Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Po rudém Corbynovi vede britské labouristy suchar Starmer. Sesadí Johnsona?

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Právě naopak, díky němu se levice zhroutila, a Britové zůstali ještě na chvíli uchráněni socialistických experimentů, které se ve zbytku světa chystají...(zestátnění firem, daně z majetku, nepodmíněný příjem, atd...)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
+7
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Zaujala mě Vaše citace tweetu pana Kovandy:

Dříve se řeklo: "záplatování dluhu tiskem peněz"

Dnes se řekne: "fiskální expanze financovaná peněžně, resp. prostřednictvím konverze části odkoupených vládních dluhopisů v držení centrální banky v perpetuitu s nulovým kuponem".

Předně nesmysl o záplatování (státního) dluhu tiskem peněz (zřejmě měl na mysli QE) jsem zde už mnohokrát vysvětloval. Když centrální banka koupí od banky státní dluhopis, tak nic nezaplátovala. Prostě se jen změnila osoba věřitele státu, kdy se nově stane věřitelem státu v daném rozsahu centrální banka. Doposud centrální banky inkasují od států jak úroky tak jistiny státních dluhopisů a žádné odpouštění nebo konverze dluhopisů se nekonají (nicméně možná, že mi v tomto směru něco uniklo...) Určitě jsem ale doposud neslyšel o tom, že v současnosti by nějaká centrální banka konvertovala státní dluhopisy do perpetuit, natožpak do perpetuit s nulovým úrokem.

Nicméně uvedená možnost konvertovat centrální bankou nakoupené státní dluhopisy na perpetua (dluhopisy bez splatnosti) s nulovým úrokem je samozřejmě velmi zajímavá a kdysi dávno jsem zde o této možnosti už několikrát psal. Pokud by centrální banky začaly konvertovat státní dluhopisy tak, jak o tom píše pan Kovanda, pak by teprve až v tomto stádiu šlo o efektivní "záplatování", přesněji mazání dluhů státu, neboť po této konverzi by stát už nikdy nezaplatil v souvislosti s těmito státními (nekonečnými) dluhy nikomu ani korunu na úrocích a nesplatil by již nikdy ani jistinu dluhu (nominál dluhopisů).

Avšak ani tuto restrukturalizaci části stáního dluhu centrální bankou (konverzi nakoupených státních dluhopisů na perpetua s nulovým kuponem) nelze nazvat tiskem peněz, neboť při nákupu těch státních dluhopisů (od bank) ani při jejich konverzi na perpetua jednoduše žádné nové peníze, které by mohly mít neblahý vliv na inflaci nikdy a nikde nevzniknou. Centrální banka nakupuje od bank státní dluhopisy za likviditu, kterou připisuje prodejcům na jejich rezervní účet. Tato likvidita představuje pro banky nadbytečnou likviditu (nad PMR), která je navíc centrální bankou úročena. Banky tedy o úrok (původně inkasovaný ze státních dluhopisů, které ale prodaly centrální bance) nepřijdou, protože jim ho bude již donekonečna platit centrální banka. Pro banky to je neutrální situace, pro ekonomiku také.

Jinými slovy QE je z hlediska státního dluhu v podstatě neutrální operací (dochází jen ke změně v osobě věřitele státu). Teprve panem Kovandou zmíněná konverze státních dluhopisů na perpetua s nulovým kupónem je skutečné smazání státního dluhu (byť v rozvaze centrální banky bude trčet už věčně). Toto smazání státního dluhu nebude doprovázeno jakýmikoliv negativními vedlejšími ekonomickými účinky. Předmětná konverze je ale oproti "pouhému" QE úplně jiný "level". Jde o dva po sobě jdoucí zcela odlišné procesy. Nejprve QE a potom konverze státních dluhopisů. Nejde jen o nějaký posun popisu jednoho a téhož procesu, jak naznačují Kovandovo sdělení: "Dříve se řeklo..." / "Dnes se řekne...".

Konečně začíná trochu svítat, když už i pan Kovanda začíná být smířen s tím, že "nesplatitelné" státní dluhy mají výše uvedené zcela bezbolestné a elegantní "konverzní" řešení. To, že si současně myslí, že ona konverze je jen jiný popis procesu "záplatování dluhu tiskem peněz", je v podstatě úplně jedno. :-) Důležité je, že to není pravda.

V současné době koronavirové je to velmi pozitivní a optimistický posun. Ostatně dneska, aby člověk fiskálně "odpovědného" "ekonoma" pohledal. Zůstal jím už snad jen Kalousek (která není ekonom ani v uvozovkách), který by tuhle zemi poslal k zemi během tuším osmi hodin, které požadoval, aby ho pustili na MF s tím, že ČR z té koronavirové krize vyškrtá. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-7
+
-

Kde píšu, že mi přijde normální, že po 1,5 měsíci krachují firmy?

Doma hospodařím dobře, děkuji za optání. :-)

Podstatu věci samozřejmě chápu velmi dobře. :-) To Vy se nad onou podstatou věci nezamýšlíte a aplikujete ji i tam, kde pro to není důvod, resp. je důvod ji právě tam neaplikovat.

Podle Vás je jedno jestli FED kupuje státní nebo soukromé bondy. To ale jedno není. K nákupu státních dluhopisů je FED oprávněn z toho důvodu, aby mohl ovlivňovat výši výnosů ze státních dluhopisů, resp. úrokových sazeb (i těch dlouhodobých) tak, aby mohl dosahovat inflačního cíle. Jeho role na trhu se státními dluhopisy je tak zcela legitimní, opodstatněná a nezbytná, vzhledem k účelu, za jakým byl FED zřízen.

Podle Vás musí všechny instrumenty nést tržní(!) riziko a taky ho nesou. I držení státních dluhopisů, které jsou z definice bezrizikové (v ohledu kreditního rizika) nesou s sebou do jejich splatnosti tržní riziko (riziko změny úrokových sazeb, a tedy i ceny dluhopisu). Pokud ale klesají ceny státních dluhopisů (rostou výnosy ze státních dluhopisů a tedy úrokové sazby) rychleji, než odpovídá nastavení měnové politiky, pak je zcela namístě, aby centrální banka zasáhla a vynutila si na trhu takovou situaci, kdy výnosy státních dluhopisů budou odpovídat nastavení měnové politiky centrální banky tak, aby bylo možné prostřednictví výše úrokových sazeb zamířit k inflačnímu cíl.

Naproti tomu komerční cenné papíry musí fungovat v prostředí volného trhu. Proto taky píšu, že vstupování centrální banky na trh s komerčními dluhopisy nebo na akciový trh je už pro mě za hranou a mimo její kompetence. Vašimi slovy, intervence na těchto trzích již narušují onu podstatu celé věci, o které píšete.

Takže pokud kritizujete intervence FEDu na akciových trzích a trzích s korporátními dluhopisy, pak nejsme v rozporu. Pokud kritizujete nákupy státních dluhopisů centrálními bankami, pak jsem se Vám (zjevně neúspěšně) snažil vysvětlit, že se mýlíte, když operace FEDu na trhu se státními dluhopisy házíte do jednoho pytle s operacemi centrálních bank na akciových trzích a trzích s korporátními dluhopisy.

Co se týče neuměřených spekulací na derivátových trzích, pak v tomto asi najdeme také společnou řeč. Lišit se asi budeme v detailu, koho by se mělo omezení derivátových spekulací týkat. Podle mě by nemělo být bráněno individuálním spekulantům v jejich aktivitách, když riskují jen svůj soukromý majetek a případně svou ekonomickou likvidaci. Určitě bych ale bránil v těchto spekulacích bankám, které de fakto riskují peníze svých klientů, kteří si myslí, že mají peníze uloženy bezpečně konzervativním způsobem na bankovním účtu jejich banky a přitom se se svými penězi nevědomě účastní těch nejdivočejších spekulací, kde případný zisk připadne akcionářům banky a případné ztráty klientům banky. Dříve americké regulace bankovního sektoru zajišťovaly rozdělení banka na obchodní a investiční, čímž se oněch spekulací otevřeně účastnili pouze klienti investičních bank. Pokud vím, tak tato regulace byla před tím, než přišla americká hypotéční krize, zrušena. Pak se zachraňovaly všechny banky, které se namočily do oněch spekulací s těmi hypotéčními finančním instrumenty, namísto toho aby se zachraňovali pouze obchodní banky, které by byly zasaženy danou krizí pouze zprostředkovaně.

Shrnuto a podtrženo, centrální banky jsou pro prevenci nenapravitelných škod, které by mohly nastat v případech kdy trhy zdivočí a/nebo zpanikaří. V sázce je příliš mnoho na to, abychom se mohli spoléhat pouze na racionalitu a odpovědnost účastníků dnešního tržního běsnění. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

Co máte radši je mi šumák. :-) Já se snažím edukovat každého, bez ohledu na to, co má rád. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Vy jste vážně ekonomický diletant numero uno.
Vám fakt přijde normální, že po JEDNOM A PŮL měsíci koronavirové karantény podniky krachují, protože nemají na nájem a mzdy?
Chtěl bych vidět, jak doma hospodaříte...
Vůbec nechápete podstatu věci...Je úplně fuk, jestli FED skupuje státní či soukromé bondy. Jde o to, že všechny tyto instrumenty mají nést pro investory tržní riziko, které za zisk musí podstoupit.
Když se ale v každé krizi roztočí rotačky, a skupiny vyvolených jsou z krachu svých portfolií vykoupeny Fedem, navýší zase napříště páku, trh všech aktiv je stále větší bublina...Proto jsme tam kde jsme, a proto se jednou trhy sesypou v gigantickém krachu z dvojnásobné hodnoty...
Dnes se ropa WTI s dodáním v květnu prodávala za -40 usd. Typický důsledek přepísklé spekulace s obří pákou, ke které se přidá fundamentalní průšvih, realní prodejci, a je vymalováno, zase to bude hasit FED vaší likviditou....
To je dnešní svět - u kormidla jsou populističtí psychopati, kteří si za "likviditu" kupují přízeň vlivných, a hloupé ovce jim k tomu ještě tleskají...
Jdu si nalít nějakou tu likviditu, tak na "Volný trh". Budiž ti země lehká..

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Spisujte si co chcete, já radši zlato.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Blábolíte zcela mimoběžně. Já zde píši o QE - nákupech státních dluhopisů, vy píšete o CE (credit easing) - nákupech cenných papírů, emitovaných soukromými subjekty.

Píšete o nákupech bezcenných dluhopisů centrální bankou. Tím ale onen dluhopis nezaniká. Emitent dluhopisu dále dluží centrální bance, a tato firma tak může zbankrotovat, nikoliv přežívat jako zombie. Onen koncept zombie firem je taky jen hloupý a zbytečný konstrukt. Ano banka, která se těch dluhopisů včas zbaví, nebude mít problém se selháním dlužníka, a to je to co centrální banky dělají v krajních situacích. Zachraňují bankovní systém jako takový, ať to stojí, co to stojí. Ono to nakonec stejně nikoho nic nestojí. Je třeba taky rozlišovat, proč se stalo, že někteří dlužníci krachují. Zda jsou na vině dlužníci a/nebo banky, nebo je příčina exogenní (živelné katastrofy, pandemie, války...). V uvedených výjimečných případech neplatí argument morálního hazardu.

FED (resp. jakákoliv centrální banka) nenakupuje od bank aktiva za peníze ale za likviditu. Rozumím tomu, že díky Vašemu diletantství tomu nerozumíte, tak si ale alespoň nehrajte na někoho, kdo tomu rozumí. Uvádíte zde z čistě ekonomického hlediska úplné nesmysly. Spořiví lidé tudíž prostřednictvím údajného znehodnocování měny nic platit nebudou. Budeme rádi, pokud se vyhneme deflaci (tedy zhodnocování měny).

Lidé se samozřejmě musí spoléhat na stát v takovýchto vážných situacích. Nikdo jiný, kdo by jim mohl v těchto situacích pomoci, neexistuje. Proto taky ten stát tak nutně potřebujeme. Je to platforma, která společně se systémem účetních peněz umožňuje velmi efektivně tyto situace skutečně řešit. To, že podle Vás by mělo v takové situaci "spravedlivě" zbankrotovat cca 50% podnikatelských subjektů , aby se "ochránili" spořiví lidé, které tím opravdu nezachráníte, je jednoduše absurdní. Ano, bylo by to ideologicky čistě tržní "řešení", ale pro všechny by to byla jen čirá katastrofa. Jinými slovy nyní se ukazuje, jak je ten fanatický anarchokapitalismus nesmyslný a dokonce fatálně nebezpečný. To se ukazuje rovněž na tom, jak jinak velmi libertariánsky orientovaní ekonomové dnes kritizují vládu, že v této situaci pomáhá nedostatečně a užšímu okruhu osob, než by bylo třeba. :-)

Asi nejhorší nápad ze všech, je pak chtít následně splácet státní dluhy vzniklé v důsledku překonání krize z příjmů států, které navýší zdanění. To je obdobně hloupé, jako nechat trh samotný, ať s krizí poradí, jak umí.

Vy se samozřejmě mýlíte, když si myslíte, že stát nemůže v takových situacích pomoci, a to pouze proto, že taková věc je v příkrém rozporu s Vaším ideologickým (ne ekonomickým) přesvědčením. Sám ale uvidíte, jakou moc ty "virtuální" nuly mají. :-)

A k těm dopadům QE a následné konverze státních dluhopisů na perpetua. Jak podle Vás negativně dopadne na jakýkoliv ekonomický subjekt situace, kdy centrální banka nakoupí za likviditu státní dluhopisy, které následně v rámci restrukturalizace svých aktiv konvertuje do perpetuí (dluhopisy, které nebudou nikdy splaceny) s nulovým kupónem (emitent nebude současně platit žádný úrok)? Jediný, kdo na to "doplatí" bude centrální banka, která bude mít účetní ztrátu, která ale v podstatě nikoho a nic neovlivní.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-5
+
-

To je snůška keců...:-(((
Centrální banka netiskne peníze, ale posílá na trh v US dva biliony dolarů.
Nekupuje junk dluhopisy, které jsou v současné situaci bezcenné, a naivní investoři, kteří z těchto pofiderních instrumentů čerpali desetiprocentní úroky si nenatlučou pusu, protože to FED skoupí za nevytištěné peníze. Zombie firmy, které měly zkrachovat už před deseti lety nezkrachují ani nyní, dostanou bezúročné úvěry, peníze se netisknou, tak je jich nekonečně mnoho.
Žádné negativní účinky to skutečně nemá...Nezaplatí to spořiví lidé znehodnocením svých úspor inflací aktiv, lidé nebudou víc a víc spoléhat na stát, který je z každého průseru vykoupí nenatištěnými penězi, další populistická vláda nebude netisknout peníze více než ta předešlá, když ji to prošlo a nákup voličů proběhl úspěšně...
Lidičky, už i Martin Jaroš, žijící v zemi s nejnižším zdaněním na planetě navrhuje zavedení daní z majetku, aby na všechny tyhle srandy bylo kde brát... Obávám se, že mentálně je stále polovina národa komunistická, a za příslib toho, že se o ně nějaký pasák vždy postará obětují ochotně svobodu, svá práva, logiku, pravdu...
Klidně budeme věřit z toho, že z každý průšvih vyřeší pár virtuálních nul, my nemusíme nic, stačí počkat, až nuly zafungují...:-((((

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+6
+
-

Protože pojem "bělosti" je nadřazen pojmu "koňskosti", je možné říci, že bílý kůň není kůň.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Zaujala mě Vaše citace tweetu pana Kovandy:

Dříve se řeklo: "záplatování dluhu tiskem peněz"

Dnes se řekne: "fiskální expanze financovaná peněžně, resp. prostřednictvím konverze části odkoupených vládních dluhopisů v držení centrální banky v perpetuitu s nulovým kuponem".

Předně nesmysl o záplatování (státního) dluhu tiskem peněz (zřejmě měl na mysli QE) jsem zde už mnohokrát vysvětloval. Když centrální banka koupí od banky státní dluhopis, tak nic nezaplátovala. Prostě se jen změnila osoba věřitele státu, kdy se nově stane věřitelem státu v daném rozsahu centrální banka. Doposud centrální banky inkasují od států jak úroky tak jistiny státních dluhopisů a žádné odpouštění nebo konverze dluhopisů se nekonají (nicméně možná, že mi v tomto směru něco uniklo...) Určitě jsem ale doposud neslyšel o tom, že v současnosti by nějaká centrální banka konvertovala státní dluhopisy do perpetuit, natožpak do perpetuit s nulovým úrokem.

Nicméně uvedená možnost konvertovat centrální bankou nakoupené státní dluhopisy na perpetua (dluhopisy bez splatnosti) s nulovým úrokem je samozřejmě velmi zajímavá a kdysi dávno jsem zde o této možnosti už několikrát psal. Pokud by centrální banky začaly konvertovat státní dluhopisy tak, jak o tom píše pan Kovanda, pak by teprve až v tomto stádiu šlo o efektivní "záplatování", přesněji mazání dluhů státu, neboť po této konverzi by stát už nikdy nezaplatil v souvislosti s těmito státními (nekonečnými) dluhy nikomu ani korunu na úrocích a nesplatil by již nikdy ani jistinu dluhu (nominál dluhopisů).

Avšak ani tuto restrukturalizaci části stáního dluhu centrální bankou (konverzi nakoupených státních dluhopisů na perpetua s nulovým kuponem) nelze nazvat tiskem peněz, neboť při nákupu těch státních dluhopisů (od bank) ani při jejich konverzi na perpetua jednoduše žádné nové peníze, které by mohly mít neblahý vliv na inflaci nikdy a nikde nevzniknou. Centrální banka nakupuje od bank státní dluhopisy za likviditu, kterou připisuje prodejcům na jejich rezervní účet. Tato likvidita představuje pro banky nadbytečnou likviditu (nad PMR), která je navíc centrální bankou úročena. Banky tedy o úrok (původně inkasovaný ze státních dluhopisů, které ale prodaly centrální bance) nepřijdou, protože jim ho bude již donekonečna platit centrální banka. Pro banky to je neutrální situace, pro ekonomiku také.

Jinými slovy QE je z hlediska státního dluhu v podstatě neutrální operací (dochází jen ke změně v osobě věřitele státu). Teprve panem Kovandou zmíněná konverze státních dluhopisů na perpetua s nulovým kupónem je skutečné smazání státního dluhu (byť v rozvaze centrální banky bude trčet už věčně). Toto smazání státního dluhu nebude doprovázeno jakýmikoliv negativními vedlejšími ekonomickými účinky. Předmětná konverze je ale oproti "pouhému" QE úplně jiný "level". Jde o dva po sobě jdoucí zcela odlišné procesy. Nejprve QE a potom konverze státních dluhopisů. Nejde jen o nějaký posun popisu jednoho a téhož procesu, jak naznačují Kovandovo sdělení: "Dříve se řeklo..." / "Dnes se řekne...".

Konečně začíná trochu svítat, když už i pan Kovanda začíná být smířen s tím, že "nesplatitelné" státní dluhy mají výše uvedené zcela bezbolestné a elegantní "konverzní" řešení. To, že si současně myslí, že ona konverze je jen jiný popis procesu "záplatování dluhu tiskem peněz", je v podstatě úplně jedno. :-) Důležité je, že to není pravda.

V současné době koronavirové je to velmi pozitivní a optimistický posun. Ostatně dneska, aby člověk fiskálně "odpovědného" "ekonoma" pohledal. Zůstal jím už snad jen Kalousek (která není ekonom ani v uvozovkách), který by tuhle zemi poslal k zemi během tuším osmi hodin, které požadoval, aby ho pustili na MF s tím, že ČR z té koronavirové krize vyškrtá. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-7
+
-

No asi jako my dva jsme si vybrali Andreje :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

Myslíte, že "vybrali" je to správné slovo?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Není to tak dávno, co si v podobné situaci v Rusku vybrali Stalina...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

zestátnění firem, daně z majetku, nepodmíněný příjem, atd...

a také "fiskální expanze financovaná nikoliv dluhem ale peněžně, resp. prostřednictvím konverze části odkoupených vládních dluhopisů v držení centrální banky v perpetuitu s nulovým kuponem" což my neekonomicky vzdělaní nazýváme"tiskem peněz". A stojíme si za tímto jednoduchým a popisným pojmem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+5
+
-

Právě naopak, díky němu se levice zhroutila, a Britové zůstali ještě na chvíli uchráněni socialistických experimentů, které se ve zbytku světa chystají...(zestátnění firem, daně z majetku, nepodmíněný příjem, atd...)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+7
+
-

Po Válce nadsamců je such*ar ta nejlepší volba.

Nahlásit

0
+
-

Cokoliv jiného, než Corby, bude pro Británii dobré.

Nahlásit

-3
+
-