Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Víte, s kým obchodovat?

V důsledku neutěšené ekonomické situace roste v Česku každý den počet pohledávek, které věřitelé předávají k vymáhání. Pro podnikatele je tedy velmi aktuální věnovat pozornost preventivnímu ošetření závazků. Dá se to udělat levně a účinně.

Každá prevence by měla začít tím, že si o obchodním partnerovi opatříme dostatek informací. Není to všelék, ale když zjistíte, že je to lump, asi se přestanete namáhat, abyste s ním uzavřeli kontrakt. Ale jak na to přijít?

Kde hledat informace

Navštivte svého obchodního partnera v jeho sídle a mějte oči otevřené, promluvte si s jeho zaměstnanci, ostatními dodavateli a také s odběrateli, pokud se vám podaří je zastihnout. Pokuste se zjistit, jak potenciální obchodní partner vypořádává své závazky vůči zaměstnancům i odběratelům, zkrátka, zda platí, co má. Můžete čekat, že stejně se bude chovat i k vám.

Podívejte se na webové stránky svého obchodního partnera. „Zvláštní“ www stránky mohou naznačovat, že stejná je i firma, naopak profesionální, aktualizované webovky napovídají o tom, že společnost funguje. To vše může pomoci při rozhodování, zda se s potenciálním partnerem pustit do obchodování, nebo raději ne. Vedle faktů nechte pracovat i intuici. Velmi často nezklame.
Nahlédněte také do obchodního a živnostenského rejstříku, zkuste se podívat na centrální registr dlužníků na http://www.registerofdebtors.com nebo na insolvenční rejstřík na https://isir.justice.cz.

Kromě vlastního pátrání můžete využít i tzv. kreditní informace, které kromě základní finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) obsahují další údaje o dosavadní platební disciplíně a bonitě vašeho obchodního partnera.

Kreditní informace poskytují specializované firmy jako např. Creditinfo, Coface apod. Díky on-line spojení získáte potřebné informace během několika sekund. Cena, kterou za to zaplatíte, není nijak závratná – podle rozsahu požadovaných údajů jde zpravidla o tři sta až tisíc korun. Za to získáte údaje z účetních výkazů (obrat, aktiva, základní jmění, zisk, pohledávky, závazky), které vám mohou také dost napovědět.

S dokumenty pečlivě

Pro případné následné vymáhání pohledávky právní cestou je důležitý obsah smlouvy a správné určení smluvních stran. Jasně a srozumitelně formulujte dodací a platební podmínky. Vyhněte se obecným formulacím a rádoby právnické češtině. Věnujte se chvíli § 409–470 obchodního zákoníku, který najdete na http://business.center.cz/business/ pravo/zakony.

Pokud ve smlouvě cokoliv měníte, udělejte to výhradně písemným dodatkem.
Může být praktické doplnit smlouvu o rozhodčí doložku nebo o doložku o výhradě vlastnictví podle § 445 obchodního zákoníku. Snížíte tím riziko a usnadníte postup v případě nezaplacení pohledávky a vyhnete se případnému – většinou zdlouhavému a drahému – soudnímu sporu. Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení obchodních sporů. Strany se v něm dohodnou, že o jejich sporu bude rozhodovat třetí, neutrální subjekt, rozhodce nebo rozhodčí soud, který je nestranný a nezávislý a který po provedeném řízení vydá závazné a vykonatelné rozhodnutí (zákon 216/1994 Sb.).
Zdánlivě banální dokumenty, jako jsou objednávka a dodací list, není dobré podceňovat. Kolik dlužníků uniklo, protože je jejich věřitel neměl v pořádku!

Objednávku musí vždy podepisovat oprávněná osoba, tedy většinou jednatel. Pokud pověří vyřizováním objednávek někoho jiného, klidně písemné pověření vyžadujte. To samé platí v případě dodacího listu. Základem je čitelné jméno, podpis a datum převzetí zboží.

Uznání pohledávky

Máte-li pochybnosti, zda budete v případě právního vymáhání – soudního řízení – schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, nemáte například všechny dokumenty, chybí dodací list nebo byl podepsán neoprávněnou osobou, máte chybně nebo nemáte vůbec vedený stavební deník a předávací protokoly apod., zkuste využít možnosti dodatečného uznání závazku ze strany dlužníka.
O uznání dluhu hovoří obchodní zákoník v § 407 a jeho podstata spočívá v prohlášení dlužníka, kterým potvrzuje věřiteli, že svůj závazek uznává. Tím, že dlužník svůj závazek uzná, zakládá se právní domněnka, že závazek v době uznání existoval, a máte tedy mnohem větší šanci se v případě pozdějších problémů svých peněz domoci. Závazek musí být uznán v předepsané právní formě, a to vždy písemně, musí být patrné, o jaký závazek se jedná, musí obsahovat označení osoby věřitele i vyjádření vůle dlužníka, že závazek uznává.

Za uznání závazku lze ale považovat také například to, když dlužník věřiteli písemně oznámí, že dal příkaz k úhradě pohledávky bance (i když to třeba ve skutečnosti neudělal). I z tohoto prohlášení ale musí být jasné, o úhradu jakého závazku šlo, to znamená, že musí obsahovat odkaz na fakturu, vyúčtování, upomínku apod.

Notářský zápis

Jednou z forem uznání závazku je notářský zápis, tj. uznání dluhu dlužníkem. Notářskýý zápis je právním zajištěním dluhu. To znamená, že v případě, že dlužník nezaplatí svůj dluh, je notářský zápis vykonatelný.
Jeho podstatou je dohoda, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je exekučním titulem dle § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu. V případě nezaplacení dlužníkem je notářský zápis vykonatelný, to znamená, že věřiteli je umožněno vedení exekuce proti dlužníkovi již bez další žaloby. Notářský zápis lze uzavřít při předání plnění, ale také v případech, kdy je již pohledávka splatná.

Máte-li pochybnosti, zda budete v případě právního vymáhání – soudního řízení – schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, nemáte například všechny dokumenty, chybí dodací list nebo byl podepsán neoprávněnou osobou, máte chybně nebo nemáte vůbec vedený stavební deník a předávací protokoly apod., zkuste využít možnosti dodatečného uznání závazku ze strany dlužníka.
Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti znamená, že věřitel nemusí absolvovat zdlouhavé soudní řízení, ale může rovnou přistoupit k „výkonu rozhodnutí“. Dává mu tedy vysokou právní jistotu a také mu zaručuje velmi výhodné postavení v případném exekučním vymáhání splatné pohledávky.

Máte pochybnosti, jestli donutíte věřitele dojít s vámi k notáři a podepsat tento zápis? Požádejte ho, aby přišel na určitou adresu projednat svůj dluh. Neříkejte mu předem, o co půjde. Zeptejte se ho před notářem, zda uznává svůj dluh. Pak mu předložte notářský zápis k podpisu a požádejte ho, aby si ho přečetl a podepsal. Většinou to udělá.

Trocha psychologie

Obchodní zákoník sice neukládá povinnost uznat závazek, a pokud to dlužník odmítne, neporušuje tím žádné právní povinnosti. Řeknete si možná, proč by tedy měl dlužník  něco takového podstupovat? Důvody mohou být různé, špatné svědomí, snaha vyhovět a zachovat se čestně, tlak, který je na něj vyvíjen, nebo šance, že se s věřitelem dohodne na odkladu nebo na splátkovém kalendáři. Z praxe mohu potvrdit, že dost dlužníků svůj závazek uzná, přestože nemusejí.

Jak z výše uvedeného shrnutí vyplývá, určitě se vyplatí připravit si text uznání závazku předem, pak se dá v mnoha případech využít vhodné příležitosti nebo momentu překvapení a dát ho dlužníkovi podepsat. Je v tom trocha psychologie, ale na každého dlužníka se dá vymyslet nějaký způsob. Pokud si s tím nebudete vědět rady, je možné se obrátit na odborníky, kteří se správou a vymáháním pohledávek zabývají.

(Autor je Sales and Marketing Manager společnosti FALCON Credit Management.) Foto: Profimedia.cz

Komentáře

Celkem 1 komentář v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK