Diskuze: Největší rozkoš lidská? Uškodit bližnímu!

Přihlášení do diskuze

Ano, teorie her v tomto směru ještě pluis-mínus chápu, ale abych uměl dopnit matrici pro různě vnímané zisky,tak detailně zase tuto matematickou disciplínuneovládám.
NIcméně, zmiňovaná, bohužel, nikoliv zcela marginální skupina sociopatů pokládá za zisk něco úplně jiného než ostatní část populace. A další zkušenost je, že je často čeká po letech úspěšného škození docela tvrdý pád. Ten jim ale nevadí, budou škodit, i kdyby na chleba neměli.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"Někdy je škození druhým projevem konkurenčního boje.
...
Ale taky existují lidé, přesněji sociopati, pro něž je největší potěšení někoho potopit."

I tyto činnosti mají své negativní následky pro hráče. Neexistuje čin bez následků. Proto je zkoumaný model a následný výzkum, snažící se vyvodit obecně platné závěry, špatně. Určitě lze říct:
Zlá vůle může přinést zisk.
Ale zároveň taky platí:
Zlá vůle může přinést ztrátu.
Stejně tak lze říct:
Snaha konat dobro může přinést zisk.
A zároveň taky platí:
Snaha konat dobro může přinést ztrátu.
Z toho se obecně platná strategie odvodit nedá. Každá osoba si tedy musí zvolit svou vlastní cestu.

Ale bude dobře, pokud manipulátoři, kteří chtějí využít odhadů jednání ostatních lidí ke svému prospěchu, budou žít v domnění, že zlá vůle je velice úspěšná strategie pro přežití.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Hm, ta popisovaná hra je především cinknutá, skutečně zvyšovat cenu má smysl, protože v dalších kolech odopadnou vyčerpaní hráči.
Dovolím si přidat postřeh z kolektivů, kterými jsem prošel. Někdy je škození druhým projevem konkurenčníhoboje, ať už snaha se "udělat pěknou" a dostat se třeba mezi nepostradatelné, nebo zabrat kolegovi zajímavou niku. Tam jsou motivy sice morálně pochybné, ale pochopitelné.
Ale taky existují lidé, přesněji sociopati, pro něž je největší potěšení někoho potopit. V tom se sadisticky vyžívají. Časgto se taky umí vlichotit do přízně nadřízeného, zvláště, pokud je sám (byť zpravidla méně vyjádřený) sociopat.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Každý čin má ve skutečnosti nějaký následek. Proto je nesmyslné snažit se vyvozovat běžné ekonomické interakce na základě nepravdivého opačného předpokladu.

Vyvodit z nesmyslu a hry lze naprosto cokoliv. Vyvodit můžeme i to, že bychom se měli snažit přilákat mimozemšťany a s radostí jim pak sloužit, neboť lidstvo samo je zlé. Vyvodit můžeme i to, že nemá cenu se snažt o cokoliv, neboť lidstvo má jako svou podstatu zlomyslné ničení.

Můžeme sestavit model i tak, že lidé budou denně potkávat kouzelného dědečka... Co z toho plyne pro běžné ekonomické interakce? Co takhle zkoumat lidské jednání jedinců uzavřených do obřího akvária? Co z výsledků bude plynout???

Nahlásit

0
+
-