Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Analýza: Který komoditní fond zvolit

Jan Traxler
Jan Traxler | 18. 6. 2012 | 5 264
BNP ParibasBNPP World CommoditiesCredit SuisseCS Commodity Index+euroGenerali PPF

Je mnoho způsobů, jak se dá využít dnešních nízkých cen a spekulovat na dlouhodobý růst cen komodit tažený zvýšenou inflací. Nejjednodušší cestou – a mnohdy také nejefektivnější – jsou komoditní fondy. Jaká je jejich nabídka v Česku?

Analýza: Který komoditní fond zvolit

Celkem na výběr deset komoditních fondů

Investiční fondy mohou mít různé zaměření, nejčastěji investují majetek podílníků do akcií nebo dluhopisů. Velmi oblíbené jsou také relativně konzervativní nemovitostní fondy. A existují samozřejmě i fondy, které investují do komodit. I když správnější by bylo říct, že spekulují s komoditami, protože komodity nenesou žádný úrok, nájemné ani dividendu, jedná se čistě o spekulaci na růst ceny.

V České republice máme na výběr deset komoditních fondů, z nich některé ještě nabízí více variant měnového zjištění. Mnohé fondy jsou si podobné jako vejce vejci, jiné se od ostatních dost zásadně liší.

ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse – indexové fondy

První skupinku prakticky totožných fondů tvoří komoditní fondy spravované společnostmi ČSOB, ING, BNP Paribas a Credit Suisse. Tyto čtyři fondy můžeme označit za indexové. Správa fondu je ryze pasivní, portfolio fondu kopíruje složení komoditního indexu. V případě ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse se dokonce jedná o stejný index Dow Jones – UBS Commodity.

ING si kalkuluje vlastní komoditní index UBS ING Commodity Enhanced. Slovo „enhanced“ zde označuje, že index není kalkulován z kontraktů s nejbližší splatností, jak tomu bývá nejčastěji, ale do výpočtu hodnoty indexu se zahrnují kontrakty s různou dobou do splatnosti. To v praxi znamená index, který má lehce nižší volatilitu s dlouhodobě velmi podobnými výsledky. Fond ING má tudíž o něco menší krátkodobé výkyvy než fondy ČSOB, BNP Paribas a Credit Suisse, jejich dlouhodobé výsledky by ale měly být prakticky totožné.

Nicméně tyto čtyři fondy je možné nakoupit v různých měnových variantách, ve všech případech s měnovým zajištěním. Podle toho se pak samozřejmě výsledky po přepočtu do korun mohou výrazně lišit, v závislosti na vývoji měnových kurzů. Například poslední rok výrazně posílil dolar, ještě loni v létě bychom za jeden americký dolar dostali 17 korun, dnes přes 20 korun. Dolarové varianty fondů se tedy mohou po přepočtu do korun chlubit lepšími výsledky.

Fondy ČSOB a ING jsou k mání pouze v korunové variantě se zajištěním měnového rizika proti poklesu kurzu dolaru. BNP Paribas spravuje komoditní fond už řadu let v klasické dolarové variantě. V loňském roce nabídla pro české investory také variantu fondu se zajištěním do koruny, podobně jako ČSOB nebo ING. To je z dlouhodobého pohledu důležitá ochrana proti případnému posilování koruny (oslabování dolaru). Krátkodobě se však ukázalo výhodnější investovat v dolarové variantě fondu.

Společnost Credit Suisse taktéž spravuje klasický dolarový fond. Jak můžete vidět z tabulky výkonnosti, má prakticky stejné výsledky jako fond od BNP Paribas, neboť kopírují stejný komoditní index. Credit Suisse dále nabízí stejný fond denominovaný v euru bez měnového zajištění. Po přepočtu do korun má tudíž stejné výsledky jako dolarová varianta fondu. Nejsou tomu ještě ani dva měsíce, co byla na trh uvedena také eurová varianta fondu se zajištěním proti poklesu dolaru. Ta má však smysl pro Slováky nebo jiné eurové investory, pro českého investora není měnové zajištění do eura důležité.

O mnoho zajímavější je varianta fondu Credit Suisse s měnovým zajištěním do švýcarského franku. Ta má díky dlouhodobě silnému švýcarskému franku z pohledu českého investora po přepočtu do korun nejlepší výsledky (krátkodobě frank vůči dolaru také oslabil) a nabízí docela zajímavou alternativu měnové diverzifikace portfolia.

Výnosy komoditních fondů po přepočtu do CZK

Raiffeisen, Generali, J&T – fondy fondů

Druhou skupinu komoditních fondů tvoří fondy spravované společnostmi Raiffeisen, Generali PPF a J&T. Tyto tři fondy mají opět velmi podobnou výkonnost, jelikož mají velmi podobné složení. Ve všech třech případech se jedná fakticky fondy fondů, protože neinvestují přímo do komodit, ale nakupují do portfolia jiné zahraniční komoditní fondy nebo komoditní ETF.

Kvůli tomu dochází ke zbytečné duplikaci poplatků. Když k tomu u fondů Generali a J&T ještě přičteme velmi vysoký správcovský poplatek, není divu, že tyto fondy ani veřejně neuvádějí ukazatel celkové roční nákladovosti TER (total expense ratio). V případě fondu Raiffeisen je sice roční správcovský poplatek nižší, ale kvůli duplikaci poplatků i tak vychází velmi vysoký syntetický TER 2,3 procenta ročně.

Poplatky a náklady komoditních fondů

Fond

Vstupní
poplatek

Roční odměna
správce

TER

ČSOB Komoditní fond

2,5 %

1,35 %

x

BNPP World Commodities

5,0 %

1,50 %

1,86 %

CS Commodity Index+

5,0 %

1,40 %

1,57 %

ING Commodity Enhanced

3,0 %

1,30 %

1,70 %

Raiffeisen Active Commodities

3,0 %

1,25 %

2,30 %

Generali PPF Komoditní fond

4,0 %

3,00 %

x

J&T Komoditní Fond

5,0 %

2,50 %

x

Pioneer Commodity Alpha

5,0 %

1,25 %

1,65 %

Parvest World Agriculture

5,0 %

1,50 %

1,83 %

ČPI Zlatý fond

4,0 %

3,00 %

3,29 %

Zdroj: FINEZ Investment Management; Pozn. Některé české fondy bohužel neuvádí ukazatel roční nákladovosti TER.

Pioneer Commodity Alpha – aktivně řízený fond

Jediný komoditní fond z celé desítky je aktivně řízený, tento fond spravuje společnost Pioneer Investments. Jedná se o typický long/short komoditní fond, který aktivně pracuje s portfoliem a kombinací dlouhých a krátkých pozic (spekulací na růst a na pokles) se snaží dosáhnout absolutního výnosu nezávisle na celkovém vývoji trhu.

To můžeme vidět také na výkonnosti fondu, který jako jediný není na roční periodě ve velké ztrátě. Na druhou stranu ve fázi silného růstu cen komodit značně zaostává, protože se soustředí pouze na alfu – nadvýnos jedné komodity nad jinou. Z dlouhodobého pohledu tedy není nejvhodnější variantou, jak se podílet na růstu cen komodit. Tento fond je ale vhodný jako doplněk konzervativnějších a vyvážených portfolií, protože má nízkou volatilitu a jeho výkonnost nekoreluje s vývojem na akciových ani dluhopisových trzích.

Parvest World Agriculture

Zbývající dva fondy nejsou celokomoditní. Fond Parvest World Agriculture, další podílový fond z dílny BNP Paribas, je zaměřen pouze na zemědělské komodity. Jedná se o pasivně spravovaný indexový fond. Zhruba polovinu portfolia tvoří pšenice, kukuřice a sója, v majetku fondu bychom ale našli i kontrakty na cukr, kávu, kakao, bavlnu nebo maso.

Také tento fond je vhodný jako vyvážení portfolia, neboť zemědělské komodity nejsou cyklické a mají nízkou korelaci s akciemi i dluhopisy. Oproti fondu Pioneer nabízí potenciál vyššího dlouhodobého výnosu v případě zvýšené inflace (potraviny jsou nejlepší ochranou před inflací, lepší než zlato). Nevýhodou je ale výrazně vyšší krátkodobá volatilita fondu. Ceny zemědělských komodit jsou náchylné na počasí, hlavním cenotvorným faktorem je zde nabídka (úroda), nikoliv poptávka, která je stabilní s malým ročním přírůstkem (vlivem rostoucí populace).

ČP Invest Zlatý fond

Poslední komoditní fond ve výběru prodává společnost ČP Invest a spravuje Generali PPF Asset Management. Tento fond je zaměřen na drahé kovy, převážně zlato a stříbro. V jeho portfoliu najdeme komoditní ETF a akcie jednotlivých těžebních firem, takže se jedná o fond na rozmezí akciového a komoditního.

Jeho velkou nevýhodou jsou vysoké správní náklady. Ročně si ČP Invest strhává tři procenta z objemu investovaného kapitálu, celková roční nákladovost fondu TER pak vychází na 3,3 procenta. Z hlediska poplatků na správu se jedná o jeden z nejdražších fondů v České republice. Přesto se i tento fond může hodit do portfolia jako vyvážení akciové a dluhopisové složky. Výhodou je zajištění měnového rizika do koruny.

Který fond vybrat?

Nejde říct, který z fondů je nejlepší. Nejkonzervativnější je Pioneer Commodity Alpha. Naopak nejvyšší výnosový potenciál dnes po korekci nabízí klasické indexové komoditní fondy. Zde záleží na koncepci celého portfolia, zda se do něj více hodí fond dolarový nebo se zajištěním do koruny či do švýcarského franku. Do vyváženého portfolia se velmi dobře hodí Parvest World Agriculture, nejlépe v kombinaci s fondem zaměřeným na akcie těžebních společností.

Akcie těžebních společností jsou druhým způsobem, jak se dlouhodobě podílet na růstu cen komodit. Zde se růst cen komodit projeví podobně do růstu ceny akcií, ale navíc investor inkasuje dividendy. O této variantě a aktuálních zajímavých investičních příležitostech si řekneme více někdy příště.

Autor je privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Autor článku

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku 2004. Patří mezi průkopníky placeného poradenství formou odměny ze zisku. Zaměřuje se na privátní klientelu, ale radí také několika církevním organizacím a nadacím. V roce 2021 založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálu Nemovitostní-fondy.cz a autorem více než 650 odborných článků a publikací. Je ženatý a má dvě děti. Ve volném čase hraje stolní tenis, do práce jezdí nejraději na kole a miluje horskou turistiku.