Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Stačí šest miliard? Tady je máte! Musk spustil pokleslou hru na hladomor

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Organizace, která navyšuje populaci problémových zemí a následně podporuje její dovoz do Evropy coby "uprchlíků", rozhodně nejedná v našem zájmu. Takový dovoz cizinců je podobný tomu, co praktikuje Čína v Tibetu. OSN je nepřátelská organizace, která nerespektuje naše právo na vlastní zemi. Z takového spolku bychom měli rychle vystoupit a ne mu ještě přispívat.

Nahlásit
+44
+
-

Neustále mě udivuje boj s EU ústy nebo bušením do klávesnice, místo jediným funkčním způsobem, tj. volbami a peticemi. Podobně s migranty, ty nezastaví nic, ani zrušení neziskových organizací. Viz USA a jiné bohaté země na světě. Nebo 25% českých mediků, kteří naprosto logicky chtějí pracovat jinde než v ČR, a Balkán to nebude.

Rozdávání peněz lúzrům nic neřeší. Vyzkoušeno dlouhodobě v Africe, ale hloupé emoce nejsou alternativou. U Muska jde alespoň o jeho vlastní prachy, které mu věnovali blázniví investoři. Tak to beru že mešuge prachy půjdou k mešuge konzumentům.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+7
+
-

Organizace, která navyšuje populaci problémových zemí a následně podporuje její dovoz do Evropy coby "uprchlíků", rozhodně nejedná v našem zájmu. Takový dovoz cizinců je podobný tomu, co praktikuje Čína v Tibetu. OSN je nepřátelská organizace, která nerespektuje naše právo na vlastní zemi. Z takového spolku bychom měli rychle vystoupit a ne mu ještě přispívat.

Nahlásit

+44
+
-

Ha, článek má -29 bodů. No, popravdě je celkem o ničem. Přečtěte si radši klasika: https://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/komunismus-od-havlicka-borovskeho.html

"Když se ale budeme této zásady držeti, shledáme brzy, že komunisté největší jsou zrovna na té straně, odkud právě v tuto dobu nejvíce proti komunismu kázati a brojiti slyšíme: a zpozorujeme také, že zrovna ti, kteří jiné viní z toho, že mají úmysl komunismus zaváděti, sami nejméně jmění cizé za svaté drží. Považme ku př. absolutní neobmezenou vládu: ona jako první komunista béře sobě pod jménem daní, neb konfiskací, neb expropriací atd. jmění cizé podle uzdání svého a nikdo nesmí ani slovem se ozvati proti tomuto nesmírnému komunismu. Vláda absolutní béře celé statky některým a dává je jiným podle své libosti, uděluje některým miláčkům svým privilegie, to jest jiným slovem právo obírati své ostatní spoluobčany, není to nejrozsáhlejší a nejškodlivější komunismus? Jak směšně musí pak na rozumného člověka působiti deklamace z těchto stran proti komunismu, řeči takové, jako se nyní vedou o vysvobození a zachránění evropské společnosti! Jakmile někomu bez jeho dobrovolného svolení aneb proti jeho vůli nějakou část jmění jeho odejmu, dopustil jsem se přestupku proti jmění, jsem komunista. Proto také v dobře spořádaném právním státu nesmějí se jinak ustanovovati a vybírati daně než s povolením sněmu, nechce-li býti vláda komunistickou. Daně jsou zajisté věc nevyhnutelná a potřebná. Výlohy, které k dobrému prospěchu celého národu (rozuměj dobře: prospěchu!) se státi musí, musí také zase národ zaplatiti. Ta část na tyto výlohy, která na každého občana podle spravedlivého a slušného rozvržení (repartice) vypadne, nazývá se daň. Kterak ale může podle zdravého rozumu a podle práva někdo potahován býti k zaplacení výloh, když jsme se ho dříve ani neptali, chce-li tyto výlohy učiniti, uznává-li je za prospěšné neb za nevyhnutelné? Nemá-li tedy daň býti rušení jmění, přestupek proti jmění a komunismus, musí vždy národ sám dříve k dani svoliti, musí se napřed vyjádřiti, že jisté výlohy učiniti chce a že tedy také je zaplatí. Poněvadž se však celý národ sejíti a raditi nemůže, vyvolí si ze sebe zástupce neb plnomocníky (poslance), kteři právo mají ve sněmu místo národu ustanoviti, jaké, které, jak veliké výlohy národ učiniti chce a kterakým způsobem tyto výlohy co daně na jednotlivé občany spravedlivě se rozvrhnouti mají. Proto v konstitučních, t. j. právních, a ne libovolných státech bez povolení sněmu se žádná výloha udělati, to jest žádný dluh na jméno národu spůsobiti a žádná daň národu uložiti, nesmí bez povolení sněmu, jinak jest to komunismus, a sice nejrozsáhlejší, nejnebezpečnější komunismus, komunismus s hůry."

Nahlásit

+15
+
-