Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Co mají společného všichni trojští koně

Walter A. Marlowe
Walter A. Marlowe | 11. 6. 2012 | 2 komentáře | 1 163
drachmaeuroeurozónairskoměnová unieněmecko

Jedna z nejmenších ekonomik na světě má potenciál způsobit druhou a patrně ještě ničivější světovou finanční krizi, než jakou jsme zažili v letech 2007–2008.

Co mají společného všichni trojští koně

Řecku se sice „dostalo slunce“ (abych parafrázoval Beach Boys), ale toho se dostalo kupříkladu i Kalifornii. Země bohužel nedisponuje ničím dalším, co by svět nebo Evropa nějak zvlášť potřebovaly. Řecko není klíčové geopoliticky (s čímž by bezesporu souhlasil i Henry Kissinger), není bohaté na suroviny. A není ani ničím věřitelem.

Euro bylo počato špatně. Jak ekonomicky, tak socioekonomicky. Dnes už to musí uznat i ti nejzarputilejší eurokraté a nejmarnivější „europolitici“.

Pokud by USA neměly dolar a New York s Connecticutem, New Jersey, Massachusetts, Kalifornií a Illinois se rozhodly zavést měnovou unii, nabídly by snad někdy členství Mississippi?

Slepenec

Životaschopnost eurozóny (nikoliv pouze její přežití, ale efektivní fungování) by se mohla zvýšit radikálním omezením eura na země jako Německo, Francie, Nizozemsko a Finsko. Euro bylo nevhodné i pro Irsko, protože Irům neponechalo žádný mechanismus, který by jim umožnil předejít tomu, aby se na průmyslu založený boom přetransformoval v nemovitostní bublinu.

Řecko, ale i Portugalsko byly upadající ekonomiky dávno předtím, než přijaly euro. Jak se mohl kdokoli domnívat, že bez jednotné vlády a ekonomického a sociálního systému podobného systému národního státu je správné, aby bylo Řecko a Portugalsko součástí jednotné měnové zóny s Německem, Nizozemskem a Finskem?

Trojskému koni na zuby nekoukej

Jak to skončí? To ví jen Zeus. My víme toto:

Pro Řecko je stávající záchranný balík jen obdobou Versailleské smlouvy (viz můj blog z 25. 3. 2012). Je neudržitelný a povede k dalšímu ekonomickému poklesu země.

Jak může Řecko splatit svoje dluhy, když nebude ekonomicky růst a nezotaví se, nemluvě o LTRO půjčkách, které dostaly řecké banky od Evropské centrální banky? Návrat k drachmě Řekům sám o sobě nepomůže. Klidně můžou zůstat členy eurozóny. A být pohřbeni zaživa.

Evropské banky, které se zapojily do systému LTRO, odhadují, že pokud Řecko opět zavede drachmu, budou muset odepsat sto miliard eur. Zranitelné ovšem zůstanou i v případě, že Řecko v eurozóně zůstane. A potáhne ke dnu jak sebe, tak celou Unii.

Ne všichni trojští koně vypadají stejně, ale zdá se, že všechny jsou plné Řeků.

Z autorova blogu Thematic Investing pro červnové číslo Revue Politika přeložila a upravila Iveta Paličková.

Autor článku