Nudíte se? Založte asociaci!

Tomáš Prouza
Tomáš Prouza | 6. 8. 2008 | 4 komentáře | 7 102

Na českém trhu vzniká stále více různých asociací a profesních sdružení. Mnohé se zaštiťují ochranou spotřebitele, ale jde jim spíš o posílení pozice na trhu a vytlačení konkurence.

Nudíte se? Založte asociaci!
Téměř nemine týden, aby nebyl s velkou slávou oznámen vznik nějaké asociace, profesního sdružení či klubu těch nejlepších v daném oboru. U jejich zrození obvykle stojí velké cíle, prohlášení o tom, jak nová organizace změní trh, přispěje k rozvoji příslušného segmentu podnikání nebo zajistí, aby byli spotřebitelé lépe chráněni.

V podtextu to většinou znamená, že těmi „správnými, poctivými a nejlepšími“ poskytovateli dané služby budou pouze její členové, zatímco na firmy stojící mimo by si měl dát zákazník pozor.   

Některé asociace jsou skutečně pouze marketingovým tahem a mají za cíl posílit důvěryhodnost svých členů. V jejich názvu se proto často objevuje slovo „komora“, aby navodily dojem organizací, které jsou ze zákona povinné pro určité profese (jako jsou Česká advokátní komora nebo Česká lékařská komora).

Ale ve skutečnosti je hlavním cílem řady asociací boj s konkurencí. Často se však skrývá za ochranu spotřebitele, proti které lze jen těžko něco namítat. Když někdo poukáže na rozpor mezi slovy a činy, může být označen za toho, kdo nepřeje právům spotřebitelů.

Protestní akce
Po „marketingových“ asociacích jsou druhou častou skupinou ty, kterým osobně přezdívám „protestní“. Zakládají je skupiny nespokojenců, kteří vystoupili z nějaké jiné asociace. Důvodů může být samozřejmě mnoho, od těch věcných (nesouhlas s postupy nebo rozhodnutími, jiný názor na to, jaké postoje by asociace měla zaujímat) až po osobní („Nezvolili mne za prezidenta, založím si vlastní organizaci a budu v jejím čele.“).

Pokud protestní asociace vznikly kvůli nesouhlasu s názory asociace původní, hýří aktivitou, přicházejí s náměty, aktivně vystupují v diskusích, jsou vidět v médiích. Rychle a intenzivně vytvářejí dojem, že jsou lepší a aktivnější. Zlom přichází zhruba po roce, kdy vyprchá pocit novosti a soutěživost přestane být dostatečnou motivací.

Pak se prokáže skutečná životaschopnost takové protestní organizace. Buď se lidé z oboru ztotožní s jejími cíli a posílí její řady, nebo skomírá. Někteří zklamaní členové po nějaké době zkusí založit další asociaci a znovu oživit původní myšlenky, častěji ale převládne rezignace.

Ne vždy jsou však profesní sdružení zakládána pouze z konkurenčních důvodů nebo kvůli nespokojenosti. Některá vznikají z velmi racionálních důvodů a jejich úkolem je nahradit neexistující nebo špatnou regulaci dané profese, pokusit se prosadit přísnější samoregulační pravidla a snažit se z trhu vytlačit ty, kteří danou profesi svým jednáním poškozují.

Asi nejlepším příkladem na finančním trhu je Asociace fondů a asset managementu, která přijetím přísných informačních a etických pravidel dokázala vrátit důvěru k podílovým fondům v situaci, kdy naprosto selhala státní regulace.

Pravidla úspěchu
Jak by tedy měla vypadat asociace, do které má smysl vstoupit a kterou by měli členové aktivně podporovat? Vždycky záleží na tom, proč asociace vzniká. Pokud ale budeme vycházet z toho, že asociace má vedle ochrany zájmů svých členů zkoušet posunout dál i celý trh, platí pět základních pravidel:

  1. Mít jasné poslání: Pouze asociace, která má jasně stanovený a veřejně prezentovatelný cíl, má šanci zaujmout a získat si trvalou pozornost těch, které chce oslovovat a ovlivňovat. Poslání přitom musí být opakovaně připomínáno a vše, co asociace dělá, musí z něj jasně a srozumitelně vycházet.
  2. Sdružovat celý trh nebo jeho významnou část: Pokud asociace není schopna sdružit největší hráče na trhu, nemá šanci reálně ovlivnit podnikatelské prostředí v daném segmentu.
  3. Mít aktivní představitele: Asociace, která má skvělé cíle a sdružuje dostatek hráčů na trhu, nemá šanci dlouhodobě uspět v případě, že za ni nedýchá profesionální a aktivní osobnost, která dokáže partnery přesvědčit o tom, co asociace prosazuje a považuje za důležité. S postupem času totiž mají zástupci členských firem stále méně času a pouze důrazný manažer asociace dokáže zajistit její funkčnost.
  4. Mít dostatečný rozpočet: Úspěšná asociace musí mít rozpočet, ze kterého bude schopna zaplatit spolupracovníky či externí partnery, prezentovat se a komunikovat s členy.
  5. Mít aktivní podporu: Aby asociace dobře fungovala a svým členům přinášela potřebnou hodnotu, musejí se její práci věnovat i vedoucí představitelé členských firem. Zůstane-li napospas svému aparátu, postupně přestává mít přidanou hodnotu pro své členy, neboť nemá motivaci sledovat fungování daného trhu a její představy se začínají rozcházet s potřebami členských firem.

Autor článku

Tomáš Prouza

Tomáš Prouza

Vystudoval na VŠE v Praze mezinárodní politiku a diplomacii a na britské Open University získal titul MBA. Během studia pracoval v Nadaci Patriae a jako český a ekonomický redaktor česko-anglického měsíčníku The Prague Tribune. V roce 2000 spoluzaložil a do roku 2004 řídil server Peníze.cz. V létě 2004 se stal náměstkem ministra financí s odpovědností za finanční trhy, Evropskou unii a mezinárodní vztahy, byl prvním „panem Euro“ v ČR. Od roku 2007 byl spolumajitelem finančněporadenské firmy Partners, od prosince 2010 se opět z pozice vydavatele věnoval serveru Peníze.cz. Rok 2012 strávil na otcovské dovolené se svými dětmi a od listopadu 2012 žije se svou rodinou ve Washingtonu, kde působí jako hlavní expert Světové banky pro ochranu spotřebitele na finančním trhu, finanční vzdělávání a dohled nad prodejem finančních služeb. Rád cestuje a poslouchá klasickou hudbu, pije dobré červené víno a volné chvíle tráví nejraději na procházkách se svou maďarskou ohařkou nebo péčí o růže na zahradě.