Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Karel Janeček: Zakládám další fond. Bude pomáhat obětem korupčníků

Přihlášení do diskuze

No jo... Kdo zná dneska Kanta... Kant neumí hrát fotbal, ani nemá výrazný sex-appeal, ani neumí vyloudit zábavné zvuky, ani nerozhoduje o lidských osudech.
Ale i ve své době byl určitě mezi měšťáky podivínem. Lidi jsou stádní tvorové, nemají rádi vyčuhující postavy.


Nevím, co konkrétně myslíte myšlenkovým proudem "nerůst".. .Ale můžu zkusit uhodnout...
Růst není možný tam, kde jsou vyčerpané zdroje. Pro nynější společnost se jeví jako vyčerpaný zdroj zásoba peněz, které můžou získat svou prací, snahou nepřekračovat dohodnutá pravidla. A jelikož pro růst rodiny je třeba mít dostatečnou zásobu příchozích peněz, dobrovolně se lidé vzdávajítohoto růstu.
Jiná strategie pro přežití je uživit rodinu pomocí alternativní činnosti oproti sběru peněz a výměy peněz. Možná tohle je ten zmiňovaný obnovený význam rodiny?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ono kdyby byl člověk trošku zkoumavý, narazí na I. Kanta a jeho "hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně". A Kant je věru prost zbytečných theologických a theosofických pouček, ale podle mě jsou ty lidské nůžky rozevřeny už tím, že technicky a technologicky jsme mnohem dál.
Před časem jsem četl u pana Kohouta hypotézu, že očekává, že se obnoví význam rodiny a bude rozeno více dětí (to už možná je má interpretace). Teď můj dotaz - jak to souvisí s tím myšlenkovým proudem "nerůst"?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Reakce je omylem v novém vlákně...
:-)

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

On se ten ateismus taky stal výmluvou pro neukázněné hltání všeho dokola, bez nějakých ohledů, jestli něco zůstane druhým. Morálka zůstane těm pokryteckým církvím, a člověk mimo ni nepotřebuje sebekázeň. Je škoda, že dnes není nikdo, kdo by upozornil na krátkozrakost a negativní vlivy bezohlednosti, když není vyšší moc, která by ohledy přikázala.

Nahlásit

0
+
-

Mám sto chutí napsat knihu, přátelé. Někdy si připadám jako mravokárce (nejen v životě, ale zejména ve financích). Je zajímavé, jak se ohleduplnost v době maximalizace zisku prostě z našeho slovníku vytrácí. Kdysi jsem četl knihu Maxe Webera, která se dotýkala myšlenky, že protestantismus přinesl jiné chápání soukromého majetku (potažmo soukromí). Mé vnímání se s tím ztotožňuje a s příchodem doby ateismu se pak toto všechno ještě více umocňuje. Alespoň se mi zdá. Ale to je opravdu spíše na knihu.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ach jo, to měla být reakce na pana Kubíčka

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Před časem tady byla anketa, kde několik osob/ností vyjadřovalo názory na řešení korupce apod. v naší společnosti.Taky jsem reagoval a m.j.se zastalpana Okamury, který prosazoval výchovu k poctivosti. Vy ukazujete jasný příklad toho, že měl minimálnmě část pravdy : "A už dnes jsem slyšel, že jsem to neměl dělat, že to stejně nikdo ve městě neřeší". JInými slovy, za slušnost a poctivost jste byl odsouzen míněním okolí. Brrr...!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

No, právě jste popsal, proč by bylo vhodné se nebát otázky, jak malé strany mohou uškodit u koryt.

Za 20 let si vládcové dovedli vytvořit téměř neotřesitelný zákonný rámec, díky kterému vysávají peníze veřejného rozpočtu. Nově příchozí konkurenti nebudou mít dosavadní vazby, takže nemají prostředky na tak masivní vysávání ze státního rozpočtu. A pokud začnou rozkrádat rozpočet i nové mocenské struktury, objeví se noví konkurenti. A takto se bude politická garnitura muset mítna pozoru, narozdíl od dnešního ustáleného stavu.

Sám to píšete v poslední větě. Noví vládcové sežerou staré, případně budou v budoucnu sežráni novými. Chce to jediné - aktivitu občanů a jejich vlastní názor, ne manipulaci stáda.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dnešní mediální agentury jsou ve své podstatě fondy. Disponují dostatkem prostředků na to, aby mohly utvářet veřejné mínění. A ve skutečnosti veřejné mínění tvoří v něčí prospěch. Já věřím, že stejně tak by na veřejné mínění mohl působit i fond alternativní.
Alternativa by podle mě mohla spočívat v tom, že nový fond nebude manipulovat s lidskou myslí tak, aby vytvářela představu, že jedna strana je špatně, a proto musí být podporována druhá strana. Alternativní fond by mohl zprostředkovávat informace, které budou sloužit lidem, kteří chtějí mít vlastní názor. Je to rozdíl oproti bulváru, který čtou lidé právě proto, že názor už vytváří a oni se nemusejí namáhat.
Já věřím, že čisté informace dávají lidem možnost zhodnotit následky svých činů a v důsledku povede k jejich větší zodpovědnosti. Dnešní mediální manipulace totiž v sobě nesou iluzi řešení a lidé tak získávají dojem, že všechno se obejde bez jejich nápadů a myšlenek.


Děkuji, že jste se při nehodě zachoval správně. Ne jen podle práva.
I to by mohla být informace hodná zveřejnění a zejména další diskuze, proč by mělo být vaše chování špatné.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nesouhlasím. Žádný fond vás nenaučí se chovat slušně a zodpovědně. A koneckonců když někdo ničí matejet někoho druhého, tak to taky není úplně normální, nemyslíte? Mohou vznikat petice, domobrana, vlastní správa, která půjde zespod, ale může se dostat nahoru. Ano, bude to trvat, ale pořád věřím, že se to může stát.
Třeba žhavý příklad. Při parkování (poslední místo v řadě a soused stál částečně i na mém místě a to právě v tom nejužším místě) jsem odřel vedlejší auto. Blbě, najel jsem na obrubník a pak mě to hodilo na druhé auto. Nikoho nevidím široko daleko, dal jsem lístek za okno s kontaktem. A už dnes jsem slyšel, že jsem to neměl dělat, že to stejně nikdo ve městě neřeší. Jaký fond vás naučí se chovat tak, že tam ten lístek dáte?
P.S. Nejsem Mirek Dušín, hlodalo mě to.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Tady je ale problém, že není koho volit. Žádná z majoritních stran ve vládě během posledních 20 let neprokázala, že by byla způsobilá nám vládnout. Když lidé tedy volily minoritní stranu jako např. VV, tak sám vidíte, jak to dopadlo. Ano je spousta dalších malých stran, otázka je ale, jak by si vedly, kdyby byly zvoleny do vlády a přičichly ke korytům. Obecně řečeno, dokud nebudou mít politici strach o svá místa, nebude nikdo, kdo je bude moci trestat, tak je malá pravděpodobnost, že se něco změní.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Nebylo by lepší namísto fondu pomoci jednotlivcům založit fond osvěty? Takový fond by mohl pomoct lidem omámeným lhaním současných vládních parazitů (zjedů), aby zjistili, jak může vypadat jejich budoucnost, pokud se o ni budou starat sami.

Největší problém dneška nejsou zjedi, ale soudy:
Žádný fond nespraví následky politické perzekuce soudkyně Langrové v kauze tykadla. Svým rozsudkem dokonale zasela strach z veřejného vystoupení umírněných občanů.
Fond nedokáže napravit rozhodnutí soudců v exekučním podnikání, kdy je exekuce posledním hřebíčkem při rozvratu mezilidských vztahů.

Žádný fond nemůže zastavit politickou reprezentaci od snah uzákonnit dotační zákony a podobné zákony regulující trh, kterými jsou odkloněny peníze z rozpočtu nás všech do kapes jednotlivců.

Parazity můžeme zastavit pouze my, občané voliči, v jediný okamžik, opakující se znovu až po 4 letech. Ale svobodnou volbu nelze provádět pod jednostrannou mediální masáží, která neukazuje alternativy a ukazuje hlavně mafiánské hrátky.

Nahlásit

0
+
-