Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Diskuze: Čtyři procenta ročně. Bez rizika

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

"Rozložení sil znamená nesázet jen na jeden typ aktiv – akcie, dluhopisy, hotovost, reality atd. Od každého z nich byste měli vlastnit trochu, z různých regionů i sektorů."

Naprostý souhlas!
Ale zamyslete se důkladně! Máte vlastní dům/byt? Máte chatu? Je prakticky jisté, že po rodičích také zdědíte nemovitost? Podtrhněte a sečtěte si jejich hodnotu - tolik jste zainvestovaní v nemovitostech!
Takže než vás napadne koupit si na hypo další byt za účelem pronájmu, měli byste portfolio napřed vyrovnat!

A znovu se zamyslete! Mátě 3.pilíř? Pak jste ve státních dluhopisech až po uši. A k tomu 3.pilíři rovnou připočtěte (asi diskontovanou) sumu všech vašich budoucích státních penzí, od okamžiku odchodu do důchodu pro statisticky určený okamžik smrti. 1. a 3. pilíř jsou si podobnější, než si jsme ochotni připustit. Proč? Protože závazek státu vás ve stáří živit (a dokonce ten vám platit lékařskou péči) je něco na způsob dluhopisu. Protistrana je stále ta samá, hrozí jí ten samý default, ty samé rozpočtové problémy, atd...

Nahlásit
+19
+
-

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

"Kde berete jistotu, že se nezmění ty zákony, na které spoléháte?"
Tak předně já osobně tuto jistotu nepotřebuji. Nicméně lidí, pro něž bude tento systém jediný možný, bude vždy většina, takže riziko, že by se zákony změnily v jejich neprospěch bude jen teoretické, tedy pokud bude zachováno uspořádání společnosti ve formě demokratického právního státu.

Avšak, pokud by měl být nastolen Vámi zastávaný anarchistický libertariánský chaos, pak jsou penze lidí ve skutečném ohrožení. Jediným rizikem pro důchodový systém je tak možnost naplnění Vašich představ o "svobodné a spravedlivé" společnosti. :-)

To, že byl odstraněn 2. pilíř je právě projevem oné demokratické pojistky, která chrání průběžný systém před destrukčními nesmysly typu 2. pilíř.

Řecká krize je umělý konstrukt. "Krize", jejíž "řešení" přivodilo skutečnou krizi.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu
-5
+
-

Pak je ten příklad falešný. Led proti explozi slunce samozřejmě nepomůže.
Ale v případě opouštění jedné měny a přechodu na jinou je výhodné přejít jako první, ne jako poslední.
V případě ekonomických problému ČR či EU je výhodné mít své investice geograficky diverzifikované.
Atd...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Nejde jen o čas. Jde i o nesmyslnost bránit se proti pohlcení Země Sluncem hromaděním zásob ledu. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Ano v tom máte pravdu. Vy si můžete zorganizovat svůj individuální celoplanetově diverzifikovaný důchodový "fond", zatímco ostatní budou závislí na tom, jak bude fungovat průběžný systém ve státě, v kterém žijí. Tuhle výhodu samozřejmě nepopírám.

Přesto všechno tvrdím, že takový systém je realizovatelný pouze pro několik málo jedinců a že 95% společnosti jednoduše stále nezbude nic jiného, než být vděčný za existenci průběžného systému. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Nepodsouvejte mi, že nejsem schopen vyvodit implikaci, že z razantního omezení současné spotřeby vzejde omezení produkce. Zastánci státu jako vy totiž toto omezení spotřeby prosazují například tím, že zavádějí tak vysoké zdanění (a to i formou daně na udržování perpetua mobile zvaného průběžný penzijní systém), že nadpoloviční většině obyvatel opravdu nezbývá než s nákupem věcí a služeb váhat.

Rozdíl mezi námi je i v tom, že vy v omezení spotřeby vidíte málem konec sociálního smíru a možná i světa, já v něm naopak vidím velkou šanci na rozumný restart systému.

A jestli jste opravdu přesvědčen, že současná vláda napravuje průběžný systém žádoucím směrem, je zcela zřejmé, že se nemůžeme shodnout. Protože jak já vidím jejich počínání, vnímu, že průběžný penzijní systém je pouze nástroj vydírání jak důchodců, tak i těch jedinců, kteří jej financují.

Abychom se nepřeli o slovíčka - já považuji průběžný systém v současné podobě za způsob, jak ukrást lidem peníze pod líbívou záminkou, že vlastně spláci dluh svým rodičům.

Byl bych schopen průběžný systém akceptovat pouze v případě, že by stát zavedl jednoduchý, srozumitelný, rovný důchod bez zbytečných mlžných clon typu redukční pásmo a vyloučené doby, diskontování příjmu, stropy pojistného apod. Například tak, že by se zavázal, že po dobu například dalších 10 let bude každý kdo dosáhne 65 let, dostávat měsičně 5 tis. Kč. Nic více, o ostatní se postarej každý sám.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Pokud věříte, že zásadní ekonomické problémy EU, penzijních systémů a fiat měn přijdou až za miliardy let, pak se proti nim samozřejmě nezajišťujte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

Je jedno, z jakého (vnitřně demokratického, nebo naopak) důvodu v Řecku došlo ke krácení důchodů, v Polsku a jinde k znárodnění 2.pilíře, na Kypru k bail-inu a v ČR třeba časem k zrušení penzí, nebo jejich omezení na almužnu.

A nemáte pravdu, že každý nutně odnese "dojití zdrojů". Ten, kdo má penzijní pilíř založený na nestátních aktivech (BTC, Au, Ag, ...), nebo jej má alespoň geograficky diverzifikovaný (zahraniční akcie), podstupuje o několik řádů nižší riziko.
Pokud v ČR či EU dojdou zdroje, majitele BTC, Au, singapurských dluhopisů, chilského pole či čínské akcie se to nijak dramaticky nedotkne - dost možná naopak, protože minimálně část těchto aktiv po případném ekonomickém kolapsu EU či zhroucení EUR vystřelí nahoru.

Jen je potřeba tuto divezifikační pojistku opravdu pojmout tak, aby na ČR a EU byla maximálně nezávislá, protože se dá předpokládat, že politici se budou snažit kolaps oddálit za jakoukoli cenu a žádný majetek před nimi nebude v bezpečí - pokud na něj dosáhnou, pokud o něm budou vědět.

Každopádně stádnost a spoléhání (nahnání) všech do jediného systému, tedy drastické omezení diverzifikace, riziko dramaticky zvyšuje.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Jenže pokud bude respektována svoboda jednotlivce a svůj způsob zajištění na penzi si budu moci zvolit sám, tak si ho zvolím tak, aby sice v důsledku také byl "průběžný" (zlato musím mít komu prodat, atd...), ale nebyl závislý na prosperitě, stabilitě a kontinuitě jednoho státu.
Naopak asi ho nakonfiguruji tak, aby nebyl závislý dokonce ani na degenerující, rudohnědnoucí a vymírající Evropě.

Čili stále můj "pilíř" bude (při troše demagogie) průběžný (své bitcoiny, stříbrňáky, dluhopisy a akcie budu muset mít komu prodat - mladší generaci), ale mohou to být klidně Indonézané, Číňané, Indové, Chilané a Keňané. Stav českého či italského bankovního systému, vývoj deficitů evrpských vlád, demografické trendy v EU, experimenty ECB, atd... to vše mi bude moci být víceméně ukradené, respektive budu proti těmto rizikům zabezpečen diverzifikací.
Kdežto vy násilím ženete stádo do jediného systému, který je závislý na ekonomických možnostech i na libovůli politiků jedné malé kotliny.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Pojišťovna nešíří poplašnou zprávu typu, "nemáte právní nárok na důchod." Nepřiléhavé.

"Vnímám to jako problém státu, který není schopen (ochoten) přesvědčit mě o rovnoprávnosti vztahu občan - stát." V tomto vztahu nemůže nastat rovnost stran už ze samotného principu. Těžko Vás tedy o tomto bude chtít stát přesvědčovat. :-)

K selhání kolektivního zemědělství nedošlo v důsledku toho, že by spotřebitelé šetřili a omezovali svoji spotřebu. Zde nastal problém přesně na opačné straně, tedy na straně "nově formované" nabídky, podléhající socialistickému plánování. To, že to pak svalovali na kulaky, už je až další věc.

K onomu principu samonaplňující se prognózy. Razantní hromadné omezením současné spotřeby ve prospěch té budoucí povede logicky k omezení současné produkce, což se neobejde bez následků (propouštění, další pokles spotřeby, další propouštění...). To ale na tomto webu zatím nikdo nebyl schopen pochopit a Vy zřejmě nebudete výjimka.

K tomu administrování průběžného pilíře. Tak zatím se podařilo jen Topolovi omezit příjmy průběžného systému zavedením stropů, Kalousek pak kvůli důchodovému systému zvedl DPH, Drábek dočasně omezil valorizaci. To jsou všechno napravitelné, dočasné a v podstatě kosmetické zásahy, které se poměrně dobře daří napravovat socanské vládě.

Bývalé důchodové komise byly a jsou k prdu (emisaři bankovní lobby). Naštěstí ten 2. pilíř, jehož hlavním účelem byla sabotáž průběžného systému zrušili. Současná komise je naštěstí úplně pasivní.

Kdo Vás proboha nutí, abyste lezl do penzijního fondu, který musí nakupovat státní dluhopisy? Co je to za nesmysl? Kdo Vás nutí, abyste spořil svým dětem na důchod? To je přece na hlavu. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

"Vaše obhajoba užitečnosti poplašných zpráv je směšná..."

Nedávno jsem obdržel dopis s výzvou od své zdravotní pojišťovny, že bych se měl dostavit k preventivnímu vyšetření , které by včas odhalilo rakovinu tlustého střeva. Není toto dle vás také poplašná zpráva, když se cítím subjektivně zcela zdráv? A pokud bych opravdu onemocněl, státní zdravotnictví se přece o mě postará. Proč tak směšně ohlupují své klienty?

"Váš problém je v tom, že pořád hledáte nějakou konkrétní smlouvu mezi Vámi a státem."

Nevnímám to jako svůj problém. Vnímám to jako problém státu, který není schopen (ochoten) přesvědčit mě o rovnoprávnosti vztahu občan - stát. Z toho samozřejmě si vyvodím opatření, kterými minimalizuji případné selhání tohoto vztahu.

"V horším případě hromadných příprav na horší časy, tyto tímto přímo vyvoláte."

Selhání kolektivního zemědělství v 50tých letech také měli na svědomí kulaci a keťasové, kteří hromadili například obilí s malichernou výmluvou, že to je osivo na příští rok, namísto aby je dobrovolně vydali do výkupu.

"V tomto systému platí aktivní lidé těm již neaktivním a stát to v podstatě jen administruje..."

Ale že se mu vymyká z rokou, ta státní "jen administrativa". Několik důchodových komisí, které s velkou pompou zakládal a pak v tichosti nechal závěry vyšumět do ztracena. Zavedení možnosti platit na důchod dětem - čili ti aktivní mají platit na starší formou průběžného systému, dále na své penze formou úložek do třetího pilíře a také na neaktivní mladé formou jejich důchodového pojištění.
Spolu s donucením penzijních fondů nakupovat hromadně státní dluhopisy...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Napadá mě srovnat Vaše řeči s tvrzením, že planeta Země bude jednou pohlcena Sluncem, tak je třeba si začít tvořit zásoby ledu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-2
+
-

Ano v tomto máte do jisté míry pravdu, že nejde o suverenní demokratické státy. Krásně to bylo vidět právě na Řecku.

A když zdroje dojdou, nejde o problém průběžného systému, ale problém ekonomiky samotné a pak bude jedno, jestli žijete v demokratickém státě nebo v totalitě a zdroje nebudou ani pro ostatní, nejen pro důchodce.

Když majitelé zdrojů najdou efektivní způsob jejich "ochrany", pak ale samozřejmě platí, že zdroje jsou. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Vaše obhajoba užitečnosti poplašných zpráv je směšná.

Váš problém je v tom, že pořád hledáte nějakou konkrétní smlouvu mezi Vámi a státem. Taková individuální smlouva se ale neuzavírá. Nároky totiž nevyplývají pouze ze smluv. Nárok Vám může vzniknout i ze správního rozhodnutí nebo rozhodnutí soudu. Nárok na doživotní vyplácení důchodu v rámci průběžného řízení vzniká na základě správního rozhodnutí.

V ohledu otázky, co bude v budoucnosti moc jistých odpovědí neexistuje. Podle mne spoléhání se na průběžný systém je racionální "odpovědí". Pokud dojde k tak vážné ekonomické situaci, kdy nebude možné, aby fungoval prostý průtokový průběžný systém, pak se obávám, že představa, že v takové situaci bude izolovaně fungovat něco jiného, je jednoduše krátkozraká a naivní. Veškerými těmi přípravami na horší časy získáte maximálně jen falešný pocit bezpečí. Nic víc. V horším případě hromadných příprav na horší časy, tyto tímto přímo vyvoláte. :-(

A ještě jedna věc. Vaše chápání průběžného systému, jako výhradně státního systému, ve kterém je to stát, kdo platí důchody, je mírně řečeno nesprávná. V tomto systému platí aktivní lidé těm již neaktivním a stát to v podstatě jen administruje.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-3
+
-

Vidím to zcela stejně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Pokud by neexistovaly poplašné zprávy, nevznikla by řada prosperujících odvětví - pojišťovnictví, bezpečnostní agentury, špionáž, kontrašpionáž, průmysl zabezpečovacích a identifikačních systémů, byznis kolem antivirů, klimatologie a meteorologie, církve, politické strany...:-)

Vycházím z vlastní několikaleté komunikace s dvojicí státních organizací, které mají správu průběžného důchodového systému ve své gesci - správa sociálního zabezpečení a ministerstvo práce a sociálních věcí. Argumenty a protiargumenty jsem si vyhodnotil tak, že 1) pro potřeby přiznání a výpočtu výše důchodu neplatí presumpce neviny a 2) neexistuje právní nárok na získání důchodu. Presumpcí neviny rozumím, že v případě nejasností (nejsou dohledatelné nebo jsou nečitelné dokumenty o zaměstnání a výši platu) je důkazní břemeno na občanovi a nestačí jeho čestné prohlášení. Znám případy, kdy stát vyžaduje doložení dokumentů, které sám ztratil (průběh zaměstnání státních zaměstnanců). Možná jsem jediný člověk v tomto státě, který nepodepsal se státem smlouvu o zajištění pasivního příjmu ve stáří. Vyplnění formuláře výkazu příjmů pro správu sociálního zabezpečení určitě náležitosti smlouvy nemá a na mé opakované dotazy, jak je tato naše smlouva právně upravena, jsem nikdy nedostal racionální odpověď.

Průběžný systém důchodového zabezpečení neodsuzuji ani nebojkotuji. Platím co to jde nejméně a dávám najevo, že ho nepovažuji za vyvolený a jediný možný. V rámci diverzifikace má své místo, ale připravuji se (lépe jsem již připraven) na podle mě vysokou pravděpodobnost, že stát nebude chttít naši neexistující smlouvu o anuitních platbách pro podporu ve stáří plnit.

Já chápu váš pohled na tuto problematiku i vaše přesvědčení, že tím, že je systém průběžný, je málo času akumulované prostředky odklonit. Můj pohled je jiný - stát nejen prosazuje ale dokonce i vynucuje řešení, které snižuje odpovědnost lidí za svoji budoucnost a vytváří cíleně vazalskou závislost na jeho blahovůli. To je pro mě naprosto nepřijatelné.

Podobných bublin jako je průběžný systém, zná historie řadu - neotřesitelná víra, že mi jedna cibule tulipánu ve skříni zabezpečí bezstarostné stáří (na kterou doplatil i jinak skvělý malíř především byznysman Rembrandt) nebo přesvědčení, že nemusím řešit budoucnost, protože stát se postará, když má k dispozici tolik ptačích h...n

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nauru

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3%A1nov%C3%A1_hore%C4%8Dka

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Pak zřejmě v demokratickém státě nežijeme (protože ty moje příklady to tedy asi vyvrací).
A i kdybychom žili, budeme v něm žít i za 10 či 20 let? Vývoj rudohnědým směrem si mi zdá poměrně zřetelný.
A i když v něm žít budem, k čemu to bude v případě, že zkrátka zdroje nebudou? Buď proto, že prostě dojdou, nebo proto, že tvůrci těch zdrojů přijdou na efektivní způsob ochrany svého vlastnického práva.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Vy jste to celé otočil. Psal jste, kde beru jistotu, že se nezmění zákony tak, že se zruší vyplácení důchodů v rámci průběžného systému. A já Vám odpověděl, že o tom rozhodují v demokratickém státě politici zvolení lidmi, kterých se to týká.

Pokud o tom nerozhodují politici zvolení lidmi, kterých se to týká, nebo politici rozhodují opačně, než slíbili voličům v rámci volební kampaně, nejde už o demokratický a suverénní stát a v tom případě lze očekávat i horší věci, než jen zrušení důchodového systému. :-(

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-1
+
-

Řecká krize vypukla, protože si to demokratická většina přála?
Kyperský haircut byl snad výsledkem nějakého referenda?
Argentinský bankrot taky, měly ho strany jako hlavní volební heslo?
Máme například trest smrti, protože si ho většina přeje?
Všechny války, které kdy byly, byly z vůle většiny?
Jak by asi dopadlo referendum o spotřební dani na alkohol?
Máme tedy to, co si přeje většina? A je to, co si přeje většina splnitelné a ekonomicky možné?
Klidně tomu věřte...
Asociační smlouva s Ukrajinou v Nizozemsku se odehrála dle vůle většiny? http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-rok-zajimavych-referend-dmb-/p_zahranici.aspx?c=A160829_173646_p_zahranici_wag

Jasně, Řecká krize byl umělý konstrkt, Řecké hospodářství je zjevně super :-)
Stejně jako Argentinské, Brazilské, Zimbawské, Portorické, Italské (bankami počínaje), Sovětské, zkrátka samé umělé konstrukty.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

"Kde berete jistotu, že se nezmění ty zákony, na které spoléháte?"
Tak předně já osobně tuto jistotu nepotřebuji. Nicméně lidí, pro něž bude tento systém jediný možný, bude vždy většina, takže riziko, že by se zákony změnily v jejich neprospěch bude jen teoretické, tedy pokud bude zachováno uspořádání společnosti ve formě demokratického právního státu.

Avšak, pokud by měl být nastolen Vámi zastávaný anarchistický libertariánský chaos, pak jsou penze lidí ve skutečném ohrožení. Jediným rizikem pro důchodový systém je tak možnost naplnění Vašich představ o "svobodné a spravedlivé" společnosti. :-)

To, že byl odstraněn 2. pilíř je právě projevem oné demokratické pojistky, která chrání průběžný systém před destrukčními nesmysly typu 2. pilíř.

Řecká krize je umělý konstrukt. "Krize", jejíž "řešení" přivodilo skutečnou krizi.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

-5
+
-

A co když se zítra změní legislativa, podle které soudy soudí?
Když je možné jeden rok odhlasovat 2.pilíř (a klidně mohli i odhlasovat, že je povinný) a další rok odhlasovat jeho konec (a klidně mohli odhlasovat propadnutí úspor např. ve prospěch 1.pilíře - nikdo by jim v tom nezabránil)?
Kde berete jistotu, že se nezmění ty zákony, na které spoléháte?
Navíc soudy rozhodují v neprospěch státu jen tehdy, když jde víceméně o malichernosti. Pokud soudce (státem vzdělaný státní zaměstnanec doufající v další státní kariéru, z principu kovaný etatista) bude rozhodovat kauzu, která může významně ohrozit finanční situaci státu či jeho zásadní priority, rozhodne se "v celospolečenském zájmu". Protože litera je přeci jedna věc, ale duch zákona určitě nezamýšlel zruinovat či vážně poškodit stát.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-kde-vznikne-dalsi-recka-krize-fcm-/p_ekonomika.aspx?c=A160829_215245_p_ekonomika_wag

Tzn. znovu: spoléhejte se ohledně penze na co chcete, ostatní se ale zařídí podle svého rozumu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+3
+
-

Jak mi vysvětlíte, že když nikdo nemá nárok na výplatu důchodu, tak existují rozsudky soudů, které některým důchodcům, kteří se soudili o výši důchodu, jejich nárok potvrzují? Soud je při svém rozhodování vázán zákonem. Tzn. musí existovat zákonné ustanovení, z kterého nárok na důchod vyplývá, resp. zákon, který ukládá státní správě, aby v souladu se zákonem vydal správní rozhodnutí, kterým se konkrétní individuální nárok na výplatu důchodu při splnění zákonných podmínek založí.

Vaše příspěvky k tomuto tématu jsou zřejmě pouhými poplašnými zprávami. :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

V jednom máte pravdu. Když se na kterýkoliv způsob zajištění na důchod podíváte podrobně a jdete až do důsledků, zjistíte, že jde ve všech případech v podstatě o průběžný systém. :-) To je totiž taky jediný funkční a přirozený systém zajištění.

Představa o tom, že během aktivního života získám dostatek aktiv, která mě budou v důchodu zajišťovat nezávisle na jakémkoli organizovaném důchodovém systému totiž není primárně o zajištění na důchod. Je to způsob cílevědomé existence v reálném světě, kde pojmy žití v aktivním věku a v důchodu v podstatě ztrácí smysl, neboť při takové koncepci existence není třeba se dramaticky mentálně zabývat tít, kdy vlastně přecházím do onoho důchodového věku.

Typickým příkladem je člověk, který soubor takových aktiv potřebných k uvedenému zajištění zdědí. Takový člověk řeší jen, jak tento soubor aktiv udržet, rozhojnit nebo aktualizovat jeho strukturu. Nějakým důchodem se nezabývá. Takto vypadá optimální individuální důchodový systém.

No a pak tu máme státem organizovaný průběžný důchodový systém pro ty, kterým se výše uvedenou představu existence nepodaří zrealizovat. Je to jakási záchranná sociální síť pro případ, že přestože jsem žil a poctivě celý život pracoval, tak to nestačilo na zajištění ve stáří. Bohužel těchto lidí bude vždy drtivá většina.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

No tak stát samozřejmě negarantuje nikomu nic (maximálně okrádání a útlak) - jakékoli závazky či pravidla kdykoli změní a vždy si to nějak "ospravedlní".

Víra lidí, že i za 20 či 30 let stát bude vyplácet penze, je opravdu jen pouhou vírou.
Ta není podložena naprosto ničím, jen (nemorální) nadějí, že i za 20 let stát bude mít vůli a sílu vyždímat z produktivní generace dostatek prostředků (a že tu dostatečně početná produktivní generace vůbec bude) a že bude mít zájem rozdat ty prostředky zrovna důchodcům.

Dnešní penzisti to moc neřeší. Hluboce věří. Neptají se, zda za 20 let bude dost mladých a produktivních, zda budou stále svolní se nechat obrat. Ani neřeší, že politici ode dneška za 20 let, mohou mít zcela jiné rozpočtové priority.
Občas se jen někdo pozastaví nad tím, jaký je nesmysl, že by měl své povolání (kominík, klempíř, burzovní makléř, vývojář mobilních aplikací, stěhovák, tanečník, ...) dělat do 67 (nebo třeba 75) let, ale pak nad bláboly politiků mávne rukou, protože stejně nic neovlivní.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+5
+
-

Anebo měsíc po posledních parlamentních volbách... Souhlasím s vámi - jen upozorňuji na mylný předpoklad řady lidí, že existuje jakýsi závazek státu vyplácet doživotní penzi. Na tu žádný legitimní nárok není.

Pokud by se penzijní společnost rozhodla vám nevyplatit prostředky ve 3. pilíři, máte šanci jít k soudu a žádat plnění smlouvy, kterou obě strany podepsaly (pokud jsou nějaké prostředky k dispozici). Pokud se stát rozhodne zablokovat 1. pilíř, můžete si jít stěžovat maximálně na nádraží. Žádnou závaznou smlouvu na výplatu penze nemáte.

A nemusí jít o úplné zablokování penzí po defaultu státu. Klidně může někoho napadnout aplikovat režim výplaty důchodu zahraničním rezidentům na ty tuzemské. Tedy nikoliv výplatu zálohově, ale kvartálně nebo pololetně poté, co prokáží, že jsou naživu. Velkolepý nápad, jak přimět důchodce, aby začali konzumovat svoje úspory, které zbůhdarma někde leží a neroztáčí kola ekonomiky. Bude možnost soudně toto rozhodnutí napadnout? Nikoliv, na výplatu penze z 1. pilíře totiž žádný legislativní nárok nemáte a tak nemáte ani právo protestovat proti režimu výplat.

Já osobně jsem velmi přesvědčený, že run státu na důchodové úspory není na spadnutí, ale již začal. A to nejen v Japonsku, kde stát zavedl nemravně vysokou daň z dědictví, aby potomkům ulehčil nelehký úkol převzetí majetku po rodičích.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+4
+
-

No stejně tak se ale stát může rozhodnout zatočit s držiteli dluhopisů. Může:
- Odmítnout splácet, defaultovat
- Finančně represivními metodami obrat držitele dluhopisů (reálná inflace vysoko nad nominálním výnosem dluhopisu)
- Může si vymyslet cokoli jiného, na co nám dnes představivost nestačí (kdo si uměl před 10ti lety ve "vyspělých" zemích představit QE, záporné úroky, nakupování i soukromého dluhu a dokonce akcií centrální bankou za nově vytvořené peníze?)


Dokonce bych řekl, že ty penze jsou o nějaký milimetr bezpečnější, než dluhopisy, protože penzistů je velká voličská síla (a bude čím dál větší), takže politici se budou snažit splnit jim jejich přání a to i za hranou ekonomické udržitelnosti. Jinými slovy účastník 1. pilíře se půjde pást až tak o měsíc později, než držitelé dluhopisů :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+10
+
-

ad expozice v nemovitostech - zcela souhlasím. Obtížně prodatelné byty (protože mnoho současných investorů za 10 - 20 let po vstupu do penze se je bude snažit prodat a jakmile další zjistí,že cena klesá, nebudou už o tuto investici mít takový zájem) zatížené daní z nemovitosti a příspěvky do fondu oprav, pojištěním a nezbytnou úhradou energií budou v penzi spíše zátěží než zdrojem vedlějšího příjmu.

ad závazek státu vás ve stáří živit - nesouhlasím. Žádný takový závazek neexistuje. Několikrát jsem marně urgoval sociální správu a ministersto práce a sociálních věcí s dotazem, na základě jakého zákona (vyhlášky, normy) mám závazný nárok na výplatu penze. Právní nárok není. Tečka. Věk pro odchod do penze představuje pouze nárok na osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění. Pokud se stát rozhodne vyplácet rovný důchod všem 10 Kč měsíčně nebo rovnou nic, nemáte dovolání.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+9
+
-

"Rozložení sil znamená nesázet jen na jeden typ aktiv – akcie, dluhopisy, hotovost, reality atd. Od každého z nich byste měli vlastnit trochu, z různých regionů i sektorů."

Naprostý souhlas!
Ale zamyslete se důkladně! Máte vlastní dům/byt? Máte chatu? Je prakticky jisté, že po rodičích také zdědíte nemovitost? Podtrhněte a sečtěte si jejich hodnotu - tolik jste zainvestovaní v nemovitostech!
Takže než vás napadne koupit si na hypo další byt za účelem pronájmu, měli byste portfolio napřed vyrovnat!

A znovu se zamyslete! Mátě 3.pilíř? Pak jste ve státních dluhopisech až po uši. A k tomu 3.pilíři rovnou připočtěte (asi diskontovanou) sumu všech vašich budoucích státních penzí, od okamžiku odchodu do důchodu pro statisticky určený okamžik smrti. 1. a 3. pilíř jsou si podobnější, než si jsme ochotni připustit. Proč? Protože závazek státu vás ve stáří živit (a dokonce ten vám platit lékařskou péči) je něco na způsob dluhopisu. Protistrana je stále ta samá, hrozí jí ten samý default, ty samé rozpočtové problémy, atd...

Nahlásit

+19
+
-