Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Nálepka s nápisem „pravice“

Pavel Kohout
Pavel Kohout | 30. 9. 2010 | 33 komentářů | 2 413

Jste příznivcem levice, nebo pravice? Málokdo zaváhá s odpovědí. A přece existuje jen málo tak vágně, nesystematicky a víceznačně definovaných pojmů.

Nálepka s nápisem „pravice“

Zkusme provést malý test. Vyberte si z následujících souborů citátů ten, který je vám ideologicky nejbližší.

  • Společný prospěch má přednost před soukromým prospěchem. Bezpracné zisky je třeba zrušit. Velké podniky by se měly dělit o zisky s pracujícími. Stát má povinnost poskytnout pracovní příležitosti pro své vlastní občany.

  • Člověk není svobodný, dokud není omezena moc vlády. Jak moc vlády roste, svoboda mizí. Národy se hroutí, jakmile občané požadují od vlády to, co by si mohli zařídit sami. Vláda není řešením problémů, ale problémem sama o sobě.

  • Národ musí přijmout vojenské a náboženské hodnoty přísnosti a disciplíny. Náš národ se začal rozkládat, jakmile byl silný vůdce nahrazen sborem nezodpovědných mužů ovlivněných cizími názory a zvyky. Máme zodpovědnost jen vůči Bohu a historii.

  • Stát musí vytvořit dobré právní prostředí pro hospodářství a udržovat zdravou úroveň konkurence pomocí opatření, která jsou v souladu s tržními principy. To znamená, že stát se má starat o pořádek, nikoli zasahovat do ekonomických procesů. Jeho starostí je stanovení a vynucování pravidel hry, jimiž se účastníci trhu řídí.

Vybrali jste si kteroukoli z možností A, B, C nebo D? Pokud ano, ve všech případech jste pravičáci. Všechny čtyři ideologické „ochutnávky“ totiž pocházejí od osob či politických směrů, které se hlásí k pravici anebo jsou alespoň obecně za pravicové považovány.

Od Hitlera k Reaganovi

Začněme s první variantou. Teze o přednosti společného prospěchu pochází z programu Nacionálně socialistické dělnické strany Německa z roku 1933. Ačkoli je sporné, zda byl nacismus skutečně pravicovým hnutím, velká část veřejnosti stejně jako politologie hlavního proudu tvrdí, že ano. Pokud jste si vybrali tuto variantu, jste tedy oficiálně pravičák, a to dokonce krajní!

Cítíte, jak radikálně se od té předchozí liší varianta druhá? Žádná ideologie se nemůže lišit od nacismu radikálněji než zásadní skepse vůči vládě jako takové společně s maximálním respektem vůči právům jedince. Autorem uvedených vět je Ronald Reagan.

Pravice ale může znamenat i jiné hodnoty. Kdo je zbožňovatelem armády, církve, národa a disciplíny, jak se o tom hovoří ve třetím úryvku? Autorem všech těchto citátů byl španělský caudillo neboli vůdce Francisco Franco. Přísnost, disciplína, vláda silné ruky a uzavřenost národa vůči cizím vlivům - ano, i takto může vypadat pravice. Je tu nicméně zřejmý rozdíl oproti nacionálnímu socialismu, zejména v názorech na hospodářskou politiku. Franco totiž žádné neměl. Jen těžko se najde státník, kterého by ekonomie zajímala méně.

Pro ilustraci: teprve na sklonku života se Franco dozvěděl, co je to vlastně inflace. První etapa jeho vlády do roku 1959 - po hospodářské stránce neúspěšná - byla charakterizována uzavřenou ekonomikou, vysokými daněmi a cly, byrokracií a nekonvertibilní měnou.

Nad čtvrtým úryvkem se na chvíli zkuste zamyslet sami. Komu asi patří?

Jde o esenci ordoliberalismu, směru spojeného se jmény Walter Eucken, Wilhelm Röpke a Alexander Rüstow. Pokud vám tato jména stále nic neříkají, pak vězte, že jde o autory koncepce poválečného německého sociálně tržního hospodářství. Pověstný „Wirtschaftswunder“, německý hospodářský zázrak, je právě jejich ideovým dílem.

Je zřejmé, že různé „pravicové“ ideologie se mohou naprosto radikálně lišit jak co do obsahu, tak ve výsledcích. A co vy? Také na vás někdo nalepil paušální nálepku „pravičák“? Anebo jste nálepkovali vy sami?

Považujete se za pravičáka? Pokud ano, proč?

Psáno pro Týdeník Rozhlas

Foto: profimedia.cz

Autor článku

Pavel Kohout

Pavel Kohout

Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spolulyakl8dal finančněporadneskou společnost Partners. V letech 2002–2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), později byl dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Patří též mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany. Ředitel Algorithmic Investment Management.