Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Chomsky: Byznys nestojí o volný trh, byznys stojí o moc

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Podnikání je činnost za účelem dosažení zisku. Na neregulovaném trhu je možné dosáhnout zisku pouze nabízením lepšího poměru cena/výkon než konkurence. Pokud ovšem stát vytvoří regulované prostředí, ve kterém je snazší dosáhnout zisku uplácením politiků a úředníků, například kvůli získání dotací a jiných výhod, tak se pochopitelně část podnikatelů zaměří tímto směrem. Konec konců jak by management vysvětloval akcionářům, že nezískal dotace či jiné výhody, které získala konkurence a snížil tak jejich dividendy?

Nelze-li státní či obecní zakázku získat bez úplatku, stává se úplatek součástí podnikatelského prostředí. Nejsou to podnikatelé, kdo může toto prostředí změnit a voličům takové prostředí vyhovuje, jak dokazují při každých volbách.

Svádět popsanou realitu na sobecké kapitalisty, „selhávající“ trh a podobně je starý trik levicových intelektuálů a Chomski je jejich prorok.

Nahlásit
+1
+
-

>>> "Ovšem když je to zájem skupiny, do které spadá 99% populace, tak to už je dostatečně veřejný zájem, nemyslíte? "

Ve volbách většinou rozhodne cca 30% oprávněných voličů (při účasti cca 60%), v posledních volbách do evropského parlamentu to bylo ještě mnohem méně. To je dost malá skupina na to, aby vnucovala svoji vůli ostatním a například si přivlastňovala násilím jejich bohatství formou daní. I kdyby bylo zlodějů 51% tak to nic nemění na tom, že jde o krádež. Dokonce ani kdyby jich bylo těch 99%, což je ovšem v současnosti jenom v Severní Koreji.
Řešení je přece prosté, a´t svůj "veřejný zájem" financují ty skupiny, které jej za veřejný považují a ostatní nechají ať nechají být.

>>> tak jsem si uvědomil co je podstata demokracie. Je to podíl na rozhodování o společných výdajích.

Ano přesně tak to je. Ve volbách se rozhoduje primárně o tom KDO, KOHO O CO okrade. A protože v demokracii je krádež všeobecný morální princip, tak to vypadá, jako to vypadá. Společenské vztahy založené na krádeži nemohou být zdravé.

>>>O jaké KONFISKACI poloviny vytvořeného bohatství hovoříte? Jestli máte na mysli daně, tak vyjadřujete krajně egoistický a hloupý postoj člověka, který si neuvědomuje, že to co má, má nejen díky svým schopnostem, ale i díky společnosti, která ho obklopuje. Nebo si myslíte, že kdyby společnost kolem nás neexistovala, že bychom měli to co máme teď? Rozumní lidé si uvědomují, že bohatství společnosti vzniklo díky celé společnosti, která je pak taky užívá, a do které patří jak dospělí, tak děti a staří lidé, jak všeho schopní a schopní, tak i neschopní (mám-li se dopustit této zkratky). Jen chamtivci si myslí, že ho vytvořili sami.

To, že jste mně označil za hlupáka místo argumentace, beru jako konec diskuse s vámi. Jenom pro vaši informaci, neexistuje žádné bájné zvíře zvané společnost. Společnost nemá vědomí a NIC nevytváří. Společnost je jen skupina jednotlivců a jsou to ti jednotlivci, kteří něco vytváří. To, že využívají dělbu práce, dobrovolně se organizují a podobně, na tom nic nemění. Největší zločiny lidstva byly spáchány právě ve jménu lepší společnosti, spravedlivé společnosti a podobně. Odvolání se na zájmy společnosti je jenom zástěrka pro umlčení, znásilnění nebo zotročení těch, kteří mají jiný názor a odmítají se podřídit sociálnímu inženýrovi.

>>> Daně nejsou konfiskace vytvořeného bohatství, ale společně dohodnutý postup získání peněz pro financování společných zájmů.

To samozřejmě není pravda. Se mnou si nikdo nic nedohodl. Jednoduše lžete.

>>> Snad jen jednu poznámku, nebyl jste okraden násilím, ale narodil jste se do společnosti, která si stanovila nějaká pravidla. A kdo nectí pravidla bývá perzekuován.

LOL Takže dědičný hřích? Vážený pane, tím, že jsem se narodil, jsem žádné závazky ani pravidla nepřijal. A pokud vím, ani moji předci se nezavázali, že vám, panu Chomskemu nebo komukoliv jinému budou odvádět polovinu výsledků své práce, na nějaké zvrhlé účely, které vy nazývate veřejný zájem.

A samozřejmě, že jsem okrádán násilím, pod hrozbou penalizace, exekuce nebo vězení. Osobně neznám nikoho, kdo platí daně dobrovolně.

Teď už jenom čekám, že mně doporučíte, abych se odstěhoval někam jinam :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jestliže bohatství vzniklo díky celé společnosti, v jakém nebo čím zájmu je, že někdo, kdo si říká stát vezme společnosti velkou část toho bohatství a násilím začne společnosti diktovat jak s tím bohatstvím naložit ( daně a rozpočet ).

Dále, stát se nezastavuje jen u těch daní. On v mnoha případech rozhoduje pod hrozbou násilí i o zbytku našeho bohatství ( územní plánování, stavební povolení a normy atd. )

Ale ani to není dost. Stát také do značné míry nárokuje upravovat naše jednání, takže nejen bohatství ale i chování jednotlivců.

Ve všech těch případech existuje veřejný zájem ?

Tak mi vysvětlete v jakém veřejném zájmu mi stát nařizuje mít mezi záchodem a kuchyní dvoje dveře ?

Je typické pro zastánce takového státu, který nám počítá dveře mezi záchodem a kuchyní, obhajovat jeho právo na násilí takovými extrémy, jako je válka a Hitler. Ale přitom ten Hitler je typickým příkladem naprostého selhání demokracie a státu jakožto systému řízení rizik společnosti. Stát jakožto instituce s monopolem na násilí nejen že nedokáže zabránit nástupu takových šílenců k moci, ale dokonce je jakýmsi lákadlem pro takové šílence se k moci dostat a svoje šílené nápady za pomoci státního násilí realizovat.

Je děsivé to pomyšlení, jak zastánci silného a mocného státu dokáží tyto chyby obracet a vyzdvihovat jako přednosti.

Ach jo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Víte on je to problém.

Jestliže bohatství vzniklo díky celé společnosti, v jakém nebo čím zájmu je, že někdo, kdo si říká stát vezme společnosti polovinu toho bohatství a násilím začne společnosti diktovat jak s tím bohatstvím má společnost naložit ( daně ).

Dále, stát se nezastavuje jen u těch daní. On v mnoha případech rozhoduje pod hrozbou násilí i o zbytku našeho bohatství ( územní plánování, stavební povolení a normy atd. )

Ale ani to není dost. Stát také do značné míry nárokuje upravovat naše jednání, takže nejen bohatství ale i chování jednotlivců.

Ve všech těch případech existuje veřejný zájem ?

Tak mi vysvětlete v jakém veřejném zájmu mi stát nařizuje mít mezi záchodem a kuchyní dvoje dveře ?

Ono je typické pro zastánce takového státu, který nám počítá dveře mezi záchodem a kuchyní, obhajovat jeho právo na násilí takovými extrémy, jako je válka a Hitler. Ale přitom Hitler je typickým příkladem naprostého selhání demokracie a státu jakožto systému řízení rizik společnosti. Stát jakožto instituce s monopolem na násilí nejen že nedokáže zabránit nástupu takových šílenců k moci, ale dokonce je jakýmsi lákadlem pro takové šílence, jak se k moci dostat a svoje šílené nápady realizovat.

Je děsivé to pomyšlení, jak zastánci silného a mocného státu dokáží tyto chyby obracet a vyzdvihovat jako přednosti.

Ach jo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Neřekl jsem, že zvážil úplně všechny argumenty, ale pravděpodoně zvážil všechny argument, které by napadly mě nebo Vás. Ale mohu se samozřejmě mýlit, to nepopírám.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ne díky státům, ale díky složitě organizované společnosti a státy jsou jednou z jejích forem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jistě, ale porážka těch, kteří chtějí války je zájem podstatně větší skupiny. Klidně bych ji nazval veřejností. Takže je to veřejný zájem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No, ta formulace nebyla nejlepší, to máte pravdu. A máte pravdu, že každý veřejný zájem je skupinový zájem. Ovšem když je to zájem skupiny, do které spadá 99% populace, tak to už je dostatečně veřejný zájem, nemyslíte?
A co se týká financování, tak je otázka kdo bude jaký veřejný zájem finacovat. Může být veřejný zájem na výstavbě silnic a mohou být financovány ze soukromých prostředků, nebo snad ne? Ale ve všeobecnosti bych se já přimluvil pro financování veřejných zájmů z veřejných peněz, protože jak uvádím jinde, jakmile se něčeho co je ve společném zájmu zmocní soukromý sektor, pošle to na cestu do pekel.

O jaké KONFISKACI poloviny vytvořeného bohatství hovoříte? Jestli máte na mysli daně, tak vyjadřujete krajně egoistický a hloupý postoj člověka, který si neuvědomuje, že to co má, má nejen díky svým schopnostem, ale i díky společnosti, která ho obklopuje. Nebo si myslíte, že kdyby společnost kolem nás neexistovala, že bychom měli to co máme teď? Rozumní lidé si uvědomují,
že bohatství společnosti vzniklo díky celé společnosti, která je pak taky užívá, a do které patří jak dospělí, tak děti a staří lidé, jak všeho schopní a schopní, tak i neschopní (mám-li se dopustit této zkratky). Jen chamtivci si myslí, že ho vytvořili sami. Ostatně to taky bývá často příčinou, že se s jinými chamtivci rozhádají.
Daně nejsou konfiskace vytvořeného bohatství, ale společně dohodnutý postup získání peněz pro financování společných zájmů. A společné zájmy existují, i když si to neuvědomujete. Například zájem, aby se lidé na potkání nezabíjeli.
Když jsem si přečetl v knize Vlastnictví a svoboda pasáž o první známé demokracii ve starověkém Řecku, tak jsem si uvědomil co je podstata demokracie. Je to podíl na rozhodování o společných výdajích. Lidé v Athénách se dohodli, že každý občan vydá nějaké peníze na financování společných zájmů (například ochrany polí a dobytka před zvěří nebo lupiči). Společnou obranu, která je jistě účinnější než když se brání napadení každý zvlášť.
O tom jak vnímáte svět Vy ovšem nebudu psát, protože toho o sobě sám píšete dost. Snad jen jednu poznámku, nebyl jste okraden násilím, ale narodil jste se do společnosti, která si stanovila nějaká pravidla. A kdo nectí pravidla bývá perzekuován.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Válka je typický skupinový zájem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"Každý tzv. veřejný zájem, je ve skutečnosti skupinový zájem. Žádný veřejný zájem, nebo jak vy říkáte "úmysl", neexistuje."

To je tak beznadějný nesmysl, že to snad ani moc nemá smysl komentovat.
Pokud chcete tvrdit, že porážka Hitlera byl skupinový zájem, tak to bych si na vašem místě šel někam vyměnit hlavu. S touhle už to daleko nedotáhnete.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Přesně tak. V jakém veřejném zájmu je např. jednání francouzké vlády, která chce snížit počet mobilních operátorů na jejich trhu z důvodů přílišného poklesu cen mobilního volání ?

Francouzká vláda zde jedná v zájmu malé skupiny potenciálně ohrožených zaměstnanců propouštěním a v zájmu této skupinky se snaží všem zdražit volání. Jak rozumné. Vláda přece ví nejlépe jaká je správná tržní cena.

Ach jo.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

>>> "Každý veřejný úmysl se obrátí na cestu do pekla, pokud se stane předmětem dobývání renty soukromým sektorem."

To ani jinak být nemůže. Každý tzv. veřejný zájem, je ve skutečnosti skupinový zájem. Žádný veřejný zájem, nebo jak vy říkáte "úmysl", neexistuje. Je to vždy zájem skupin politiků, úředníků, na ně napojených bank, firem a zájmových skupin od důchodců po oligarchy . Veřejné je na tom akorát financování. A jestliže stát zkonfiskuje polovinu vytvořeného bohatství (je úplně jedno pod jakou záminkou to činí), tak ta obrovská hromada peněz přiláká všechny supy z okolí, počínaje těmi politiky, kteří vysoké daně odhlasovali. Patří tzv. všem, tedy nikomu a proto zákonitě každý, kdo k ní má přístup, se snaží si zní vzít pro sebe co nejvíc. Vždycky to tak bylo a nemůže to být jinak. A mezi námi, nemusím být žádný tunelář, defraudant nebo oligarcha, abych si z té hromady vzal něco pro sebe. Jestliže jsem byl násilím okraden o část svého majetku, tak nevidím nic špatného na tom, vzít si něco z toho zpět, mám-li příležitost.To, že vy či pan Chomský nebo kdokoliv jiný, máte s mým majetkem nějaké "veřejné úmysly", mě fakt nedojímá.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"Nadbytek" zdrojů je díky státům!? A já hlupáček měl za to, že je to dílo kapitalismu...Ono to asi tak bude, když jak přiznáváte nahoře, je stát placen ze soukromého sektoru, že?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Anarchokapitalismus je organizovaná společnost. Pochopitelně je to teorie, která se v praxi může ukázat jako mylná. Ale vzhledem k tomu, že vypadáte, že nemáte zájem se o to vůbec zajímat, tak se ani nebudu pokoušet něco vysvětlovat. (No dobře, a taky se mi moc nechce.)

Nicméně, nevím, proč se ptáte mě, kdo bude určovat pravidla atd. Chomsky je také anarchista. Když je podle vás tak geniální, že už všechny argumenty zvážil, že ani nemá cenu se s ním pouštět do diskuze, tak se zeptejte jeho.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ano, ani, nebo možná to druhé, ale víceméně ani nevím co to znamená. A nemusíte reagovat jestli si myslíte, že to nestojí za to.
Státy sice zapříčinily tolik mrtvých (a je otázka jestli státy, nebo jejich vládci), ale vyšší-složitější organizace zase znamená víc obyvatel na m2. Austrálští domordci stejně jako obyvatelé Kalahari kontrolují porodnost z důvodu nedostatku zdrojů. My máme zdrojů nadbytek. Takže kdyby ty státy nebyly, tak by se ti lidi ani nenarodili. Netuším co je horší.
Nehledě k tomu, že kdyby tu nebyla nějak organizovaná společnost, tak bych se víc bál, že přijdu o život. Momentálně se cítím docela bezpečně. Ale netvrdím, že se to nemůže změnit.
Anarchokapitalismus jsem ještě nestudoval. Ale asi ani moc nebudu. A jestli, tak jindy. Nechci zabřednout do takových debat. Budu si radši číst. Pěkný večer.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nezlobte se na mě, ale tvrzení že "Dotace krachujícím bankám, jsou přece právě tím veřejně financovaným nápadem, jak "zachránit" finanční sektor a vklady voličů.", bych oponoval tvrzením, že ty dotace krachujícím bankám nebyl žádný "veřejně financovaný nápad" v to smyslu o kterém hovoří Chomsky, ale výsledek vydírání zástupců veřejnosti, tedy vlád ze strany bank úmyslně spojených do takového bankovního systému, aby jim dával podklady k takovému vydírání. Chápu, že bankéřům by bylo celkem jedno kolik lidí skončí na ulici nebo skokem z okna či jinak, nebo jestli budou mrtví na ulicích vlivem sociálních bouří, vždyť mají svá letadla a můžou se někam uklidit, ale vládám toto jedno být nemůže. A banky, vědomy si toho, se spojily v jeden propojený celek, který pak mohl hrozit kolapsem celého bankovního systému a tím i celé společnosti, a vy/zneužily toho k divokému a bezohlednému sázení na trzích, aby se pokusili na úkor jiných (jestliže někdo při takovém sázení na trhu vyhraje, tak jiný totiž musí zákonitě prohrát-ztratit) dosáhnout zisku a koupit si ještě dražší letadlo.
Před 2 lety řekl Bloombergu Roubini, že se nic nezměnilo, že velké banky jsou ještě větší (mají větší páku jak vydírat stát v případě problémů), a že se nic nezmění dokud někoho (asi z finančního sektoru) nepověsí přímo na ulici. Odkaz na rozhovor mi sem bohužel nejde dát.

A co to jsou ty, ne výhodné, ale soukromému sektoru zisk přinášející veřejně financované nápady? Jak již bylo řečeno, třeba internet, nebo výzkum DNA, kosmonautika (nebo si snad myslíte, že borci z Googlu když začínali, by se složili na vývoj rakety, která by jim vynesla na oběžnou edráhu foťák, který by jim dodal fotky pro googlemaps?) atd. atd.
Podporou fotovoltaiky se neohánějte. Je to typický příklad kdy je "cesta do pekel dlážděna dobrými úmysly". Dobrým úmyslem bylo přímé využití sluneční energie, a cestu do pekel z toho udělali chamtiví kapitalisti, kteří se toho chytli a za pomocí lobbingu a bůhvíjakých dalších kejklů a podlácení poslanců si nechali upravit a přijmout zákony ve znění, které jim do kapes přihrálo balíky z veřejných peněz.
Každý veřejný úmysl se obrátí na cestu do pekla, pokud se stane předmětem dobývání renty soukromým sektorem. Krásným příkladem je americké školství, respektive vzdělávání v USA:
"Od konce devadesátých let došlo v USA k explozivnímu růstu univerzit účtujících školné, za účasti investičních bank a soukromého kapitálu. Například, r. 1998 měla Ashford University jen 300 studentů. Převzala ji soukromá firma Bridgepoint Education, Inc, a v roce 2008 měla tato univerzita už 77 000 studentů, drtivou většinu z nich online. Předseda senátního výboru charakterizoval Bridgepoint jako "podvodný podnik", který stále vybírá školné a získává zisky, přestože 63 procent jeho studentů nedokončí ani bakalářský program a 84 procent jeho studentů nedokončí program pro získání asociačních univerzitních titulů.“"
http://www.blisty.cz/art/70560.html
Dalším příkladem je americké vězeňství. Od počátku privatizace amerického vězeňství na počátku 80. let se počet vězňů raketově zvýšil z necelých půl milionu na více něž dva a půl milionu, a dnes je v samotých USA tolik vězňů jako v celém zbytku světa.
Dejte si do Googlu "vězeňsko-průmyslový komplex" a mrkněte se na ten graf.
A tak bych mohl pokračovat.
Jsem zvědav jak to bude na Finmagu s těmi kladnými a zápornými hlasy u tohoto příspěvku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jste tu poprvé nebo jenom trolujete? http://www.mises.cz/literatura/anarchokapitalismus-69.aspx

Obdivuji vás, že se cítíte ve státě bezpečně, když státy způsobily smrt více jak 200 milionů lidí. Zkuste si o tom něco přečíst.

Co říká nějaká senátorka, je mi úplně jedno, jakkoliv s tou větou souhlasím.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Stát je úplně zbytečný? A kdo bude určovat a pravidla a vynucovat jejich dodržování? Tak jako před 12 000 lety budou jiná pravidla u každého ohniště, kde je určí hlava domácnosti podle svého? To bychom se asi neměli tak dobře necítil ise tak bezpečně jako dnes. Zkuste si něco přečíst o tehdejším životě.

A aby toho na čtenáře Finmagu nebylo málo, tak americká senátorka Elizabeth Warren říká: "Nemůžete mít kapitalismus, když nemáte pravidla."
http://www.motherjones.com/mixed-media/2014/05/elizabeth-warren-stephen-colbert

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Chomsky nenaříká, to Vy hrajete na strunu emocí použitím tohoto výrazu. Chomsky to konstatuje.
A ta Vaše další věta mi připadá, že je potvrzením toho co Chomsky říká. Tak Vás trochu nechápu.

Souhlasím, že veřejné finance financuje soukromý sektor ve formě daní. O tom není sporu. Spor je ale většinou o výši podílu, který má soukromý sektor zaplatit. A tady bych navázal na toto, na čem se shodneme, s úvahou, že lidé, kteří si díky tomu systému v němž žijí a podnikají vydělali velké peníze by němeli být takoví škrti a nechávat si je pro sebe, ale měli by v daleko větší míře než je u nich obvyklé veřejný sektor podporovat. Když už ne z jiného důvodu (třeba z toho, že se jim nemusí dařit celý život a může se jim stát, že ještě budou rádi za podporu z veřejných prostředků), tak z vděčnosti.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Jistě, kvedlat se dá všelijak, ale na tom, že je v kapitalismu tlak na co nejrychlejší zisk, zatímco veřejné prostředky se často vynakládají na "blblosti" ze kterých žádný bezprostřední zisk nekyne, se snad shodnem. A na tom, že zrovna třeba ten internet, jehož zrod nebyl iniciován ani financován soukromým kapitálem naprosto změnil informační tvář našeho světa a přinesl obrovské množství nových podnikatelských příležitostí pro soukromý sektor snad taky. A jak k těmto příležitostem přistupoval soukromý kapitál a jaká bublina z toho na konci minulého tisíciletí vzešla taky, nemyslíte?
Ten člověk není blbec. Naopak, souhlasím s tvrzením Jana Samohýla, že "ten chlap je opravdu brutálně chytrý", a že polemizovat s ním je jako "zahrát si šachy s velmistrem. Může to být zajímavé z vaší strany, ale nemá cenu dělat si velké naděje, že přinesete nějaký nový argument, který nebyl dosud zvážen. Můžete možná, jste-li specialista, přinést nový fakt, ale i to bude těžké - pokud je to dostatečně významné na ovlivnění závěru, bude to patrně již Chomskému známo. "
See more at: http://www.blisty.cz/art/73524.html
Je teda vtipné, že ten můj první vstup dostal 4 kladné hlasy, a když jsem to své tvrzení v něm chtěl podepřít dalším vstupem, tak jsem na něj dostal 4-.
Jsem zvědav kolik to bude teď

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

V tom článku nejsou zmíněné detaily té studie, nicméně se tam píše o „average returns to the economy“, což velmi zavání různými multiplikátory a „nepeněžními přínosy“, s kterýmižto faktory lze velmi snadno kvedlat ve prospěch zadavatelových požadavků.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

> Já si teda život bez státu klidně představit umím a byl bych za něj velmi rád.

Můžete tu představu rozvést? Jak by probíhal přechod od současného stavu k "bezstátí"? Mohla by změna proběhnout jen lokálně (zrušit ČR a ostatní státy ponechat)? Jak by byla privatizována (nebo zrušena či nahrazena?) armáda, policie a justice? Jak by byla navrhována a schvalována pravidla (zákony, normy atd.) - na jakékoliv úrovni?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A ví Chomsky, jak soukromý sektor dosahuje zisku?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+1
+
-

Dopouštíme se zásadní chyby, že téměř galvanicky oddělujeme soukromý a veřejný sektor.

Pokud Chomsky naříká, že za veřejné peníze má prospěch soukromý sektor, je to pouze hraní na strunu emocí. Ve skutečnosti má menší či větší prospěch ze většiny veřejných výdajů soukromý sektor. Ostatně proto ty výdaje vůbec existují.

Tedy, takto v obecné rovině je ten výrok nesmyslný a nelogický.

Např. veřejný výdaj na výstavbu dálnice - prospěch má soukromý sektor
Již zmíněná záchrana bank - prospěch soukromého sektoru
Investice do vědy a výzkumu - prospěch soukromý sektor

A tak by se dalo pokračovat. Ostatně, kdo financuje ty veřejné výdaje ? No přece soukromý sektor. Veřejné finance nikde na světě nejsou samofinancovatelné a všude na světě potřebují soukromý sektor.

Jak to dopadlo, když se stát pokoušel všechny finance řídit sám máme přece v živé paměti. Šlo to od desíti k pěti.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Píšete: " Chomsky nehovoří o "regulovaném prostředí, ve kterém je snazší dosáhnout zisku uplácením politiků a úředníků, například kvůli získání dotací a jiných výhod,", ale o tom, že spousta dobrých nápadů přišla na svět díky veřejným penězům, ale zisk z nich má soukromý sektor. "

Promiňte, ale jestli má soukromý sektor výhody z veřejně financovaných nápadů, tak je to jedna z těch "jiných výhod", o kterých píši já. Dotace krachujícím bankám, jsou přece právě tím veřejně financovaným nápadem, jak "zachránit" finanční sektor a vklady voličů. Jak výhodné!

Co to vlastně jsou ty "výhodné veřejně financované nápady"? Myslíte tím státem financované vypouštění sputniků, nebo to, že mně stát sebere peníze na vzdělání mých dětí a potom jim vnutí nekvalitní, zmanipulované státní školství, nebo podporu fotovoltaiky a biopaliv, nebo agenturu pro sociální začleňování těch, kteří byli sociálně vyčlenění právě díky státním regulacím? Atd. atd.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

A mimochodem, Stiglitz to tady potvrzuje
"studie ukazují, že průměrný přínos vládních výzkumných projektů pro ekonomiku je ve skutečnosti vyšší než přínos soukromých projektů – zejména proto, že vláda více investuje do důležitého základního výzkumu. Stačí si vzpomenout na společenský přínos výzkumu, jenž vedl k rozvoji internetu či k objevu DNA."
https://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-e--stiglitz-makes-the-case-for-a-return-to-industrial-policy-in-developed-and-developing-countries-alike/czech

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Příspěvek s největším počtem kladných hlasů a ve vztahu k článku úplný blábol. Chomsky nehovoří o "regulovaném prostředí, ve kterém je snazší dosáhnout zisku uplácením politiků a úředníků, například kvůli získání dotací a jiných výhod,", ale o tom, že spousta dobrých nápadů přišla na svět díky veřejným penězům, ale zisk z nich má soukromý sektor.
Přečtěte si ten článek ještě jednou a taky si Chomského poslechněte.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Podnikání je činnost za účelem dosažení zisku. Na neregulovaném trhu je možné dosáhnout zisku pouze nabízením lepšího poměru cena/výkon než konkurence. Pokud ovšem stát vytvoří regulované prostředí, ve kterém je snazší dosáhnout zisku uplácením politiků a úředníků, například kvůli získání dotací a jiných výhod, tak se pochopitelně část podnikatelů zaměří tímto směrem. Konec konců jak by management vysvětloval akcionářům, že nezískal dotace či jiné výhody, které získala konkurence a snížil tak jejich dividendy?

Nelze-li státní či obecní zakázku získat bez úplatku, stává se úplatek součástí podnikatelského prostředí. Nejsou to podnikatelé, kdo může toto prostředí změnit a voličům takové prostředí vyhovuje, jak dokazují při každých volbách.

Svádět popsanou realitu na sobecké kapitalisty, „selhávající“ trh a podobně je starý trik levicových intelektuálů a Chomski je jejich prorok.

Nahlásit

+1
+
-

Proboha, s kým se stýkáte, že můžete dospět k takovým názorům?
Já si teda život bez státu klidně představit umím a byl bych za něj velmi rád. Nemůžu však říct, že bych si představoval život bez státu jako situaci, kde tráva roste zelenější, lidé se zdraví už z dálky a srdečně se na sebe usmívají. Bohužel i tak se budou stávat vraždy, krádeže, podvody atd. Ano, může se stát, že zločinec třeba ovlivní soudce ve svůj prospěch. Ať už penězi, vyhrožováním či třeba nabídkou sexu. Takže co? Máme tu nějakou novou situaci oproti dnešku? Ne. Máme tu prostě zločin, o kterém každý ví, že je to zločin. Každý ví, že sebrání majetku pod hrozbou násilí je zločin - loupež. Každý ví, že nutit někoho do nějaké činnosti pod hrozbou násilí je zločin - otroctví. Málokdo si ale uvědomuje, že když to samé dělá stát, tak se tomu říká zdanění a povinná vojenská služba. Já jako anarchista NETVRDÍM, že se státem zmizí veškeré násilí. Říkám to, že se státem zmizí institucionalizované násilí obsažené v samotné podstatě státu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"V tom prvním to však mají mnohem jednodušší, že?"
Tuhle tezi jste ověřil v kterém bezstátním systému?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Konečně vám došlo, že stát je úplně zbytečný. (Podstatu problému neřeší a ještě dává zločincům nástroje, aby to měli co nejjednodušší.)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-
Zobrazit další