Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Analýza podle OVB

Dušan Šídlo
Dušan Šídlo | 25. 3. 2008 | 14 komentářů | 2 889

Společnost OVB publikovala minulý týden PR článek, v němž zpochybnila správnost ukazatelů, jež řadí exkluzivní produkty Partners na první místa v žebříčcích nejvýhodnějších investičních životních pojistek. Pod text se podepsala PR manažerka OVB Jaroslava Matoušková. Na její omyly upozorňuje Dušan Šídlo, produktový manažer společnosti Partners. Zároveň autorku (nebo tým autorů) vyzývá k veřejné odborné diskusi o rozdílech mezi produkty, jež mají k dispozici poradci Partners a poradci OVB.

Analýza podle OVB
Zde najdete článek PR manažerky OVB Jaroslavy Matouškové Věřit či nevěřit. A zde je reakce Dušana Šídla, jehož jméno se v materiálu z dílny OVB objevuje celkem šestkrát:

K výtkám vůči správnosti srovnání životních pojistek

PER není můj nástroj pro prezentaci produktů Partners, ale nákladový ukazatel navržený pojistnými matematiky, sdruženými v projektu www.produktovelisty.cz. Metodika postupu výpočtu i důvody nezahrnutí časové hodnoty peněz do propočtu jsou uvedeny tamtéž.
 
Čím to, že mají Partners nejlevnější produkty

To, že produkty Partners vycházejí nákladově nejvýhodněji v rámci produktů investičního životního pojištění, není výsledkem neobjektivních srovnání. Naopak, čísla jsou potvrzena nezávislými ukazateli jiných autorů (například první dvě místa v ukazateli TANK mezi IŽP prodávanými externími sítěmi bez ohledu na délku časového horizontu, nedávný článek ve Finančním poradci o výši počátečních nákladů investičního životního pojištění apod.).
Proč tomu tak je? Produkty investičního životního pojištění Partners vycházejí lépe jednoduše proto, že mají zakalkulovánu nižší provizi. Snižte si také své provize, a efekt bude podobný. Zatím bohužel přispíváte pouze k roztáčení provizní spirály. V tvorbě zvýhodněných pojištění s výrazně výhodnější poplatkovou strukturou pro klienty je společnost Partners zatím osamocena.

K výtkám vůči použitým příkladům 

Modelový příklad 30 let byl vybrán z prostého důvodu – investiční životní pojištění se sjednává nejčastěji s dlouhým investičním horizontem, nikoliv na 10 let. Paradoxně, na kratším horizontu 10 let vychází investiční životní pojištění Axy pro Partners ve srovnání s konkurenčními produkty ještě poplatkově výhodněji, než tomu je na delším časovém horizontu (viz ukazatel TANK, iz www.t-a-n-k.cz).
Váš dojem o účelně zvoleném modelovém příkladu je tedy neopodstatněný a zvýhodněné pojištění Axy pro Partners bylo srovnáváno s vybranými nejčastěji prodávanými pojištěními externími sítěmi.

K vašim výpočtům Wüstenrot Invest

Opravte si prosím své propočty. Hodnota PER na horizontu 10 let například nečiní vámi uváděných 5,3 %, ale neskutečných 15,8 %. Kouzlo tohoto ukazatele je v tom, že s ním nelze účelově manipulovat a každý si může spočítat, kdo z nás dvou má pravdu.
U produktu Wüstenrot Invest je výše celkových poplatků nadprůměrná. Strhává se poplatek 7 % z pojistného každý rok na úhradu počátečních nákladů, dále měsíční poplatek 42 Kč za správu pojištění (1 rok je klient osvobozen od placení tohoto poplatku u smluv delších než 10 let) a variabilní poplatek 5 %.
Hodnota PER pro roční pojistné 12.000 Kč na horizontu 10 let tedy činí: 8.400 Kč (7 % ze 120.000 Kč) + 6.000 Kč (5 % ze 120.000 Kč) + 4.536 Kč (42 Kč měsíčně po dobu 9 let) = 18.936 Kč. Pojišťovna si z celkově zaplaceného pojistného za 10 let strhne u produktu Wüstenrot Invest 15,8 % (18.936 Kč/120.000 Kč). Ano, výhodou je, že se takto vysoké počáteční náklady strhávají průběžně, ale efekt pro klienta je stále nedostatečný. Pro zajímavost u investičního životního pojištění Axy pro Partners je výše poplatků z pojistného u  uvedeného příkladu o více než 5 % nižší.

K narážkám o „milionových závazcích“, ovlivňujících výběr produktů
Partners obohatili trh několika zajmavými produktovými novinkami a spolupracují s více než třiceti partnery, poskytovateli různých finančních produktů. Se všemi máme vztah čiste obchodní, vůči žádné instituci nemáme finanční závazky a rovněž žádná akcie společnosti není v držení jiné finanční instituce. Výše provizí je navíc v rámci jednotlivých produktových skupin sjednocená, takže doporučení klienta nijak neovlivňuje výše provize.

Výzva k odborné diskusi
Vážená paní Matoušková, z vašeho článku lze usuzovat, že kromě své hlavní činnosti, kterou je PR pro OVB, se ve svém volném čase věnujete i studiu pojistné matematiky. Dovoluji si vás pozvat k odborné diskusi pod tímto článkem. Můžeme probrat rozdíly mezi produkty OVB a Partners více do hloubky. Společně pak můžeme formulovat odpověď na otázku z titulku vašeho článku.

Autor článku

Dušan Šídlo

Dušan Šídlo

Vystudoval VŠE v Praze, od roku 2001 pracuje jako analytik pojištění a v médiích komentuje aktuální dění na pojistném trhu. Jako jeden z prvních publikoval články o pojištění na finančních serverech, je autorem komentářů a analýz pro Finmag, Peníze.cz, Hospodářské noviny, Ekonom, MF Dnes, Lidové noviny, Osobní finance, Pojistný obzor a další média.