Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Diskuze: Tohle není kapitalismus, to je růstismus. A škodí zdraví!

Přihlášení do diskuze

Dobrá poznámka, ale asi to tak bude, že snaha lidí nevybočovat z davu mění i vnímaní skutečnosti. Když už jsme u těch otázek, mě by třeba zajímalo, proč např. tak dramaticky klesá volební účast. Není to samo o sobě nějakým znakem vady celého systému? Když vezmu historicky první svobodné volby (po delší době na našem území) rok 1990, tenkrát ještě do České národní rady (o tři roky později transformována na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky) kdy volební účast byla 96,79 % o dva roky později (roku 1992) tamtéž už jenom 85,08 % a loňské poslední (rok 2013) dokonce s účastí 59,48 %. To je vytrvalý pokles značné části voličů a to během pouhých 23 let. Přitom jde o instituci, která má na chod země zcela zásadní vliv. Neříká to třeba něco v tom smyslu, že lidé nemají zájem se podílet na centrálním plánování, že ztratili naději, zda je vůbec v moci takto zvoleného systému něco změnit? Když mají svých starostí s péčí o sebe a své blízké nad hlavu, není to pro ně náhodou ztráta času a v případě, že jde o systémovou chybu, zloděj zůstane zlodějem? Je vůbec v lidech ještě poslední zbytek vůle něco změnit a začít hledat odpovědi dokonce i na nepříjemné a obtížné otázky? To, co je tak samozřejmé v blízkém kruhu přátel a rodiny, platí úplně pro všechny? Budeme tedy nově říkat dobročinnost, solidarita a charita i různým dotacím a clům (= přesun bohatství od všech potenciálních domácích spotřebitelů daného zboží k domácím výrobcům v případě cel, v případě dotací je to ještě průhlednější). Změní se tím chování většiny lidí? Z toho by měla radost asi i matka Tereza a nebo je to jinak.., že čím méně toho ukradnou ti co ve skutečnosti nic nepotřebují, tak tím víc toho zůstane pro ty skutečně potřebně? :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Zajímavá myšlenka, ale je tu drobný rozdíl. Akcionáři spravují majetek, který získali dobrovolně. Problém je podle mě úplně v jiné rovině a to v morální a právní. Řešením by mohlo být např. zrušit právo rozhodovat o životě a majetku jiných lidí bez jejich souhlasu (nedobrovolně) a to bez výjimek. Ostatní ať si klidně zřídí kibuc a dotují se navzájem třeba podle velikosti uší, jsem si jist, že jim nikdo bránit nebude. Vámi navrhovaný systém by pravděpodobně vedl ještě k většímu chaosu než ten současný.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

A celé to je způsobeno jedním obrovským nesmyslem, který se nazývá rovné volební právo..... Síla volebního hlasu prostě musí mít vzrůstající a klesající hodnotu dle fyzického věku a být odstupňována dle výše skutečně odvedených daní. Je možné, aby v akciové společnosti měl stejnou váhu hlas akcionáře pětiprocentního i toho druhého, majícího 95%? Není.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

+0
+
-

To slovo co hledáte je feudalismus. Netřeba vymýšlet novotvary (růstismus, hourglass society).

Nahlásit

0
+
-

S článkem souhlasím a domnívám se, že růstismus je skutečné náboženství. Protože celé se to zaklíná jen a jen vírou... Ostatně, celá idea státu je - jen víra. Víra v to, že ten stát bude fungovat tak, jak si na papíře napsal, že právo bude stejně platit pro mně i pro pana Janouška, atd.
V realitě jsme vždy zklamáni, protože to tak prostě nefunguje. A chyba není ve státě, ale v tom, že mu věříme, stali jsme se otroky víry v růstismus, víry v stát.

Stát je náboženstvím 21 století: http://www.youtube.com/watch?v=dNDRx24odOs

A ještě horší je, že jakmile něčemu věří většina lidí, tak ostatní se automaticky přizpůsobují, aby nevyčnívali z řady. Dokonce na neuronální úrovni mozek mění realitu (!) tak, aby odpovídala realitě většiny:
http://youtu.be/p8ERfxWouXs?t=11m5s
Potřeba lidí nevybočovat z davu způsobuje, že jejich mozek mění vnímání skutečnosti.

Zhluboka se nadechněte a s pauzou ve čtení si prosím uvědomte, co to znamená.

Nahlásit

0
+
-

Naprostý souhlas. Jen s malou poznámkou, lidé tenkrát neměli na výběr tolik možností jako dnes. Mantinely byly nastaveny. Původním záměrem sice byla ochrana základních práv a svobod občanů, ale velice rychle se to zvrhlo v pravý opak tj. vůli většiny ovládat menšinu naprosto bez zábran, přičemž do politiky mají šanci vstoupit pouze strany reprezentující zájmy jedné skupiny na úkor druhé. Podle aktuálních potřeb doby.
Kolik občanských práv bylo za dobu existence americké ústavy postupně přesunuto ve směru od jednotlivých lidí k „institucím“ a kolik z nich bylo naopak vráceno zpět?
Pokud se nějaký člověk chce svých práv vzdát, může to udělat pouze dobrovolně a i tak pochybuji o tom, že by to udělal ve prospěch jen jediného teritoriálního monopolu. Protože věřím v morálku, tak nepochybuji o existenci lidských práv, která nejdou odebrat násilím nebo pomocí libovolného zákona a to ani v jeho skryté formě, tak jak se dnes stává běžnou praxí.
Kde bylo tenkrát to staré známé „O všem pochybuj“, které pronesl Descartes (což byl spolu s Leibnizem otec moderních vědeckých metod). Možná by tenkrát stačilo myslet trochu víc realisticky a držet se pravidla „Nevytvářej si modly“, ale mám takový pocit, že dnes už to došlo až příliš daleko.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Kapitalismus v nic nezdegeneroval. Liberální kapitalismus byl prostě nahrazen demokratickým socialismem - to si lidé odhlasovali ve volbách. Nemohou si stěžovat že nebyli varováni, že to povede k omezezní jejich svobod i k ekonomickým defektům. Vox populi - vox dei.

Nahlásit

0
+
-

Jak by to asi znělo, kdyby se slovíčko "růstismus" vyměnilo za slovo "stát"
Většina by asi bez rozmyslu odvětila, no to je ale ukázková demagogie.
Nabízím trochu jiný pohled:
Nemyslím si, že by kapitalismus zdegeneroval v "růstismus". Opravdový
kapitalismus nikdy neexistoval. Vždycky tu byly skupiny lidí, které si dokázaly
přizpůsobit zákony na míru a tím popřít jak svobodu, spravedlnost, tak i
soukromé vlastnictví. Nejdřív to byla šlechta, pracující pro krále, za
odměnu se těšící jeho přízni, později opět "různé" skupiny pracující pro
změnu pro parlament a ty se zase těší přízni politiků. Změnili se jen lidé a
jména aktérů, role zůstaly zachovány. Nesporná nevýhoda parlamentu je akorát
v tom, že král byl po určité období neměnný a tedy byl nucen chovat se v
delším časovém horizontu šetrně (tj. i vzhledem ke svým následníkům, počítal totiž s tím, že to zůstane v rodině), zatímco v parlamentu se lidé mění jak na
běžícím pásu. Jak praví jedna pravda, hladový prase žere víc jak sytý.
Špehování, ztráta soukromí, iluzorní modla s jménem HDP a jiní masově
zavedení exoti, jsou jen důsledky tohoto procesu a nástroje pro udržování
kurzu v nakročené cestě. Jen stát jim umožnil existenci v tak velké míře
(proti které se autor oprávněně bouří) a nepochybně jim ještě v budoucnu zajistí další
"růst" a uctívání.
Spousta lidí nepochybuje o tom, že centrální plánování ekonomiky, tj. i
socialistická doktrína prezentovaná komunisty nefunguje, ale přitom jim
nevadí, když se stejným způsobem plánuje množství peněz v oběhu. Vyjádřím-li
to jako metaforu, tak je-li společnost a celá ekonomika (na složitosti
nezáleží) lidským tělem, potom peníze jsou jeho krví. Fyzikové věří, že
neexistuje perpetum-mobile, ale jako zázrakem v ekonomice ne a ne se s tímto neměnným
zákonem smířit. Pokud jsme se nedokázali poučit z minulosti, tak stále
doufám, že nás jednou ty nekonečné hospodářské krize přesvědčí, že centrální
plánování ani násilí a monopoly nefungují v žádné oblasti. Pěkný den všem.
P.S.: Poznámka pro pana Březinu k jím opěvovaným 90-tým létům těsně po
revoluci. Podle mě je to důsledek toho, že hospodářství se skokově změnilo
ze systému s téměř nulovým stavem volnosti (pod tlakem diktátu ve všech
směrech silně omezené ekonomiky) na systém s velkým stupněm volnosti. I když
při absenci potřebných zákonů se udělalo jistě mnoho chyb, z celkového pohledu to
bylo období prosperující ve většině oblastí lépe jak dnes. Jak možností
postupně ubývá, nůžky se rozvírají a situace se zhoršuje. Na věci nic
nezmění ani to, že tuto společnost nazvu třeba "kočkopes", jen v důsledku
špatných zákonů, neúctě k svobodě a soukromému vlastnictví to v USA bude za chvíli vypadat velice podobně jako v Evropě.

Nahlásit

0
+
-