Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopisNadílka

Diskuze: Pozitivní a negativní svoboda aneb Co tím ten Berlin vlastně myslel

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek.
....
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
...
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, ....

Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
...
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, ...

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru
...
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, ...


Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
...
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem,

a tak dále.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
+8
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Aha, takže Vy jen nerozumíte psanému textu. Ani jedno z Vámi uvedených ustanovení neobsahuje Vámi původně tvrzené slovní spojení. :(

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-14
+
-

Původně jsem nechtěl citovat odstavce z Listiny, tak jsem to shrnul do "nestanoví-li zákon jinak". Z uvedených příkladů je zjevné, že práva uvedená v Listině lze zákonem měnit a omezovat (tedy "stanovit jinak"), někdy téměř libovolně. Lidé, tedy asi všichni, kromě právníků, chápou podstatu toho, co jsem chtěl říct. Vám nejde o podstatu, vy, zdá se, chcete pouze prudit a chytat za slovíčka, jako bych obhajoval nějakou disertaci.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

A pak se právníci diví, že je lidi nemají rádi.
Viděli jste film Interstate 60?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Já psanému textu rozumím výborně. Všechna uvedená ustanovení obsahují kličku umožňující omezit nějakým zákonem práva „zaručená“ LZPS, což je ve výrokové logice totožné s původním tvrzením.
Kdo chce, pochopí, tím se ale netrapte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+6
+
-

Právní vzdělání nemám.

Zato mám logické vzdělání, a to mí říká že:

"Výrok A platí"
a
"Výrok A neplatí, nebo platí jen někdy."

prostě nemohou logicky být pravdivé oba.

Ale zdá se že Vy právní vzdělání máte, takže to se pak opravdu divit nemůžeme (aneb, "Zeptáte-li se dvou právníků na jeden právní problém, dostanete nejméně tři, navzájem se popírající, právně podložené odpovědi.").

Tím bych to zase zakončil já.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Pokud nemáte elementární znalost práva a významu slov, tak se dost těžko budeme bavit o obsahu právních předpisů. Slova mají svůj význam, to není žádné slovíčkaření, to je prostě fakt, na kterém je založena lidská komunikace, nejen právo.

Můžeme to zakončit tím, čím jste začal: "já teda nevím, jsem právní amatér".

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Aha, další formalistní slovíčkař, který tvrdí že "platí něco, pokud zákon nestanoví jinak" nemá vůůůbec nic společného s "Platí něco. Zákon může toto něco narušit."

Asi mi to jako informace k posouzení Vašich názorů celkem stačí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Aha, takže Vy jen nerozumíte psanému textu. Ani jedno z Vámi uvedených ustanovení neobsahuje Vámi původně tvrzené slovní spojení. :(

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-14
+
-

Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek.
....
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

Článek 12
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
...
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, ....

Článek 13
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
...
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, ...

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru
...
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, ...


Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
...
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem,

a tak dále.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+8
+
-

A kde tam vidíte text "nestanoví-li zákon jinak"? Odkaz na zákon není to stejné jako věta "nestanoví-li zákon jinak".

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

Mno, já teda nevím, jsem právní amatér, ale v textu listiny (třeba tady: https://psp.cz/docs/laws/listina.html) je odkazů na zákony poměrně dost...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

"Takže kdejaký přílepek ke kdejakému zákonu nás o ta práva může snadno připravit."

Ne, nemůže, viz např. http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-77-06

"tak tam skoro u každého odstavce vidíte dodatek "nestanoví-li zákon jinak"

Lžete, takovýhle dovětek obsahuje přesně 0 článků LZPS.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Stejné věci napadaly i mě, když jsem tu zmínku o ancapistech četl. Liberální demokracie je dnes jen propagandistická nálepka. Když si vezmete třeba Listinu práv a svobod, která má teoreticky zajistit ta "nezcizitelná práva", tak tam skoro u každého odstavce vidíte dodatek "nestanoví-li zákon jinak". Takže kdejaký přílepek ke kdejakému zákonu nás o ta práva může snadno připravit. U majetkových práv se to děje dnes a denně. Tato skutečnost staví Žídkovy úvahy trochu mimo mísu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Tak nevím, jestli si ty anarchokapitalisty kritizující neexistující demokracii, která se teoreticky může zvrhnout, vymyslel už Berlin, ale pokud ano, bylo by to poučné pozorovat, kam až se zvrhla ta liberální demokracie za těch 5 dekád od napsání takového textu. A to samozřejmě rok 1969 byl podobně liberálně-demokraticky 'dystopický' oproti třeba roku 1909.

Nahlásit

+1
+
-