Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Populační bomba neexplodovala. Maximálně pšoukla

Přihlášení do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

V článku se píše "Obyvatelka Francie může za stávajících podmínek počítat s tím, že se jí narodí dvě děti." Autor jásá, nad tím že se nepřemnožujeme, ale měl by naopak zaplakat, neboť my vymíráme a muslimové se množí!

Nahlásit
+1
+
-

Ono vůbec záleží hlavně na měřítku. Při dostatečně velkém je irelevantní celá lidská populace. A to včetně Boha, jednoho z jejích nejstarších vynálezů.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Různé malthusiánské teorie o vyčerpání toho, či onoho a následné katastrofy se drží jako hovno košile, i když byly tisíckrát vyvráceny. Nic proti Malthusovi osobně. Jeho přínos spočívá v tom, že položil základy moderní teorii ekonomického růstu. Dnes však jižvíme, že jeho teorie popisuje pouze část reality a je neudržitelná jak z hlediska logicko-deduktivního, tak z pohledu empiricky-induktivního.
1) Empirická data tuto teorii již 200 let vytrvale vyvracejí:
•Populace roste a zároveň roste její životní úroveň.
•Zdroje půdy nejsou vyčerpány, naopak ve vyspělých zemí se s růstem efektivnosti zemědělské výroby celková plocha zemědělské půdy snižuje, při zlepšování zásobování obyvatelstva potravinami.
•Nevyčerpali jsme zdroje surovin a energie, dochází pouze k dočasnému kolísání jejich cen.
Neexistuje žádný přesvědčivý argument proč by tento trend, trvající přinejmenším od doby, kdy jsou dostupné záznamy, neměl v budoucnu pokračovat.
2) Proti Malthusově teorii hovoří nejen empirická data ale byl vyvrácen i její teoretický koncept. Chybná východiska malthusiánské teorie jsou dnes známá a mnohokrát popsaná - Malthusův růstový model nezahrnuje technologický pokrok a růst produktivity. Ve skutečnosti jsou sice zdroje krátkodobě opravdu omezené jako v Malthusově modelu, v dlouhém období však nikoliv. Vyšší spotřeba jako důsledek růstu populace zvyšuje jejich vzácnost a vede k růstu jejich cen. Tento cenový růst motivuje k technologickým změnám, které zvyšují output při stejných zdrojích, snižují energetickou náročnost, či vedou k nahrazení jinými zdroji.
Pro mnoho lidí je těžké tyto ekonomické argumenty přijmout a malthusiánské koncepty jsou populární dodnes. Různé variace na malthusiánskou teorii se objevují dodnes a jsou součástí populárních lidových mouder stejně jako environmentalistických „vědeckých“ teorií.
Lidé snadno uvěří tomu, že populační růst a rostoucí spotřeba povede k vyčerpání zdrojů, znečištění životního prostředí a zpomalení ekonomického růstu, protože malthusiánské argumenty jsou jednoduché a na první pohled dávají smysl a navíc je slýchávají celý život. Jsou rovněž dostatečně jednoduché a dostatečně katastrofické na to, aby je převzala média. A jak známo, co říkali v televizi, to je pravda.
Ekonomický historik Joseph Schumpeter přisuzuje tuhý kořínek Malthusova omylu nedostatku představivosti. Již dnes např.víme, že ropu lze vyrobit z téměř jakékoliv organické hmoty rostlinného či živočišného původu. Samozřejmě, že náklady jsou dnes nepřiměřeně vysoké. Ovšem to nebude platit zítra. Technologie se bude zdokonalovat a zlevňovat, zároveň vzácnost fosilních paliv bude růst, spolu s tím bude klesat energetická náročnost ekonomiky, až se jednou syntetická ropa stane ekonomicky únosným vstupem do výroby a její produkce rentabilní činností. Nebo se objeví úplně jiná, lepší alternativa. K tomu je ovšem potřeba jisté dávky představivosti.

Nahlásit

0
+
-

V článku se píše "Obyvatelka Francie může za stávajících podmínek počítat s tím, že se jí narodí dvě děti." Autor jásá, nad tím že se nepřemnožujeme, ale měl by naopak zaplakat, neboť my vymíráme a muslimové se množí!

Nahlásit

+1
+
-

Jasně je tu naznačen vztah mezi bohatstvím a technologiemi na jedné straně a populací na straně druhé. Platí nepřímá úměra. Barevní také snižují natalitu tím více, čím více bohatnou a jsou závislejší na technologiích. Ve vesmíru i na planetě Zemi podle mého soudu fungují samoregulační mechanismy, jinými slovy - Bůh to srovná, vše se děje přesně tak, jak má, každá sněhová vločka dopadne na správné místo. Člověk může svou činností maximálně způsobovat drobné nerovnováhy, které v globálním a dlouhodobém měřítku jsou naprosto zanedbatelné, irelevantní.

Nahlásit

0
+
-

Krasná ironie bude, až se alarmisté (určitě v mnoha případech ti samí) pro změnu začnou hrozit, že lidstvo vymírá. Nemám sebemenších pochyb že se toho do 20 let dočkáme...

Nahlásit

0
+
-

Otázkou je, co je myšleno "populační bombou". V průměru se možná rodí méně dětí, než autor tehdy předpovídal. Ale možná netušil, jak to bude v tom kterém etniku (národnosti).

Například v USA je přibližně 65% bělochů (bez Hispánců), ale patří jim méně než 50% z nově narozených dětí. Nebo-li menšinám se, už dlouhodobě, rodí více dětí, než většinové populaci. To většinové bych měl spíše dát do uvozovek ....

Jak je na tom Evropa a naše republika?

Nahlásit

0
+
-