Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Intelektuálové nemají patent na pravdu. Což není důvod je ignorovat

Přihlášení do diskuze

Děkuji ze srdce panu Kašpárkovi za jeho článek. Po dlouhé době mne někdo potěšil i rozesmál zároveň!Vskutku, sociální inženýři škodí v nejlepším úmyslu.
Budu konkrétní a uvedu příklad s nedozírnými následky pro společnost.
Sociologové vyprodukovali zcela špatnou definici sociálního kapitálu (http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soci%C3%A1ln%C3%AD_kapit%C3%A1 l).Špatné příklady táhnou a tak se zlé sociologické definice chopili ekonomové a následně politici.

Protože náš president V. Klaus je politikem i ekonomem, uplatnil špatnou definici v praxi.Jako ministr financí přímo spustil genocidu českého národa. Jak? Novými daňovými zákony platnými od 1. 1. 1993, které sám vlastnoručně podepsal. Důkaz: časově i věcně prokazatelného poklesu porodnosti o 30 000 dětí ročně si v přímé souvislosti s reformou daňového systému povšiml M. Hiršl (M. Hiršl, Příspěvky Českého státu rodinám na náklady spojené s výchovou dětí, Demografie 2004, 46: 166-176).
Cituji z jeho studie: Změny ... ukazují trend vývoje skutečných hmotných životních podmínek ve kterých rodiny s dětmi žijí, a který výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí o tom, zda vůbec mít děti a kolik. ... Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými ...
Co z uvedených faktů plyne? V. Klaus, díky tomu že byl iniciativní a uplatnil v praxi špatnou sociologickou definici sociálního kapitálu, má spolu se sociology na svědomí, dobře počítáno 600 000 nenarozených dětí. Pokud Vám to rozum nebere, tak ještě jedno číslo: rozdíl mezi zdaněním rodin s dětmi do r. 1992 a po r. 1993 do současnosti dělá úhrnem 1 bilion 300 miliard korun.

Sám jsem slyšel mluvit V. Klause s opovržením o sociálních inženýrech. Přitom právě V. Klaus se díky daňovým zákonům, které uplatnil v praxi, stal sociálním inženýrem. Naši předkové měli pravdu. Odříkaného největší krajíc.

Nahlásit

0
+
-