Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Agrolobbisté útočí

Přihlášení do diskuze

No to vám asi i věřím.

Jenže já principiálně odmítám, že bychom se na výší či na ne(zrušení) dávky či dotace měli ptát příjemce!
Ptejme se každého jednotlivého plátce, zda je dobrovolně ochoten zemědělům přispívat! Cokoli jiného je zločinem krádeže.
A myslím, že tento příklad dobře vystihuje perverzitu demokracie(rozhodování/hlasová níjedněch o životě a majetku druhých).

Je to podobné, jako nedávné perverzní rakouské referendum o zachování povinné vojenské služby. Co je starým dámám či držitelům modré knížky do toho? Proč se výhradně neptají těch mladých zdravých mužů, kterých jediných se to týká?
Poslat někoho proti jeho vůli na místo, kde nechce být a dělat tam ,co nechce dělat, je podle mne z definice otroctví.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Prima. Nač stát sáhne, tam 100 let tráva neroste.
Takže když budu chtít koupit v SR půdu, budu si muset koupit nějakého agronoma a zahrnout si ho do nákladů (do ceny výstupů).
Chudák spotřebitel... A šťastní členové lobby držitelů diplomů z agronomie.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"Nebo půdu prodají a to využití najde někdo jiný."

Ano, pokud to nedopadne jako na Slovensku, kde bude stát možná vlastníkům půdy určovat, komu smí své pozemky prodat:

"Mini sterstvopôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo Legislatívny zámer zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Hlavným cieľom je neumožniť predaj poľnohospodárskej pôdy iným osobám, ako ľuďom s poľnohospodárskym vzdelaním, alebo už aktívnym farmárom (text zámeru dokonca naznačuje možnosť povinnej kombinácie oboch podmienok!). Zároveň musia mať v danej obci, kde chcú kúpiť poľnohospodársku pôdu aj trvalé bydlisko. V prípade právnických osôb by štatutári museli mať poľnohospodárske vzdelanie."

h ttp://blog.etrend.sk/iness/201 3/08/06/bez-bumazky-nezasejes/

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Možná byste byli překvapeni,kolik českých zemědělců by zvedlo ruku pro plošné zrušení zemědělských dotací v EU.
Jednak proto,že český zemědělec těžko někdy dosáhne na úroveň dotací (ať už zjevných,či skrytých) rakouských, či německých kolegů.
Ale hlavně proto,že by byli zbaveni vyčerpávající administrativys dotacemi spojené, a také obsluhy nekončícího zástupu kontrolorů všech představitelných i nepředstavitelnýchnařízení a neustále se měnících zákonů.

P.S...od roku 1995 nebyl ani jediný rok,kdy by bylodopředu jasné,jaké dotace,za coa kdy se budou vyplácet.Nikdy nebyly ani dva po sobě jdoucí roky,kdy by byly zemědělskédotace stejné.Kreativita úředníků je bezmezná...:)

Nahlásit

0
+
-

No to jednak. A jednak i na argumenty pana Batemana platí to samé, jako na argumenty pana Havla: nikdo oběma pánům nebrání zemědělce ze svého dotovat. Jen nikdo nemá právo k témuž násilím nutit někoho, kdo s dotacemi nesouhlasí.

Navíc nevěřím tomu, že by půda byla neobdělávaná a zarůstla by bodláčím. Půda má majitele a pokud je stát nebude omezovat v nakládání s jejich majetkem, nějake produktivní využítí pro něj ve vlastním zájmu (a tedy v zájmu jejich zákazníků) najdou. Nebo půdu prodají a to využití najde někdo jiný.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Myslím že řešení je nasnadě: Zrušit dotace a snížit daně o částku, která byla na zemědělské dotace vydávána + související režije (zrušením úřadů, které mají dotace na starosti by vznikla úspora nákladů na státní správu).

Zemědělci by nasadili reálnou tržní cenu => potraviny by čekalo zdražení, ale jelikož daně by o šli dolů o větší částku, nemělo by to mít reálný dopad na lidi co daně platí.

Pocítila by to ovšem nízko-příjmová skupina, která platí nižší daně než kolik se jim v tomto skrytém potravinovém přerozdělování vrátí a skupina závislá na dávkách ... zemědělství ale fungovalo tisíce let i bez tohoto dotačního socialismu, takže nevidím důvod proč by to tak nemohlo fungovat zas.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Plně souhlasím s tím, že zemědělské dotace obecně jsou zlo, ovšem jak zajistit, aby v našem tržním prostoru (Evropa) plném obrovských dotací a regulací tuzemští zemědělci měli šanci na přežití. Přece nechceme, aby byla celá krajina neobdělaná a zarůstala bolševníkem a bodláky....

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ach jo.

Co se tak primárně zamyslet nad tím, proč a jakým právem jsou k podpoře zemědělství násilím nuceni ti, kteří si jej porporovat nepřejí?

Nahlásit

0
+
-