Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Až začnou bankrotovat státy... Investiční strategie

Přihlášení do diskuze

Dobrý den,

můj návod:
1) nejvíc investovat do dětí.
2) potom investovat do sebe a připravit si náhradní povolání. Vybrat si ho, naučit se nové věci, získat reference, možná si obstarat nějaké výrobní prostředky.
3) investovat do cenných věcí. To už je minoritní záležitost, protože když se člověk věnuje dětem i budoucímu povolání, zpravidla mu už moc prostoru nezbude.

Pro ilustraci uvádím svůj příklad. Máme tři děti, manželka je několik učila doma v rámci domácí školy. Zlikvidovala tak své kariérové šance, ale dostala za to radikální nárůst schopností svých dětí. Dnes jsou všechny na dobrých víceletých gymnáziích.

Protože tuším, že moje podnikatelsko-marketingová kariéra nemusí trvat navždy, začal jsem si s blížící čtyřicítkou budovat druhou profesi - publicisty, sociologa a vysokoškolského pedagoga. To je práce, která se dá vykonávat do 90. A s postupujícím věkem ztrácíte na ceně jen mírně.

Když přece jen něco zbude, zvelebuji náš rodinný domek. Možná jednou budeme žít z jeho pronájmu.

A kdyby zbylo i potom (což se, žel, neděje), investoval bych do pláten arménských malířů žijících v Praze. Jsou krásná a neuvěřitelně levná - skutečná cena rovná se užitné hodnotě. A taky bych kupoval neregistrované zbraně a náboje. Ty budou mít cenu v každém režimu.

Poradce, který se mi snažil vnutit spoření na důchod, jsem vyhodil.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Pane Hampl, chválím za článek, který jsem už dlouho hledal.
Co by podle vás měl jednotlivec dělat-tvořit-investovat, aby se připravil na ty změny?
Např. rozdělit riziko a investovat trochu do zlata, pozemku a dětí aby se připravil na změny ve společnosti? Nebo jaký je váš konkrétnější pohled na věc, trafiku chceme všichni ale zkuste být konkrétnější..díky

Nahlásit

0
+
-

Mohl by jste více rozvést bod 3? Váš předpoklad jak by se to mohlo vyvíjet a přibližná situace v budoucnu?
Neboli co by podle vás měl jednotlivec dělat-tvořit-investovat, aby se připravil na ty změny?
Děkuji

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Souhrnná odpověď:
1) nezapomínejme, že je rozdíl mezi finanční a užitnou hodnotou věcí. Dům nebo puška mohou mít po zániku státu nulovou finanční hodnotu. Přesto je bude možné směnit za jídlo, lékařské ošetření, obuv nebo cokoliv jiného. Do určité míry je tedy možné konstatovat, že si svou cenu podrží.

2) alternativa oplocených polností s kulometnými hnízdy je možná romantická, ale není realistická. Majitel takového statku bude potřebovat pohonné hmoty, nářadí, lékařskou péči, hnojiva, energie a mnoho dalšího, co nemůže vyprodukovat sám. Pokud někomu nestačí životní úroveň jako v ranném středověku, není osamělý statek alternativou.

3) nemusíme přímo předpokládat stav absolutního chaosu a drancujících band. Realističtější je obraz podobný divokému západu, tedy síť více či méně fungujících místních samospráv schopných do určité míry prosazovat právo. Pamatujete si, jak rychle vznikla po zhroucení komunismu místní občanská fóra? A vedle toho absolutně zkorumpovaný a absolutně neschopný stát, jaký známe z jihoamerických zemí 70. let. To je budoucnost, kterou můžeme očekávat spíše.

Nahlásit

0
+
-

Zkuste najít studii, která zkoumá výskyt alergie u dětí, které nebyly vychovávány biologickými rodiči-alergiky. Jen taková studie dokáže rozpoznat dědičnou zátěž od výchovou předané obsese hygienou.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Podle mne nemovitosti nejsou v bublině jen díky hypotékám, ale také kvůli pozemkové regulaci. Vemte si, kolik stojí metr stavebního pozemku 25km za Prahou a kolik tam stojí metr pole či lesa. 10 až 100 násobný rozdíl jen díky regulaci. Ale ta tu nemusí a a ni nebude na pořád. Jednou o využití pozemku bude konečně rozhodovat sám vlastník a pak se ceny sblíží někde mezi, tzn. bublina stavebních parcel splaskne (a dnes parcela tvoří cca třetinu ceny celého rodinného domku).

Můžeme diskutovat a polemizovat o detailech, ale je jasné, že evoluční přírodní výběr, který je motorem vývoje/vylepšování/adaptace druhu, u lidí již nefunguje a že dokonce často funguje obráceně (tzn. probíhá nám jakási devoluce).
Tzn rozhodně neplatí, že nejvíce potomků má ten nejschopnější, nejinteligentnější, nejúspěšnější. Zjednodušeně: počet dětí na matku na Bruntálsku či v Chanově bude určitě vyšší, než počet dětí na matku v Černošicích, Průhonicích a Pařížské ulici. Plus dále platí, že děti, které by se díky své vrozené vadě nedožily reprodukčního věku, či by si díky své viditelné vadě těžko hledali partnera, jsou dnes zachráněni a opticky "opraveni" a vadu přenášejí dál.
Asi je nekorektní o tom mluvit, ale podle mne se tak děje.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ano, možná farmy mohou být protagonistou jakési decentralizace.
Jenže jakou to má pravděpodobnost?
Je jisté, že se státní moc prostě totálně zhroutí a vaší starostí bude jen obrana před toulavými hladovci a loupeživými bandami?
I kdyby, tak není jisté, že se ubráníte.
Ale stejně tak se může stát, že mezi dneškem a totálním kolapsem centrální moci, ještě bude období nějakého socialismu či jiné diktatury, která vás bude chtít o majetek oloupit. A tomu už se ubráníte těžko.

Zjednodušeně:100 Oz Au vám dává svobodu. Dává vám možnost volby, kde budete žít, nezávislost na stabilitě určitého regionu. Podle mne může nastat situace, kdy prostě nebudu mít vůli zde zůstávat, urputně hájit svá práva a majetek, ale raději řeknu "tak si to tu užijte" a půjdu jinam. S Au kamkoli uznám za vhodné.

Samozřejmě mohou mýt tendence Au vyvlastnit/ukrást. Ale Au schováte daleko snadněji, než pole. I snadněji, než tunu obilí z poslední sklizně.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Máte pravdu, s tím výhledem "pokud bude stabilní ek+pol prostředí a platící vlastnické vztahy"
No ale co když to platit nebude a stát zkolabuje se všemi svými nástroji i výkonnou mocí.
Farma s takovýmto zázemím a zdroji by mohla být výchozím bodem k zorganizování domobrany v regionální oblasti a v konečné fázi ke vzniku třeba městského státu.
Jde o vize, jak se by se zachovali místní samosprávy, jak se zachová armáda, těžko odhadovat takovéto scénáře.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

To byla reakce na příspěvek p.Babače. Zase to tu blbne....

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Problém je, že NEŽ se to zhroutí, tak stát na vás bude uvalovat stále vyšší daně, bude vás nutit k povinným odvodům úrody, aby nasitil hladové voliče a možná vám farmu i sebere a vás pošle v lepším případě k PTP.

- Farma je majetek, o kterém stát ví a zneužije toho.
- Farma je majetek, který si nevezmete do emigrace.
- Farma je majetek, jehož cena i "užitná hodnota" závisí od politického a ekonomického klimatu v ČR a EU. Jaký odhadujete, že za 5 či 10 let bude?

Moja rada tedy je investovat spíše do něčeho, co vám vzhledem k těm třem výše zmíněným bodům bude dávat větší smysl.

Ale vše záleží na tom, jaký vývoj v horizontu 5ti, 10ti, 20ti let očekáváte. Pokud to je jen růst ceny potravin a dalších základních potřeb a při tom stabilní ek+pol prostředí a platící vlastnické vztahy, pak je farma OK. Odhadnout, co za těch X let bude, to nedokáže nikdo a kdo to o sobě prohlašuje, tak lže. I když některé trendy se prostě jeví neudržitelnými.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Problém je, že NEŽ se to zhroutí, tak stát na vás bude uvalovat stále vyšší daně, bude vás nutit k povinným odvodům úrody, aby nasitil hladové voliče a možná vám farmu i sebere a vás pošle v lepším případě k PTP.

- Farma je majetek, o kterém stát ví a zneužije toho.
- Farma je majetek, který si nevezmete do emigrace.
- Farma je majetek, jehož cena i "užitná hodnota" závisí od politického a ekonomického klimatu v ČR a EU. Jaký odhadujete, že za 5 či 10 let bude?

Moja rada tedy je investovat spíše do něčeho, co vám vzhledem k těm třem výše zmíněným bodům bude dávat větší smysl.

Ale vše záleží na tom, jaký vývoj v horizontu 5ti, 10ti, 20ti let očekáváte. Pokud to je jen růst ceny potravin a dalších základních potřeb a při tom stabilní ek+pol prostředí a platící vlastnické vztahy, pak je farma OK. Odhadnout, co za těch X let bude, to nedokáže nikdo a kdo to o sobě prohlašuje, tak lže. I když některé trendy se prostě jeví neudržitelnými.

Nahlásit

0
+
-

Ano souhlasím, třeba farmu, ale s veškerým zázemím, zaměřeným na soběstačnost v oblasti energií, vody a podobně.
Ale musíte počítat s tím, že až se to zhroutí, budete potřebovat zbraně, protože mnoho chudáků dostane na vaši farmičku zálusk.
Tedy slušné opevnění a také třeba nastěhovat na farmu veškeré příbuzenstvo a vycvičit je a vyzbrojit.
Možná z hlediska strategie obrany by byl lepší nějaký malý ostrůvek v mírnějším podnebí, než je to naše. To ale vyžaduje větší investice, například nějaké loďstvo a podobně.
Mnoho zdaru !

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Investice do dětí není žádná nová móda ani evropská myšlenka. Jde o model, který se používal odnepaměti a pouze v polední době byl potlačen vynálezem takových "vymožeností&qu ot;jako je welfare state a státní penzijní systém, které měly ambice tyto funkce převzít. S tím jak historický experiment se státní péčí od kolébky po hrob krachuje, je logické, že se lidé vracejí k původním receptům.
Pokud děti zdědí ekonomiku ve špatném stavu, pak to postihne nejen je, ale i jiné typy investic.
Kvalitně vzdělané, jazykově vybavené a dobře vychované (to jest především imunní vůči všudypřítomné neomarxistickéindoktrinaci) dítě má značné výhody. Je mobilní a stát ho nemůže (alespoň prozatím) snadno zkonfiskovat.Investice jsou to značné, ale zároveň plní i jiné funkce než spoření na důchod, čili přímé srovnání s investováním do S&P není relevantní.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Zdravim,

mel bych dotaz k tem alergiim - uvadi se bezne, ze deti alergiku maji vyrazne vyssi pravdepodobnost stat se take alergiky. Povazujete to tedy za dusledek predane nadmerne hygieny nebo v tom preci jenom hraje roli take genetika? Neni to spise tak, ze urciti jedinci maji geneticke predpoklady stat se alergikem a zivotnim stylem se tyto predpoklady az naplni (jako napr. u dny)?

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dovolte také zareagovat. Pominu klima v paneláku, kde měřím celoročně optimálních 40-60 %Rv, pomiňme defekty a alergie dětí, které mezi dvaceti dětmi kamarádů z mého okolí nikde nevidím, pomiňme neprasklou nemovitostní bublinu (v Praze Vám hravě seženu 3+1 za2,5mil, tedy za čtyři roční průměrnérodinné příjmy pražské rodiny.)
Investice do dětí? To čtu tento týden snad po čtvrté...Nějaká nová móda? Nebo jen zoufalé myšlenky bezdětných investorů, kteří nevidí žádné alternativy? Každý rodič každodenně vidí, že kdyby ten balík, co směřuje do dětí každý měsíc investoval do SaP, trávil by důchod na jachtě v karibiku počítáním vypitých lahví Beaulejaus. Opravdu je někdo z Vás přesvědčen, že Vaše děti zdědí tuto zemiv v takovém stavu, že nebudou mít jiné starosti než blahobyt svých rodičů? Ale pánové, nenechte se vysmát, koukejte si najít opravdové dlouhodobé investiční příležitosti, Vaše děti budou podporu rodičů potřebovat jakjo žádná generace před nimi...(to je typické evropské myšlení - jde to do kelu, my nevíme co s tím, tak si uděláme hromadu dětí a ty to vytrhnou...Ale nikdo to nevytrhne, my jsme si to nadrobili, my si to také musíme vyžrat, a to až do dna, staří i mladí...)

Nahlásit

0
+
-

Hmm, jen aby zas někoho nenapadlo dělat z farmiček JZD... :-(

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Dobrý den pane Altmane. Do čeho neinvestovat, to jste mi rozumně vysvětlil, ale jaké investice vy osobně doporučujete? Já osobně uvažuji nad výměnou papírků za nějakou pěknou farmičku. Děkuji.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Jen drobná oprava. V panelových bytech není vzduch suchý, ale velmi vlhký - dýchání, vaření, koupání. To co lidí pokládají za suchý vzduch, je velmi teplý vzduch. Při měření v panelových domech zjistíte že naprosto běžně je teplota přes 24 ct.C. Nezateplené byty mají i přes 26 st.C. je to dáno fyziologickým vnímáním tepla, kdy naše tělo sčítá teplotu vzduchu a teplotu stěn. Součet je kolem 37 až 40 st.C. (v různých publikacích je různá hodnota). Nezateplené paneláky měly běžně teplotu panelu na vnitřní straně 15 st.C, takže vzduch se přehříval na 25 a výš. Podrážděné sliznice jsou pak lidem obecným vyhodnoceny jako suchý vzduch.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

S názorem na vývoj cen nemovitostí souhlasím, koneckonců, před časem jsem tady psal, že za velkou, ne-li největší pohromupro mladé pokládám ceny nemovitostí vyšroubované dostupností hypoték. Hodně rodin díky tomu není schopná - s udržením životního standardu- zajistit dostatek potomků.
JInak ale ten bod 3) - tam bych si to dovolil rozvést.
Jistě ubylo poškození daných perinatálními traumaty. Ne, že by se nevyskytovala, ale jistě míň. Velkých genetických defektů se - díky prenatální diagonostice narodí taky hodně málo.Část problémů je na vrub špatného životního stylu- když jsem chodil do školy, přišel jsem domů a taška letěla do kouta a já na hřiště kopat do míče či vyvádět nějaká alotria. Sem patří i problémy s fertilitou, umocněné ještě odkládáním rodičovství na pozdější dobu.
S alergiemi /a některými nemocemi/ je to jiné. Ukazuje se, že přehnaný hygienický standard ( a někdy nevhodníé mikroklima, třeba paneláky se suchým vzduchem) nám neumožnuje záískat v dětství imunitní toleranci proti běžným, neškodným antigenům z prostředí. Zkrátka, dítě má mít špinavé ruce a odřená kolena.
Mnoho lidí dříve založilo rodiny a ve věku kolem padesátky umírali na dnes léčitelné nemoci, často vysloveně preventabilní. Ale nevhodný genom již předali, často ve větší míře než u geneticky zdravé populace.Možná, že by lidé naopak na zdravotní péči ušetřili, kdyby se zajímali o prevenci, čaasto totiž náklady na snížení rizika (třeba při vysokém LDL cholesterolu) činí jen pár stokorun ročně!

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Děti: Ano, naprosto souhlasím. Mít X dětí, investovat do jejich morální výchovy a vzdělání - to je bezpochyby správná cesta.
Ale nebyl bych to já, abych si nerýpl nějakým tím ALE:

1) Morálka je dlouhodobým působením demokraticko-socialistického "státu blahobytu" poměrně zdegenerovaná. Máme zaděláno na mezigenerační konflikt:
http://spoctiduch od.mesec.cz/clanky/studie-stat ni-duchod-vyrazne-klesne/
R ostoucípopulace penzistů s penzí v řádu 5000Kč bude volit proti zájmům mladé produktivní generace a ta si to nebude chtít nechat líbit. Podle mne v podstatě nebude udržitelná sama demokracie, resp. rovné a všeobecné hlasovací právo. Za stavu existence jasně ohraničené skupiny požadující cizí peníze v čím dál větší míře (penzisti, státní zaměstnanci, ...) a skupiny, na jejíž úkor by se tak mělo činit (podnikatelé a zaměstnanci v soukr.sektoru), dojde k tomu, že ta druhá skupna té první odmítne dovolit rozhodovat o jejich majetku.

2) Tzv. "sociální stát" vedl i k degeneraci genetické. Velké procento dětí dnes má různé vrozené vady, rozštěpy, alergie, vady zraku, atd... Dokud je dostupná zdravotní péče a je "zdarma", není to velkým hendikepem. Ale po zhroucení socialismu se vám může stát, že vaše děti budou mít problém s ufinancováním zdravotní péče o ně samé a o jejich stejně geneticky vybavené potomky a vy jako neužitečný (pra)rodič budete mít nejnižší prioritu.

3) Kolapsy postihnou různé oblasti světa různě. Vaše děti třeba budou chtít odejít pracovat do Singapuru. Půjdete také? Nebo je budete držet v zahnívající Evropě?

4) Atd... těch ALE lze najít podstatně více


Co se týče investic: u těch nemovitostí bych byl obzvláště opatrný.

- ČR si ještě neprošla splasknutím bubliny jejich cen (i když ta není tak velká, jako ve Španělsku)

- Stavební parcely jsou drahé díky regulaci (tisíce Kč za metr versus desítky kč v připadě pole či lesa). Pokud regulace pomine, pomine i tento rozdíl (ceny se "zprůměrují&quo t;)

-Pozemek/dům/byt je evidovaný majetek, stát o něm ví. Až státu budou docházet peníze, půjde si pro ně tam, kde je s jistotou najde. Daně z nemovitostí pouze porostou.

- Demografie: pokud zde podle linku z úvodu mého příspěvku budou penze 5000Kč a penzistů bude citelně více, než dnes, velké části populace rapidně klesne kupní síla. Penzisté neskončí pod mostem pouze za cenu, že se jich X nastěhuje do jednoho bytu. A zbylé byty se uvolní. To povede k poklesu jejich ceny.

- Pokles ceny nemovitostí (pokles tržního nájmu) v kombinaci s inflací, růstem cen energií a údržby, růstem daní z nemovitostí, atd... může lehce způsobit, že mnoho nemovitostí se pro majitele stane neudržitelnými a zkrátka se jich zřeknou (jděte se mrknout do Detroitu - kdo z vás by tam chtěl držet nemovitost jako investici na stáří?).

- A možná to hlavní: nemovitost je spjatá s konkrétním místem. Nejde jen o to, co píše p.Hampl (mohou vám za domem postavit fabriku), kde i závislost ceny nemovitosti na ekonomické situaci konkrétního státu. Koupí nemovitosti vsázíte na budoucí prosperitu ČR a EU. Vsadíte? Pokud zde bude zle, nemovitost si s sebou do Chile či do Singapuru nevezmete... A na prodej za slušnou cenu bude pozdě.

Nahlásit

0
+
-