Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Zlatý déšť z Číny

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Oč jde Číně? O to, co řada lidí v Česku považuje za samozřejmé a nehodno přílišné pozornosti. O zemědělskou půdu. Čínská komunistická strana ví, že jí Číňané budou tolerovat pouze tehdy, když zajistí jejich potravu. A to je pro Čínu stále větší problém.

Návštěvníkům a politikům se ukazují města plná technologických vymožeností, jde však jen o jakési umělé oázy nebo draze udržované výkladní skříně, které jsou v protikladu k tomu, jak Čína ve své většině vypadá a funguje.

Čína má extrémní nedostatek zemědělsky využívané půdy a obrovské problémy s logistikou potravin. Mladí Číňané nechtějí pracovat v zemědělství a odcházejí do robotáren ve městech. Nová města koncentrují mladé obyvatele a někdo je musí nakrmit. Nejen potraviny vyrobit, ale i skladovat a dopravit. Výnosnost z hektaru je u hlavních plodin několikrát nižší než v USA nebo EU. Lidé mají v paměti hladomor, který povraždil třikrát více lidí než má celé Česko. Otázka potravinové soběstačnosti je pro čínské komunisty naprosto primární a zároveň vědí, že čínská půda jim ji neposkytne. Zemědělství je v expandujcí Číně roztříštěné a tedy neschopné dodávat do nově vzniklých měst lokální potraviny v dostatečné míře - průměrná velikost "farmy" je cca 1,5ha v porovnání se 160ha v USA.

Čína se svými 1,3 mld obyvatel představuje necelých 20% obyvatelstva země, ale má jen 7,5% zemědělsky obhospodařovatelné půdy. Extenzivní hnojení a používání chemikálií nevede ke zvyšování výnosů ale mohutné erozi půdy, které stále ubývá. Půdu likvidují i nové urbanistické projekty a infrastruktura.

V Číně prudce narůstá spotřeba masa - 63kg na obyvatele za rok a odhaduje se navýšení až na 90kg do roku 2030. Už nyní je 70% produkce obilovin spotřebováno na krmivo zvířat.

Strategické čínské nákupy ve světě směřují do zemědělství. Občas sice koupí nějaké noviny, šlechtický pivovar nebo evropský fotbalový klub (v Římě pro jistotu oba dva a v Praze ten, který má pověst a jméno stejně sešívané jako dresy), ale to oč jde Číně především, je zemědělská půda a průmysl potravin.

Čína si v poslední době mj. pořídila:

- tisíce km2 pozemků v Africe (Etiopie, Mozambik, Ghana, Zimbabwe, Nigérie,Súdán...)
- 300 tis ha pozemků a farem v Argentině
- farmy s živočišnou výrobou v Austrálii - Čína údajně jen letos koupila farmy s rozlohou větší než celé Česko
- švýcarského chemického giganta Syngenta, která je jednou z nejvěších světových firem produkujících osiva a chemikálie určené pro zemědělství

Proč Česko? Mimořádně úrodná ladem ležící zemědělská půda, zásoby povrchové a hlubinné vody, možnost skupovat zemědělskou půdu od drobných vlastníků za velmi nízké ceny, strategická poloha uprostřed Evropy.

Odevzdání českého zemědělství Číňanům je to, co je především ve hře. Zemanovi to je jedno, tomu jde pouze o udržení osobní moci, i kdyby to mělo být nad spáleništěm. Babiš už ale chápe, že má problém. Fatální problém. Pevně věřím, ře ani Marian Jurečka není z čínských aktivit nadšený a bude umět je pojmenovat.

-

Nahlásit
+14
+
-

Oč jde Číně? O to, co řada lidí v Česku považuje za samozřejmé a nehodno přílišné pozornosti. O zemědělskou půdu. Čínská komunistická strana ví, že jí Číňané budou tolerovat pouze tehdy, když zajistí jejich potravu. A to je pro Čínu stále větší problém.

Návštěvníkům a politikům se ukazují města plná technologických vymožeností, jde však jen o jakési umělé oázy nebo draze udržované výkladní skříně, které jsou v protikladu k tomu, jak Čína ve své většině vypadá a funguje.

Čína má extrémní nedostatek zemědělsky využívané půdy a obrovské problémy s logistikou potravin. Mladí Číňané nechtějí pracovat v zemědělství a odcházejí do robotáren ve městech. Nová města koncentrují mladé obyvatele a někdo je musí nakrmit. Nejen potraviny vyrobit, ale i skladovat a dopravit. Výnosnost z hektaru je u hlavních plodin několikrát nižší než v USA nebo EU. Lidé mají v paměti hladomor, který povraždil třikrát více lidí než má celé Česko. Otázka potravinové soběstačnosti je pro čínské komunisty naprosto primární a zároveň vědí, že čínská půda jim ji neposkytne. Zemědělství je v expandujcí Číně roztříštěné a tedy neschopné dodávat do nově vzniklých měst lokální potraviny v dostatečné míře - průměrná velikost "farmy" je cca 1,5ha v porovnání se 160ha v USA.

Čína se svými 1,3 mld obyvatel představuje necelých 20% obyvatelstva země, ale má jen 7,5% zemědělsky obhospodařovatelné půdy. Extenzivní hnojení a používání chemikálií nevede ke zvyšování výnosů ale mohutné erozi půdy, které stále ubývá. Půdu likvidují i nové urbanistické projekty a infrastruktura.

V Číně prudce narůstá spotřeba masa - 63kg na obyvatele za rok a odhaduje se navýšení až na 90kg do roku 2030. Už nyní je 70% produkce obilovin spotřebováno na krmivo zvířat.

Strategické čínské nákupy ve světě směřují do zemědělství. Občas sice koupí nějaké noviny, šlechtický pivovar nebo evropský fotbalový klub (v Římě pro jistotu oba dva a v Praze ten, který má pověst a jméno stejně sešívané jako dresy), ale to oč jde Číně především, je zemědělská půda a průmysl potravin.

Čína si v poslední době mj. pořídila:

- tisíce km2 pozemků v Africe (Etiopie, Mozambik, Ghana, Zimbabwe, Nigérie,Súdán...)
- 300 tis ha pozemků a farem v Argentině
- farmy s živočišnou výrobou v Austrálii - Čína údajně jen letos koupila farmy s rozlohou větší než celé Česko
- švýcarského chemického giganta Syngenta, která je jednou z nejvěších světových firem produkujících osiva a chemikálie určené pro zemědělství

Proč Česko? Mimořádně úrodná ladem ležící zemědělská půda, zásoby povrchové a hlubinné vody, možnost skupovat zemědělskou půdu od drobných vlastníků za velmi nízké ceny, strategická poloha uprostřed Evropy.

Odevzdání českého zemědělství Číňanům je to, co je především ve hře. Zemanovi to je jedno, tomu jde pouze o udržení osobní moci, i kdyby to mělo být nad spáleništěm. Babiš už ale chápe, že má problém. Fatální problém. Pevně věřím, ře ani Marian Jurečka není z čínských aktivit nadšený a bude umět je pojmenovat.

-

Nahlásit

+14
+
-

A kapička ke kapičce...
http://svobodneforum.cz/magistrat-zakazal-pruvod-17-listopadu-pry-by-se-stretl-s-odpurci-migrace-a-fanousky-prezidenta/

Nahlásit

+5
+
-