Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Má být na vysokých školách zavedeno školné?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma | 18. 2. 2011 | 4 komentáře | 2 432

Problematika placeného studia na státních vysokých školách je ožehavým tématem, na které se nedá pohlížet černobíle. Stěžejní otázkou by nemělo být to, zda se má školné zavést, ale spíše, za jakých podmínek.

Má být na vysokých školách zavedeno školné?

Zavedení školného na státních vysokých školách je tématem, které se v posledních letech velmi často rozebírá na české politické scéně. Strany vládní koalice bezprostředně po volbách zastávaly stanovisko, že by školné mělo být zavedeno co nejdříve. Okamžitě tak vznikla diskuze o tom, zda je na tuto změnu české školství připraveno. V drtivé většině vyspělých zemí světa je školné na univerzitách samozřejmostí. Nutno ovšem dodat, že stav a úroveň školského sytému je v těchto státech také na zcela jiné úrovni.

Většina odpůrců tohoto opatření argumentuje tím, že povinné školné by mělo přijít až jako součást fungujícího a komplexního školského systému. Pouhé zavedení placeného studia na VŠ prý v dané situaci nezvýší úroveň vysokoškolského vzdělávání. Druzí naopak oponují, že ke zkvalitnění výuky na univerzitách může dojít pouze tak, že se do školského systému dostanou potřebné peníze, které budou z části vybrány právě na školném. Placené studium by podle jejich slov mělo navíc odradit vysokoškolské studenty, kteří si pouze prodlužují prázdniny a bezstarostný život.

Rada pro reformu vysokých škol, která se v roce 2010 zabývala možností zavedení školného, nakonec tuto variantu vládě nedoporučila. Z plánované reformy začínají couvat i zástupci Věcí veřejných, tedy strany ministra školství Josefa Dobeše. Ten tvrdí, že školné by se mělo zavést až v době, kdy budou dokonány všechny nezbytně nutné sociální reformy. Zavádění placeného studia na státních univerzitách tak bude pravděpodobně posunuto až do období 2014-2018.

Jak se na tuto problematiku dívají naši experti? Mělo by být podle jejich názoru v dohledné době zavedeno placené studium na státních vysokých školách?

PAVEL KOHOUT

ekonom, ředitel pro strategii společnosti Partners

Pokud by byla řeč o finančním odškodnění studentů za psychické utrpení, mizerné vzdělání a jiné újmy, jsem jednoznačně pro.

PETRA KOZLOVÁ

vedoucí Občanské poradny v Rychnově nad Kněžnou, členka týmu Krotitelé dluhů

Jednoznačně souhlasím se zavedením odloženého školného navysokých školách ve výši do deseti tisíc korun za semestr. Nejsme však vsituaci, kdy by takový dílčí krok přinesl okamžitou optimalizaci studijních podmínek. K té může dojít jen v případě, že půjde se zavedením školného ruku v ruce i změna systému. Hodně je také školné zmiňováno v souvislosti se zvýšením motivace studentů i pedagogů. Tuto druhotnou vlastnost příspěvků bych, s dovolením, příliš nepřeceňovala.

PETR MACH

ekonom

Podstatná část studentů (na soukromých vysokých školách) si hradí plné školné a nedostávají od státu nic. Školné by se mělo zavést i na státních školách. O ušetřené státní peníze bych potom snížil daně.

ALEŠ MICHL

ekonom, analytik týmu Raiffeisenbank

Je mi to vlastně jedno. A vůbec, školné už stejně je. Žádné vysoké škole bych nedal ani korunu ze státního rozpočtu navíc, dokud neuvidím jasnou spolupráci s místními podniky na vývoji výrobků. Přesto bych ale necílil systém na co nejvíce vysokoškoláků. Opravdová síla je ve středním školství, které by odpovídalo potřebám firem působících v regionu v příštích deseti, dvaceti letech.

TOMIO OKAMURA

viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Myslím, že placení školného nad rámec povinné školní docházky je standardní mechanismus ve všech nejvyspělejších zemích světa jako například USA, Japonsko či Velká Británie. Nejlepší studenti však mají nárok na stipendium. Je tedy pouze na studentech, zdali chtějí mít studium zdarma, a na naší zemi, jestli se chceme zařadit mezi světovoušpičku.

Co si myslíte vy? Mělo by se na státních vysokých školách v ČR zavést v dohledné době školné?

Foto: profimedia.cz

Autor článku

Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách. Vedl cestovatelský server Tripzone.cz. V roce 2010 začal psát pro finanční portál Peníze.cz, v roce 2015 se stal šéfredaktorem časopisu Finmag a od roku 2021 šéfuje i webu Finmag.cz. V listopadu 2021 převzal vedení projektu Football Club. Když zrovna neťuká do klávesnice, běhá s dětmi po lese, poslouchá audioknihy, sedí na Letné (na pivu a na fotbale) nebo cestuje po Evropě.