Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Flexibilita životního pojištění

Z důvodu dlouhodobosti pojistných smluv životního pojištění je jedním z nejdůležitějších srovnávacích parametrů jeho flexibilita. Otázka, jaké dává produkt možnosti pro případ nemožnosti dalšího placení pojistného v plné výši, patří ze strany klientů k nejčastějším.

Flexibilitu životního pojištění ovlivňují zejména následující faktory:

  • Variabilita změn v poměru pojistné a investiční složky (Je možné při stejně vysokém pojistném být „více pojištěn“ a méně investovat a opačně? V jakém poměru?)
  • Možnosti změn ve výši pojistné částky a provázanost rizik (Je možné pojistnou částku nejen zvýšit, ale i snížit? Jaká může být maximální pojistná částka? Je možné snížit či zvýšit pojistnou částku vybraného pojištění bez nutnosti změny jiné pojistné částky?)
  • Výše odkupného (Kdy a za jakých podmínek vzniká nárok na odkupné? Jaké jsou poplatky spojené se zánikem pojištění?)
  • Výše minimálního pojistného, příp. minimální pojistné částky                
  • Podmínky pro mimořádné pojistné a částečné výběry (Jsou umožněny? Jaká je jejich minimální výše?)
  • Přerušení placení pojistného (Je umožněno? Za jakých podmínek je možná redukce či splacený stav?)
  • Další parametry (Je možné pojistnou dobu prodloužit i zkrátit? Je možné odložit výplatu pojistného plnění? Za jakých podmínek je možné smlouvu převést na jinou osobu či jinou smlouvu? Jaké jsou podmínky zápůjčky? Jaké jsou poplatky spojené s různými administrativními změnami?)

Všechny výše uvedené faktory významným způsobem ovlivňují flexibilitu produktu. Jednou z nejčastějších otázek od finančních poradců je to, zda v již existující smlouvě životního pojištění klienta dále pokračovat, smlouvu přerušit či se rozhodnout pro výpověď. Ke správnému rozhodnutí, je nutné mimo jiné znát, jak funguje přerušení placení pojistného v podobě takzvané redukce, splaceného stavu a platebních prázdnin.

Redukce

Redukce je pojem nejčastěji používaný u kapitálového životního pojištění. Znamená zastavení plateb pojistného a ponechání smlouvy v platnosti do konce sjednané doby.
Zákon o pojistné smlouvě rozeznává redukci pojistné částky (důchodu) a pojistné doby. K redukci, tj. pojištění se sníženou pojistnou částkou, lze přikročit, nebylo-li zaplaceno následné pojistné do šesti měsíců ode dne jeho splatnosti, a byla-li již vytvořena kladná rezerva pojištění. Pokud nejsou splněny podmínky pro redukci pojistné částky, redukuje se pojistná doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Pojišťovna má právo na pojistné do dne redukce pojistné částky. Pojistník je oprávněn písemně požádat pojišťovnu o obnovení původních podmínek pojištění, a to ve lhůtě do šesti měsíců od počátku redukce.

Kromě automatické redukce může u některých pojišťoven dojít k redukci i na žádost. Pojišťovna si však stanovuje podmínky, za kterých k ní může dojít. Redukce pojistné částky je možná jen v případě, že nová pojistná částka neklesne pod minimální pojistnou částku stanovenou pojišťovnou pro daný druh pojištění.

Redukce je u kapitálových životních pojištění pro klienty dosti netransparentní. Nejčastěji pojišťovna postupuje tak, že odbytné odpovídající okamžiku redukce se považuje za jednorázové pojistné zaplacené pro zbytek pojistné doby. Tímto způsobem pojišťovna vypočte novou, redukovanou pojistnou částku. Výhodnější pro klienta je situace, kdy pojišťovna pro výpočet snížené pojistné částky nepoužije hypotetické odkupné, ale takzvanou brutto rezervu. Ta je u některých pojišťoven ve srovnání s odkupným vyšší jen v řádu stokorun, u jiných ale i o 15 či více procent.  

Výhoda redukce spočívá v tom, že může být výhodnější než snížení pojistného například u pojistných smluv, které nejsou dlouho v platnosti a mají tedy zápornou brutto rezervu. Snížené pojistné totiž pojišťovna nejdříve použije na úhradu ještě neumořených nákladů. Hlavním důvodem pro redukci je ovšem to, že pojištěný nemusí vracet získanou daňovou úsporu. U smluv bez daňových výhod je však výhodnější nevhodnou smlouvu vypovědět a odkupné investovat efektivněji, než opět do pojištění.

Splacený stav a přerušení placení pojistného

Splacený stav a přerušení placení pojistného či platební prázdniny (terminologie dle podmínek konkrétní pojišťovny) jsou pojmy používané u univerzálního a investičního životního pojištění. Jde o transparentnější formu redukce, kdy se však nepřepočítává pojistná částka, ale pojišťovna zjišťuje postačitelnost hodnoty fondu na úhradu nákladů. Pokud u produktu byly počáteční jednotky, sníží se jejich počet o všechny srážky až do konce pojištění a zbylé se přemění na jednotky akumulační.

Podmínky pojišťoven za kterých je možné přerušit platbu běžného pojistného se různí a v závislosti na nich může dojít k následujícím scénářům:

  • Veškerá pojištění i připojištění zanikají (Plnění pro případ smrti je rovno aktuální hodnotě akumulačních podílových jednotek)
  • Hlavní pojistná částka pro případ úmrtí zůstávají zachována, avšak zanikají veškerá připojištění
  • Pojistná smlouva je zachována v nezměněném stavu, pokud pojištěný nepožádá o změnu (Pojištění se nepřerušuje i v době neplacení pojistného a rizikové pojistné je strháváno z hodnoty účtu)

Rozdíly mezi těmito variantami jsou dosti zásadní. Pro klienty je nejvíce výhodná třetí varianta, která pojištěnému umožňuje svobodu volby. Jedinou nevýhodou je to, že peníze na účtu se mohou brzo vyčerpat a pojištění zaniknout bez náhrady s nutností vrácení případných daňových úlev. Během splaceného stavu je však obvykle možné platit mimořádné pojistné, čímž je možné zániku pojištění zabránit. Během splaceného stavu je obvykle možné provádět částečné odkupy či pravidelná čerpání.

Převod do splaceného stavu je možný až po vzniku nároku na odkupné (dřívější převod do splaceného stavu je možný za poplatek a veškeré počáteční jednotky náležejí pojišťovně), na smlouvě není dluh a jsou splněny další podmínky konkrétní pojišťovny.

Dle pojistných podmínek může jít například o to, že aktuální hodnota pojištění postačuje minimálně na dalších 6 měsíců trvání pojištění, minimální výše zůstatkové kapitálové hodnoty pojištění je 10.000 Kč, hodnota akumulačních jednotek je minimálně ve výši 110% předpokládaných poplatků a podobně. Během splaceného stavu obvykle pojišťovny účtují nižší měsíční poplatek.

Obdobně jako splacený stav fungují platební prázdniny. Na rozdíl od splaceného stavu se pojistník zavazuje, že po určité době opět začne platit pojistné. Podmínkou platebních prázdnin je stejně jako u splaceného stavu dostatečná výše podílového účtu a splnění dalších podmínek. Setkat se lze například s tím, že přerušení placení je možné maximálně třikrát za celou dobu trvání, přičemž maximální délka jednoho přerušení je 1 rok a podobně.

Autor je produktový manažer Partners.

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK