Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jak si vybrat milenku

Někdy platí, že klasika je nedocenitelná. Zvláště pak v záležitostech, které jsou tak nadčasové jako intimní vztahy mezi dvěma pohlavími. Benjamin Franklin byl nejen vynikající americký diplomat a vědec, ale i muž, který měl zřejmě bohaté osobní zkušenosti právě v milostných vztazích. Zkrátka klasik.

Následující dopis je autentický a historicky doložený. Franklin byl vynikající stylista; v několika odstavcích mistrně shrnuje přednosti tradiční rodiny i zrádná úskalí mimomanželského sexuálního života. Díky autorově takřka brutální upřímnosti se ve stručném textu dozvídáme, na co jiní potřebovali celé knihy. A kromě toho dostaneme překvapivou, leč velmi rozumnou radu ohledně výběru intimních přítelkyň. Text je přeložen z anglického originálu způsobem, který se snaží respektovat původní styl, například včetně dnes kuriózních velkých písmen uprostřed vět.

25. června 1745

Můj drahý příteli,
není mi známa žádná Medicína, která by účinně snížila sílu přirozených Pudů, o kterých píšete; a kdybych o takové věděl, myslím, že bych se Vám o ní neměl zmiňovati. Manželství jest správným Lékem. Jest nejpřirozenějším Stavem Člověka, a proto i Stavem, ve kterém naleznete opravdové Štěstí. Váš Důvod proti vstupu do něho se nezdá býti dobře opodstatněným. Momentální Výhody, které máte na Zřeteli v souvislosti s jeho Odkladem, jsou nejen nejisté, nýbrž i malé v porovnání se samotným Stavem, v němž jest Muž usazený ve Svazku manželském. Jest to Muž & Žena, kteří ve svém Svazku tvoří úplnou Bytost. Ona touží po Síle jeho Těla & jeho Rozumu; on po její Vlídnosti, Smyslnosti & Bystrosti. Společně mají největší Šance dosáhnouti Úspěchu ve Světě. Osamělý Muž nemá ani zdaleka té Hodnoty, kterou by měl ve Svazku Manželském. Jest neúplným Živočichem. Připomíná jednu lichou Čepel Nůžek.

Pakliže se Vám dostane moudré, zdravé Manželky, dosáhnete-li Úspěchu ve Vaší Profesi, a rovněž i dobré Hospodářské Situace, bude to pro Vás znamenati dostatečné Štěstí.

Avšak pokud nebudete následovati této Rady, a nadále trvati na tom, že Obcování s opačným Pohlavím jest nevyhnutelným, pak opakuji svoji dřívější Radu, že ve svých Láskách byste měl dávati přednost starším Milenkám před mladými. Toto můžete zváti Paradoxem & dožadovati se mých Důvodů. Zde jsou:

  1. Protože mají více Znalosti o Světě, a jejich Mysl jest lépe zaopatřena Zkušenostmi, konverzace s nimi jest uspokojivější, a trvaleji příjemná.
  2. Protože když Ženy přestávají býti krásnými, snaží se býti dobrými. Aby si udržely svůj Vliv nad Mužem, nahrazují Pokles fyzické Přitažlivosti zvýšením Užitku. Naučí se dělati tisíce Služeb, malých i velkých, a jsou nejněžnějšími & nejužitečnějšími Přítelkyněmi, když jste nemocen. I tehdy zůstávají věrné & přátelské. A jest tudíž obtížné najíti Starší Ženu, která zároveň není Dobrou Ženou.
  3. Protože není riziko plození Dětí, které, pakliže zplozeny v nevhodnou Dobu, mohou býti zdrojem velkého Nepohodlí.
  4. Protože skrze větší Zkušenost jsou rozumnější & diskrétnější při provádění milostných Pletek bez vyvolání Podezření. Milostné Obcování s nimi jest tudíž mnohem bezpečnější s ohledem na Vaši Reputaci; a v souvislosti s tímto, jestliže by tato Aféra měla přijíti ve Známost, rozumní lidé budou lépe chápati starší Ženu, která se laskavě stará o mladého Muže, vychovává jej dobrými Radami, a zabrání mu zničiti jeho vlastní Zdraví & Štěstí mezi ziskuchtivými Prostitutkami.
  5. Protože v každém Živočichu, který kráčí vzpřímeně, se Nedostatek Tekutin, které plní Svaly, projevuje nejdříve v nejvyšších Partiích. Nejprve Tvář se stává hubenou a vrásčitou; potom Hrdlo; potom Prsa & Paže; spodní Partie však stále jsou oblé jako dříve; takže pokud zakryjeme horní část Košem, a budeme-li sledovati jen to, co jest pod Pasem, nelze rozlišiti dvě Ženy, z nichž jedna jest mladá a druhá starší. A jelikož ve tmě jest každá Kočka šedá, Potěšení z Tělesné Rozkoše se starší Ženou jest nejméně stejné a často i vyšší; každá Zručnost se zlepšuje s Praxí.
  6. Protože Hřích jest menším. Smilstvím s Pannou můžete znamenati její Zkázu, a učiniti její Život nešťastným.
  7. Protože Výčitek Svědomí jest méně. Svedení mladého Děvčete na špatnou cestu pro Vás může později býti Zdrojem mnoha hořkých Vzpomínek & Reflexí; nic z toho se nemůže státi, učiníte-li starší Ženu šťastnou.
  8. Osmý & poslední důvod: Jsou tak vděčné!!!

Toto jest vše k mému Paradoxu. Avšak stále Vám radím oženiti se neprodleně; v tomto jsem zcela upřímný.

Váš milující přítel,
Benj. Franklin

Zmíněné přednosti manželství jsou důvodem, proč monogamní stálý vztah zůstával po většinu historie lidstva dominantní formou soužití. Ale časy se mění a i když většina lidí stále preferuje tradiční rodinu, poměry jsou dnes jiné.

Bohatství jako magnet
Co se změnilo? O tom se můžeme dočíst v brilantní knize The Logic of Life (Logika života). Její autor, britský ekonom Tim Harford, si nezadá s Benjaminem Franklinem, pokud jde o šokující otevřenost, s níž hovoří o sexu. V ekonomické rovině, samozřejmě – protože pouhá biologická rovina vztahů mezi muži a ženami dnes již nikoho neohromí.

„Muži obvykle nepotřebují mnoho přesvědčování, aby investovali něco málo času do pohlavního styku,“ uvádí Harford, a patrně tím nikoho příliš nepřekvapí. Skutečnost, že těhotenství a mateřství jsou pro ženu větší závazek a větší riziko než pro muže, je rovněž zřejmá. Ale co z toho ekonomicky vyplývá pro manželství?

Již od vzniku lidstva existovala dělba práce. „Protože žena potřebovala fyzickou sílu, aby se mohla starat o dítě, mládí a zdraví – jejichž je krása spolehlivým indikátorem – octly se na předních seznamech mužských přání,“ píše Harford. Mužská role naopak spočívala ve schopnosti rodinu uživit a ochránit. Indikátorem této schopnosti je společenské postavení a jeho indikátorem je pak bohatství.

A bohatství funguje na ženy dodnes jako magnet. To ví každý. Ekonomové se však neradi spokojí s tím, co „ví každý“. Proto ani oblast sexuálního chování nezůstala stranou systematického zkoumání. Ekonomové Günther Hitsch, Ali Hortacsu a Dan Ariely zkoumali preference mužů a žen v internetových seznamkách. Muži mají velkou odezvu, pokud uvedou vysoký příjem.

Pokud však na internetové seznamce zmíní vysoký příjem žena, následuje menší odezva, než když zadá skromný příjem. Muži s ročním příjmem do 50 tisíc dolarů jsou průměrně zajímaví. S rostoucím příjmem roste atraktivita a muži s ročním příjmem nad 250 tisíc dolarů vyvolávají o 151 % vyšší odezvu. Naopak ženy s vysokými příjmy mají stejnou atraktivitu jako ženy s příjmy 15 až 20 tisíc dolarů ročně.

To však není zdaleka všechno. Pokud jsou ženy skutečně systematicky přitahovány bohatými muži, mělo by z toho vyplývat, že v místech s vyšším výskytem bohatých mužů se bude vyskytovat větší počet žen. A protože vyšší příjmy mají muži ve městech, mělo by teoreticky platit, že ve velkých městech bude žít větší procento žen ve věku vhodném pro založení rodiny než na venkově nebo v malých městech.

Lena Edlundová z Columbia University zkoumala, zda je to pravda. Zjistila, že ve 44 ze 47 zkoumaných zemí skutečně ženy ve městech převažují. V rámci Spojených států to platí rovněž. V hlavním městě Washingtonu ženy početně převyšují nad muži v poměru 9 ku 8. V Novém Yorku platí podobný poměr. Naopak v agrárních státech, jimiž jsou Aljaška, Utah a Colorado, žije více mužů.

Velmi podobný vzorec chování nalezla Edlundová v rodném Švédsku: oblasti, kde žijí muži s vyššími příjmy, jsou typické vyšším výskytem mladých žen na úkor venkovských oblastí. A ačkoli Marin Fristová, hlavní hrdinka seriálu Muži na stromech, si v malém aljašském městečku Elmo užije hodně legrace, nezapomeňme, že se tam původně octla nedobrovolně.

Revoluce ukrytá v pilulce
Velký ekonomický dopad na vztahy mezi dvěma pohlavími měla antikoncepční pilulka. Ekonomka Claudia Goldinová v roce 2006 publikovala zprávu, která uvádí, že každý rok odkladu prvního dítěte znamená pro ženu o deset procent vyšší celoživotní příjem. Platí to nejen pro ženy oddané kariéře, ale i pro ty, které musely mateřství nedobrovolně odkládat z jiných důvodů.

Účinná antikoncepce přinesla odstranění „rizika plození dětí v nevhodnou dobu“, o kterém psal Benjamin Franklin. Rovněž smilství s pannou již zpravidla neznamená její zkázu. Tyto faktory vedly k vyšší ekonomické participaci žen, postupnému průniku žen do manažerských a kvalifikovaných pozic, konečně i ke zmírnění platových rozdílů mezi muži a ženami. Což je na jedné straně dobré z hlediska rovnoprávnosti, na druhé straně je zde ovšem značné demografické riziko.

Dobrá, ale co z toho všeho konkrétně vyplývá pro dnešek – a pro finanční poradenství zvláště? Benjamin Franklin kdysi poskytl svému příteli dobrou radu, která sice šla proti intuici, ale nepostrádala hluboké zdůvodnění. Zejména body 1, 2, 4 a některé další jsou doslova nadčasové. Ale nevyplývá z hlubokých společensko-ekonomických změn, jež nastaly během posledních více než 260 let, přece jen nutnost určité inovace Franklinových pravidel?

Bohaté milenky půjdou na dračku
Domnívám se, že ano. V jakém smyslu? Leccos napoví následující příběh, který se doopravdy stal. Dobře známý finančník Jiří (fiktivní jméno) zanechal na stole své známé Jany (rovněž fiktivní jméno), s níž byl v pracovním vztahu, svoji vizitku. Náhoda tomu chtěla, aby si vizitky všimla Janina přítelkyně (říkejme jí třeba Iveta), kterou jméno a firma na vizitce velmi zaujaly. „Dej mi na něj kontakt. On je bohatý a já jsem volná,“ naléhala.

Výsledek? Jana kontakt neposkytla ani po velkém nátlaku. „Uvědom si, že jsem tvoje nejlepší kamarádka,“ naléhala Iveta. „Téměř tvoje sestra.“ Ne, kontakt nebyl poskytnut. Přátelství Jany a Ivety se definitivně rozpadlo, s ošklivými následky.

Tento příběh je pravdivý, skutečná jména i totožnosti všech účastníků jsou autorovi známy. Můžeme si jen domýšlet, jaký osud by Jiřího čekal v rukou Ivety chtivé jeho peněz, ale je dost pravděpodobné, že nic hezkého by to nebylo. Pradávné ženské touhy po dobře zabezpečeném muži jsou někdy patologicky zduřelé. A kromě peněz není známa žádná medicína, která by snížila sílu přirozených pudů Ivety a jí podobných.

Proto lze Franklinovo doporučení inovovat: Milý příteli, jenž čtete tyto řádky – pokud trváte na tom, že bez opačného pohlaví se neobejdete, najděte si bohatou milenku! Toto můžete pokládat za paradox a dožadovat se logického zdůvodnění. Na rozdíl od Franklina si vystačím se dvěma argumenty.

Pokud si najdete intimní přítelkyni s dostatečným materiálním zázemím, máte velmi slušnou pravděpodobnost, že vás bude milovat nikoli kvůli vašemu kontu, ale kvůli vaší osobnosti. Zkrátka, bude vás milovat takového, jaký jste. Což je to nejlepší, co se muži může stát; a nejlepší věci na světě nelze koupit za žádné peníze. Konečně druhý & poslední důvod – jsou tak vděčné!

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu FINMAG - finanční magazín.
Pavel Kohout

Pavel Kohout

Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, Komero, ING Investment Management a PPF. V letech 2002–2003 působil jako člen sboru poradců ministra financí Bohuslava Sobotky (ČSSD), od roku 2004 do roku 2006 byl členem... Více o autorovi.

Komentáře

Celkem 5 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK