob „studené války“, kdy telecomy byly státními firmami, propojení do zahraničí bylo technicky obtížné a skutečně nákladné, jednak je to zneužití situace – lidé (typicky business travellers) prostě i v zahraničí musí volat, musí „fungovat“ podobně jako doma, bez ohledu, kolik to stojí.

Úvahy o zdražení místních hovorů nepovažuji za opodstatněné. Kdyby operátoři mohli zvýšit svůj zisk tak prostým „tahem“, že jednoduše zvýší cenu za místní hovory, tak to udělali už dnes a nečekali by na nějakou evropskou reguli u roamingu. Každý podnikatel, nejen operátor, maximalizuje zisky v celé šíři svého podnikání, nezávisle na sobě, všude „to tlačí na maximum“, které projde u zákazníků, regulátora, konkurence atd.

I když telekomunikační trh v Česku má daleko k otevřenosti, je na tom podstatně lépe než dříve. Je zde například docela široká nabídka virtuálních operátorů (skutečných virtuálních operátorů, neplést s Kaktus, Gorila, BleskMobil a podobně), kteří mají od hlavních operátorů jakousi velkoobchodní nabídku, z níž dovedou udělat už skutečně „příjemné“ cenové nabídky. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v našich kalkulacích nehraje zahraniční volání žádnou tak citelnou roli, abychom celkově či lokálně zdražovali, pokud budou odstraněny roamingové poplatky. Jediný efekt bude, že adekvátně my snížíme ceny za volání do zahraničí a lokální nezměníme. Na sto procent si jsem jistý, že úplně stejně zareaguje i dalších 20–30 virtuálních operátorů. Jistě, některý z velkých nebo malých operátorů může někde jinde zkusit zvednout ceny, to může udělat každý kdykoli i bez ohledu na roaming. Ale majorita nabídky zůstane nezměněná.

Regulace (nejen EU) na telekomunikačním trhu jsou žádané a prospěšné koncovému zákazníkovi. Tento trh totiž přirozeně tenduje k oligopolizaci – pár hráčů si vykolíkuje hřiště a nikoho dalšího na něj nepustí. Věřte, že pokud by nebyla žádná regulace (například terminačních poplatků), voláme i nadále za sedm korun za minutu – žádný jiný operátor by se na trh nepustil, i kdyby to měl zákonem umožněno, protože ti stávající by nastavili tak vysoké terminační poplatky do svých sítí, že by vůbec neměl šanci se uchytit, bez ohledu na to, kolik by do toho nainvestoval.

Zuzana Roithová

europoslankyně

Zuzana Roithová
+12
+
-

Již deset let se v Evropském parlamentu roamingem zabýváme a jsem ráda, že bude ke konci roku 2015 zrušen. Po roce 2004 nám operátoři nebyli schopni předložit analýzu nákladů ospravedlňujících vysoké ceny roamingu a zároveň vysvětlit rozdíly mezi cenami volání u stejné společnosti v různých státech Evropské unie. Národní regulátoři si současně stěžovali, že jejich regulační pravomoci dosáhnou jen na národní úroveň a že nemohou účinně zasahovat do oblasti přeshraniční komunikace a podnikání. Proto nastal důvod tuto strategicky důležitou oblast regulovat v rámci evropské legislativy. Nastavili jsme trajektorii postupného snižování ceny za roaming až na úroveň vnitrostátních hovorů. Operátoři na začátku tvrdili, že regulace roamingu povede ke zdražení vnitrostátních hovorů – to se ale nepotvrdilo.

Osobně jsem se angažovala několik let, aby tato regulace zahrnovala i datové přenosy. Operátoři zpočátku přesvědčili Komisi a řadu poslanců, že se ceny za datový roaming budou přirozeně také viditelně snižovat, ale to se nestalo. Takže jsme i v této oblasti zavedli regulaci. Zdražení vnitrostátních hovorů nečekám z výše popsaných důvodů a navíc – dojde k významnému otevření trhu a nové konkurenci. Nastavením rovnějších podmínek a otevření soutěže mezi velkými a menšími operátory povede k zásadnímu průlomu na trhu telekomunikačních služeb – vznikne nová konkurence v cenách i kvalitě. Jsou to mono- či oligopolní postavení operátorů, respektive uzavřené malé trhy, které udržují uměle vyšší ceny, nikoli větší trh. Nové technologie postupně umožňují snižování nákladů mobilních operátorů, takže toto otevření trhu by mělo naopak vést k dalšímu snižování cen za veškeré jejich služby.

Pavel Černoch

majitel společnosti Tarifomat

Pavel Černoch
+12
+
-

Pokud by se Evropské unii podařilo prosadit zrušení roamingových poplatků, zcela logicky by to všem zákazníkům, kteří roaming aktivně využívají, přineslo značnou finanční úsporu. Případné snahy o peněžitou kompenzaci ze strany poskytovatelů mobilních tarifů se ale lidé nemusí obávat. Jestliže by k tomuto kroku ze strany Evropské unie opravdu došlo, rozhodně by se ztráty příjmů z roamingu neodrazily na hodnotě cen u domácích hovorů. A to především z důvodu aktuální atmosféry na českém trhu.

Obecně však podobný druh řízeného zásahu ze strany Evropské unie do sféry soukromého podnikání považujeme za nežádoucí, ačkoliv nám v daném případě může pomoci uskutečnit náš hlavní cíl, poskytovat lidem co nejvýhodnější volání.

Jiří Kadeřávek

zakladatel České pirátské strany, analytik a podnikatel v ICT

Jiří Kadeřávek
+12
+
-

V praxi to zlevní cestování a vnitrounijní obchod a byrokracii. Těm ostatním – lokálním firmám a podnikatelům a méně majetným – tato regulace komunikaci zdraží. Nebude to samozřejmě ihned, ale operátoři si najdou způsob, jak případné ztráty na roamingových službách kompenzovat (jde o zhruba pět procent příjmů). Navíc politika je vždy něco za něco, zejména v případě tak silných lobbistů, jakými jsou telekomunikační operátoři. Časem se tak může ukázat, že opatření bude mít negativní dopad do jiných služeb operátorů.

Z politického hlediska jde samozřejmě o pohyb pro Evropskou unii žádaným směrem, protože naplňuje vizi společného hospodářského prostoru. Bohužel je to opět za cenu regulace. Ta dokazuje, že trh s telekomunikačními službami není napříč Evropskou unií dostatečně liberální, přičemž v jádru problému jsou výnosy z prodeje kmitočtových pásem, které jsou příjmem každé země. Zájem národních států je zde v konfliktu se zájmem Evropské unie a společného hospodářského prostoru. Jinak řečeno, trh by si poradil, ovšem nikoliv v současné přeregulované podobě, takže jiné cesty není. Z výše uvedeného je patrné, že Evropská unie má dvě možnosti. Buď si vynutit liberalizaci telekomunikačního trhu a de facto ho vyjmout z kompetence národních států, nebo dosáhnout požadovaného další regulací regulovaného trhu.

Patrick Zandl

novinář a podnikatel

Patrick Zandl
+12
+
-

Anketa

Kdo dobře mluvil?

V praxi by pro zákazníky nenastala jiná změna, než že by se snížily ceny za roamingové hovory, vše ostatní, včetně způsobu sestavování hovoru, zůstává stejné.  Není důvod k tomu, aby došlo ke zdražení domácích hovorů. Operátor si vždy účtuje maximální ceny, jaké si na trhu účtovat může, a tedy výši domácího hovorného určuje nejnižší nabídka konkurence plus příplatek za značku, jaký je zákazník ochoten zaplatit. Jelikož dosavadní velmi ostře rozdílně nastavené ceny za originaci a terminaci roamingového hovoru znevýhodňovaly operátory stojící mimo velké nadnárodní skupiny, byla paradoxně cena roamingových hovorů prvkem, který cenu domácích hovorů držel vysoko, když alternativním operátorům odčerpával příjmy. Tady je ale třeba připomenout, že situace se bude lišit trh od trhu. Jsou trhy (jako Francie), kde existují draví alternativní plnohodnotní operátoři a tam můžeme očekávat větší tlak na cenu než ve státech, kde je situace spíše oligopolní – to je třeba Česko. U nás je trojice operátorů ve velmi rovnovážném postavení a změny ceny budou spíše souviset s akviziční strategií PPF, ovládající O₂, a způsobem obrany či přivítání na trhu, jaký T-Mobile s Vodafonem zvolí. Operátoři navíc budou potřebovat nějaký čas na to, aby vyhodnotili dopady změn ve strukturách finančních toků. 

Odpověď na otázku, zda by si trh nakonec pomohl sám a zda má Unie do něčeho takového vůbec zasahovat, není jednoduchá. Trh by si samozřejmě sám poradil, ale zřejmě nikoliv v nejbližší době – počítejme spíše další desetiletí. Regulace roamingu je na tapetě už víc než deset let a většinu té doby jsme se utěšovali, že když neexistují technické a finanční důvody pro to, aby roamingový hovor stál desetinásobek běžného, tak se to musí rychle srovnat. Po jistou dobu i ke změnám docházelo, pak se ale operátoři naučili používat dělbu poplatků z roamingových hovorů jako zbraň proti svým nově přicházejícím konkurentům a se zlevňováním byl konec. Substituce v podobě internetového telefonování se ukázala být nedostatečná, nepohodlná, volná frekvenční pásma se vyčerpala, takže na dohled není žádný další motivátor operátorů k tomu, aby se uvnitř Evropy dalo telefonovat levněj.

Navíc, v tomto případě bylo vážným motivátorem ne tak okamžité snížení ceny, ale odstranění bariéry pro konkurenci uvnitř odvětví. Stejně v minulosti národní regulátoři přistoupili k regulaci cen vnitrostátních hovorů, když přikázali způsob jejich dělby. V odvětvích operujících se vzácnými zdroji, jakými rádiové frekvence jsou, jsou bohužel regulace nutnou součástí – a o této se vedla desetiletá diskuze, nespadla z nebe.

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.