Kalouskovy dluhopisy bez Kalouska. A opět s nižšími úroky!

Jan Traxler
Jan Traxler | 4. 11. 2013 | 6 komentářů | 14 449
daň z příjmůdluhopisyinvesticekalouskobondyministerstvo financístátní dluhopisy

Od pondělí poběží upisovací období v pořadí již páté emise státních spořicích dluhopisů. Úroky opět poklesly. Z každé investované tisícikoruny investor obdrží při splatnosti o pět korun méně než při jarní emisi.

Kalouskovy dluhopisy bez Kalouska. A opět s nižšími úroky!

Ministerstvo financí i bez Miroslava Kalouska připravilo další emisi státních spořicích dluhopisů, pro které se již vžilo lidové označení „Kalouskovy dluhopisy“. Vánoční emise spořicích dluhopisů má upisovací období ode dneška do 29. listopadu. Zájemci o tuto ultrakonzervativní investici mohou o úpis dluhopisů zažádat na pobočkách České pošty, České spořitelny, Československé obchodní banky, J&T banky a Komerční banky. Upsané dluhopisy budou emitovány 12. prosince a stejný den budou připsány na majetkový účet upisovatelů.

Varianty dluhopisů zůstávají prakticky totožné s předchozí emisí, ovšem tentokrát není v nabídce diskontovaný dluhopis. Nejkratší variantou je tedy tříletý prémiový dluhopis, nejdelší naopak sedmiletý protiinflační [ministerstvem bůhvíproč psáno jako proti-inflační] dluhopis. V nabídce dále zůstává pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční dluhopis. Kromě protiinflačního dluhopisu u všech Ministerstvo financí snížilo vyplacený úrok v posledním roce životnosti dluhopisu o 0,5 procenta. Z každé investované tisícikoruny tak investor obdrží při splatnosti o pět korun méně než při jarní emisi.

Vánoční spořicí dluhopisy

* Výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v hodnotě úroku.
Zdroj: Ministerstvo financí

Státní spořicí dluhopis

Prémiový tříletý

Kuponový pětiletý

Reinvestiční pětiletý

Protiinflační sedmiletý

Upisovací období

4.–29. 11. 2013

4.–29. 11. 2013

4.–29. 11. 2013

4.–29. 11. 2013

Datum emise tranše

12. 12. 2013

12. 12. 2013

12. 12. 2013

12. 12. 2013

Datum splatnosti emise

12. 12. 2016

12. 12. 2018

12. 12. 2018

12. 12. 2020

Jmenovitá hodnota 1 ks

1 Kč

1 Kč

1 Kč

1 Kč

Emisní kurz

100 %

100 %

100 %

100 %

Min. počet ks v jedné objednávce

1000 ks

1000 ks

1000 ks

1000 ks

Pořizovací cena 1000 ks

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

Max. objednávka na osobu

bez omezení

bez omezení

bez omezení

5 000 000 ks

Typ úročení

pevná úroková sazba s prémií v posledním roce

rostoucí pevná úroková sazba

rostoucí pevná úroková sazba

pohyblivá úroková sazba podle vývoje míry inflace

Reinvestice výnosu dluhopisu*

ANO

NE

ANO

ANO

Frekvence připsání výnosu dluhopisu

1× ročně

1× ročně

1× ročně

2× ročně

Výplata výnosu dluhopisu

při splatnosti

1× ročně

při splatnosti

při splatnosti

Jan Traxler

Jan Traxler – ekonom, ředitel FINEZ Investment Management

Odborník na akcie, zakladatel a ředitel společnosti FINEZ Investment Management, poskytující privátní investiční poradenství.

Publikuje pravidelně v deníku E15, v měsíčníku Finanční řízení & controlling v praxi, na portálech Investujeme.cz, Finmag.cz, Peníze.cz a příležitostně v dalších médiích.

Prémiový tříletý dluhopis

Tříletý dluhopis nese a automaticky reinvestuje roční úrok ve výši 0,5 procenta. Při splatnosti dluhopisu 12. prosince roku 2016 pak majitel dostane jednorázovou prémii ve výši šesti procent jmenovité hodnoty dluhopisu (při jarní emisi to bylo 6,5 procenta). Z investované tisícikoruny tedy majitel dluhopisu dostane po třech letech necelých 1071 korun před zdaněním (o pět korun méně než při jarní emisi), což odpovídá ročnímu výnosu 2,3 procenta. Po zdanění s aktuální sazbou 15 procent by tedy tříletý prémiový dluhopis vydělal majiteli 1,96 procenta ročně. 

Přehled připisování úroků

Zdroj: Ministerstvo financí

Výnosové období

Prémiový tříletý

Kuponový pětiletý

Reinvestiční pětiletý

12. 12. 2013–12. 12. 2014

0,5 %

0,5 %

0,5 %

12. 12. 2014–12. 12. 2015

0,5 %

1,0 %

1,0 %

12. 12. 2015–12. 12. 2016

6,0 %

3,0 %

3,0 %

12. 12. 2016–12. 12. 2017

4,0 %

4,0 %

12. 12. 2017–12. 12. 2018

5,5 %

6,5 %

STÁT SE O VÁS NEPOSTARÁ. MY ANO…

Čím dříve začnete spořit na stáří, tím lépe se budete mít.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Pětileté dluhopisy

U pětiletých dluhopisů vyplácené úroky postupně rostou, aby byl majitel dluhopisu motivován držet ho až do splatnosti. V případě kuponového dluhopisu jsou úroky každý rok vypláceny majiteli, u reinvestičního dluhopisu jsou úroky automaticky reinvestovány (jsou za ně nakoupeny další dluhopisy). Po prvním roce od emise je vyplacen/reinvestován úrok půl procenta, po dvou letech jedno procento, po třech letech tři, pak čtyři a nakonec při splatnosti dne 12. prosince roku 2018 je vyplacen úrok 5,5 procenta u kuponového dluhopisu a 6,5 procenta u reinvestičního. Při jarní emisi to bylo šest procent u kuponového dluhopisu, respektive sedm procent u reinvestičního dluhopisu.

Celkově tedy za pět let vydělá majitel kuponového dluhopisu 14 procent před zdaněním, což odpovídá ročnímu úroku 2,66 procenta (po zdanění patnáctiprocentní daní zůstává čistý výnos 2,26 procenta p. a.). Majitel reinvestičního dluhopisu dostane z investované tisícikoruny po pěti letech 1158 korun před zdaněním. Přepočteno na roční úrok to dělá 2,98 procenta p. a. před zdaněním, po odvedení patnáctiprocentní daně z příjmů zůstává čistý výnos 2,53 procenta p. a.

Roční výnosnost jednotlivých dluhopisů opět klesla

Zdroj: FINEZ Investment Management

Státní spořicí dluhopis

Diskontovaný 1,5roční

Prémiový tříletý

Kuponový pětiletý

Reinvestiční pětiletý

Vánoční emise 2012

2,05 %

2,76 %

3,10 %

3,28 %

Jarní emise 2013 před zdaněním

1,70 %

2,46 %

2,75 %

3,07 %

Vánoční emise 2013 před zdaněním

nenabízí se

2,30 %

2,66 %

2,98 %

Vánoční emise 2013 po zdanění

nenabízí se

1,96 %

2,26 %

2,53 %

Sedmiletý protiinflační dluhopis

U protiinflačního dluhopisu se oproti minulé emisi nic nezměnilo. Doba do splatnosti dluhopisu je i tentokrát sedm let. Výnos u tohoto dluhopisu je připisován a automaticky reinvestován pololetně a je stanoven jako 0,25 procenta + procentní změna indexu spotřebitelských cen za měsíc říjen oproti dubnu a za měsíc duben oproti říjnu. Veškerý výnos je vyplacen až při splatnosti 12. prosince roku 2020 a podléhá samozřejmě také dani z příjmů, o jejíž výši za sedm let si netroufám spekulovat

Anketa

Myslíte si, že se z předvánoční emise státních dluhopisů stane tradice?

Ultrakonzervativní investice nevhodná pro nikoho

Stejně jako u předchozích tranší musím závěrem konstatovat, že státní spořicí dluhopisy nejsou jako investice vhodné prakticky pro nikoho. Jak můžeme vidět v tabulce výše, jejich výnosnost se pohybuje od zhruba dvou do cca 2,5 procenta ročně. Některé banky nabízí na termínovaných vkladech vyšší úroky při srovnatelném riziku. Když už tedy uvažovat o státních spořicích dluhopisech, tak až u částek, které převyšují sto tisíc eur, tedy u peněz, na které se již nevztahuje pojištění vkladů.

Každopádně i konzervativní investor má různé jiné možnosti, jak investovat volné prostředky s vyšším výnosem. I při dnešním trendu stále klesajících bankovních úroků je možné velmi konzervativně vydělat kolem čtyř až pěti procent ročně. Za zvážení například stojí některé české podnikové dluhopisy nebo například polské dluhopisy, které nesou dvojnásobný úrok oproti českým státním dluhopisům. Pokud chcete vyšší úroky, než nabízejí české banky, vyhledejte zkušeného finančního poradce a on vám jistě pomůže najít vhodné investice. Kalouskovy dluhopisy to rozhodně nejsou.

Pohled zpět: Jak to bylo na jaře?

Psalo se patnáctého května. Zase to startovalo. Jan Traxler psal:

Právě dnes začíná upisovací období už čtvrté emise státních spořicích dluhopisů. Na investory čekají velmi nízké úroky, které navíc budou nově podléhat patnáctiprocentní dani z příjmů. Najde Kalousek i tentokrát dostatek věřitelů?

Jarní emise spořicích dluhopisů: výnosy klesají

Jak se pak ukázalo, bondy byly rozprodány opět rekordní rychlostí... Jak se povede Janu Fischerovi?

Autor článku

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky placeného poradenství formou odměny ze zisku. Zaměřuje se na privátní klientelu, ale radí také několika církevním organizacím a nadacím. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase hraje stolní tenis, do práce jezdí nejraději na kole a miluje horskou turistiku.