Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Fondy, které za to stojí: Franklin European Small-Mid Cap Growth

Martin Tománek
Martin Tománek | 4. 12. 2012 | 2 498
akcieFranklin European Small-Mid Cap Growthinvesticepodílové fondyR-squaredSMID

V dalším díle seriálu o zajímavých podílových fondech představíme akciový fond, který může vhodně doplnit portfolio dynamického investora. Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund se zaměřuje na akcie malých a středních evropských firem.

Fondy, které za to stojí: Franklin European Small-Mid Cap Growth

Nejdřív se v tradičním úvodu podíváme na to, proč by mohly malé a střední firmy (označují se zkratkou SMID z anglického Small and MID capitalization) investora zajímat.

Základní důvod, proč investovat do akcií menších firem, je docela jasný. Jsou to právě malé firmy, které jsou v čele kreativního rozvoje společnosti, právě ony se často pouštějí do vývoje různých inovativních produktů. V případě úspěšného uvedení svého produktu na trh mohou takové firmy následně velmi rychle růst a v relativně krátké době dosáhnout velikosti společnosti se střední tržní kapitalizací. Střední firmy nabízí stejně jako malé inovativnost a vysoký růstový potenciál, ale oproti small caps zpravidla také fungující management, zavedené produkty a větší likviditu. Co je také důležité, mid caps mají obecně lepší přístup ke kapitálu.

Akcie menších společností se na trzích typicky obchodují proti velkým společnostem levněji, to odráží jejich vyšší rizikovost, nižší likviditu a vyšší volatilitu. Na druhou stranu také investorům historicky přinesly vyšší výnosy. Obecně nejvíc se jim daří v období, kdy ekonomika zažívá boom nebo v době oživení po hospodářské recesi.

Investoři zpravidla nevyhledávají akcie menších firem jen pro jejich vyšší výnosový potenciál, ale také z důvodu diverzifikace. Tržní prostředí, které je příznivé pro velké společnosti, nemusí být vždy příznivé pro ty menší a naopak. Obecně lze říci, že zařazením SMID do portfolia dosáhneme nižší volatility celkového investičního portfolia a zvýšíme jeho výnosový potenciál. Zároveň ale musíme říct i B, a totiž že v současné době je korelace mezi akciovými trhy mnohem vyšší než za „normálních“ okolností. Poslední finanční krize nám znovu ukázala, jak jsou dnes světové akciové trhy provázané. Přesto jsou diverzifikační přínosy SMID v delším časovém horizontu jednoznačně prokázané.

Závěrem jedna výhoda, ze které mohou investoři profitovat. Menší společnosti se ve srovnání s velkými pohybují na mnohem méně efektivním trhu. Akcioví analytici se do průzkumu takových firem příliš nehrnou, a tak o nich mají investoři oproti velkým firmám o poznání méně informací. Nedostatečný výzkum může vést k cenovým anomáliím, které můžou ve svůj prospěch využít aktivní manažeři fondů. Jeden takový aktivně spravovaný fond podrobíme detailnější analýze: Franklin European Small-Mid Cap Growth (ISIN: LU0138075311 [třída A acc, EUR]).

Drzá a úspěšná aktivní správa

Franklin European Small-Mid Cap Growth se zaměřuje na akcie malých a středních evropských firem, které mají zajímavý růstový potenciál. Statut fondu definuje SMID jako společnosti s tržní kapitalizací vyšší než 100 milionů a nižší než osm miliard eur.

Manažeři fondu Edwin Lugo a David Glazer neváhají výrazně odchýlit portfolio od benchmarku, o čemž svědčí ukazatel R-squared, založený na datech za poslední tři roky, na úrovni 0,76 procenta. Manažeři věří, že v současných podmínkách je vhodná doba k nákupu evropských akcií, zejména v periferních zemích eurozóny. Uplatňují tak do určité míry kontrariánský přístup, který může některé investory lehce vyděsit. Slovy manažera Edwina Luga: „Snažíme se vstoupit do oblastí, z nichž lidé utíkají, protože tam, kde vidíte hodně potíží, najdete vysoké výnosy. Držíme si odstup a snažíme se ignorovat všechen rámus okolo, protože jsme dlouhodobí investoři.“

Regionální složení portfolia zcela odpovídá přesvědčení správců. Přibližně 40 procent portfolia je v současné době umístěno v britských společnostech a necelá třetina portfolia potom ve firmách, které mají sídlo v periferních státech eurozóny. Například Irsko má v portfoliu fondu váhu přibližně 17 procent, zatímco v indexu má váhu nižší než dvě procenta. Menší, i když nikoli zanedbatelné pozice má fond rovněž v Řecku (sedm procent), Itálii (čtyři procenta) a Španělsku (tři procenta). Uveďme jeden příklad. Třetí největší pozicí fondu se 4,5procentním zastoupením je aktuálně firma Jumbo SA, největší řecký prodejce hraček, který v posledních letech úspěšně expanduje v zahraničí.

Fond má koncentrované portfolio sestávající typicky z 25 až 45 titulů. Manažeři to s diverzifikací nepřehánějí ani v jiných ohledech. Velký podíl v portfoliu (40 procent) mají firmy ze sektoru průmyslových podniků, což je oproti benchmarku výrazně víc. Výhodou je v tomto případě i menší objem aktiv pod správou. Menší fondy mohou koupit pečlivě vybranou skupinu akcií menších firem, udržovat nízké transakční náklady a obecně věnovat portfoliu velkou pozornost. 

Roční výnosy (p. a.) ve srovnání s benchmarkem

Zdroj dat: MSCI a Franklin Templeton

Vynikající track record

Fond si ve srovnání s benchmarkem i konkurenčními fondy (více než sto fondů v kategorii Europe Small Cap agentury Morningstar) vede velmi dobře. Roční výnos (p.a.) na desetiletém horizontu činí 11,65 procenta, zatímco index si připsal necelých 8,5 procenta ročně. Manažerům se navíc podařilo dosáhnout nižší volatility. Standardní odchylka na pětiletém horizontu na úrovni 17,8 procent je přibližně o čtyři procentní body nižší než odchylka benchmarku.

Přijatelné náklady fondu

Podílové fondy zaměřené na menší firmy mají ve srovnání s jinými kategoriemi akciových fondů zpravidla vyšší náklady. Manažerský poplatek našeho fondu činí jedno procento, celkové náklady podle poslední výroční zprávy dosáhly 1,85 procenta. Jednoznačně dobrou zprávou je to, že manažeři fondu se nesnaží častým obchodováním dosahovat rychlých zisků a zaměřují se na dlouhodobý horizont. Typickou akcii drží přibližně pět let. Míra obratu portfolia dosáhla pouhých osm procent, nepřímé náklady fondu jsou tedy nízké.

Zajímavý doplněk portfolia

Fond je vhodný jako doplněk portfolia pro dynamické investory s delším investičním horizontem. Autor článku oceňuje určitou odvahu a trpělivost manažerů, kteří jdou proti davu. Vzhledem k investiční strategii a zkušenostem manažerů je docela možné, že fond bude i v budoucnu úspěšně plnit svůj cíl, tedy výkonem porážet benchmark. Šance má velmi dobré.

Slovníček

Track record – historická výkonnost fondu ve srovnání s benchmarkem (např. akciovým indexem) a konkurenčními fondy v dané kategorii.

R-squared – statistické měřítko toho, do jaké míry manažer podílového fondu složením portfolia sleduje trh. Jestliže se blíží stu procent, potom se manažer od indexu téměř neodchyluje. Hodnota pod devadesát procent znamená, že portfolio se od trhu již značně liší.

Volatilita – nebo také směrodatná odchylka měří, jak se výnosnost investice v jednotlivých obdobích liší od dlouhodobého průměru. Pomocí volatility (laicky řečeno kolísavosti) se vyjadřuje riziko určité investice. Čím je aktivum volatilnější, tím je rizikovější.

Small Caps – firmy s malou tržní kapitalizací. Přesné vymezení se může lišit, zpravidla se uvádí tržní kapitalizace v rozmezí 300 milionů až dvě miliardy dolarů.

Mid Caps – firmy se střední tržní kapitalizací, zpravidla jedna až osm miliard dolarů.

Large Caps – tržní kapitalizace vyšší než osm miliard dolarů.

Kontrariánský přístup je založený na předpokladu, že trh je iracionální (minimálně v určitých obdobích). Jednoduše řečeno, kontrariáni jdou proti většině: kupují, když většina prodává, a naopak prodávají, když většina ostatních investorů kupuje.


Které fondy seriál představí:

Autor článku

Martin Tománek

Martin Tománek

Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Sestavuje investiční portfolia bohatým lidem a dělá portfolio managera v Partners investiční společnosti. Píše nejen pro Finmag a Peníze.cz.