Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Pozor na úspory! Přicházi inflace

Ondřej Záruba
Ondřej Záruba | 13. 10. 2010 | 30 komentářů | 1 836

Řada států se snaží překonat problémy spojené s finanční krizí a recesí ekonomiky rozsáhlými finančními injekcemi. Tato politika vyvolala obavy z budoucího růstu inflace.

Pozor na úspory! Přicházi inflace

K pochopení, oč jde, zkusme sledovat myšlení klasických ekonomů, zejména práci Irvinga Fishera, který se zabýval úzce vztahem množství peněz v ekonomice a růstem cenové hladiny. Jedním z výsledků jeho práce je tento vzoreček, který podle něj nejlépe vystihuje tento vztah.

M * V = P * T

  • M je peněžní zásoba
  • V je rychlost obratu peněz
  • P je cenová hladina
  • T je počet transakcí

Dvě z těchto čtyř veličin se dají poměrně snadno změřit – inflace a množství peněz v ekonomice. Zbývající dvě jsou relativně obtížně měřitelné. Podstatné však je uvědomit si dopad těchto ukazatelů na cenovou hladinu. Růst rychlosti obratu peněz povede k růstu inflace. Ke zvýšení rychlosti obratu peněz dochází s rozvojem používání platebních technologií. Je proto nesporné, že neustále roste.

Druhou obtížně měřitelnou složkou je počet transakcí. Velká část z nich probíhá neoficiálně, přesné změření té oficiální části je navíc takřka vyloučeno. Museli bychom totiž definovat pomocí vážených průměrů, kolikrát se transakčně otočí index cen. Zde je opět potřeba si uvědomit souvislosti. Zvyšující se počet transakcí vede ke snížení cenové hladiny. My můžeme předpokládat, že i tento ukazatel má rostoucí tendenci.

Ve vzorečku máme tedy dvě neznámé – rychlost obratu peněz a počet transakcí. Ovšem vzhledem k tomu, že tyto ukazatele jsou na různých stranách rovnice, růst jednoho z těchto ukazatelů eliminuje dopad růstu druhého. Pokud bychom si dovolili zaspekulovat, že je nárůst obou ukazatelů přibližně stejně veliký, můžeme upravit naší původní rovnici na následující tvar.

M = P

V této situaci by byl nárůst cenové hladiny přímo úměrný nárůstu peněžní zásoby.

Peněžní zásoba v ČR

V období od 31. července 2002 do 31. července 2010 vzrostlo množství peněz v ČR způsobem, jaký ukazuje graf číslo 1.

Z grafu je vidět, že jsme za posledních osm let zaznamenali takřka brutální nárůst množství oběživa a přímo děsivý nárůst nejvýznamnějšího vyjádření množství peněz v ekonomice – měnového agregátu M1.

Inflace

Ani inflace se naší republice v posledních zhruba osmi letech nevyhnula. Index spotřebitelských cen (v němž se počítá) vzrostl dle údajů Českého statistického úřadu o 20,8 procenta. Některé složky indexu dosáhly velmi vysokých nárůstů jako například bydlení (+ 45 procent) nebo zdraví (+ 69 procent). Jiné zase dosáhly pouze mírného nárůstu, například potraviny (+11 procent) nebo doprava (+ 4 procenta). Zajímavé je, že odívání výrazně zlevnilo (- 26 procent).

Konfrontaci inflace a peněžní zásoby přibližuje graf číslo 2.

Inflace ovšem příliš nedokázala dohnat růst peněžní zásoby. Příčina? Jednoznačně recese, která zastavila nárůst cen. Ale pouze z části. Naše ekonomika vykazovala už před „krizí“ tedy správně řečeno recesí jednoznačné příznaky přehřátí vzniklého expanzivní měnovou politikou.

K čemu by to mělo vést? Odpověď nabízí graf číslo 3.

Bohužel nejhorší variantu pokládám v podmínkách naší ekonomiky, kde hraje M1 dominantní roli, za nejpravděpodobnější.

Jak se to projeví, naznačuje graf číslo 4.

Inflační bonus bude něco jako přílepek k běžné inflaci. Reálně to znamená, že pokud by byla běžná inflace byla 2,5 procenta, mohla by výsledná inflace činit například 12,03 procenta p. a., což by vedlo k tomu, že vaše peníze budou mít 2,48krát menší hodnotu.

Řešení

  • Pro ČNB

Jednoznačně restriktivní měnová politika (zvýšení úrokových sazeb), pokud by chtěla být ČNB věrná svému poslání – vnitřní a vnější měnová stabilita neboli stabilní nízká inflace a stabilní měnové kurzy.

  • Pro občany ČR a držitele českých korun

Utečte ze všech peněžní instrumentů a nestůjte na straně věřitelů (nekupujte dluhopisy). Investujte pouze do aktiv, která mají za sebou reálný ekvivalent, což jsou akcie, nemovitosti, komodity apod.

Autor je finanční poradce

Psáno pro www.penize.cz

Autor článku