Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Fondy, které za to stojí: Templeton Frontier Markets

Martin Tománek
Martin Tománek | 19. 12. 2012 | 2 939
akciefrontier marketsinvesticemark mobiuspodílové fondyrozvíjející se trhy

Čínské, indické nebo brazilské akcie dnes vlastní kdejaký fond. Emerging markets se staly investicí hlavního proudu. Někteří manažeři podílových fondů jdou ale dál a pátrají po příležitostech v poněkud exotických zemích, které jsou v investičním světě známé jako „frontier markets“. Je libo Vietnam, Nigérii nebo snad Kazachstán?

Fondy, které za to stojí: Templeton Frontier Markets

V našem seriálu věnovaném pozoru hodným podílovým fondům už jsme se zmiňovali o emerging markets. Psali jsme o fondu, který se soustředí na jednu malou skupinu zemí, která se z nich občas vyčleňuje; šlo o země BRIC, Brazílii, Rusko, Indii a Čínu:

A pak se z rozvíjejících trhů vyčleňuje ještě jedna skupina, trhy označované frontier markets. Slovo frontier znamená v angličtině hranici. Hranici čeho měli přesně tvůrci slovního spojení v devadesátých letech na mysli, se nám nepodařilo zjistit. Možná jde prostě o investování tak trochu na hraně. Investoři totiž v těchto zemích čelí ve zvýšené míře mnoha rizikům. V první řadě je to větší politické riziko, tedy možnost, že politická nestabilita, nebo přímo revoluce sprovodí vaše investice ze světa nebo přinejmenším povedou k výraznému poklesu jejich hodnoty. Investor také musí počítat s nižší transparentností a likviditou mladých trhů. Za určitých okolností se může stát, že nebude schopen své akcie na trhu prodat. Velmi nepříjemné, ale stává se to i velmi zkušeným. Rizik je samozřejmě mnohem více, investorům lze v tomto směru doporučit knihu Passport to profits známého investora Marka Mobia, který má s investováním na mladých trzích letité zkušenosti.

Vymezení frontier markets je obecně problematické. Jiný seznam zemí dostanete, když se podíváte na klasifikaci Morgan Stanley Capital International a jiný vám poskytne Standard & Poor’s. Na jednom z respektovaných seznamů najdete třeba i Slovensko... To ale pro nás není zvlášť důležité, ostatně „tvrdé jádro“ je stejné.

Nelze ovšem říct, že zmíněná rizika by se ostatním emerging markets vyhýbala, upřímně: zcela prostá jich není žádná země na světě, ale pořád se to bere tak, že Hongkong nebo Brazílie poskytují investorům ve srovnání s frontier markets širší investiční možnosti, určitou míru transparentnosti a vyšší míru ochrany investorů.

Vyšší riziko – vyšší výnos. Možná

Investor může být ale na druhou stranu za podstoupení vyššího rizika bohatě odměněn. Investování na méně likvidním a méně prozkoumaném trhu totiž může přinést velmi „zajímavé“ výnosy. Jednoduše řečeno, stačí pár investorů, kteří nakoupí několik akcií, a cena těchto cenných papírů může jít hodně vysoko. Ale samozřejmě to platí i obráceně. Jakýkoli výraznější výprodej může vést ke katastrofálnímu poklesu. Zkušení investoři proto kladou velký důraz na přiměřenou likviditu.

Investorům obecně lze pro investice ve frontier markets doporučit aktivně spravované podílové fondy. Právě aktivní správa je na méně transparentních trzích zásadní. Manažer může získat důležité informace návštěvou firem a nemusí spoléhat na jejich finanční výkazy, které mohou být nepřesné nebo záměrně zkreslené. Papír totiž snese všechno. Dobrým příkladem aktivně spravovaného fondu zaměřeného na frontier markets je Templeton Frontier Markets.

Strategie fondu

Podle prospektu fond při výběru cenných papírů do portfolia sleduje fundamentální výzkum a hodnotový přístup, zaměřený na dlouhodobý horizont. V čele fondu stojí Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích s více než čtyřicetiletou zkušeností a také člověk, který údajně stráví více než 300 dní v roce na cestách, na kterých pátrá po zajímavých příležitostech. Mobius se může opřít o analýzy početného analytického týmu, který má kanceláře v jednotlivých zemích označovaných jako frontier markets od Buenos Aires až po Dubaj a Singapur.

Výhodou fondu je jeho široký regionální záběr, který není statutem nijak omezen. Statut navíc definuje frontier markets velmi flexibilně a nechává tak manažerovi při výběru cenných papírů fakticky volné ruce. Manažeři drží svou typickou akcii přibližně pět let a důraz kladou na širší diverzifikaci. Portfolio se složením výrazně odchyluje od indexu, což dokládá ukazatel R-squared založený na datech za poslední tři roky má hodnotu 74 procent. Aktuálně mají největší váhu v portfoliu nigerijské (11 %), katarské (9 %) a kazachstánské (6 %) akcie. Ze sektorového pohledu mají největší váhu bankovní instituce, telekomunikace a energetika. Zastoupení bank je ovšem ve srovnání s benchmarkem méně než poloviční.

Náklady relativně vysoké

Snad jedinou nevýhodou fondu jsou jeho vyšší náklady. Manažerský poplatek fondu je stanoven na 1,6 procenta, ukazatel celkové nákladovosti dosáhl podle poslední výroční zprávy 2,5 procenta.

Nutno podotknout, že fondy zaměřené na frontier markets jsou obecně dražší. Pro srovnání nákladovosti se ale musíme podívat do zahraničí, zejména USA, v Česku totiž nemá Templeton Frontier Markets prakticky konkurenci. Například Harding Loevner Frontier Emerging Markets má celkové náklady (TER) ve výši 1,87 procenta a další poměrně známý fond, Morgan Stanley Frontier Emerging Markets, má TER dvě procenta. Templeton Frontier Markets je tedy ve srovnání s konkurencí dražší, na druhou stranu má nižší nepřímé náklady. Míra obratu portfolia dosáhla v posledním finančním roce pouze necelých 24 procent, což je ve srovnání jednoznačně nižší číslo.

Templeton Frontier Markets: porovnání s benchmarkem.

Templeton Frontiers Markets vs. benchmark

Zdroj: FT Investments a MSCI

Krátká, ale úspěšná historie

Fondy zaměřené na frontier markets začaly vznikat teprve nedávno. Templeton Frontier Markets vznikl koncem roku 2008, nicméně manažerům se již podařilo výrazně překonat benchmark, a to při dosažení nižší volatility. V posledním roce je oproti benchmarku opět nadvýkonný. Zatímco index MSCI Frontier Markets si meziročně připsal přibližně pět procent, fond přinesl výnos téměř 20 procent.

Pro koho se hodí

Fond může být zajímavým doplňkem portfolia pro dynamické investory s dlouhým investičním horizontem a pevnými nervy. I přes úspěšnou (byť krátkou) historii si potenciální investor musí uvědomit, že s investicí do fondu budou spojena poměrně vysoká rizika. Silnou stránkou fondu je sice velmi zkušený management, který toho na trzích již zažil mnoho, nicméně ani Mark Mobius není neomylný. Podle názoru autora by fond v akciové části portfolia neměl tvořit víc než pět procent.


Které fondy seriál představuje

Autor článku

Martin Tománek

Martin Tománek

Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Sestavuje investiční portfolia bohatým lidem a dělá portfolio managera v Partners investiční společnosti. Píše nejen pro Finmag a Peníze.cz.