Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jak poznat ekonomické otroctví?

Když jsme v Partners připravovali smlouvu pro své spolupracovníky, velmi intenzivně o ní diskutovali nejen s právníky, ale i s poradci. A během diskusí se nám sešla řada pozoruhodných příkladů, jak se snaží některé firmy dostat své poradce do bezvýchodné situace.

Řada příkladů je ze smluv jedné velké ABC firmy, která již několikrát u soudu narazila a dobře ví, že mnoho ustanovení nemá šanci vymoci. Přesto je ale ve smlouvách používá dál a zastrašuje tím ty, kteří prohlédli a začínají klást nepříjemné dotazy.

Některé příklady pocházejí ale ze smluv dalších poradenských firem na českém trhu, a proto doporučuji každému, aby velmi pečlivě četl, přemýšlel a ptal se. Z nevýhodné smlouvy, podepsané v euforii slavnostního povyšování těsně před vstupem na jeviště, se couvá velmi špatně… TVRDÉ TRESTY Nejčastější výhrůžkou jsou vysoké sankce.

Některé smlouvy se tak jen hemží pojmy jako „pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé jednotlivé porušení“. Když se zeptáte, bude vás firma uklidňovat tím, že to je maximální výše a že je to jen formalita. Jenže to by muselo být ve smlouvě napsáno „ve výši AŽ…“ – a formalita to být přestane ve chvíli, kdy se firmě znelíbíte.

Některé firmy také tvrdí, že si mohou smluvní pokuty rovnou započíst vůči dlužným provizím. Zapomínají ale na to, že buďto by nejprve musel pokutovaný s udělením pokuty souhlasit, nebo by museli svůj nárok obhájit u soudu. Dobře přitom vědí, že by soud nikdy s tak nadsazenou pokutou nesouhlasil a buďto by ji zrušil úplně nebo ji výrazně snížil. Je ale mnohem jednodušší spolehnout se na právní neznalost poradců a vyhrožovat jim součtem milionových pokut za to, že nebudou s něčím souhlasit.

VAŠI KLIENTI? ZAPOMEŇTE!
Když Partners připravovali smlouvu se svými poradci, rozdělili jsme klienty do dvou skupin – klienti poradce a klienti Partners. Poradce samozřejmě nesmí oslovovat klienty, kteří již patří někomu jinému. Ale klienti, které získal on sám, jsou jeho – a pokud by někdy odcházel, budou Partners respektovat to, že je právem klienta vybrat si, chce-li spolupracovat se svým poradcem nebo s firmou.

Některé firmy vám ani nejsou ochotny garantovat, že obchod proběhne správně a vy budete moci klientům poskytovat spolehlivou službu. Stačí si přečíst, že „ABC je oprávněna rozhodnout podle vlastního uvážení o postoupení návrhů klientů na uzavření smluv partnerským společnostem“. Proč by měl poradce dávat právo centrále, aby za něj rozhodovala, zda smlouvu předá dál?

Správná smlouva by naopak měla poradci zaručit, že odevzdané smlouvy jsou zpracovány a co nejrychleji předány partnerům! Zapomeňte také na řeči o tom, že svou práci děláte v zájmu klienta, že jste jeho finanční lékař a podobně. Alespoň pokud podepíšete smlouvu, která říká: „Při své činnosti dbá obchodní zástupce výlučně zájmů ABC. Je mu proto zakázáno uzavírat s klienty smlouvy o poradenství poskytování informací či jiné obdobné smlouvy.“ Jsou situace, kdy zájem klienta (na levném a efektivním řešení) je jiný než zájem firmy (na maximalizaci zisku). Příkaz otrokářské firmy je ale zcela jasný.

VAŠE PRÁVA? ZAPOMEŇTE!
Zatímco proti většině otrokářských ustanovení smluv se dá bránit před soudem (což už úspěšně udělaly desítky lidí, kteří se nebáli prosazovat svá práva), novým trikem otrokářů jsou rozhodčí doložky.

Obvykle se rozhodčí doložky používají pro zrychlení vyřešení sporu, měly by ale splňovat několik základních podmínek. Tou úplně první je zajištění spravedlivého rozhodnutí. To se obvykle zajišťuje tak, že každá strana určí jednoho rozhodce a společně se dohodnou na třetím.

Představte si ale, že vás firma nutí podepsat rozhodčí doložku, podle které bude veškeré spory mezi poradcem a firmou včetně nároků na různé pokuty, rozhodovat jediný a firmou předem vybraný rozhodce. Jakou asi máte naději, že někdy rozhodne proti přání firmy, která si jej najala?

Takovou rozhodčí doložku by podepsal pouze otrok, který se již vzdal veškeré naděje. Zejména když se v rozhodčí doložce dočte, že rozhodce rozhoduje s konečnou platností a s vyloučením pravomoci obecných soudů.

KONKURENČNÍ DOLOŽKY A VÝPLATA PROVIZÍ
Je logické, že firmy zakazují svým poradcům, aby pracovali i pro jiné firmy. Mnohem citlivější je otázka, jak řešit odchod poradců ke konkurenci.

Některé smlouvy tak třeba stanovují zákaz činnosti na dva roky po ukončení spolupráce a smluvní pokutu milion korun, pokud by poradce začal pro konkurenci pracovat dříve. Zkušenosti těch, kteří odešli, ovšem ukazují, že podobné rozsáhlé a drahé zákazy jsou soudně nevymahatelné a firma ABC zatím vždycky každý soud prohrála. Jak tedy řešit konkurenční doložky?

Určitá ochrana i po ukončení smluvního vztahu je na místě, protože firmy do svých poradců investují a mají zájem na tom, aby se investice vracely. Měla by ale odpovídat nejen zákonu, ale i dobrým mravům.

Zákaz konkurence obsahuje i smlouva Partners, ale dává možnost každému poradci zaplacením určité částky odvozené od jeho výkonu karanténní lhůtu zkrátit na jediný měsíc. Místo otroctví a výhrůžek tak nastupuje dohoda dvou rovnoprávných stran.

BEZ PŘÍBUZNÝCH I BEZ KALENDÁŘE

Naopak otroctví připomíná i další zajímavé ustanovení ve smlouvě firmy ABC: „Vykonává-li činnost obdobnou předmětu této smlouvy osoba blízká obchodnímu zástupci, je obchodní zástupce povinen o tomto zastoupeného bezodkladně písemně informovat“.

Proč byste ale měli firmu informovat, co dělá váš příbuzný a u koho? Požadavek je to pro vztah dvou obchodních partnerů úplně zbytečný – ale pokud to neučiníte, čeká vás pokuta jeden milion korun.

Velmi úsměvné, ale jen na první pohled, je ustanovení, které upravuje počátek běhu výpovědní lhůty. “Výpovědní lhůta počíná běžet až od 1. ledna následujícího roku po roku, ve kterém byla doručena výpověď.” Takže pokud se rozhodnete, že budete chtít dělat něco jiného, plánujte svou budoucnost alespoň s velkým předstihem.

Pokud se rozhodnete otrokáře opustit a začít pracovat ve firmě, která bere své poradce za partnery, musíte se na čas rozloučit i se svými penězi.

Jak praví další hezký kousek smlouvy: „V případě ukončení této smlouvy budou veškeré provize vyplaceny nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne ukončení této smlouvy“. Nebo dokonce až „poslední den kalendářního roku následujícího po zániku smluvního vztahu“. Jak vidíte, otrokář vás má v hrsti a může si s vámi dělat, co se mu zlíbí.

Tedy pokud mu to dovolíte, on ovšem spoléhá na to, že neznáte § 660 obchodního zákoníku, podle kterého je provize splatná nejpozději v poslední den měsíce, který následuje po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni vznikl nárok.

GARANCE POSTUPU
Všechny velké poradenské firmy stojí na principu strukturálních firem. Pokud mají dlouhodobě fungovat, musí stát na pevných a jasných pravidlech. Co ale o pevnosti pravidel vypovídá následující: „Obchodní zástupce má právo na kvalifikační postup upravený plánem postupu na základě svých schopností a dosažených výsledků či podle jiného rozhodnutí zastoupeného“. Jinými slovy - o kariérním postupu může místo výkonu rozhodovat to, jak se kdo umí lísat k nadřízeným.

V některých firmách bývá pro postup vedle kvantitativních kritérií (výkon, počet spolupracovníků) stanoven i limit kvality, obvykle ve formě minimálního procenta proplacenosti smluv.

Jste ale ochotni vsadit svou budoucnost na firmu, která říká: „Pokud by zprostředkování smluv vedlo ke zvýšení stornokvóty, vyhrazuje si ABC právo pozastavit obchodnímu zástupci postup do doby, než se jeho stornokvóta nevrátí na únosnou míru. Míru únosnosti posuzuje výhradně ABC“.

REKLAMA A MARKETING
Je logické, že se každá firma snaží (více či méně) hlídat svou značku a nějakým způsobem reguluje reklamu a propagaci svých poradců.

Ale hrozit opět milionovou pokutou je zbytečné. Ještě podivněji ale působí ustanovení, podle kterého vám milionová pokuta hrozí také v případě, že porušíte toto pravidlo: „Pro zrušení již zřízené provozovny je třeba předchozího písemného souhlasu zastoupeného“.

Smlouvy otrokářských firem obsahují i další perly. Je samozřejmě na každém, co chce podepsat a jakých práv se chce vzdát. Neměl by ale zapomínat, že finanční poradenství lze dělat i slušně a v rovném vztahu. Vstup do otroctví není podmínkou.

Autor je ředitelem pro rozvoj a péči o klienty Partners

Další články Tomáše Prouzy
Tomáš Prouza

Tomáš Prouza

Vystudoval na VŠE v Praze mezinárodní politiku a diplomacii a na britské Open University získal titul MBA. Během studia pracoval v Nadaci Patriae a jako český a ekonomický redaktor česko-anglického měsíčníku The Prague Tribune.... Více o autorovi.

Komentáře

Celkem 0 komentářů v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK