Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Feminismus 2.0

Přihlášení do diskuze

... neustále je tu na ně vyvíjen jakýsi kulturní tlak. Mladé ženy jsou prý tlačeny k tomu, že musí mít děti, že kvůli nim musí obětovat svoji kariéru, někdy dokonce i vzdělání...

Neřekl bych kulturní, ale biologický. Jestliže společnost jako celek anebo příbuzní jako jednotlivci tlačí na mladé ženy, aby měli děti, tak je to prostý pud sebezáchovy. Jestliže po nás nebude mít kdo převzít štafetu, tak veškeré kariéry a seberealizace ztrácejí smysl.

A ještě jedna poznámka - často jsou ženy daleko více než muži utiskovány jinými ženami. V těžce patriarchálních společnostech mladou manželku spíše soužila tchýně než manžel. I tu nešťastnou obřízku provádějí africkým ženám jejich vlastní matky, babičky či tety.

Nahlásit

0
+
-

Toto se netýká jen mezd. Pojem diskriminace byl také původně myšlen pouze na státní sféru (např. toleranční patent - omezení šikany náboženských menšin ze strany státu), tak aby úředník nemohl na náklady státu realizovat své iracionální pohnutky.

Až poté se díky rozpliznutí pojmů a definic a absenci smyslu pro logiku přešlo na diskriminaci ve sféře soukromé. Tam si ale za své rozhodnutí (nepustím si zákazníka do svého podniku, najmu si dražšího muže, který odpracuje stejně jako levnější žena) platí každý sám. O jakékoli diskriminaci nemůže být řeč.

Souhlasím, že státní úředník má mít stejný tabulkový plat jako úřednice na stejném postě, ale to všude na 100% platí. Naopak neplatí věková diskriminace - mladší úředník je diskriminován, ale to najednou nikomu nevadí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Asi si založím agenturu, která bude za státní a evropské granty zkoumat, zda vlasatí mají stejné mzdy za stejnou práci, jako plešatí (prokazatelně nemají!).

A pak začnu prosazovat "řešení" a lobovat za "legislativní opatření" (a za vyšší granty pro mou agenturu).

Možná bych i mohl zkusit prosadit kvóty na procento blbců ve vedení kateder či v představenstvu akciovek.

No a možná se nakonec vrhnu i na genderovou problematiku a budu požadovat 50ti procentní zastoupení žen u horníků a slévačů.

Nahlásit

0
+
-

Tak. A navíc: i kdyby rozdíly existovaly, tak v soukromých firmách do toho nikomu nic není.
Nikdo nebrání poslancům, aby úzkostlivě dbali na to, aby jejich asistentky a asistenti měli stejné platy.

Ale představte si, že by mne někdo popotahoval za to, že před měsícem jsem šel k holičce a za ostříhání jsem jí dal 170Kč a včera jsem šel k holiči a za totéž jsem mu dal 190Kč!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To je typická statistika úplně k ničemu. Dozvíme se z ní, že "muž - specialista" vydělává 120 000 a "žena - specialistka" 30 000. Jenže jedná se o stejný typ specializace? Samozřejmě, že ne. Studie, které pracují s principem "za jinak stejných podmínek" nalézají rozdíl v platech pod jedním procentem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Za hlubokého socialismu muselo být mezi poslanci správné procento žen, ale i mladých, starých, traktoristů, atd. Zdá se ovšem, že to nepomohlo.

Nahlásit

0
+
-

Osobně mi nepřijde platová nerovnost zanedbatelná, viz statistiky ČSÚ http://goo.gl/FhFXsu

Nahlásit

0
+
-

Hezký článek. Feminismus je totalitní ideologie, jejíž šíření úplně uniká pozornosti (na rozdíl od neonacismu a islámu), je důležité o tom mluvit.

Jen k rozdílům v platech. Žádné vládní opatření nemůže odstranit něco, co neexistuje. Neexistuje žádné solidní statistické šetření, které by opravňovalo k názoru, že ženy dostávají za stejnou práci menší mzdu než muži. K dispozici je jen spousta ideologických pseudostudií, které si objednávají úřady pro obhajobu regulací.

Nahlásit

0
+
-

Dovolte mně 2 čistě laické poznámky:

1/ Žena starající se o jedno nebo více dětí je pro zaměstnavatele z hlediska náklady/výkon méně výhodná než jinak stejně kvalifikovaný a stejně schopný muž. Nesouvisí to nutně s pohlavím. Pokud by si muž a žena prohodili role a muž se staral o děti, tak to bude obráceně. Myslím, že zákoník práce a další předpisy ten rozdíl ještě zvětšují. To je prostě objektivní fakt a zaměstanvatel (a může to být zase žena) to musí brát v úvahu. Ignorování takového faktu vede k nižší konkurenceschopnosti jak mezi firmami tak mezi státy a regiony.

2/ Pokud zavedeme jako hlavní kriterium pro společenské postavení ženy její kariérní postup a degradujeme její úlohu, vyplývající z její biologické funkce, tak důsledkem nutně bude nižší porodnost. K tomu už dnes dochází a bude-li to pokračovat, tak se historické evropské národy rozplynou mezi národy, ve kterých je společenské postavení ženy založeno na jiných hodnotách. Pokud změna hodnotové stupnice západní civilizace vede k její sebedestrukci, tak mně prostě připadá něco špatně.

Nahlásit

0
+
-

"Zatím nikdo nepřišel s přesvědčivým důkazem, proč nestačí odstranit všechny překážky a čekat, jak se společnost bude vyvíjet sama..."

To je výborný nápad. Já bych například navrhoval zrušit všechny zákony - to jsou nepochybně velké překážky - a čekat, jak se společnost bude vyvíjet sama.

Neboli, ona se nám jaksi společnost "sama" vyvíjí už tisíce let. To mi přijde jako docela dost dlouhé čekání.

Ne, že by na vašich argumentech (stran kvót atd.) nebylo mnoho pravdy, autore. Ale navrhované řešení je dost funny.

Nahlásit

0
+
-