Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Ústavní soud rozhodl

Možná už jste podali daňové přiznání a říkáte si, že je zase na rok klid. Ale co když přijde kontrola? A víte přesně, kdy vás může finanční úřad kontrolovat a dokdy doměřit daně?

Ústavní soud se ve svém rozhodnutí I. ÚS 1611/07 ze dne 2. prosince 2008 mimo jiné vyjádřil k počátku běhu prekluzivní tříleté lhůty pro vyměření daně, tedy lhůty, kdy může dojít k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení.

Lhůta pro vyměření daně je stanovena v zákoně o správě daní a poplatků. Zjednodušeně řečeno podle něho nelze daň vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. V jakém okamžiku povinnost podat daňové přiznání vzniká, zákon nespecifikuje.

Dosavadní výklad

Podle ustáleného výkladu správce daně (podpořeného dřívější judikaturou Nejvyššího správního soudu) vzniká povinnost podat přiznání až po uplynutí roku, a počátek běhu prekluzivní tříleté lhůty se proto počítá od konce roku, kdy měl poplatník povinnost podat daňové přiznání.

Příklad: Poplatníkovi vznikla daňová povinnost k dani z příjmů v roce 2004, a proto podal daňové přiznání k 31. březnu 2005. Správce daně začal počítat prekluzivní tříletou lhůtu od konce roku 2005, neboť v tomto roce bylo podáno daňové přiznání, a dospěl k tomu, že lhůta pro vyměření či doměření daně končí 31. prosince 2008.

Nový výklad

Podle rozhodnutí ústavního soudu se však tříletá prekluzivní lhůta počítá od konce zdaňovacího období, nikoliv od data podání daňového přiznání. Ústavní soud totiž dovozuje, že povinnost podat daňové přiznání vzniká v okamžiku vzniku daňové povinnosti, tedy již v průběhu roku, za nějž se daňové přiznání podává.

Příklad: Poplatníkovi vznikla daňová povinnost k dani z příjmů v roce 2004, a proto podal daňové přiznání k 31. březnu 2005. Podle rozhodnutí ústavního soudu se začne počítat prekluzivní tříletá lhůta od konce roku 2004, neboť v tomto roce vznikla daňová povinnost, a lhůta pro vyměření či doměření daně tak končí 31. prosince 2007.

Dosavadní výklad, podle kterého se běh lhůty „v rozporu s racionálním výkladem“ odvíjí od lhůty k podání daňového přiznání, je podle ústavního soudu extenzivní, neboť tímto výkladem je výslovná tříletá lhůta prodloužena na lhůtu čtyřletou. Ústavní soud označil postup správce daně při výkladu prekluzivní tříleté lhůty za nesprávný.

Zahájení daňové kontroly

Dalším rozhodnutím ústavního soudu, které je aktuálně velmi diskutované v různých médiích, je rozhodnutí I. ÚS 1835/07 ze dne 18. listopadu 2008, v němž se soud zabývá aspekty zahájení daňové kontroly.

Daňová kontrola představuje v rámci daňového řízení nejcitelnější zákonem aprobované narušení autonomní sféry jednotlivce. Proto je podle ústavního soudu nezbytné trvat na požadavku, aby takové omezení či narušení mělo jasný důvod spočívající v konkrétních skutečnostech.

V případě daňové kontroly nemůže být takovým důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru daní, ale musí zde existovat konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že konkrétní daňový subjekt zřejmě svou povinnost nesplnil, nebo splnil v míře menší, než měl.

Ve svém rozhodnutí ústavní soud konstatoval, že použití daňové kontroly v daňovém řízení nemůže být zcela svévolné, nýbrž že je třeba, aby správce daně formuloval důvody k jejímu zahájení spočívající v konkrétních pochybnostech či podezřeních, že daňovým subjektem původně přiznaná daň je nižší, než by měla být.

Podle zkušeností z praxe se domníváme, že značná část daňových kontrol je zahájena v rozporu s tímto rozhodnutím ústavního soudu.

Co dál?

Je nepochybné, že uvedená rozhodnutí ústavního soudu jsou v dosud zavedené praxi průlomová.

Pokud se vás výše uvedené týká, doporučujeme ověřit zda:

• nebyla kontrola zahájena více než tři roky po skončení zdaňovacího období,
• nechybí v protokolu podepsaném při zahájení kontroly uvedení konkrétních důvodů kontroly.

Pokud je odpověď na jednu z těchto otázek kladná, existuje možnost zpětně rozporovat výsledky kontroly i následný doměrek daně.

(Autoři jsou odborníci na daňové poradenství ze společnosti TACOMA. www.tacoma.eu. Převzato z časopisu Finmag - Finanční magazín). Foto: Profimedia.cz

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK