Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Pavel Kohout: Stavební omerta

Pavel Kohout
Pavel Kohout | 16. 5. 2012 | 6 komentářů | 1 955
dálnicedopravní stavbyMiloslava PošvářováMott MacDonaldPavel KohoutRené Poruba

Skrytá historie českých zakázek na veřejné stavby nás musí zajímat. Stavební firmy mají mezi sebou nepsaná pravidla. A kdo je poruší, musí z kola ven. To znamená ze zaměstnání, na ulici.

Pavel Kohout: Stavební omerta

V České republice je opět možné, aby lidé přicházeli o práci z politických důvodů. Ne kvůli protivládní činnosti, ale kvůli práci pro vládu. Navíc - paradox na druhou! - kvůli dobrovolné práci bez honoráře. Jde o případ stavební inženýrky a soudní znalkyně Miloslavy Pošvářové, která byla jedním z klíčových členů pracovní skupiny pro boj proti korupci v rámci NERV. Pracoval jsem jako koordinátor této skupiny a editor jejích výstupů. Cítím proto povinnost podat svědectví.

Krátce po zřízení skupiny převládl názor, že boj proti korupci musí být orientován především preventivně. Téměř nikdy se nepodaří získat materiální důkaz o poskytování nebo nabízení úplatků. Pokud jde o manipulaci s výběrovými řízeními, existovaly četné a výmluvné indicie o zakázkách šitých na míru konkrétnímu zadavateli. Ovšem žádné důkazy, které by obstály u českých soudů.

Pozornost se proto soustředila na design veřejných zakázek, aby byly eliminovány jiné vlivy než cena a kvalita provedení. Otázka ceny byla jasná: postavit veřejnou soutěž, aby probíhala formou nezmanipulovatelné aukce, je celkem snadná věc.

Hlavní je kontrola kvality

Zbývala otázka zadání a hlavně kontroly kvality. Jelikož velká část veřejných výdajů jde na infrastrukturu, bylo jasné, že se skupina neobejde bez experta. V tuto chvíli je povolána inženýrka Miloslava Pošvářová. Znalkyně technických postupů a fyzikálních měřicích metod, které umožňují stavbu doslova zrentgenovat a odhalit i skryté vady. Též exaktně zdůvodnit, která vada je výsledkem použití materiálu horší kvalitativní třídy, kde se jedná o technologickou nekázeň a kde může jít o vadu projektu s cílem zvýšit spotřebu materiálu a práce a prodražit tak stavbu.

Nejen to. Jakožto dlouholetá expertka ze stavební praxe věděla (a ví), kde jsou systémové chyby v zadávání zakázek. Proč je systém chybně navržen, kde jsou asymetrie mezi zadavatelem (Ředitelství silnic a dálnic), zhotoviteli, stavebními dozory a znalci - a hlavně, jaká organizační opatření by mohla věci napravit a ušetřit státu miliardy, možná desítky miliard ročně.

Inženýrka Pošvářová dodala perfektní práci s diagramy a fotografiemi. Během prezentace na Úřadu vlády ohromila přítomné videoprojekcí nekvalitních mostních uzávěr v běžném provozu. Téměř hitchcockovsky laděný dokument udělal dojem na všechny, včetně pana premiéra.

Nepsané zákony

Zde je třeba zdůraznit ještě jeden aspekt. Když vyšla zpráva, že paní Pošvářová přišla o práci ve stavební firmě Mott MacDonald, ozvaly se hlasy ve smyslu "dobře jí tak, neměla se pouštět do partyzánských akcí a měla zůstat loajální vůči zaměstnavateli". Nic takového se nestalo. Paní inženýrka se ani na okamžik nezpronevěřila profesionální disciplíně a subordinaci. Vše dělala se schválením svého tehdejšího ředitele Petráka, který je pod materiály pro NERV rovněž podepsán. Nikdy nepovolila zveřejnění citlivých materiálů ze soudních procesů, kde stále figuruje jako soudní znalkyně.

Co však porušila, byla zásada "omerta", nepsaný požadavek mlčenlivosti mezi firmami v oboru. Kdyby bylo možné plně využít expertní znalosti paní Pošvářové, veřejnost by se mohla bez mlžení a "natvrdo" dozvědět, jaký je skutečný příběh zvlněných dálnic a mnoha dalších malérů. Ovšem společnost Mott MacDonald se vzápětí po zveřejnění zprávy NERV dostala do "klatby" ze strany ostatních firem. Na malém trhu, jakým je Česká republika, i konkurenti kooperují. Po roce bez zakázek se britská centrála rozhodla vyměnit vedení, aby znovu začalo spolupracovat ve vyjetých kolejích.

Tučná léta pominula

Objem zakázek na infrastrukturu je v současné době minimalizován kvůli vládním úsporným opatřením. Tučná léta pro stavební průmysl pominula, ale jednou přijde čas, kdy se opět bude stavět o sto šest. A nyní se nabízí otázka, zda vše bude opět jako dříve, anebo zda vláda udělá zásadní kroky, aby se již více neplýtvalo.

Miloslava Pošvářová své činnosti pro NERV nelituje. Svoji práci dělala dobrovolně a s plným vědomím možných důsledků, jak sama zdůrazňuje. Mimochodem, ředitel ŘSD René Poruba, který inženýrce Pošvářové přislíbil práci, byl též odvolán. Co bude dál?

V každém případě je absurdní, aby lidé s perfektní kvalifikací a oddaností pravdě ztráceli zaměstnání - kvůli práci pro vládu!

Psáno pro Lidové novinyAutor článku

Pavel Kohout

Pavel Kohout

Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spolulyakl8dal finančněporadneskou společnost Partners. V letech 2002–2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), později byl dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Patří též mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany. Ředitel Algorithmic Investment Management.