Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis

Diskuze: Nerozumíme si

Přihlášení do diskuze

Je možno diskutovat, zda se institut manželství přežil, ale udělit privilegium homosexuálním dvojicím a upírat ho zároveň třeba polygamistům všech barev je nepodložená nerovnost před zákonem.
Já, popravdě řečeno nemám tušení co je to "lehká mentální retardace", a nikdy bych si netroufal ji posuzovat. Selský rozum mi ale říká, že pokud se žák do konce první třídy nenaučí číst a neosvojí si základní návyky, pak jeho setrvávání s ostatními škodí jemu i všem ostatním. V čím zájmu je bojovat proti jejich "segregaci" ;je otázkou. Každopádně se zhusta hraje etnickou kartou a lidé se tím živí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Společnost v běhu dějin využívala institut manželství tak, jak uznala za vhodné. Onehdy jako jediný způsob, jak si pořídit děti, dnes jako stvrzení citového a hospodářského svazku. Kdyby tento institut nebyl společensky prospěšný, jistě by přirozenou selekcí zmizel. Pokud by fungoval jen kvůli dětem, nebylo by div ne každé druhé dítě nemanželské. Povolit osobám stejného pohlaví vstup do tohoto institutu mi proto přijde jako logické vyústění společenského vývoje. Samozřejmě je tu možnost tento vývoj zvrátit, například nějakým nařízením, nebo posílením role církve na státní politiku. Ale to by zjevně šlo proti vůli svobodných občanů.

Co se týče zaostávajících žáků, já myslím, že problém máme my s naší hrou na "lehkou mentální retardaci". Tento stav u nás určuje dohoda pokrokových psychologů ve speciálních "poradnách" ;,a co z toho vychází, je provoz extra škol (základní školy praktické), který nemá v Evropě obdoby. Financován právě teď za vaše peníze.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Zpochybňovat účel, za kterým regulace vznikla a privilegia byla přidělena, je zcela legitimní. Logickým vyústěním by pak měla být debata, zda tuto regulaci nezrušit úplně. Rozšiřovat namísto toho privilegia na další vybranou skupinu obyvatelstva, pod zástěrkou jakési pochybné rovnoprávnosti, když jiným skupinám jsou nadále upřena, je hloupoučký nápad. A to, že je to zrovna módní trend podporovaný většinou, na tom nemění nic.
Vyslechl jsem spoustu příběhů ze škol, kterak nevzdělávatelní žáci rozkládají výuku celé třídy. Mohu vás ujistit, že většinou je zcela evidentní, kdo do normální školy nepatří, i bez složitých kritérií. Koneckonců, školní známkování je prastarý insitut. Kdyby byli tito žáci klasifikováni na základě stejných požadavků jako ostatní, nikdy by neprošli do dalšího ročníku. Pokud někdo propadne dvakrát za sebou, nemá tam co dělat.
Chápu, že někdo trvá na tom, aby jeho děti si byly rovny ve špatném vzdělání s jinými. Nicméně, nemůže mne spravedlivě nutit, abych se tohoto systému účastnil i já a financoval ho. Měl bych mít svobodu spolu s jinými, kteří budou mít zájem, financovat jinou školu. Vy si pro své děti financujte tu svou, podle vašich představ.
Jak to údajně dělají pokrokoví lidé celé Evropy je mi srdečně jedno. Jejich hra na demokratické rovnoprávné školství je mi leda k smíchu. Zajímavější by bylo spíše podívat se, kde se učí děti mocipánů a prominentních příslušníků politické třídy, kolik je v jejich třídách negramotných spolužáků, drobných zlodějů a dealerů drog.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ten účel, za nímž regulace vznikla, bylo založení rodiny a řádná výchova dětí. Časy se mění a k realitě dneška patří bezdětná manželství i děti narozené v nesezdaném svazku. Pokud je účel regulace stejný jako v době svého zrodu, minul se účinkem. Pokud jde o právní stvrzení citového a hospodářského svazku, nevidím důvod, proč ho osobám stejného pohlaví upírat. Pokud chtějí zákonem ustavenou vzájemnou vyživovací povinnost a možnost vést společné jmění (pohledávky i dluhy), tak ať.

Co se týče speciálních škol, negramotnost a nekázeň samozřejmě musí mít důsledky s ohledem na kapacity vzdělávacího systému. Problém ale je, pokud nějaký pověřený trouba na základě pochybných kritérií určuje, kdo je podle něj lehce mentálně zaostalý a kdo do příslušné speciální školy patří. Pochybuji, že bychom oproti zbytku Evropy byli takoví géniové, že jako jediní pro tento typ retardace vedeme samostatné školy.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Milý kolego, takový sňatek ve skutečnosti není žádnou vybojovanou svobodou, to je pomatený moderní přístup. Instituce manželství je státní regulace, z níž účastníkům vyplývají určitá privilegia. Tato regulace a privilegia vznikly za nějakým účelem (a tím důvodem nebylo to, že se dva lidé mají tuze rádi). Nechci debatovat o tom, zda je tato regulace správná nebo ne, jen poznamenávám, že pokud vyžaduji privilegovanou právní regulaci, není to boj za svobodu, ale boj za privilegium.
Osobně bych nikoho nenutil přestupovat do speciální školy. Ovšem ponechal bych mu zároveň svobodu zůstat negramotným, pokud na normální školu nestačí a učitel nemá kapacitu se mu věnovat na úkor ostatních. Stejně tak bych mu ponechal odpovědnost za to, že může být vylučován z vyučování, pokud svojí nekázní narušuje jeho průběh a ohrožuje vzdělávání ostatních. Takto funguje skutečná svoboda. Nikoliv tak, že jsou všichni ostatní žáci nějakým troubou z ministerstva školství přinuceni přizpůsobit se jednomu či několika nevzdělatelným žákům.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pane Marku, po roce 1939 i 1945 tu bylo mnoho lidí, co nebylo spokojenou s majetkovým uspořádáním společnosti. Konkrétně vadil příkaz ochrany soukromého majetku. Bez možnosti vystoupit, zcela nesvobodný. Někteří proto v divokých dobách vzali svobodu do svých rukou a využili možnosti ještě před tím, než ji posvětily zákony. To je historická zkušenost a stojí za to ji pod drobnohledem studovat. Namísto "kdyby, tak by", "podle této úvahy" a podobných teoretických keců, jimiž se to zde v diskuzích jen hemží.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pěkně řečeno. Vaši úvahu bych dále rozvinul: skutečná svoboda není samozřejmostí, člověk si ji musí vyvzdorovat. Pokud mu stát zakazuje pracovat v podzemí, zakazuje potratit, zakazuje sňatek s milovanou osobu či nutí přestoupit do "speciální školy", chce to kuráž bojovat za své právo nakládat se svým lidským potenciálem tak, jak člověk sám uzná za vhodné. Chce to aktivně odmítat šidítko státu-opečovate, který ví vždy nejlíp, co je pro jednotlivce vhodné. Dokud stát neustoupí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Můžeme všichni předložit spousty definic svobody. Ovšem nikdo mi nevymluví jedno. Svoboda má co do činění především s odvahou, více než s čímkoliv jiným. Pokud někdo nemá ke svobodě kuráž, nemůže mu ji dát ani dvacet parlamentů. Takový člověk namísto skutečné svobody může dostat pouze šidítka v podobě různých práv na vzdělání, na práci, na sňatek s osobou stejného pohlaví, na potrat a podobně. Skutečná svoboda se nejlépe pozná tak, že je málokdy k dispozici snadno, zdarma a v pohodlí.

Nahlásit

0
+
-

Jejich pohled je vyvratitelný v rámci použití logiky, protože celá socialistická ideologie obsahuje nekonečné množství logických rozporů. Zbytek komentáře je jen vaše zcela mylná spekulace (Asi tak 99,9 % lidí kolem mě se mnou nesouhlasí.). (Já jsem netvrdil, že zastáváte jejich názory, proto jsem také použil slovo možná. Navíc - a to byla taky pointa mého komentáře - ani socialisté nepovažují krádež za morální.) To, jestli někdo někoho poškozuje je zcela objektivně prokazatelná věc, jestli zákazu poškozování ostatních lidí, resp. dovolení každému jednat dle vlastního uvážení, dokud někomu neškodí, nechcete říkat svoboda, nechť - je to vaše volba...

Nevím, kde jste vzal moje parodie na jejich názory, když jsem tu žádný jejich názor neprezentoval - ty parodie jste tu vymýšlel akorát vy, když jste se je snažil obhajovat, jakože jejich názory jsou v souladu se svobodou. (Oceňuji ovšem, že přiznáváte, že nad tím nepřemýšlíte kriticky. Já se klidně nebojím přiznat, že by mě nějaké publikum třeba o pár stovkách lidí- ale klidně i jeden člověk - na něčem dostalo. Nejsem totiž obklopen jen názory, se kterými souhlasím, takže argumentaci nemám tak do detailů nastudovanou. Vždyť jsem ani nečetl Rothbarda. Chtěl bych vidět vás, jak budete obhajovat své názory před publikem libertariánů.)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jejich pohled je možná vyvratitelný v rámci internetové diskuze, které se žádný socialista neúčastní.

Další zajímavá věc je, jak jste přišel k tomu, že já sdílím názory socialistů (nebo ty vaše parodie na jejich názory).

Jinak vám docela věřím, že neznáte nikoho, kdo nesdílí vaše názory. To bylo poznat i před tím, než jste to přiznal. "Vyhrávat" argumenty tím, že se obklopím jen názory, s kterými souhlasím, je dnes velmi oblíbený způsob "diskurzu" .Chtěl bych vás vidět, jak budete tyto názory obhajovat před kriticky přemýšlejícím publikem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To není z mého pohledu, to je objektivní fakt. Neznám nikoho (možná kromě vás), kdo by měl pocit, že když ho někdo okrade, tak je to v souladu s jeho svobodou (či právem). Řešit význam slova svoboda je stejně k ničemu, záleží na tom, jestli nakonec děláme věci, které jsou morální (nikoho nepoškozují) nebo ne. Jak to nazveme, je vcelku jedno. Opět, neznám nikoho (možná kromě vás), kdo by považoval krádež za morální. (Výrobní prostředky jsou podkategorie osobního majetku. Socialisté se na to sice dívají jinak, ale to je vcelku irelevantní. Obzvlášť když je jejich pohled tak snadno vyvratitelný.)

(Už zase začínám rozšiřovat témata k diskuzi - toho budu zase litovat... ;))

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To je z vašeho pohledu. Ale jelikož jste býval socialistou, jak tvrdíte, tak určitě dobře víte, že socialisté se na to takto nedívají a také víte, že socialisté nedávají takový důraz na soukromý majetek (ten většinou ještě rozdělují na osobní a výrobní prostředky).

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Myslím, že socialistická ideologie je o dost širší než jen rozšiřování veřejného sektoru. (Což lze většinou provést jen krádeží soukromého majetku a to mi moc v souladu se svobodou nepřipadá...)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Proč by se tím nemohli řídit? Vždyť přeci prosazují rozšíření veřejného sektoru, ne? A to určitě může být v souladu s pozitivním chápáním svobody.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To bylo spíš tak pro humor. Oni by nepochybně souhlasili, ale že by se tím i řídili, to už si nejsem jistý. Já jejich postoji také rozumím, však jsem ještě před pár lety býval socialista. (A tím nemyslím, že jsem byl méně pravicový.)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"S výjimkou socialistů" ...co?
Já myslím, že socialisté by s tím souhlasili. Pouze by měli jiný názor na to, co je to svoboda. Já jejich postoji docela rozumím.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Typický představitel krněnské pseudointelektuální kliky už přečetl všechny knihy typu "bohatej táta, chudej táta" na trhu, ale něčím to svý páteční místo zaplácnout musel. Složenky, krávy zelený, nenažraný, nepočkaj. Tak ho zaplác. A když budeme zlobit, tak na nás z lesa přijde i Hollan.

Nahlásit

0
+
-

Díky za video, oplátkou http://www.youtube.com/watch?v=IgR6uaVqWsQ .

Nahlásit

0
+
-

Nepochybně s výjmkou socialistů... Ono ne že to není snadné, ono je to nemožné. Proto potřebujeme dát lidem, co největší volnost jednání, aby si mohli svobodu najít samy. Ale o tom už jsme jednou diskuzi vedli...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Máte pravdu, není to snadné. Rozhodně toho nedosáhneme tím, že nějaký ideolog/ekonom/politik prohlásí, co je svoboda a tu vnutí všem.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

S tím pocitem svobody je to pořád dokola. To se vážně máme řídit nějakou subjektivní emocí? Jak ovšem zajistit, aby měla pocit svobody případná oběť a zároveň i vrah nebo zloděj? Jak zajistit, aby se cítil svobodně zákazník, který chce co nejnižší ceny a zároveň se cítil svobodně zaměstnanec (živnostník, podnikatel), který chce co nejvyšší mzdu (zisk)? A co když je člověk zákazník a zároveň i zaměstnanec? Pocity svobody jsou zkrátka neustále v konfliktu a nelze žádnou zázračnou politikou uspokojit všechny, protože zajištění jednoho pocitu svobody povede ke vzniku pocitu nesvobody u někoho jiného. Pocit svobody si musí každý zajistit sám.

Nahlásit

0
+
-

Aby tu nebyla jen samá nenávist, tak se přidávám a rovněž chválím! Ideologie často lidem zavazí v dosažení úspěchu, pokroku či poznání. Proto u sebe prosazuje redukci ideologie jen na nezbytné axiomy. Lidem jde často o prosazení své ideologie, nikoliv o dosažení cíle s reálným odrazem ve světě. Jsem si vědom problematičnosti tohoto tvrzení, neboť úspěšnost těchto cílů je opět posuzována na zákledě měřítek vycházejících z ideologie. Některé společné body však existují, např. zlaté pravidlo.

A třeba lidé v USA v šedesátých letech si jistě rozuměli daleko lépe. Sdíleli společnou vizi a výsledek taky podle toho vypadal, dostali člověka na měsíc. S tím se málokterý úspěch posledních dekád může měřit.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Perfektní článek! Ne že bychom si nerozuměli, spíš myslím, že chceme rozumět všemu a svůj názor za každou cenu prosadit. Není důležité spolupracovat, důležité je prosadit svůj ideologický názor bey ohledu na to, jestli je v daném situaci správný.

Nahlásit

0
+
-

Fakt nechápu.
Každý máme jiné cilé, jiné priority, jiné hodnotové žebříčky.

Někdo z Chebu se třeba solidarizuje a ztotožňuje s někým z Ostravska, protože mluví relativně podobným jazykem. Jiný obyvatel Chebu ale má daleko více přátel v Německu (třeba proto, že se tam vdala jeho dcera, nebo tam jezdí za prací) a cítí solidaritu s postiženým Dieterem ze sousedního německého městečka.
V žádném případě nelze říct, že city, cíle a priority jednoho jsou prioritnější, než cíle druhého. A nic na tom nezmění fakt, že se X lidí domluví, že mají cíle podobné (v některé oblasti) a že tedy oni mají pravdu, protože jich je víc.

Někdo je duší socialista a nemělo by mu být bráněno s podobně smýšlejícími společně provozovat školy, nemocnice a Výzkumný ústav okrasného zahradnictví. Někdo je duší komunista a nikdo by mu neměl bránit, aby si s podobnými založili kibuc (na svém pozemku a za své). Problém nastává jen tehdy, když si někdo začne osobovat právo nadřazovat svoje cíle nad cíle ostatních a začne jim je vnucovat.

Nahlásit

0
+
-

Co si to dovolujete, pane Kašpárku, takhle rýpat do posvátné krávy místních liberalistů? Měl byste vědět, že jsou přeci věci o kterých se nemluví. Tím nechci říct, že být skeptický je špatné, ale chytrý člověk je skeptický jen tam, kde se mu to hodí.

Nahlásit

0
+
-

Právě že nevíme. Proto je tak zvrácené očekávat, že to bude vědět nějaký politik. A proto nechápu, proč tolik lidí očekává od státu, že jim zlepší život. Kdyby tady přistál marťan, ťukal by si na čelo. Nám to ale přijde normální :)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Přesně tak. Dokonce ani pořadí není důležité.

Jsou i tací, kteří si, za pomoci přátel, nejdříve naplnili kapsy. Pak se rozhodli, že, za (slibem) pomoci dalších přátel, půjdou do politiky, aby zlikvidovali (konkurenční) nepřátele. Naivní lidičky jim na to opět skočí.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jeden z politiků v 18.století definoval cíle politiky (té skutečné, nikoliv té imaginární z učebnic občanské nauky pro 6.třídu ZŠ) mnohem realističtěji:
1) help friends
2) hurt enemies
3) fill your pockets

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Vy možná vystoupíte, ale ten, koho chcete zabít nejspíš nevystoupí. I kdybyste z toho vyvázl (to by ta dohoda o ochraně moc nefungovala), kdo by pak s Vámi tu dohodu o ochraně znovu uzavíral?. Nejspíš jenom nějací lupiči. Aspoň by ostatní viděli s kým měli tu čest:-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jak lze "vystoupit z dohody" ....... ?

Teď jste to trefil na hlavičku. Nelze. Tudíž nemá cenu dál mluvit, či psát o svobodě možností. Ta tu prostě není, jen svoboda držet hubu a krok a jít, poslušně, za stádem. To je ta Vaše svoboda, kterou obhajujete.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-
Zobrazit další