Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Diskuze: Nevinná byrokracie

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Moc pěkný článek.
Nevina byrokratů ovšem dokázána nebyla. Respektive možná byla dokázána nevina byrokrata jakožto nějaké abstraktní role, v níž jedinec pouze následuje předem daný scénář (jako zmíněný herec v divadle). Stejně nevinní jsou poté ovšem i vrazi - u nich také můžeme prohlásit: "kdybyste byl v kůži vraha, také vraždíte."

Lidé však nehrají žádné dopředu napsané role, nýbrž žijí své nedeterminované životy obdařeni vůlí. Každý byrokrat se do své funkce dostal následováním určitých rozhodnutí. Každý byrokrat ve své funkci setrvává o své vůli.

A proto je-li z něčeho vinné určité povolání (jako je vrah vinen zmařeným životem a byrokrat přivlastněním uloupených prostředků), je tím samým vinen i jedinec, který tuto funkci dobrovolně zastává.

Nahlásit
+25
+
-

Solženicin psal, že ti staří pánové, co sloužili ještě za cara byli rozumní lidé, dokázali přežít i všechny ty čistky a zůstali lidmi. Občas se našli ..

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Solženicina právě čtu a souhlasím, že je to výborná kniha. Pár rozumných tam zmiňuje, to ano. Zároveň ale píše, že takoví moc dlouho nevydrželi, systém Gulagu dozorce se svědomím cíleně odrazoval a kdo zůstal delší dobu, ten byl téměř jistě bestie.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Byrokracii ještě nikdy nikdo nezničil v rámci systému. I komunismus padl díky tomu, že počet lidí ojebávajících systém překročil kritickou hranici, za níž už systém nebyl udržitelný.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Jasně že zloději budou krást, i když všichni vědí, že krást se nemá. Ale pokud je krádež brána za něco normálního či dokonce chvályhodného, bude zlodějů výrazně více.
Stejně je to s úředníky. Pár zavilých jedinců bude škodit na úřadě bez ohledu na to, co si o nich slušní lidé myslí. Ale hádám, že tu je široká šedá zóna, která může jít jinam, pokud bude ze svého okolí cítit opovržení a posměch za svoji práci úředníka.
Před 20 lety byli sadomasochisté bráni jako úchylové. Bylo jich pár a tajili to. A kolik jich je teď, když BDSM se stává skoro módním trendem?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Tak tady bych s Vámi si dovolil nesouhlasit, ten příměr tak zcela nesedí z jednoduchého důvodu. Většinou to byli odvedenci, kteří měli na výběr zůstat (teplé místečko se špatným morálním klimatem), odmítnout (zběhnutí a kulka) a zlobit (východní fronta - pravděpodobnost návratu v jednom kuse malá...). Ostraha Gulagů byli více profíci, ale i tam mezi nimi byli rozumní lidé - doporučuji přečíst si Solženicina - je to síla!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Přesně tak, byrokrat je osinou v pr.. zadku jednak svými pravomocemi a povinnostmi v rámci zákona, a současně také svojí "soukromou iniciativiou" - lenost, neochota, neschopnost, zákeřnost, zkorumpovanost atp.
Je jasné, že tyto vlastnosti jsou vidět i u jiných lidí, ale tam nám nevadí zdaleka tolik, protože nejsme nuceni životní prostor sdílet, to u úřeníků neplatí, ježto mají kulaté razítko, které my k životu holt občas potřebujeme...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+2
+
-

Dodávám: abych byl konstruktivní a konkrétní. Byrokracii je třeba dostat systémově pod tlak. Ten tlak bych doporučil, spíše než přesvědčováním byrokratů o jejich vině, řešit finanční ústavou se stanovením nějakých základních ekonomických parametrů (např. nepřekročitelný podíl rozpočtu na HDP, roční pokles tohoto podílu až na určenou mez, snad také nějakou závaznou strukturou rozpočtu apod.). A ať se byrokraté v tomto režimu pohybují.

Je mi jasné, že i toto je problém, ale zdá se mi to neskonale dosažitelnější a efektivnější než se snažit vymýtit z lidstva některé nepěkné povahové rysy.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+7
+
-

No, fandím Vašemu pohledu na věc, ale ponechám si názor, že lidi např. budou krást dál i když jim budu říkat, že krást se nemá a budu jimi opovrhovat. Alespoň tak mne naučil život.

Komunizmus padl jako systém nikoli jako prozření individualit, řekl bych. Bohužel udavače, zloděje a vyžírky tady budeme mít stále i když jim budeme nadávat. A nechci Vám brát iluze, ale jim to nedojde a nesepne. Nevěřím na spontánní a celospolečenské uvědomění si "Neokradeš bližního svého".

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+5
+
-

Senatus bestia, senatores boni viri.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Já si myslím, že naopak vinu musíme hledat u konkrétních lidí. Systém není nic, je to abstraktní entita. Soustrojí tvořené lidmi, kteří jen "dělají svou práci".

Bez lidí ochotných nahlásit místo pobytu žida, bez nádražáků ochotných pracovat i když věděli, co ty vlaky převážejí, bez nich by nacismus nemohl fungovat.

Stejně tak komunismus by nemohl fungovat bez udavačů, bez lidí ochotných kvůli kariéře vlézt do SSM, KSČ, SČSP a podobně.

Podle mne je potřeba byrokratům dávat při každé příležitost najevo, že jsou příživníky (= žijí z cizích prostředků bez souhlasu hostitele) a škůdci, že porušují naše přirozená práva. To samé v případě policie (ve většině případů). Když jim to bude říkat nezanedbatelná čist lidí, třeba jim to dojde.
Když se od nich odvrátí část okolí, možná jim to sepne.
A i kdyby své chování nezměnili - alespoň vnitřně se v nich snad změní pocit uspokojení z konání dobra, na pocit vyžírky. Každopádně již nebudou moci tvrdit, že "si jen plnili své povinnosti", že nevěděli co činí - třeba až nějaké budoucí Havránkové rupnou nervy a bude bránit svůj pozemek s vidlemi v ruce.

Byrokraté a politici zaslouží pouze opovržení. Tak jim ho dávejme najevo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+10
+
-

Je to stejné, jako tvrzení, že existuje nevinný člověk. "Kdo je bez viny, ať hodí kamenem." Tehdy nehodil nikdo, všichni svěsili hlavy a postupně odcházeli, protože věděli o své vině. Ani Ježíšova matka, ani Ježíš ten kámen nezvedl.

Pokud se člověk chce stát byrokratem, musí alespoň na elementární bázi souhlasit s byrokracií, musí vidět a schvalovat její přínos společnosti. Přece nepůjde dělat něco, čeho se od začátku štítí. Něco, co nedává smysl. Negativa byrokracie musí potlačit, jinak se bude užírat. Stane-li se už jednou byrokratem, má možnost v rámci systému působit. Pokud bude působit tak, že bude tu negativní byrokracii omezovat a prosazovat "rozumná" a hospodárná opatření, ostatní jej ze systému vyloučí velmi záhy. Ne nadarmo je byrokracie přirovnávána k legendární hydře, které usekneš-li jednu hlavu, narostou dvě další.

Vina úředníků, byrokratů a politiků spočívá zejména v pyšném bohorovném přesvědčení, že prostřednictvím zákonů, nařízení a vyhlášek jsou schopni vytvořit ráj.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+9
+
-

Myslím, že smyslem článku bylo poukázat na systém jako na zdroj příčiny/vinny nikoli na "byrokrata" jako člověka vinného. Zatímco s lidskou povahou nejsme schopni udělat nic, tak se systémem můžeme a měli bychom ho modifikovat k obrazu svému. Systém (společenský, politický) svými vlastnostmi a pravidly samozřejmě láká určité typy lidských povah. Pranýřovat proto chování byrokrata nedává příliš smyslu.

Co ovšem problémem je - to je ten fakt, že systém a jeho obsah se ve své přirozenosti neustále roste na úkor producentů zdrojů systému.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+7
+
-

Článek bere úředníka jako neutrální kolečko ve stroji. To ovšem úředník není. Úředník může být milý nebo protivný, dobrý nebo zlý, pomáhat nebo šikanovat občany. Úředník o něčem rozhoduje a často si stanovuje svoje vlastní kriteria proto rozhodování,jako je například výše úplatku. Byrokratický stroj tak ožívá vlastním životem a dokáže tak vysát z občanů ještě spoustu peněz mimo oficiální rozpočty a pěkně jim znepříjemnit život. Moc a korupční příležitost potom do značné míry určuje, kdo se stává úředníkem. Takže s tou nevinou to nebude tak horké.

Nahlásit

+9
+
-

Souhlas, stejné námitky napadaly i mě při čtení článku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ještě jedna poznámka: to, že jedinec jedná legálně a v rámci popisu práce, v žádném případě neznamená, že je automaticky nevinný, máme-li jej posuzovat z etického hlediska. Typický příklad jsou členové ostrahy sovětských či německých lágrů. Jednali legálně a pouze odváděli dobrou práci pro svého zaměstnavatele. Za nevinné by je však označil málokdo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+11
+
-

Moc pěkný článek.
Nevina byrokratů ovšem dokázána nebyla. Respektive možná byla dokázána nevina byrokrata jakožto nějaké abstraktní role, v níž jedinec pouze následuje předem daný scénář (jako zmíněný herec v divadle). Stejně nevinní jsou poté ovšem i vrazi - u nich také můžeme prohlásit: "kdybyste byl v kůži vraha, také vraždíte."

Lidé však nehrají žádné dopředu napsané role, nýbrž žijí své nedeterminované životy obdařeni vůlí. Každý byrokrat se do své funkce dostal následováním určitých rozhodnutí. Každý byrokrat ve své funkci setrvává o své vůli.

A proto je-li z něčeho vinné určité povolání (jako je vrah vinen zmařeným životem a byrokrat přivlastněním uloupených prostředků), je tím samým vinen i jedinec, který tuto funkci dobrovolně zastává.

Nahlásit

+25
+
-