Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis  

Stimulace ekonomiky snadno a levně

Pavel Kohout
Pavel Kohout | 30. 1. 2009 | 21 komentářů | 2 299

Po dvou článcích o boji proti recesi v USA a v ČR se chci vrátit ke konkrétním návrhům, které by podle mého názoru mohly stimulovat naši ekonomiku. Jde o příspěvek do diskuse, jak se bránit proti recesi, zpracovaný pro Národní ekonomickou radu vlády

Stimulace ekonomiky snadno a levně

Opatření s relativně rychlým efektem a minimálními náklady

Administrativa spojená s podnikáním – zjednodušit, okamžitě

Světová banka vydává každoročně podrobný přehled podmínek pro podnikání Doing Business In. V posledním ročníku tohoto přehledu se česká ekonomika řadí na 75. místo. Za námi již není žádná vyspělá ekonomika (snad s výjimkou Řecka, pokud lze tuto zemi považovat za vyspělou.)

Lepší podmínky k podnikání nabízí dokonce i Tunisko, Salvador, Kazachstán, Jamajka, Turecko, Peru nebo Mongolsko. Zvláště tragická situace panuje v oblasti placení daní a likvidace podniků.

Poučné srovnání se Slovenskem najdete v tabulce vpravo.

Takto špatné hodnocení je smutné a ve všech směrech nedostatečné. V souvislosti s hospodářskou recesí je nutné problém řešit urychleně. Neexistuje omluva pro nynější situaci.

Konkrétní doporučení: prohlédnout si postupně DoingBusinessIn.org, nalézt naše „úzká hrdla“, poučit se podle „best practices“ a nalezená poučení bez okolků uvést v život.

Příklad: úprava daní z převodu nemovitostí – použít reálné ceny

Jeden konkrétní příklad, jak daňová komplikace překáží podnikání: současná úprava daně z převodu nemovitostí překáží v restrukturalizaci podniků a překáží ve fungování trhu nemovitostí, zejména průmyslových. Je třeba změnit princip jejího výpočtu. Proč a jak, ukazují příklady z praxe:

1) Vybuduješ novou výrobní halu (nebo rekonstruuješ) za cca 60 miliónů – to je taková normální halička, nic moc. Pak se ukáže, že záměr nevyšel a buď krachuješ, nebo rozprodáváš. Běžná tržní cena takové haly v našem kraji je ale 8-15 mil. Kč. Což je normální, na tom není nic zlodějského, prostě ti nevyšel záměr. Ovšem daň z převodu nemovitostí vypočítaná z účetní ceny 60 mil. Kč velmi zhoršuje likviditu nemovitosti.

2) V Krnově se roky prodává ohromný areál bývalé Karnoly jako celek v konkurzu. Je to komplex budov. Některé jsou na demolici, další na pronájem a jedna nebo dvě docela slušné. Tržní hodnota je okolo 20 mil. Kč. Hodnota pro výpočet daně z převodu je hodně nad 100 mil. Kč, daň z převodu je tak kolem 3-6 mil. Kč.

Pokud se konkurzní majetek prodá v aukci, je možné daň počítat ze základu aukční ceny (ale je s tím hodně problémů) Tím to ale nekončí, protože většina nových zájemců chce areál následně rozprodat a nechat si jen část. Ovšem rozprodej zase brzdí daň z účetní ceny.

Důsledek této „drobnosti“, která je pod rozlišovací schopností zákonodárců: chátrají areály, kterých by se dávno někdo ujal a výrobně je zvelebil. Na druhé straně se za ohromných dotací a příspěvků budují brown fieldy – to nemá žádný smysl.

Registrace a fungování živností a s.r.o. - zjednodušit

V tomto směru vláda již něco nedávno udělala, ale to nestačí. Je třeba usnadnit podmínky tak, aby registrace nové firmy byla triviálním úředním úkonem s minimálními požadavky na kapitál. Tím se podpoří podnikání, vzniknou nová pracovní místa a nakonec i nové subjekty, platící daně z příjmu – nebo v nejhorším případě klesne počet žadatelů o sociální dávky.

Věc má i jiný rozměr: lidé se bojí podnikat kvůli administrativě. Kolují hrůzyplné historky o živnostnících zruinovaných třeba tím, že drobný nedoplatek na sociálním či zdravotním pojištění časem nabyl vlivem sankčních úroků enormních hodnot. Teprve pak ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna uplatnila pohledávku. A co horšího, tyto historky jsou pravdivé! Pokud chce vláda skutečně podpořit drobné podnikatele, měla by brát v úvahu i tento aspekt. Státní organizace by neměly vystupovat v roli lichvářů.

Dále, neexistuje důvod, aby si obchodní společnost nemohl s minimálním kapitálem založit doslova kdokoli, bez nutnosti vykazovat pronájem nebytových prostorů. Případné potíže s tzv. švarc systémem budou řešeny, až nastanou. Akutní růst nezaměstnanosti v blízké budoucnosti je závažnějším problémem.

Daně z příjmu živnostníků – zásadně zjednodušit

Složitost daňového přiznání děsí potenciální zájemce o vlastní podnikání. U některých typů živností stojí za úvahu zavedení paušální daně bez jakéhokoli výpočtu (praxe obvyklá v zahraničí). Paušální daň se samozřejmě platí teprve poté, co živnost přežije první dva roky.

Kdo kdy skutečně potřeboval knihu jízd? Všichni ji musí vést, všechny to obtěžuje, a všichni ji falšují. Nejde o nic jiného než o další závaží na krku podnikatele.

Zákaz parkování pro podnikatele ve vybraných městech - zrušit

V mnoha městech či městských částích, třeba na Praze 2, 3 a 7, vznikly tzv. zóny placeného stání. Jejich cílem bylo zvýšit příjem městských pokladen. Na toto opatření doplatili živnostníci. Mnohým klesly tržby o desítky procent, řada z nich musela doslova zavřít krám.

Zákonné omezení zón placeného stání by podstatně zlepšilo podnikatelské prostředí nejen v Praze, ale i v řadě jiných měst.

Mimochodem, zóny placeného stání patří mezi nejvíc nenáviděné kroky městských zastupitelstev. Do značné míry vysvětlují poslední volební neúspěchy ODS. Hlavní vládní strana si krokem, který postihl mnoho jejích věrných voličů, udělala mnoho nepřátel.

Práva spojená s duševním vlastnictvím - dodržovat

ČR v současné době figuruje na černé listině sestavené americkým Kongresem kvůli porušování práv spojených s duševním vlastnictvím. To je více než jen ostuda, která nás řadí mezi země třetího světa – to je problém pro českou ekonomiku. Za prvé, tento stav odrazuje mezinárodní investory, kteří hledají něco lepšího než dotovaný pozemek pro další montovnu.

Za druhé, důsledný boj proti padělkům by možná pomohl přežít některým českým podnikům, které marně bojují proti čínské produkci, která je navíc vesměs mizerné kvality. Textilní velmocí již ČR nikdy nebude, lze ale prodloužit život některých firem alespoň o pár let.

Za třetí, dodržování práv intelektuálního vlastnictví není primitivní ochranářské opatření, ale nutná podmínka k vytvoření ekonomiky, kde se vyplácí talent, vzdělání a tvořivost. Ochrana duševního vlastnictví je nejdůležitější právě v technicky vyspělých odvětvích znalostní ekonomiky.

Cílené investiční pobídky - nezavádět

Nic než další deformace ekonomiky. Tečka.

Sazby DPH – neměnit

Totéž, plus riziko znatelného výpadku příjmů státního rozpočtu.

Státní výdaje - nezvyšovat

Rozpočet v roce 2009 bude beztak deficitní, i bez úmyslně zvýšených výdajů. Každý další státní výdaj přidává neefektivitu do systému. Výdaje na veřejné práce bývají zpožděné a často mají procyklický účinek.

Dlouhodobá a střednědobá opatření

Všechna výše uvedená opatření mají zároveň i dlouhodobou působnost. Jejich krátkodobá účinnost závisí na rychlosti provedení. Zde je několik návrhů s dlouhodobější platností.

Podpora vzdělání – přejít od slov k financím

Je nutné přidat učitelům na všech stupních, a to velmi štědře. V současné situaci totiž roste vedle učitelů, kteří toto povolání berou jako poslání, podíl vyučujících, kterým je doslova nebezpečné svěřovat naše děti. Vzdělanost české populace není dobrá a stále se zhoršuje. Je to zřejmé i z výsledků mezinárodních srovnání. České učitelky si přivydělávají jako uklízečky nebo pokladní v supermarketu. Jak kvalitní práci lze od nich očekávat?

Aby se školství od nekvalitních učitelů mohlo osvobodit (a motivovat dobré učitele), je zapotřebí zvýšit jejich mzdy. Učitelství by mělo být považováno za nejméně tak seriózní kariéru jako práce daňového poradce. Dále je nutné zvýšit výdaje na vědu, výzkum a kulturu.

Podpora úspor obyvatelstva – pomoci lidem ochránit se před chudobou

Kdo se pohybuje v současné době v terénu, ví, jak drtivý dopad může mít recese na finanční poměry domácností. České domácnosti nejsou úplně chudé, pokud jde o průměrný životní standard a příjmy – ale ve srovnání se západní Evropou jsou velmi chudé, pokud jde o hodnotu finančního majetku.

Češi žijí doslova od výplaty k výplatě, bez finanční rezervy. Objem finančního majetku průměrné české domácnosti dosahuje jen asi 9,3 % hodnoty majetku německé domácnosti (OECD 2006.) Čistá míra úspor českých domácností se v roce 1995 pohybovala kolem 10 % z příjmů; nyní je na úrovni 0 %, což je velmi, velmi na pováženou (OECD Factbook 2008.)

Tato situace vede k sociální nestabilitě. Nízká úroveň finančních úspor je navíc nebezpečná z hlediska budoucího demografického vývoje: průběžný penzijní systém nebude stačit.

Jak řešit problém: (a) podpořit investice zkrácením časového testu pro cenné papíry na jeden rok – až budeme alespoň na polovině úspor Německa, můžeme časový test zase prodloužit; (b) zavést daňový kredit na jiné formy investic, například penzijní fondy a životní pojištění. Šlo by vlastně o jinou, modernější obdobu státního příspěvku.

Penzijní reforma

Stručně řečeno: český penzijní systém deterministicky a neodvratně směřuje ke krachu podobného typu jako General Motors, s tím rozdílem, že nás finančně nezachrání strýček Sam. Pokud jde o EU, ta je sama o sobě klubem důchodců.

Mimochodem, je se třeba připravit na to, až budou jednotlivé státy eurozóny během následujících desetiletí upadat do insolvence. Již dnes vidíme předzvěst budoucího vývoje v postupném snižování ratingů vybraných států eurozóny. To je jen začátek.

Jestliže nám výše uvedené nevadí, pak reformovat nemusíme. Pakliže ale nemají jíst jednou dnešní třicátníci trávu, měli bychom s tím snad něco dělat.

Autor je ředitelem Partners pro strategii. Jde o materiál připravený pro Národní ekonomickou radu vlády. Foto: Profimedia.cz

Autor článku

Pavel Kohout

Pavel Kohout

Ředitel Algorithmic Investment Management a strůjce investičních fondů Algorithmic SICAV. Dřív pracoval mimo jiné pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF, spoluzakládal finančně poradenskou společnost Partners. V letech 2002 až 2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), později byl dlouholetým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Patří taky mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem žádné politické strany.