Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Máloco je tak nebezpečné, jako když ekonom závidí fyzikovi

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Nevědecké předně je vynášet hodnotové soudy. Když někdo hlásá, že nějaký stav či nějaká hodnota je LEPŠÍ, než druhá, je opakem vědce. (představte si fyzika, který tvrdí, že by bylo lepší, kdyby rychlost světla byla o 20 procent nižší, nebo že by bylo dobré, kdyby se působení gravitace na obézní lidi o něco snížilo, aby neměli problémy s chůzí)

Vědec nikdy nemůže říci, zda je dobře či špatně, že vrcholový sportovec má 400krát více než zdravotní sestra.

Jakmile to udělá, přestává být vědcem a začíná být sociálním inženýrem, plánovačem cizích životů, pavědcem, někým nadřazujícím svůj názor ostatním.
Vědec může zkoumat a odhalovat příčiny daného jevu. Například zda ta disproporce v příjmech je způsobena přirozenými (tržními) faktory, nebo faktory umělými (dotace sportu, snaha politiků konejšit lid pomoci chleba a her, ...).

Nahlásit
+18
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Vaše námitka je výborná a navíc neideologická.

Jak píšu níž, podle mého názoru by se měl dělat dlouhodobý (15-20 let) fine tuning základních nástrojů, v případě příjmů hlavně daňového mixu. To předpokládá definovat optimální model systému daní, který se dá odvodit z nejúspěšnějších zemí podle dostatečně široké sady kritérií. To znamená, že se sleduje nejen "sociální" kvalita života, ale taky např. ekonomický výkon, majetek občanů, politická stabilita, a máte pravdu, že jsem zapomněl na ekologii, která se dá taky solidně měřit.

Z filozofického hlediska se dá jistě namítnout, že pro futuro se mohou ukázat ještě další a mnohem významnější parametry, ale pokud je systém otevřený, neideologický, tak není problém jeho další vylepšování podle poznatků a potřeb.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-4
+
-

Ne. Mám na mysli např. Sayův zákon.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Odkdy Vy rozhodujete o tom, co je a co není moje právo?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Jenom krátká poznámka k tomu, kdo je ekonom. Ekonom je člověk, který zkoumá lidské jednání. Takových je poměrně málo. Ekonomem je ale v dnešním newspeaku označován i levicový intelektuál obhajující hospodářskou politiku vlády za peníze vlády. Jsou to děvky vládnoucí elity. Když se někdo, jako třeba tady pan Novák, tak si samozřejmě vybere tu druhou skupinu. Je to laciné, ale nabízí se to, tak to chápu.

Je to ale asi tak, jako kdybych zařadil mezi fyziky magistra Kellyho a členy Flat Earth Society a začal pomocí nich zesměšňovat přírodovědce.

Nahlásit

+4
+
-

Ekonomové se neshodli ani po tom, co intervence skončili. A srovnávat analýzu s uklouznutím na ledu? Inženýr nejspíš nenamaže to, co nemá klouzat.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To asi myslíte tu kauzality, kdy Bolševik tvrdil, že když budou mít lidé sobecké materiální potřeby, budou chudí. Aby byli bohatí, musí se těchto sobeckých materiálních potřeb vzdát pro blaho společnosti, pak bude teprve společnost žít v blahobytu....Že?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Snad už konečně pochopíte, že VY nemáte právo soudit spravedlivost nedobrovolného výběru jaýchkoli peněz od DRUHÝCH. Vy si suďte spravedlivost odvádění Vašich daní, a já si posoudím spravedivost odvodu těch mých. OK?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

To nemá nic společného s nízkou úrovní ekonomické vědy. Co způsobí taková intervence popisuje věda celkem dobře, že je takový krok stejně realizován, to je ten skutečný průser...Věda také přesně popisuje, jak povrch s malým koeficientem tření není schopen přenést boční sílu, a lidé si přesto rozbíjí tlamu na ledovce...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

V tom bych s vámi souhlasil. Ekonomie je dnes přibližně ve stádiu v jakém byla chemie v době alchymie. Navíc o ekonomických rozhodnutích lze, na rozdíl třeba od Archimedova zákona, hlasovat a mnoho "ekonomů" je placeno za to, že taková rozhodnutí obhajuje. Pod pojem ekonomom se dnes schová leckdo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+6
+
-

Spousta fyzikalnich veci nejde narvat do zkumavky a jen ceka na vhodnou prilezitost. Pokud se ekonomove nemohou shodnout a dokonce ani nemaji metodiku hodnoceni napr. V pripade intervence cnb tak to ukazuje spis na nizkou uroven ekonomicke vedy jako takove.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+5
+
-

Když ona se ekonomie nedá nacpat do zkumavky, abyste mohl dělat experimenty, respektive ti kteří to zkusili, skončili s miliony mrtvých.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Moc toho o fyzice nevíte. Teorie vznikali různými způsoby. Něktéré čistě popisovaly okolní svět a některé vznikly čistě matematicky a byli potvrzeny až později. Takovým příkladem je je třeba antičástice objevená Diracem.

Jenže ať už teorie vznikla jakkoli, tak o tom, jestli je správná rozhoduje jen experimentální ověření. Pokud je teorie třeba i rakouského ekonoma správná, musí souhlasit s tím, co se venku ve světě děje.

Cenu ropy neumí stanovit ani ekonomové. Stejně, tak nikdo nedokáže stanovit, jaké bude počasí za 14 dní. Jsou to stochastické systémy.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

Sice je Vše omluva sarkastická, ale je zcela na místě. Spousta jiných lidí nepovažuje daně za nespravedlivé. Takže zopakuji, je trapné prohlašovat své pojetí spravedlnosti za to jediné správné. Snad už to konečně pochopíte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Nikde nepíšu, že daně se platí na základě dobrovolné dohody mezi jednotlivcem a státem. To si mě asi z někým pletete, nebo mi podsouváte, co jsem nikdy nenapsal, jak je Vaším špatným zvykem.

A sám píšete, že sebeobrana je legitimním násilím. Jozef píše "Sebaobrana NIE JE násilie.". Tak se kluci domluvte, jak to vlastně je, když už mi oba v této věci oponujete.

Takže já jsem to samozřejmě pobral velmi dobře. To jen Váš názorový souputník v tom nějak plave. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

No to se pletete. O svodně uzavřené dohodě, bez ohledu na vzájemně rozdílnou vyjednávací pozici stran hovoří právě libertariáni a to je právě to, co mi na jejich pohledu vadí, že někomu, kdo byl donucen nějakou dohodu uzavřít, drze do očí tvrdí, že šlo o projev jeho svobodné vůle.

Jinak etatisti a demokrati netvrdí, že např. placení daní představuje plnění na základě svobodně uzavřené dohody mezi občany a státem. Kde jste na tom byl? To je zase jen odraz Vašeho libertariánského nesmyslu, že daně by měli státu platit jen ti jedinci, kteří se se státem na tom dohodnou.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-4
+
-

Pochybovat je samozřejmě správné. Za to Vás chválím. Daleko horší je, když máte ve všem jasno. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Lidé nejsou chemikálie ani planety."

No, čtu-li pana "ekonoma" Fuldu, tak o tom někdy docela pochybuji.

Nahlásit

+2
+
-

Víte, ono to vaše čisté pojetí libertariánství navazujícího na ancap je také jen jedna strana pravdy, pak je ta druhá, zohledňující interakce ve společnosti, a jako obvykle bývá skutečná pravda ještě někde jinde...Ti Non Agression Libertariáni budou asi Ti, co v us zastřelí brokovnicí každého, kdo bez jejich svolení vstoupí na jejich pozemek..?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Hodnota pí je matematická konstanta, která platí v celém vesmíru. Hodnota gravitace je dána hmotností země, a vzhledem ke komplenosti života na zemi je proto tak zajímavé řešit, jaký vliv gravitace na život má, a zda je na Zemi spíše nízká, vysoká, či tak akorát. Když hledáte planetu ve vesmíru s potencialem života, musíte vzít v potaz vhodnou hodnotu gravitace, jinak hledáte mezi odepsanými planetami. Těžko se můžete zabývat tím, zda je odmocnina z 25 málo či ne, je to kolik to je a nic zásadního z toho nevyvodíte. Z hidnoty gravitace na zemi ale můžete například odvodit, že kdyby nedošlo ke srážce s asteroidem, po kterém se oddělil měsíc, mohli ksme dnes být v průměru o 10 cm menší, nebo nemuselo vzniknout ptactvo v současné poobě. Hloupé a nevědecké by bylo nepokládat si takové otázky.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

A. I fyzik může odpovědět správně na otázku, která se netýká ryze fyziky.

B. Uznávám, že tady jste mě málem dostal. :-) Opravdu existují situace, kdy to moje tvrzení přestane být pravdivé a tudíž není pravdivé za všech okolností. Nicméně v určitém rozsahu nenulové gravitace je mé tvrzení pravdivé. Takže když tvrdíte, že nemám pravdu, tak v tomto máte pravdu pouze v případě určitého rozsahu gravitace blízkého nule. V určitém rozsahu nenulové gravitace ale pravdu nemáte, protože těchto podmínek je mé tvrzení pravdivé. A u někde "uprostřed" bude určitý rozsah gravitace, kde nebude objektivně možné určit, kdo má a kdo nemá pravdu, protože někomu se bude chodit za těchto podmínek subjektivně snáze, někdo jiný bude vnímat tytéž podmínky jako horší, než je aktuální gravitace na Zemi.

Skvělá ukázka, jak pravdivost daného tvrzení fatálně závisí na podmínkách, jichž se týká a jak může být spjata s individuálním vnímáním jednotlivce, jehož se dané tvrzení týká. Tento koncept je mi velmi blízký.

A tak mě napadá, že byste naší debatu o pravdivosti našich tvrzení mohl dále rozvíjet úvahami, jak to bude s pravdivostí našich tvrzení vypadat za podmínek záporné gravitace. :-) Jaký je Váš názor na možnost výskytu záporné gravitace?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

Libertariáni mluví o dobrovolně uzavřené dohodě. Pan Fuld to zjevně nerozlišuje. Pro nej je dohoda i když vám dnešní vláda, (mimochodem, zvolená cca 18% oprávněných voličů) zkonfiskuje dům nebo firmu třeba jenom proto, že se to hodí premiérovi pro jeho soukromé podnikání.

A pokud jde o to násilí, tak libertariání vyznávají NAP (non-argession principle), ze kterého plyne, že jediné legitimní násilí, je násilí při obraně vlastního života a majetk před agresorem. To pan Fuld také nepobral ani za ty roky, co mu to tady různí lidé vysvětlovali. Přeji příjemnou zábavu s tím pánem :-)))

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

Ptají se matematika, fyzika a ekonoma, kolik je 2+2.
Matematik řekne, že v závislosti na okrajových podmínkách a číselném oboru limitně 4, ale musí provést důkazy a definovat vlastnosti relace sčítání.
Fyzik odpoví, že 4±0,01 v 96% pásu spolehlivosti. Musí ale definovat metriku a metodiku měření a následně provést rozměrovou zkoušku.
Ekonom zavře dveře, zatáhne závesy a ztiší hlas: A kolik potřebujete, aby to vyšlo?

Nahlásit

+11
+
-

Vy jste asi moc vlků a beránků neviděl utíkat, že?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Trapné je považovat své vlastní pojetí spravedlnosti za to jediné správné. To je skutečně trapné. "

- Keby som vás stretol v tmavej uličke, tak by vám moje TRÁPNE pojetí spravodlivosti zachránilo peňaženku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

A. Fyzik by toto nepovedal z pozície fyzika. Nie je to fyzikálna otázka.

B. Fyzik by toto nepovedal NIKDY. Nie je to pravda. Pri NULOVEJ (teda nižšej) gravitácii je chôdza nemožná.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

"A libertarián doplní dohoda na základě svobodné vůle obou stran"

- aj ako vtip je to slabé.
Toto o "dohode" hovoria etatisti a demokrati. Nie libertarian.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

"A mimo demokracii to s těmi vlky a beránkem dopadne jak? "

Mimo demokraciu ten baránok nedovolí (dobrovolne) , aby sa hlasovalo. Ujde.
V demokracii je ten baránok už v škole naučený, že to hlasovanie je správne .

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

"Sebeobrana je taky násilí."

- je to smutné, žalostné, keď dospelý človek v strede europy má takýto názor. Hodné tak pubertiaka alebo d****a. A chváliť sa takým nazorom na webe .....

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

A mimo demokracii to s těmi vlky a beránkem dopadne jak?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

"Sebeobrana je taky násilí."

Sebaobrana NIE JE násilie. Aj keď to etatistovi z diaľky tak pripadá.
Sebaobrana má presnú definiciu, a násilie má tiež svoju definíciu, a nie sú zhodné. Zhodné sú iba niektoré pohyby rúk.

Ani na fotke človeka na rebríku nie je vidieť, či ide nahor, alebo ide dole. A vypadá to rovnako.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

"Trapné je považovat své vlastní pojetí spravedlnosti za to jediné správné. To je skutečně trapné. "

- priznávam sa a omlúvam . Považujem násilné odoberanie peňazí za NEsprávne. Je to také moje súkromné a TRÁPNE vnímanie spravodlivosti.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-
Zobrazit další