Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Vynořit se a nadechnout

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Oba autoři, podle mého názoru, pominuli hlavní důvod neúspěchu pravicových stran v letošních volbách. A sice ten, že ani v případě ODS, ani v případě TOP09, se o solidní pravicové strany nejedná. Sám nejsem pravičák, ale ke stranám typu britských konzervativců nebo německé CDU chovám respekt. Protože to jsou strany, které se osvědčily a stojí na zřetelných idejích.

Ideovým základem ODS je stále klausismus, tedy nekonzistentní směska ekonomického liberalismu s občasnou konzervativní rétorikou a povrchním národovectvím. Duševní obzor odeésáka je v nejlepším případě ztotožnitelný s habitem normalizačního inžy ze 70. a 80. let, v praxi ovšem většina členů a sympatizantů této strany nedosahují ani této úrovně.

TOP09 se snaží oslovit spíš konzervativnější část populace, členy a sympatizanty jsou hlavně křesťansky orientovaní voliči pravice. Reálně je ovšem ideový obzor této strany ještě mnohem mlhavější, než je tomu v případě ODS. Klaus a někteří další intelektuálové kolem ODS (mj. právě autoři výchozího článku) jsou schopni nějaké reflexe své politické a ideologické pozice, v případě TOP09 není o čem psát, protože nic takového nenajdete, kromě několika obecných frází na webu TOPky. Ani Kalousek, ani Schwarzenberg mocni rozsáhlejšího psaného slova nejsou a zbytek strany bohužel nestojí za řeč. TOP09 se tak jeví jako neústrojný prvek naší politické soustavy a se svými vůdci stojí, padá a -. jednou také nevyhnutelně padne.

Nahlásit
+1
+
-

Mně je na vás sympatické, že nepředstíráte, že vám jde o nějakou demokracii. Ano, pokud pravičák nesimuluje, že se hodlá zúčastňovat hry na demokratickou správu věci (která logicky směřuje k socialismu), tak se chová důsledně. Přesně to jsem měl na mysli.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Vynikající příspěvek. Jen mám jednu drobnou výhradu. Tady nejde ani tak o inteligenci, ať je pro mě za mě klidně 90 % lidí podprůměrně inteligentních, nic proti ním, osobně mám mezi nimi spoustu kamarádů, kterých si dokáži vážit (z různých důvodů), ale základní problém je státní propaganda, která začíná nejpozději od 6 let věku a učí je, že není na výběr tj. chovat se jak „svině“, to samo o sobě nemá nic společného s inteligencí, ale je to vlastnost systému bez kterého by nepřežil ani den. Základní rozlišení mezi dobrem a zlem zvládne i slušně ochočené domácí zvíře, takže ty vyšší nároky na inteligenci opravdu nejsou podmínkou v normálně nastaveném prostředí, ale v případě, že Vám budou 20 let tvrdit, že černá je bílá jen např. 2,5 % lidí se i po tak dlouhé době nepřestane ptát a hledat odpovědi..

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nejvíce uvažující jedinec podle mne nevolí vůbec. Jednak si lehce spočte, jaké jsou výnosy a náklady této činnosti (váha jednoho hlasu versus náklady na dopravu, ztracený čas, atd...).
A jednak nechce svou účastí na té frašce legitimizovat systém, který je principiálně špatný a amorální (už pro to rozhodování jedněch o životě a majetku druhých).

Poněkud méně, ale stále velmi nadprůměrně uvažující jedinec pravici volí. Jenže jedinou jakž takž pravicí jsou Svobodní. A ti dostanou tak těch svejch 2.5%.
Ale není se čemu divit, uvažujících lidí ve společnosti zkrátka moc není, např. na členství v Mensa ČR se kvalifikují 2% populace (čímž netvrdím, že zde je s SSO dokonalý překryv).

No a díky Paretově pravidlu je 80% populace inteligenčně průměrných a podprůměrných. Stejně tak i příjmově.
Abychom si rozuměli: nic proti těm lidem principiálně nemám. Ať vezmeme jakékoli kritérium (od IQ po tělesnou výšku), vždy musí být ti nadprůměrní i podporůměrní. A i inteligenčně podprůměrný jedinec může být slušný a poctivý člověk, hrdě si vydělávající na své živobytí, přínosný člen společnosti. Problém nastává, když zavedeme lidovládu, protože tím v důsledku zavedeme lůzovládu: podprůměrní budou mít vždy většinu. Takže znovu: nic proti nim, dokud si ale nezačnou osobovat pravomoc rozhodovat o mém životě a majetku.

A jistě - některé generace levicových voličů z toho opravdu něco měly.
Po roce 1948 se část lůzy mohla obohatit na znárodněném majetku, či se rekreovat v ukradených lázních, na které by jinak neměla. Stejně tak po vítězství národně socialistické dělnické strany Německa se mnoho proletářů zahojilo na majetku ukradeném židovským zbohatlíkům. Takže máte pravdu, příklady se najdou.
Naštěstí měla pravdu paní Thatcherová, když na adresu socialistů říkala, že "i peníze těch druhých jednou dojdou" (řekl bych, že jsme tomu blízko - a říká se tomu fiskální krize). Takove decentní britské šťouchnutí do sprostých zlodějů.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Naprosto souhlasím

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ano, některé generace, to sedí. Myslím, že to byl Pavel Kohout, který řekl, že sociální stát je řešení pro dvě generace: jedna si užívá jeho výhod a další to pak zaplatí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pan Brezina se nesnaží. On tu myšlenku prostě vůbec nepochopil.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Samozřejmě. Politický systém nelze z podstaty nastavit tak tak, aby fungoval optimálně. Tak to bylo myšleno.
Bohužel, to je ale hodně rozšířená iluze: většina populace se domnívá, že věci lze napravit tím, že zvolíme jiné lepší lidi, případně nastavíme kontrolní mechanismy, změníme volební systém a podobně. Dokud se lidé této škodlivé iluze nezbaví, nepohneme se z místa. Tady je i jeden z negativních rysů demokracie: lidé žijí v iluzi, že spolurozhodují a pak jsou vůči státu méně ostražití a více shovívaví. Kdyby platili daně vládnoucí rodině či oligarchii, cítili by to úplně jinak a pochybuji, že by připustili přerozdělování poloviny GDP.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Proč mám pocit, že se Brezina úpěnlivě snaží, v tom co napsal Altman, vidět něco jinýho?
Ale zase se mu to daří :-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Levicoví voliči jsou na tom daleko hůř. Na morálce jim nepřidá ani nekonzistence pravice ani to, že nazývají věci jinými jmény jako krádež – vyvlastněním (daní), monopol – ochranou spotřebitele, cenovou deflaci – ekonomickou katastrofou, padělání peněz – intervencí atd. Až tomu bohatému sousedovi chcípne i poslední koza nebude už z čeho brát a já osobně jsem docela zvědavý na podobu sociálního systému řekněme tak za 50 let..
Levicoví voliči díky tomu zmatení pojmů nebudou ani tušit pravou příčinu krize (ta stejně nikoho nezajímá), jediné na čem se shodnou bude viník a ten je už po staletí stále stejný – obětní beránek.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"Toto je hlavní problém "pravicových" voličů : očekávají nemožné."

Já to vždycky tvrdil, že pravici může volit jen, - ehm, jak to nazvat slušně - , řekněme, málo uvažující jedinec. Jsem rád, že jste mi to potvrdil.

Ale mýlíte se, že by snad levicový volič z volby levicových politiků zcela nic neměl. I když je pravda, že spoustu zdrojů politici rozkradou a prošustrují, existence sociálního systému (především státních penzí) dokazuje, že z toho aspoň některé generace levicových voličů něco měly.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

S tím se dá souhlasit. Ale s tím, že to není nějakým momentálním nastavením politiky, ale jejím principem.

Morální člověk může nezištně konat dobro, pomáhat potřebným či se snažit pomoci např. zvelebit obec, financovat lékařský výzkum, atd.. - dobrovolně a ze svého. Pokud to někdo chce dělat za cizí peníze (princip politiky), zkrátka to morální být nemůže a proto to nemůže morální člověk dělat.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Souhlasím s vámi, s jednou drobnou námitkou. Existují i lidé, kterým jde o nezištnou službu ostatním a nikoliv o výhody pro sebe. Jejich prioritou a motivem je uspokojení ze služby druhým. Někteří se dokonce mohou dostat i na politickou pozici. Ovšem pouze jako statistická chyba. Problém nespočívá v tom, že by na světě neexistovali nezištní lidé, ale v tom, že politika jako systém funguje tak, že ty nezištné a slušné dříve či později spolehlivě vyřadí ze hry.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Zajímavá ironie, že páni autoři si pro název článku zvolili slova George Orwella, sociálního demokrata s velkým S.

Nahlásit

0
+
-

Je to logické. 20 tisíc straníků bylo zvyklých na to, že jsou velká mocná strana. Svobodní v sobě mají geneticky zakódovánu úplně jinou informaci - jsou malá chudá strana, kde politiku musí oběhat členská základna, jinak by vlastně ani nemělo cenu kandidovat.
Média bych nenazýval zlá ani hodná, ani jinými emocionálně zabarvenými přívlastky. Média jsou prostě součástí hry. Politika je válka kriminálních gangů, média jsou zbraněmi v této válce a novináři jsou jejími žoldáky. Někdo tu armádu má a někdo nemá.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Chtěl jsem se vyhnout litanii na téma zlá média, proto jsem o tomto nic nepsal, ale souhlasím s Vámi, že je to těžké. Kde ale bylo těch 20,000 grand old straníků, kteří by ta témata "zvedli"? Svobodní měli viditelnější kampaň, i když mají 1/30 členů, ještě méně peněz a pro novinářské soudruhy ještě nestravitelnější program. Bavíme se tady o silném ale líném psu, který si říkal, že to nějak vyjde a stejně si zamr..., i když nic nepředvede.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Omlouvám se, ale žádné straně a žádnému politikovi nejde a nepůjde o "službu voličům", vždy jde jen o ty prebendy, moc, přerozdělování s odkláněním.
Každý člověk sleduje SVOJE priority a má SVOJE motivy. Očekávat cokoli jiného je naivní a může vést pouze k pravidelně se opakujícím zklamáním.

A mimo to: i kdyby nějaký politik náhodou utrpěl úraz hlavy a opravdu se jal "nezištně sloužit lidu", jak by mohl vědět, co si každý jednotlivý občan přeje, jaké jsou jeho priority, jaké kdo vyznává hodnoty, jaké kdo má potřeby? On má totiž každý jiné... Centrální plánování nemůže fungovat, protože informace jsou rozprostřené v ekonomice, nejsme uniformní průměrní "agregátní" občani.

Toto je hlavní problém "pravicových" voličů : očekávají nemožné.
To levicoví voliči jsou na tom lépe: ukojit závist a třídní nenávist. Sebrat "bohatým" co nejvíc. I když to politici nakonec rozkradou či neefektivně prošustrují a jejich volič z toho stejně nic nemá, aspoň že zatnuli tipec těm "bohatým", aspň že úspěšnějšímu sousedovi chcípla koza.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ty profily typických voličů ODS a TOP09 jste vzal kde? Ze statistického vzorku u vás na vsi?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dokud pravice bude nekonzistentní, nemá šanci.
Konzistentní by bylo trvat na tom, že krást se nemá. Pokud ale bude jen říkat "krást se může, ale ne moc", vždy mohou socialisté oprávněně argumentovat, že kradou tolik, kolik potřebují na "nezbytné" funkce.
http://libinst.cz/Files/KqLFy4r2/profile/2438/hoppe_omyly.pdf

Nahlásit

0
+
-

V kampani nestačí mít promyšlenou strategii, důležité je reálné rozložení sil. Mít nápad a chtít něco udělat je hezká věc, ale v současné konstelaci Schwarzenbergovy či Sobotkovy skandály jako nosné téma do médií neprotlačíte a ODS vlastní skandály neupozadí. ODS nějaké téma může zvednout, ale co je to platné, když nemá sílu určovat mediální agendu. Mase voličů to pak do hlavy nedostane. Jak říkal Ivan Horníků: "Silnější pes mr..."

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Oba autoři, podle mého názoru, pominuli hlavní důvod neúspěchu pravicových stran v letošních volbách. A sice ten, že ani v případě ODS, ani v případě TOP09, se o solidní pravicové strany nejedná. Sám nejsem pravičák, ale ke stranám typu britských konzervativců nebo německé CDU chovám respekt. Protože to jsou strany, které se osvědčily a stojí na zřetelných idejích.

Ideovým základem ODS je stále klausismus, tedy nekonzistentní směska ekonomického liberalismu s občasnou konzervativní rétorikou a povrchním národovectvím. Duševní obzor odeésáka je v nejlepším případě ztotožnitelný s habitem normalizačního inžy ze 70. a 80. let, v praxi ovšem většina členů a sympatizantů této strany nedosahují ani této úrovně.

TOP09 se snaží oslovit spíš konzervativnější část populace, členy a sympatizanty jsou hlavně křesťansky orientovaní voliči pravice. Reálně je ovšem ideový obzor této strany ještě mnohem mlhavější, než je tomu v případě ODS. Klaus a někteří další intelektuálové kolem ODS (mj. právě autoři výchozího článku) jsou schopni nějaké reflexe své politické a ideologické pozice, v případě TOP09 není o čem psát, protože nic takového nenajdete, kromě několika obecných frází na webu TOPky. Ani Kalousek, ani Schwarzenberg mocni rozsáhlejšího psaného slova nejsou a zbytek strany bohužel nestojí za řeč. TOP09 se tak jeví jako neústrojný prvek naší politické soustavy a se svými vůdci stojí, padá a -. jednou také nevyhnutelně padne.

Nahlásit

+1
+
-

Základní problém dnešní ODS paradoxně spočívá v tom, že navzdory mediálnímu obrazu za ní nestojí žádní kmotři, nýbrž pouze kmotříčci místního formátu. V ODS zjišťují, že už nejsou 90.léta, doba se změnila a jim ujel vlak. Nejsou za nimi pořádné peníze a vliv, nemají na své straně žádná vlivná média. S Janouškem, Hrdličkou a podobnými trpaslíky v zádech nemůžete v celostátní vrcholné politice konkurovat. V rozvinuté moderní médiokracii to s kmotry totiž funguje přesně obráceně, než si prostý lid myslí. Ti, kteří za sebou opravdové kmotry nemají, jsou ve virtuálním politicko-mediálním světě pasováni na ničemy, prolezlé korupcí a klientelismem, zatímco Kalousek v kostýmu knížete či Bohuslav „Kufřík“ Sobotka jsou vykresleni jako ti lepší a slušnější hoši.
Ne, že by mi osud ODS nějak zvlášť ležel na srdci. ODS je sociální demokracie pro lidi, kterým ČSSD nepřipadá sexy, protože ji vnímají jako stranu dělnické třídy. ODS je součástí mainstreamu, který je momentálně v slepé vývojové uličce vedoucí k socialismu. V zájmu pravice by bylo, kdyby se tohle předstírání pravice už nenadechovalo a zmizelo ze scény.

Nahlásit

0
+
-

Mlácení prázdné slámy. V půlce vět by se slovo pravice dalo nahradit levicí a věta by neztratila na pravdivosti. Řešení pseudoproblémů a ignorování principů, to je příznakem ODS i tohoto článku.
ODS dle mého totálně vyhořela v kampani:
1. nechala bez povšimnutí mediální lež "7 let vlády pravice" (sama zapomněla na blokujícího Paroubka, blekotala Vlčka, roční vládu zemanovců Fischera a Peciny, roky se Zubovou, Jacquesovou, Kuchtovou, Džamilou a Kocábem?),
2. nechala bez povšimnutí skandály TOP09 (Kalouskovy daně, Drábkovy IT zakázky, Hegerovy porušené dohody s lékaři, Besserova a Hanákové kultůra, Schwarzenbergovi překupníci s lidskými orgány nebo Kalouskovy a Hegerovy metylové oběti),
3. Neupozornila na fakt, že sama se korupčním skandálům (s výjimkou Řebíčka) relativně vyhýbá (nevím, jestli to není jen dokonalejším systémem tunelování, ale to je pro tento účel jedno),
4. Nevím koho napadla kampaň "ne všechno je špatně". Na koho to mělo působit?

Nahlásit

0
+
-

Na to, jak chytří pánové to psali, tam chybí několik hlavních problémů. Za prvé, ODS již dávno (1995) opustila konzervativní hodnoty a službu svým voličům, a soustředila se jen na moc a brebendy z moci. Každý rok, ODS předložila do parlamentu skandální zákon (snadno se vybavuje Marek Benda a jeho omezování tisku). Za druhé, ODS nikdy nebyly konzervativní stranou. Maximálně tak stranou s konzervativní rétorikou, ale vždy s levicovým vládnutím a následně s anarchistickými výsledky. Za třetí, žádná strana nemůže vládnout navěky, jednoho dne musela přijít velká porážka. To, co ODS i TOP předváděly po volbách 2010,kdy jim voliči jasně řekli, že si přejí něco jiného, nemohlo dopadnout jinak.
A ANO je občanská odpověď na neschopnost ODS A TOP naslouchat svým voličům, na skandály, na korupci, rozlezlou po všech koutech. ANO není jen marketing, ale naprosto normální politický a společenský proces. To jsme měli my voliči čekat, až se obě strany vzpamatují? Čekalo se víc jak 15 let (od skandálu s financováním r. 1997). Zda ANO uspěje nebo ne, záleží jen na nich.
Nikoliv poslední, například jen detail - naprostá většina voličů ODS je proevropská a "západní", zatímco ODS je roky protievropská a "veký guru VK" byl v posledních letech náznakově promoskevský. ODS nemůže uspět v evropských volbách, dokud si toto neuvědomí. Pokud však TOP postaví Jaromíra Drábka na kandidátku do EP, tak je i TOP naprosto mimo. Ale to nevadí, levice se mezitím docela znehodnotí (viz začínající krajské skandály),jen to bude stát nějakou tu stovku miliard korun. a mohli bychom ještě chvíli pokračovat.
Hezký článek, hezky se čte, ale chybí tam důkladný rozbor rozporu vztahy volič -- pravicová strana.

Nahlásit

0
+
-