Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Fondy, které za to stojí: Mutual Global Discovery Fund

Martin Tománek
Martin Tománek | 15. 11. 2012 | 2 228
akcieFranklin TempletoninvesticeMSCI WorldMutual Global DiscoveryPhilippe Brugère-Trélat

V předchozím dílu seriálu věnovaného zajímavým podílovým fondům jsme představili fond orientovaný na evropské akcie, dnes dojde na globální akciový fond, který se díky své investiční strategii může hodit i do portfolia konzervativnějšího investora.

Fondy, které za to stojí: Mutual Global Discovery Fund

Než se ale pustíme do popisu fondu – půjde o Mutual Global Discovery Fund, který pochází stejně jako minulý fond ze stáje Franklin Templeton – a jeho výhod i nevýhod, krátce se budeme věnovat tématu, které se u fondu zaměřeného na akcie z celého světa přímo nabízí: Dává globálně diverzifikované portfolio smysl?

Proč investovat globálně

Důvod není složitý. Jednoduše neexistuje akciový trh, který by v průběhu času patřil svou výkonností setrvale k celosvětově nejlepším. Je téměř nemožné předpovědět, který akciový trh bude v daném roce či desetiletí nejvýkonnější. Studie ekonomů z London Business School ukázala, že za posledních 110 let byl nejvýkonnější akciový trh Austrálie, který přinesl průměrný reálný (tzn. o inflaci očištěný) výnos 7,5 procenta ročně. Naopak, nejméně výkonným se stal italský akciový trh s reálným ročním výnosem 2,1 procenta. Z tohoto pohledu je zřejmé, že regionální diverzifikace má smysl. Jinak řečeno, portfolio diverzifikované napříč zeměmi a regiony ochrání investora před scénářem, kdy zvolí „budoucí Itálii“. Samozřejmě za cenu, že nedosáhne na výkonnost „budoucí Austrálie“. Když si vypůjčíme slova Miltona Friedmana: Nic takového jako oběd zdarma neexistuje. 

Diverzifikace má ovšem ještě jednu výhodu v podobě nižší volatility. Výše uvedená studie prokázala, že globálně diverzifikované portfolio přineslo na daném horizontu reálný výnos 5,4 procenta ročně, a to při dosažení volatility 17,8 procenta. Volatilita samotného amerického akciového trhu byla o poznání vyšší, konkrétně 20,4 procenta. Dlouhodobé výzkumy tedy ukazují, že mezinárodní diverzifikace má pozitivní vliv na výnos a výši rizika portfolia.

Ve snaze dosáhnout rozumné diverzifikace si můžou investoři obecně buď sestavit portfolio z podílových fondů (případně jiných investičních nástrojů) zaměřených na různé země či regiony, nebo můžou zvolit globálně zaměřený fond. Ve druhém případě se do určité míry vzdávají možnosti ovlivnit regionální složení svého portfolia, na druhé straně mohou i s relativně nízkým vstupním kapitálem dosáhnout solidní diverzifikace. Na následujících řádcích si představíme globální akciový fond Mutual Global Discovery Fund, který ve srovnání s konkurenčními fondy vyniká zajímavou strategií, historicky nízkou volatilitou a dobrým track recordem. 

Časem prověřená strategie

Investiční filozofie fondu se dá popsat elegantně dvěma anglickými slovy: „go anywhere“. Manažeři fondu vyhledávají trhem podhodnocené akcie a nejsou přitom regionálně téměř vůbec omezeni. Prospekt fondu pouze stanovuje, že rozvíjející se země mohou mít v portfoliu váhu do 25 procent. V současné době se ovšem jejich váha blíží nule. V portfoliu jsou zastoupeny především firmy s velkou a střední tržní kapitalizací. Manažeři v případě nedostatku atraktivních investičních příležitostí nebo nepříznivého vývoje na finančních trzích drží vyšší podíl hotovosti.

Po odchodu předchozích manažerů do investiční společnosti PIMCO stojí od konce roku 2009 v čele fondu Peter Langerman a Philippe Brugere-Trélat. Přestože náhlý odchod manažerů není pro podílníky fondu zpravidla nikdy dobrou zprávou, faktem je, že oba noví manažeři patří k nejzkušenějším členům celého týmu investiční platformy Mutual Series, která v současné době zahrnuje celkem osm podílových fondů. Investiční filozofie fondu zůstává dlouhodobě konzistentní. Manažeři drží svou typickou akcii tři až pět let a velký důraz kladou na širokou diverzifikaci. Portfolio se složením výrazně odchyluje od indexu, což dokládá ukazatel R-squared, založený na datech za posledních deset let, na úrovni 84 procent. Silnou stránkou fondu je risk management, který se taktickým využíváním hotovosti snaží omezit ztráty v období větších poklesů na akciových trzích. Tento záměr se přitom daří realizovat. Fond odvedl během krizového vývoje 2007–2009 skvělou práci: maximální pokles hodnoty majetku činil 31,7 procent, průměrně fondy v dané kategorii ztrácely 53,7 procenta. Z toho vyplývá i historicky nízká míra volatility. V dekádě končící prosincem 2011 činila standardní odchylka fondu 11,27 procenta oproti 16,9 procenta pro akciový index MSCI World.

Podle dostupných dokumentů má Peter Langerman ve fondu podíl, který odpovídá víc než milionu dolarů. Relativně menší podíly mají ve fondu rovněž Trélat a asistující manažer Timothy Rankin.

Přijatelné náklady

Náklady fondu lze označit za přijatelné, přestože TER na úrovni 1,83 procenta je mírně vyšší než kolik činí medián v dané kategorii fondů. Výhodou je fakt, že manažeři fondu drží svou typickou akcii relativně dlouho, nepřímé náklady související s investiční aktivitou jsou tedy nízké. Míra obratu portfolia se dlouhodobě pohybuje kolem 25 procent, poslední výroční zpráva udává 34 procent.

Výkonnost

Fond má tendenci být výrazně nadvýkonný na klesajících trzích, což se ukázalo jak v roce 2002, tak především v roce 2008. Na silně rostoucích trzích má ovšem tendenci ke slabší výkonnosti. V krizovém roce 2008 fond poklesl pouze o necelých 27 procent, přičemž akciový index MSCI World odepsal více než 40 procent. Na druhou stranu, vysoký podíl hotovosti měl negativní vliv na výkonnost fondu během oživení na akciových trzích v roce 2009. Fond si v daném roce připsal přibližně 21 procent, zatímco index MSCI World posílil o téměř 31 procent. Na pětiletém a desetiletém horizontu patří fond ve své kategorii k nejvýkonnějším.

Porovnání výkonnosti fondu Mutual Global Discovery s indexem MSCI World

Mutual Global Discovery vs. MSCI World

Zvětšíte kliknutím. Zdroje dat: Morgan Stanley Capital International (MSCI) a Franklin Templeton

Pro koho se hodí

Díky investiční strategii primárně zacílené na ochranu kapitálu podílníků je fond vhodný i pro konzervativnější investory. Mutual Global Discovery je dostupný ve dvou měnách, dolaru a euru. Kvůli měnovému riziku nebude fond v portfoliu českého investora patrně klíčovou pozicí, ale spíš zajímavým doplňkem.


Fondy, které za to stojí

Které fondy seriál představuje

 

Autor článku

Martin Tománek

Martin Tománek

Vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Sestavuje investiční portfolia bohatým lidem a dělá portfolio managera v Partners investiční společnosti. Píše nejen pro Finmag a Peníze.cz.