Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jak vypovědět pojistnou smlouvu

Z pohledu právní teorie jsou klient a pojišťovna na finančním trhu rovnoprávnými účastníky. Jejich vztah se proto řídí soukromoprávními normami, jež upravují výhradně vztahy dvou soukromých subjektů.

Z pohledu práva jsou tedy pojišťovna a klient v rovnoprávném postavení. Z ekonomického pohledu tomu tak není. Právní předpisy proto obsahují určitá ustanovení, jež mají slabší stranu ochránit. Takovým normám se v praxi zjednodušeně říká ustanovení na ochranu spotřebitele.  

Jedním z ustanovení na ochranu spotřebitele v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který od roku 2005 upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, je i ustanovení § 22 odst. 2, které upravuje právo klienta vypovědět pojistnou smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření.

Cílem tohoto ustanovení, které mimochodem bylo obsaženo již v původní úpravě pojistné smlouvy v občanském zákoníku, avšak pro klienta v nevhodné formě, je umožnit klientovi, aby uzavřel nějaké pojištění v podstatě na zkoušku.

Klient se ve lhůtě dvou měsíců rozhodne, zda pro něj pojištění má nějaký smysl, zda mu vyhovují pojistné podmínky a zda je bez komplikací schopen platit pojistné. Případně zváží, jestli na trhu nenajde vhodnější pojistný produkt. V případě, že se tak stane, může klient pojistnou smlouvu vypovědět. Smlouva zanikne uplynutím výpovědní lhůty osmi dnů od doručení výpovědi do pojišťovny.

Je však nutné připomenout, že vypovězením smlouva nezaniká od samého počátku. Nehledí se na ni, jako by neexistovala. Z právního pohledu jde o situaci, kdy smlouva vznikne, trvá po určitou dobu a následně zanikne výpovědí.

Pojištění tak po určitou dobu trvalo a pojišťovna má právo na zaplacení pojistného za tuto dobu. Stejně jako má klient právo na to, aby mu v případě vzniku pojistné události pojišťovna vyplatila pojistné plnění.

Někteří klienti se domnívají, že mohou pojistnou smlouvu bez problému do dvou měsíců vypovědět a pojišťovna jim vrátí všechny zaplacené peníze zpět. Není tomu tak. Rozhodně nejde o nárok, který by byl právně vymahatelný. Záleží jen na dobré vůli pojišťovny.

Některé pojišťovny po odečtení administrativního poplatku a rizikové části pojistného zbytek zaplaceného pojistného vrátí. Neplatí ovšem to, že by klient dostal zpět vše, co na pojistném zaplatil. Bohužel, právní nárok na vrácení ani části peněz není.

Rozhodně není vhodné klientovi doporučit, aby dlužné pojistné vůbec neuhradil, jestliže se chystá smlouvu vypovědět a prozatím žádné pojistné nezaplatil. Mohlo by dojít k tomu, že by pojišťovna vymáhala nezaplacené pojistné za období před vypovězením smlouvy.

Když lhůta dvou měsíců uplyne, může už pojistník smlouvu vypovědět jen ke konci pojistného období. A to jen za splnění podmínky, že je výpověď doručena do pojišťovny šest týdnů před koncem pojistného období.

Tyto skutečnosti je nutné si před uzavřením pojistné smlouvy uvědomit a vždy si pečlivě přečíst smlouvu a pojistné podmínky. Seznamte se s právy a povinnostmi, jež ze smluvního vztahu vyplývají.

Pokud se přece jen stane, že budete chtít smlouvu vypovědět, nezapomeňte tak učinit do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Když to nestihnete, dejte pozor na dodržení lhůty šesti týdnů před koncem pojistného období.

Autor je vedoucí právního oddělení Partners

Další články o pojištění

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK