Dobře si půjčit je umění

František Mašek
František Mašek | 18. 1. 2008 | 2 080

Zadlužení českých domácností činí podle některých odhadů 800 miliard korun. Ve srovnání s jinými státy to není nijak kritické. Část populace přesto určitě uvítá vznik Poradny při finanční tísni.

Dobře si půjčit je umění

Půjčka, pak soud a následně exekuce. I tak může skončit úvěr na koupi auta nebo třeba lednice. Někdy kvůli doslova lichvářským úrokům, jindy proto, že se občan dostal do tíživé situace a není schopen splácen daleko levnější úvěr. Třeba i proto, že si špatně přečetl podmínky, které jsou s jeho poskytnutím spojeny.  

Naděje ale umírá poslední. Jednou z institucí, která nabízí dlužníkům pomoc, je Poradna při finanční tísni. Ta byla sice oficiálně otevřena až nyní, své služby nabízí ovšem klientům již od začátku letošního roku. Kromě osobního kontaktu je možné využít i některé důležité rady z jejího serveru www.financnitisen.cz

Poradna se zaměří na tři stěžejní cíle.  Hodlá působit preventivně, aby počet neplatících dlužníků zbytečně nenarůstal. Kromě toho se bude snažit najít přijatelné řešení v případě dlužníků, kterým hrozí platební neschopnost, nebo - což bude asi nejčastější případ - již nejsou schopni své dluhy splácet.

„Budeme hledat zdroj splátek a konkrétnímu klientovi navrhneme řešení podle jeho možností: splátkový kalendář, odklad splátek, v krajním případě i oddlužení,“ uvedl v této  souvislosti předseda správní rady Poradny Karel Suchý.

Součástí činnosti této instituce, na níž se má podílet psycholog a finanční odborník, je i zprostředkování kontaktu mezi spotřebiteli (dlužníky), věřiteli, soudy a soudními exekutory.

Nová směrnice EU o spotřebitelských úvěrech, kterou včera schválil Evropský parlament, sice přinesla naději, že si bude možné půjčovat levněji v zahraničí. Určitě však neodstraní  veškeré problémy, jež má v souvislosti s půjčkami řešit nově otevřená Poradna.

Její pracovníci sice mohou klientům zdarma pomoci, třeba i předem spočítat, kolik by je nabízený úvěr stál, v žádném případě však od ní nelze očekávat doporučení, na koho se má občan při žádosti o úvěr obrátit.

Nebude také samozřejmě propagovat žádnou z institucí, které nabízejí spotřebitelské či jiné úvěry.  Zklamán bude i ten, kdo očekává, že Poradna bude působit jako finanční poradce, převezme za něj dluhy nebo ho bude právně zastupovat při řešení případných sporů. Přesto podává pomocnou ruku řadě dlužníků. Včetně těch, kteří se v souladu s novou legislativou rozhodnou vyhlásit kvůli předlužení osobní bankrot.

Partnery Poradny jsou kromě zakládajících Sdružení českých spotřebitelů a České spořitelny také Sdružení obrany spotřebitelů a další banky, konkrétně ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, dále Stavební spořitelna České spořitelny a deník Blesk.

Angažmá bank v tomto projektu může zavánět určitým konfliktem zájmů. Dlužno ovšem dodat, že je v jejich zájmu, aby počet dlužníků, kteří nejsou schopni splácet poskytnutý úvěr, zbytečně nenarůstal.  Většina z nich tak navazuje na aktivity, kterými se již stejně musela zabývat.

Klient Poradny by se tedy měl  dozvědět, jak postupovat, když si chce vzít úvěr, nebo  čeho se má vyvarovat, aby se nedostal do finančních problémů.  Pro finančně vzdělané občany může jít o zdánlivě banálně znějící rady,  pro některé méně zkušené dlužníky však mohou mít cenu zlata.

Důležitá je již první fáze – tedy prevence. Člověk ve finanční tísni by měl vždy posoudit, zda je zamýšlená investice, například nákup elektroniky nebo automobilu, skutečně nezbytná. Pokud se ale dostane do obtížné situace, měl by o tom informovat, nejlépe písemně, věřitele a snažit se mu doložit, proč k tomu došlo a jaké jsou šance, že skutečně  uhradí svůj finanční závazek. Dlužník by měl také odhadnout, jak dlouho bude jeho tíživá situace trvat a uvést,  jak se ji snaží odvrátit.

Nikdo zatím neví, kolik dlužníků služeb Poradny využije. Největší problémy mají přitom většinou ti, kteří využívají nebankovních institucí, zaměřené na poskytování nebankovních půjček. Snad se díky činnosti Poradny podaří zkultivovat i tuto část trhu, nabízející nezřídka úvěry za úroků, zavánějících lichvou. 

Důležité je, že Poradna, první minimálně ve střední Evropě, má působit dlouhodobě. Nepředpokládá se tedy, že by ukončila činnost během dvou až tří let. Kromě Prahy mají vzniknout její pobočky v dalších regionech. Jako první má přijít na řadu Ostrava, kde představuje poskytování půjček velký problém.

Poradna přitom do určité míry supluje nedostatky ve finančním vzdělávání, a to především u starších generací. Ti mladší by měli podle představ Ministerstva financí získávat jeho základy již na základní škole. Pokud se tato záslužná myšlenka rychle prosadí, bude to jen dobře. Ani pak ovšem nelze očekávat, že by si ti nejmladší vždy věděli s penězi rady a někteří z nich nemuseli vyhledávat služby této instituce.

Autor článku

František Mašek

František Mašek

Dlouhodobě se zabývá ekonomikou, od roku 1993 se zaměřuje na kapitálový a finanční trh. Působil v řadě médií, mimo jiné v Lidových novinách a časopise Burza, na různých postech, naposledy jako šéfredaktor. V posledních deseti letech pracoval ve vydavatelství Economia, nejprve jako vedoucí rubriky domácí kapitálové trhy v Hospodářských novinách, později jako redaktor specializovaný na finanční trh v týdeníku Ekonom.