Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Mikuláš Šveda: Musíme spadnout na dno a odřít si zadek

Přihlášení do diskuze

Ale vy jsteasi vůbec nepostřehl, že moje argumentace se týká situace - kterou pan Vápeník velebí jako optimální - , když celkový společenský produkt nevzroste. Ve vašem příkladu, kdy si lidé za uspořené peníze koupí něco jiného, tak by celkový produkt zřejmě vzrostl.
I když si myslím, že i s tím vaším příkladem je to složitější. Nezaměstnanost vznikla už dávno, v dobách, kdy se elity nesnažily, řečeno vašimi slovy, násilím omezovat dynamiku tržní ekonomiky. Nezaměstanost je fenomén, který průmyslovou společnost provázel od počátku.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Martine, slabina Vašich argumentů je podle mě v předpokládané statice tržní ekonomiky, která je naopak vysoce dynamická (naopak elity se snaží její dynamiku nasilím omezit, aby si zachovaly současné jim příznivé podmínky) a v předpokladu omezených potřeb lidí, které jsou neomezené.
Ve vašem příkladě 20 propuštěných lidí přinese prospěch všem zákazníkům (každý utratí za tento produkt méně) a ti jsou schopni a hlavně odhodláni si za uspořené peníze koupit něco jiného - a zvýšit tak "zaměstnanost&q uot;v jiném oboru - takovém, jehož produkty jim připadnou nejvíce prospěšné.
Pokud by naše úsporná firma nesnížila po propuštění 20 lidí cenu, ale inkasovala větší zisky, zvyšoval by "zaměstnanost&q uot;v jiném oboru svými zvýšenými útratami majitel firmy (v praxi bude asi platit nějaká střední cesta).
V obou případech si lidé v průměru žijí lépe, a 20 lidí, kteří jsou "biti" na našem příkladě, jsou naopak vítězi v milionech ostatních tržních situací.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Odpověď je nahoře - špatně jsem ji umístil...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Těžko můžu tuto otázku zodpovědně odpovědět, protože můj pohled je velmi zjednodušený, neznám všecky faktory. Ale jeden protiargument k vaší argumentaci mám - vy prezentujete trh jako prostředí, kde musí dojít ke stavu vítěz-poražený. Já se naopak domnívám, že zdravý trh má konvergovat ke strategii - vítěz-vítěz. Kdy pro každého se najde přiměřené zdravé uplatnění. Ze zkušenosti se domnívám, že to není utopie, ale ideál, ke kterému se lze blížit.

Nahlásit

0
+
-

Pane Vápeníku, vy ale jen opakujete, co jste už napsal, v podstatě.
Já se ptám, co budete bez růstu dělat s přebytečnými lidmi?
Jak chcete vytvářet pozitivní prostředi pro kooperaci, když se lidé musejí snažit přetlačit jedni druhé, aby na trhu uspěli, a nebyli těmi, kdo dostanou černého petra v podobě neuplatnění, nezaměstnanosti, chudoby? Kooperujeme jen tehdy, pokud a dokud je to pro nás výhodné.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Není nezbytné, aby produkt vzrostl. Resp. může vzrůst, ale jen do té doby, než dojde k rovnováze, nemusí růst do nekonečna. S ohledem na původní příspěvek bych chtěl doplnit, že klíč je v rozdělení ekonomických aktivit na zdravé a parazitní. Jsou to dva krajní stavy, mezi kterými je spojité spektrum a mění se v čase spolu s tím, jak se proměňuje společnost. Řešení problému spočívá v zaměření se buď na tu extrémně negativní stranu a její eliminaci - korupce, zlodějina, machinace, manipulace zákazníka, vnucovaný prodej atp. nebo naopak v posilování té pozitivní strany. A ta je v pozitivním nastavení společnosti - výchova, vzdělání, vztahy, důvěra, tedy zdravé prostředí pro přirozenou kooperaci. Počátek je totiž vždy u jednotlivce, výsledek je pak "suma" přes všechny jednotlivce. Je jediné správné řešení, aby každý ze sebe nechal udělat / resp. ze sebe udělal zdravou ekonomickou jednotku, pak i celá společnost bude zdravá. Nelze to provést na úrovni společnosti, je to o sumě přes jednotlivce.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No, problém je přece v principu, který je tržní ekonomice vlastní. Totiž, pokud chcete konkurovat, tak musíte nabízet zákazníkům zboží a služby levnější nebo kvalitnější, než konkurence. Abyste toho dosáhl musíte být produktivní, to znamená, s relativně co nejnižšími náklady získat co nejvyšší výstup. A součástí produktivity je také produktivita práce. Pokud nějaká firma s 20 zaměstnanci dosáhne téhož, co jiná se 40 zaměstnanci, pak si pochopitelně může dovolit své produkty prodávat levněji, a v konkurenci vítězí. Ta druhá firma se 40 zaměstnanci buď dosáhne téhož (=bude schopna produkovat s 20 lidmi), nebo půjde z trhu pryč. To je sice pěkné, ale v každém případě nám tady zůstanou nějací nadbyteční lidé. Pokud ta méně úspěšná firma zracionalizuje svou produkci, tak zaměstná jen 20 lidí (a 20 propustí), pokud odejde z trhu zcela, tak máme 40 lidí bez práce. No, a to je ten vtip, pokud někde jinde nedojde k podstatnému navýšení zaměstnanosti, které by ty lidi opět zaměstnalo - a to je možné za dané situace jen tak, že celkový společenský produkt vzroste, čili jen za předpokladu růstu ekonomiky - tak se vám začnou hromadit lidé, pro které nemáte práci. A kteří nemají dost peněz na to, aby mohli spotřebovávat.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Já nad tím už přemýšlel dřív, proč tu vlastně vládne taková ta honba za zvyšujícím se ekonomickým růstem, rostoucím HDP a podobně. Vždyť je to vlastně z logiky věci nesmysl, protože nic nemůže růst do nekonečna. Pokud máme ekonomiku na nějaké úrovni, která má daný počet obyvatel, kteří vyprodukují dané množství zboží a služeb, je po nich nějaká poptávka, tak růst může ekonomika jen do chvíle, než se trh nasytí. Poté je přece normální, že bude stagnovat nebo dokonce může klesat. Kdyby ekonomika neustále rostla o x% ročně, kam by ten růst šel? Kdo by ty zboží a služby spotřebovával? Narodí se snad víc spotřebitelů? Nebo se objeví něco, bez čeho nikdo nemůže být? Tady se pořád hraje na nějaké rostoucí HDP a kdyžnení v kladných číslech a stagnuje, tak se obecně má za to, jaká to není pohroma. Ale to přece žádná pohroma být nemusí. Copak to znamená, že se při stagnujícím růstu mají lidé špatně? Pokud mají dobrý životní standard, tak i ve fungující stagnující ekonomice přece utratí a nakoupí stejně jako loni a nic jim nechybí. Spíš mi to přijde, že to vychází z nenažranosti akcionářů, kteří vyžadují stále rostoucí zisky a ceny akcií, protože když jsou stejné jako loni, tak je to opět pohroma. A tohle se do celé ekonomiky přelévá...

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Fascismis a form of radical authoritarian nationalism that came to prominence in early 20th-century Europe. Fascists seek to unify their nation through a totalitarian state that promotes the mass mobilization of the national community, relying on a vanguard party to initiate a revolution to organize the nation on fascist principles. Hostile to liberal democracy, socialism, and communism, fascist movements share certain common features, including the veneration of the state, a devotion to a strong leader, and an emphasis on ultranationalism and militarism. Fascism views political violence, war, and imperialism as a means to achieve national rejuvenation and asserts that stronger nations have the right to obtain land and resources by displacing weaker nations.

Kde tam vidíte vládu odborníků?

Nahlásit

0
+
-

Ministr je politická funkce, ministra má dělat politik. Snaha o vládu nezávislých odborníků je korporatismus, neboli fašismus.

Nahlásit

0
+
-

Heuréka! Už jsem na to přišel! A vůbec to (nejspíš) nesouvisí s článkem. Finančně-ekonomické mystérium vyřešeno. Proč se svět zmítá v krizích, proč furt ekonomiky jdou už už vzhůru a vzápětí jaksi (u)padají. Kdyby ekonomika/y byly zdravé a fungovaly "správně" (bez vysvětlení), nebylo by potřeba vynucovaného růstu, protože každý ekonomický systém by byl soběstačný. Růst by byl přirozený, ale ne nezbytný. Ale ve světě ekonomiky existuje vysoká zátěž "parazitních&qu ot;ekonomických aktivit, které ve skutečnosti pouze odsávají, nic nepřinášejí. Ale jsou skryté. Kompenzuje se to růstem, je potřeba stále růst, protože "černé díry" ekonomiky mají tendenci také růst. Je potřeba nepřirozeně extenzifikovat ekonomické aktivity, aby zbylo více na skryté parazity. Z toho ovšem logicky - teoretiční poháněči růstu jsou (spolu)tvůrci špatné ekonomiky. That''s it.

Nahlásit

0
+
-