Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Moody´s: Velké změny v ČR nečekáme

Podle části expertů patří ratingové agentury minimálně ke spoluviníkům současné situace. Proti tomu stojí názor, že jsou spíše obětním beránkem. Na otázky Finmag.cz odpovídá šéf ratingové agentury Moody´s pro střední Evropu Petr Vinš.

Jedním z viníků současné finanční krize jsou pro některé investory ratingové agentury. K jejich kritice přispěla chyba v programu, která vedla v případě Moody´s ke stanovení chybného ratingu. Logicky vyvolala obavy o správnosti dalších ohodnocení. Jak jste se s tímto problémem vyrovnali?
Moody’s podniká významné kroky k ověření a validaci svých ratingových modelů a postupů. Lidé z našeho Oddělení kreditní politiky prověřují veškeré předpoklady a vůbec celkové prostředí pro rating strukturovaných financí tak, aby naše výstupy byly v této oblasti správné nejen po matematické stránce, ale aby i dostatečně reflektovaly možný vývoj reálného světa, který ve svých analýzách modelujeme.
V současné době jsou již zavedeny nové procesy, které průběžně ověřují správnost našich modelů a určují následné kroky k odstranění nepředpokládaných chyb.
Rád bych v této souvislosti poznamenal, že uvedená chyba se týkala pouze jedné oblasti strukturovaných financí a nikoliv třeba fundamentálních ratingů (například ratingů bank, podniků nebo měst), kde se postupy ratingové agentury od posuzování různých typů strukturovaných financí liší.

Někteří kritici ratingovým agenturám vytýkají, že reagují na problémy některých firem pozdě, až když není vyhnutí. Týká se to prý hlavně velkých firem, zejména z finančního sektoru. Údajně jde dokonce o určitý konflikt zájmů spočívající v tom, že snížení ratingu není pro banky dobrou zprávou. Co tomu říkáte?
Ano, jednou jsme kritizování, že ratingy moc nezvyšujeme anebo pozdě, jindy ta samá kritika směřuje k jejich snižování. Vezměme to tedy globálně.
Důvěra v naše ratingy není odvislá pouze od kvality našich hodnocení, ale i od integrity celého ratingového procesu. „Standardy profesionálního jednání“ Moody’s tyto faktory definují (kvalitu ratingového procesu a jeho integritu, nezávislost našich ratingů i řízení potenciálního konfliktu zájmů). Abychom zachovali a správně řídili možný konflikt zájmů, přijalo Moody’s několik dalších opatření.
Jen pro příklad, Moody’s zakázalo svým analytikům jakkoliv se podílet, radit či dávat doporučení při strukturování projektů v oblasti strukturovaného financování. V této souvislosti jsou inovovány i zmíněné „Standardy profesionálního jednání“.
Jiný, velmi jasný příklad hovoří o zákazu cenových vyjednávání pro analytiky a jejich manažery. V tomto smyslu Moody’s inovovalo své postupy již v říjnu 2007. Analytici ani jejich manažeři nemohou tedy být účastni cenových jednání s klienty. Předtím toto ustanovení platilo pro analytiky, ale ne pro jejich manažery.
V neposlední řadě mi dovolte zmínit nezávislost a objektivitu našeho rozhodování skrze systém odměňování analytiků a manažerů Moody’s. Odměny analytiků nejsou v žádné relaci k finanční výkonnosti portfolií jejich klientů nebo k poplatkům, které od těchto klientů plynou. Odměny jejich manažerů navíc nejsou závislé ani na finanční výkonnosti jejich oddělení.

Jak tomu bylo s ratingem investiční banky Lehman Brothers, o jejíchž problémech se prý začalo hovořit již letos v únoru, a letos v září pak zkrachovala?
Z obecného pohledu analytici Moody’s dodržují publikované “best practices“ našich analýz a procesů a vydávají své názory s ohledem na předpokládaný vývoj prostředí a trhů stejně jako ve vazbě na dopady změny tohoto prostředí na jednotlivé emitenty nebo další účastníky trhu. Zejména v období bouřlivého vývoje trhů dochází k velkému tlaku na naše analytiky, kteří musí tyto zásady dodržovat.
Co se týče konkrétně Lehman Brothers – Moody’s 10. září tohoto roku dalo rating LB do režimu sledování s nejistým vývojem s ohledem na zhoršující se situaci společnosti, ale zároveň i kvůli možné strategické transakci, která by naopak podpořila udělené hodnocení. Už v této době jsme uváděli, že pokud se tato strategická transakce neuskuteční, bude to znamenat snížení ratingů LB. Když se skutečně nezdařila a Lehman ztratil důvěru trhu, byl rating 15. září výrazně snížen o několik stupňů.

Připadá mi nicméně, že Moody´s reagovala příliš pozdě. O problémech LB se údajně vědělo dříve, podle některých informací snad již od února.
K uvedenému mohu pouze uvést historický vývoj ratingu této banky. V říjnu roku 2003 byl rating LB zvýšen na A1, letos v červnu byl dán výhled na možné snížení ratingu, k čemuž došlo následující měsíc. Rating společnosti byl tedy snížen na A2, 10. září byl dán na sledování s nejistým výhledem a následně 15. září snížen na B3. Důvody, proč k tomu došlo, jsem uvedl v následující otázce.

Mezi ratingem institucí jako je Lehman Brothers a cenných papírů, které emitují, bývá občas rozdíl. Lze obecně říci, jaký měly rating cenné papíry, které LB vydával? Měnil se nějak? Pokud ano, kdy?
Moody's hodnotilo více než 30 subjektů ze skupiny Lehman Brothers, které emitovaly řádově stovky cenných papírů, a byl jim též přidělen rating. Vzhledem k tomu, že analytici berou v potaz celou řadu faktorů při svém rozhodování vč. těch týkajících se strukturovaných transakcí, je zřejmé, že úroveň ratingů se velmi různí a není možné ji takto v krátkosti popsat.

Kromě Lehman Brothers existuje řada dalších finančních institucí, které mají problémy, což má vliv i na ohodnocení cenných papírů, které vydaly. I když je to časově i finančně náročná záležitost, připravuje či chystá Moody´s nějaké plošné přehodnocení stávajících ratingů finančních, případně dalších společností, respektive cenných papírů, které vydaly?
Jak možná víte, Moody’s nespekuluje o budoucím vývoji ratingů jednotlivých institucí. Takže se omlouvám, ale na tuto otázku nemohu zodpovědně odpovědět. To, co mohu uvést, je, že Moody’s průběžně monitoruje udělené ratingy, a pokud se domníváme, že si situace žádá změnu ratingu, tuto informaci následně komunikujeme ve stejném čase všem účastníkům trhu včetně médií.

Nejde jen o podniky. Velkým překvapením byla zpráva o hrozbě kolapsu islandské ekonomiky, který je spojen s tíživou situací několika tamějších bank. Tři nejvýznamnější ratingové agentury včetně Moody´s letos této zemi snížily rating. Odráží podle Vašeho názoru problémy, které tato země má?
Toto je otázka na konkrétního analytika zodpovědného za rating tohoto státu, případně na naše analytiky zabývající se ratingem islandských bank. V tomto kontextu mohu pouze zájemce odkázat na naši tiskovou zprávu z 8. října 2008, kdy jsme snížili rating Islandu z Aa1 na A1 s negativním výhledem.

Situace na Islandu nicméně světu připomněla, že se mohou v souvislosti s finančním sektorem a možnou pomocí problémovým bankám dostat do vážných potíží i další státy. Nakolik je tato hrozba reálná? Nepřiměje Vás k plošnému přehodnocení ratingu jednotlivých zemí?
Moody’s již na toto téma reagovala a nedávno vydala report s názvem „Bankovní krize: Evropské vlády převzaly kalkulovatelné riziko v rámci svých veřejných rozpočtů“ s podtitulkem „Bez očekávání změn ratingů států vyjma Islandu“.
Za zmínku stojí možná krátký výňatek z naší zprávy: „Ve většině případů je náš pohled takový, že uvedená záchrana neznamená okamžité či přemrštěné zadlužení jednotlivých ekonomik a je uřiditelná v rámci aktuálně udělených ratingových kategorií. Zatímco veřejné rozpočty nejsou těmito garancemi okamžitě zasaženy, pozdější reakce by naopak mohla znamenat výrazné zpomalení ekonomik, a tím pádem slabší výběr daňových příjmů.“

Kritika činnosti ratingových agentur nahrává snaze některých subjektů o přísnější kontrolu či dohled nad činností ratingových agentur a posílení konkurenčního prostředí v této oblasti. Podobné návrhy zatím v EU ani u některých členů Unie neprošly. Lze nicméně očekávat, že podobné snahy budou sílit.
Moody’s obecně chápe větší snahu o regulaci tohoto sektoru, nicméně se, stejně jako řada dalších účastníků trhu, domníváme, že určité změny nebo úpravy prvního návrhu Evropské komise jsou nezbytné pro to, aby nebyla ohrožena efektivita evropských i světových kapitálových trhů. Domníváme se, že regulace musí zachovat nezávislost názorů a analýz, umožnit dostatečnou adaptabilitu na změny prostředí a kapitálových trhů a zároveň zachovat konzistentnost a stejný přístup skrze jednotlivé země a regiony.

Do jaké míry se podle Vašeho názoru v nejbližších letech zvýší riziko defaultu v podnikové sféře? Jak tomu bude v případě jednotlivých zemí?
Moody’s publikuje inovované názory na průběh defaultů každý měsíc, podrobné pak každý rok. Již delší dobu prezentovala změnu trendu v převaze downgradů nad upgrady ratingů. Bylo to jak kvůli předpokládanému negativnímu vývoji ekonomického cyklu, tak i s ohledem na velké množství dluhově financovaných akvizic v minulosti, které měnily finanční profil společností. Na základě naší poslední analýzy mohu přidat i kritickou otázku likvidity jednotlivých společností a přístupu ke kapitálu vůbec ve světle současného vývoje kapitálových trhů a zmrazeného bankovního financování.
Naše původní odhady hovořily o tom, že silná poptávka u rozvíjejících se trhů celosvětově překoná slabý vývoj v rozvinutých zemích, ale ve světle krize důvěry a z toho pramenící problematické likvidity a odlivu kapitálu mohou být silně ovlivněny i subjekty na rozvíjejících se trzích. Jediná dobrá zpráva je pak tedy pokles cen řady nerostných surovin.

Předvídat podobný vývoj není samozřejmě populární. Do jaké míry a čím mohou ratingové agentury alespoň částečně přispět k uklidnění současné bouřlivé situace na finančních či dalších trzích?
Naší dlouhodobou úlohou je vyjadřovat nezávislý názor na kreditní kvalitu subjektů, úvěrů, emisí dluhových cenných papírů apod. A tím přispívat k efektivitě fungování kapitálových trhů. A to je asi to hlavní, co se od nás očekává a čím můžeme být též dlouhodobě nápomocni.

Ve světě financí se ovšem objevují stále nové a nové produkty, jejichž rating může být problém. Podle jakých kritérií při jejich posuzování postupujete?
Moody´s nastavilo validační proces, kterého se vždy účastní jeden nebo více seniorních a zkušených manažerů z oddělení kreditní politiky. Mají bohaté zkušenosti a schopnosti k tomu, aby byli schopni posoudit možnost udělovat ratingy novým strukturám cenných papírů odlišných od těch, které byly hodnoceny v minulosti.

Na úplný závěr se ještě vraťme domů. Jak je tomu s ratingem domácích subjektů, respektive cenných papírů? Tady asi nikdo dluhopisy vázané na nemovitosti nevydal. Nehrozí nicméně, že by se ve větším měřítku měnil rating českých či quasičeských subjektů či jimi vydaných cenných papírů k horšímu?
Co se týče ratingů českých subjektů, v současné době máme aktivních 45. V nedávné minulosti jsme měli negativní vývoj pouze u dvou subjektů (Orco, CE-Wood). U ostatních subjektů nebo titulů hodnocených v našem portfoliu je většinou výhled ratingů stabilní. V současné době tedy nejsou očekávány nějaké výrazné změny ratingů udělených Moody´s v České republice.

Komentáře

Celkem 2 komentáře v diskuzi

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK