Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Pojistit lze i zdánlivě nepojistitelné

Dušan Šídlo
Dušan Šídlo | 29. 1. 2009 | 2 komentáře | 7 910

Pojišťovny rády sjednávají životní pojištění zdravým lidem. Není divu – je to pro ně zpravidla výhodné, jakmile však zájemce o pojištění má nebo měl vážnější zdravotní problém, není uzavření pojištění tak jednoduché. Jaké možnosti pojištění tito vážně nemocní vůbec mají?

Pojistit lze i zdánlivě nepojistitelné

Předně si uvědomme, že životní pojištění je založeno na individuálním ocenění rizika. Výše pojistného se proto odvíjí od věku a takový Metuzalém by měl nejspíš problémy. Kdyby ale dokázal, že pochází z dlouhověkého rodu, třeba by nakonec uspěl. Roli hraje i pohlaví a samozřejmě zdravotní stav daného jedince.

Tento přístup má řadu výhod, ale také jednu velkou nevýhodu – ti, kteří by pojištění nejvíc potřebovali, mají zpravidla smůlu. Vzhledem k nemoci nebo jejich celkově špatnému zdravotnímu stavu je totiž pojišťovny pokládají za příliš rizikové a zpravidla je proto odmítají pojistit. „Možnosti tu sou,“ zpívala ale kdysi v jedné ze svých písní zpěvačka Monika Načeva. Jaká řešení tedy existují?

V zahraničí se skutečně můžeme setkat s různými možnostmi, jak mohou získat životní pojištění i vážně nemocní jedinci. Například podle časopisu Risk Insight je v jižní Africe prodáváno pojištění pro případ úmrtí, a to s tříletou čekací dobou a bez jakéhokoliv zkoumání zdravotního stavu. Tedy s jednou výjimkou, kdo se chce pojistit, musí podstoupit test na HIV.

Pojistí i s HIV

Pro pojišťovny je toto pojištění kupodivu přijatelné. Pokud pojištěný žije déle než tři roky od uzavření smlouvy, je pravděpodobnost, že následně zemře, dostatečně stabilní, aby z ní mohla být vypočítána částka pojistného. Ačkoliv toto pojištění není samozřejmě levné (v daném regionu je úmrtnost šestkrát vyšší než u běžné populace), je o něj zájem.

Pojišťovny v této zemi jdou ještě dál. Umožňují, aby si sjednali životní pojištění i jedinci, kteří jsou již infikováni HIV. Tedy za předpokladu, že se daná osoba zaregistruje u zdravotnických zařízení zvaných disease management companies, jež tuto nemoc pravidelně monitorují a léčí ji moderními prostředky, které prodlužují nemocným život.

V České republice nejsou dosud obdobné produkty standardně nabízeny. U některých typů pojištění se ale zavádějí výluky v plnění, které se týkají případů, kdy již něco není v pořádku při sjednávání životního pojištění.

S kolenem na kolenou?

Pojištění trvalých následků úrazu se tak nemusí například vztahovat na úrazy kolene, pokud nebyla kolena zdravá před uzavřením pojištění. To není samozřejmě dobrá zpráva pro sportovce, například fotbalisty či hokejisty. Ti si ovšem zpravidla mohou dovolit nadstandardní pojistku a nepochybně ji také pro jistotu včas uzavřeli.

U pojištění pro případ smrti se podobné výluky obvykle nedělají. Nedoporučují to ostatně ani zajišťovny, u nichž jsou kvůli jistotě, aby mohly plnit své závazky pro změnu, pojištěny samotné pojišťovny. K úmrtí pojištěného totiž zpravidla dochází právě kvůli předem známé nemoci. Jakákoliv nestandardní výluka by proto nepředstavovala pro klienta férový přístup.

Podívejme se v této souvislosti na konkrétní příklad z poradenské praxe. Muž ve věku 53 let má za sebou operaci 5x by-pass. Má tedy velké problémy se srdcem. Podle několika pojišťoven ho proto není možné pojistit doslova za žádnou cenu. Mnohdy má přesto smysl konzultovat situaci s finančním poradcem, který může pro klienta hledat dostupné řešení.

Tvrdí-li jedna pojišťovna, že jste nepojistitelní, nemusí to znamenat, že není možné tuto pojistku nakonec přece jen získat. Pojišťovny obecně velmi přísně postupují při nadměrně vysokém krevním tlaku, výrazné obezitě, vysokých hladinách cholesterolu a podobně. Nemoci oběhového systému jsou totiž častější příčinou úmrtí než tolik obávaná rakovina.

Skupinový program i „bezpodílové“ pojištění

Mohou se tedy vážně nemocní vůbec pojistit? Jednu z možností představuje skupinový program životního pojištění zaměstnavatele, kdy je pojištění uzavíráno pro velkou skupinu zaměstnanců do určité výše pojistné částky bez posouzení jejich zdravotního stavu. V některých případech je toto pojištění možné převést i na individuální pojistku při odchodu od zaměstnavatele.

Další možností skupinových pojištění jsou zjednodušené pojistky nabízené v bankách. Pozor ale na některé typy, kdy sice není třeba vyplnit zdravotní dotazník, ale předpokládá se dobrý zdravotní stav pojištěného.

Jiným východiskem je pojištění dvojice osob – například manžela a manželky – v rámci jedné smlouvy, kde rovněž bývají příznivější podmínky zkoumání zdravotního stavu. Nejjistější je však uzavření individuálního pojištění s garantovanou pojistnou částkou pro případ úmrtí bez jakéhokoliv zkoumání zdravotního stavu.

Nevýhodou je, že lze sjednat jen nízké pojistné částky, například 30 000 Kč nebo 5 % z předpokládaného celkového pojistného za celou dobu. Vyšší částky, například 100 000 Kč, lze uzavřít rovněž bez vyplňování zdravotního dotazníku, pojišťovny však již vyžadují pravdivé odpovědi alespoň na několik otázek, což má vyloučit vážné zdravotní problémy zájemce o pojištění. Životní pojištění je možné uzavřít u více pojišťoven a plnění tím není dotčeno.

Poněkud cynicky řečeno, naděje tady skutečně umírá poslední. Existují tedy i řešení, jak je možné alespoň při určité výši pojistného pojistit i zdánlivě nepojistitelné osoby. A to i na českém trhu se objevují například pojistné produkty pro určitou skupinu již nemocných obyvatel, jako třeba relativně nedávno spuštěné pojištění závažných onemocnění pro diabetiky. Vzhledem k rostoucí konkurenci na trhu lze očekávat, že podobné typy produktů budou přibývat.

Foto: Profimedia.cz

Autor článku

Dušan Šídlo

Dušan Šídlo

Vystudoval VŠE v Praze, od roku 2001 pracuje jako analytik pojištění a v médiích komentuje aktuální dění na pojistném trhu. Jako jeden z prvních publikoval články o pojištění na finančních serverech, je autorem komentářů a analýz pro Finmag, Peníze.cz, Hospodářské noviny, Ekonom, MF Dnes, Lidové noviny, Osobní finance, Pojistný obzor a další média.