Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Stavebko a tajemná hodnotící čísla

14. 10. 2010 | 2 komentáře | 7 287

Pro získání řádného úvěru jsou jasně definovaná pravidla. Mít smlouvu platnou minimálně dva roky, naspořit alespoň 40 % cílové částky a mít dostatečně vysoké hodnotící číslo. Nic nového pod sluncem. V případě prvních dvou podmínek není co řešit, ale co ta třetí? Podívejme se tedy na toto tajemné číslo trochu podrobněji.

Stavebko a tajemná hodnotící čísla

Stavební spořitelny definují hodnotící číslo jako jakýsi parametr, který určuje spravedlivé pořadí klientů pro přidělení cílových částek. Jednoduše řečeno, kdyby více klientů začalo ve stejnou dobu spořit s různou částkou a všichni by v jeden okamžik chtěli řádný úvěr, tak právě pomocí výše hodnotícího čísla dojde k jejich roztřídění. Smlouvy s vyšším hodnotícím číslem mají při přidělení cílové částky přednost. Na první pohled vypadá vše logicky a jednoduše. Opak je ale pravdou.

První věc, která vás může překvapit, je samotné názvosloví. Obecně se tento parametr jmenuje, jak už jsem zmínila, hodnotící číslo. Pro první zmatení klienta si však spořitelny vymyslely vlastní názvy, další nástrahou je samotný výpočet. Vzorec je sice možné najít ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o stavebním spoření, nicméně z daného vzorečku moc moudří nebudete. Protože toto „záhadné číslo“ je i pro většinu obchodních zástupců tabu, asi pravděpodobně nepochodíte ani s dotazem na místě. Pojďme se tedy na hodnotící číslo podívat v kontextu jednotlivých spořitelen.

Českomoravská stavební spořitelna – hodnotící číslo

U smluv ČMSS se hodnotící číslo počítá na základě výkonu úspor k rozhodnému dni, hodnotícího číselného faktoru, výkonnostního faktoru a výše cílové částky. Když tyto nejasné názvy rozkryjeme, tak na výši hodnotícího čísla má největší vliv výše naspořených prostředků a zvolená tarifní varianta (nejvýhodnější úrok a nejvyšší hodnotící číselný faktor nabízí rychlá varianta tarifu Atraktiv). Nutná výše hodnotícího čísla pro získání úvěru ze stavebního spoření u smluv ČMSS je 64.

Raiffeisen stavební spořitelna – ukazatel zhodnocení

U této spořitelny se počítá výše hodnotícího čísla obdobně, ovlivňuje ho hodnota úroků, koeficient ukazatele zhodnocení, koeficient spořivosti a výše cílové částky. Potřebná výše je také 64. Dle informací ze spořitelny se vyššího hodnotícího čísla dá dosáhnout kromě mimořádných vkladů také vložením vkladu na začátku roku místo na konci.

Raiffeisen stavební spořitelna spravuje také smlouvy bývalé HYPO stavební spořitelny. Tyto smlouvy se řídí vlastními podmínkami. Potřebná výše hodnotícího čísla je 6,9 a výpočet se skládá „pouze“ z poměru zůstatku na účtu a cílové částky za každé kalendářní čtvrtletí.

Wüstenrot stavební spořitelna – ohodnocovací číslo

Tato spořitelna definuje hodnotící číslo jako součet jeho stávající hodnoty a jeho přírůstku vypočteného k poslednímu dni měsíce, přičemž přírůstek hodnotícího čísla ovlivňuje koeficient ohodnocení. Ten se řídí dle tarifní varianty, největší je u kreditní tarifní varianty označené OS. Výše potřebného hodnotícího čísla je 600.

Stavební spořitelna České spořitelny – bodové hodnocení

Hodnotící číslo u SČS je určováno uspořenou částkou, státními podporami, úrokovým faktorem a cílovou částkou. Pro získání úvěru je nutné dosáhnout minimálně 220 bodů. Bodové hodnocení nejvíce ovlivňuje, zda klient pravidelně spoří a za jak dlouho naspoří 40 % cílové částky. Dle informací ze spořitelny se dá výše potřebných bodů dosáhnout dříve vkladem vyšší částky na počátku spoření.

Modrá pyramida (Komerční banka) – parametr ohodnocení

V Modré pyramidě se hodnotící číslo počítá ze sumy všech zůstatků účtu k termínu ohodnocení, minimálního zůstatku a koeficientu ohodnocení, který je ovlivňován tarifní variantou. Opět platí, že nejvýhodnější je rychlá varianta. Potřebná výše hodnotícího čísla je 55. Kromě tarifní varianty na něj má vliv výše měsíčních vkladů, mimořádné vklady a interval vkládání finančních prostředků.

Několik rad závěrem

Ve vzorcích všech spořitelen se shodně objevuje jeden faktor: rozhodný den nebo termín ohodnocení. Je to datum přidělení hodnotícího čísla a cílové částky. Ani zde mezi spořitelnami nepanuje soulad. HYPO stavební spořitelna, Modrá pyramida a Wüstenrot počítají hodnotící číslo kvartálně, kdežto ostatní spořitelny každý měsíc. To může být výhodou pro rychlejší získání a vyřízení řádného úvěru.

Všeobecně pak platí, že pokud si zakládáte „stavebko“ a později budete chtít žádat o úvěr, je výhodné na počátku spořit větší částky či vložit jednorázový vklad. Rozhodně je důležité zvolit „úvěrovou“ tarifní variantu (má většinou 1% úročení vkladů a nižší úroky z úvěru oproti spořící variantě). V případě, že jich spořitelna nabízí více, všeobecně platí, že pro získání vyššího hodnotícího čísla je výhodnější „rychlá“ varianta.

Autorka je finanční poradkyní společnosti Partners. Působí v Praze, Kolíně a Čáslavi.
Kontaktujte ji na čísle +420 724 241 722, nebo na petra.dusova@par­tners.cz.

Foto: profimedia.cz