Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Anketa: Měla (by) Česká republika vstoupit do fiskální unie?

Přihlášení do diskuze

Ale jistě že ne všechny dluhy jsou špatné.
Pokud by úrokové míry byly reálné a ne umělé, tak pokud investuji s vyším výnosem, než je ta reálná úroková míra, pak šlo o "dobré" zadlužení.

Problém ale je jednak v tom, že úrokové míry neurčuje trh, ale centrální plánovací komise, pardon, centrální banka.
A druhý problém je, že nejvíce se nám tu zadlužuje stát, který ovšem (resp. jeho dočasní reprezentanti) mají své zájmy a nějaká rentabilita investice je to poslední, co je zajímá. Zajímají je pouze 2 věci:

1) Rozject co nejvíce projektů, co nejvíce předražených a do své kapsy shrábnout "provize"{ br}
2)Koupit si přizeň co největšího počtu zájmových voličských skupin, uplatit je na dluh

Tedy pokud bychom neměli státní monopol na tisk peněz a na centrální plánování úrokových měr, ale měnu ustavenou na svobodném trh (tedy např. zlato, ale obecně cokoli, co by vybral sám trh) a úrokové míry stanovené trhem jako rovnovážný koeficient mezi nabídkou uspořených peněz a poptávkou po penězích k půjčení a investování, pak bychom mohli začít diskutovat o tom, jaké zadlužení dává smysl. Pokud takovéto prostředí nemáme, tak tuto diskusi ani nemá cenu začínat, protože bez tržně stanovených úrokových měr je trh slepý a prostě není schopen odhadnout, která investice dává smysl a která ne.

Dnes neplatí, že půjčit si mohu jen to, co někdo jiný uspořil. Dnes si mohou všichni bezhlavě půjčovat i kdyby ostatní neuspořili ani korunu. Není mezi tím dnes prakticky žádný vztah. A to je stav nefunkční a dlouhodobě neudržitelný.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Toto je přesně postoj Bruselu: To co nyní vidíme je asi tak objevné a užitečné, jako když děti cákají v holinkách v louži a zjišťují, co to dělá. My, rodiče, znalí smyslu všehomíra, víme nejlíp a jediní, jak a kam Evropu vést a vy všichni budete jako malé děti držet ústa a krok.
Jestli jste viděli dnešní nepokoje v Aténách, nebo Merkelovou v nacistické uniformě v řecké Demokracii, ještě pořád si myslíte, že všechno se dá protlačit politickým a finančním diktátem?

Nahlásit

0
+
-

Souhlas. Jen malou technickou připomínku, ne všechny dluhy jsou špatné. Je poměrně velké pásmo, kdy dluh hraje pozitivní roli. Ve firemní praxi je úvěr náhrada vlastního kapitálu a u domácností je dluh, do určité výše a určitých cílů, také pozitivní. U firem se jedná o to, že vlastní kapitál by měl přinášet dividendový výnos a náhradu spotřeby kapitálových zdrojů, takže asi 15 až 20% ziskovosti, zatímco dobře udělaný úvěr je jen za 8 až 10%. Tudíž nahradit část vlastního kapitálu úvěrem zvyšuje výnosnost zbývajícího vlastního kapitálu, uvolňuje je a ten je možné využít na jiné podnikání (v praxi je to o trochu zamlženější, ale nechť). U domácností je dluh na pořízení bydlení téměř veskrze pozitivní.
Ale jsou i okamžiky, kdy korporátní i retailové úvěry jsou dynamitozní - předlužení u firem které nevytvářejí zisk je snadné si přestavit, předlužení u domácností je také katastrofou - díky stavebnímu boomu, díky regulacím, špatným očekáváním apod.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Mohla by další anketní otázka znít: ,,Má ČR zůstat v EU, ano či ne?"

podotázk a:Máme vůbec legální možnost z ní vystoupit?
po všech smlouvách, o kterým víme či nevíme, že byli s odporem či neodporem podepsány, by mě to velmi zajímalo.

Nahlásit

0
+
-

Řekl bych, že problémem není přežírání na dluh, ale to, že toto přežírání neplatí ti, co žerou. Aby tomu tak mohlo být (takový je totiž reálný zájem), je třeba politického "sjednocování&q uot;a v jeho rámci co největšího přerozdělování. A samotné přerozdělování je zdrojem moci a zdrojem výnosné korupce, obého v zájmu politiků, nikoli voličů.
A protože to běží tak jak to běží, tvůrcem současných společenských systémů již není volič (byť se té frašky účastní), nýbrž politickofinanční byrokratická národní i nadnárodní mocenská třída, kumulující ve svých rukou byznys, finance, média, legislativu i politiku. Ta se snaží veřejnost udržet u vědomí historických, již neexistujících sociálně-politických schémat (kapitalismus/socialismus), aby si lid nevšiml nového třídního uspořádání.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

"naše rozhodnutí v posledních volbách nebylo dobré"
To bezpochyby. Ani u nás, ani ve Francii, ani v Německu.
Potíž je v tom, že každé jiné by bylo ještě horší.
Tak nějak nám systém dává jen špatné a ještě horší možnosti.
Pochybuju, že příští červenozelená vláda v Německu bude lepší, budoucí socialistický prezident Francie prosadí bolestné změny a vláda KSČSSD u nás vyrovná rozpočet.

Tak nějak si skoro nedovedu představit, že přijde partaj a nabídne reálné řešení dluhů a konkurenceschopnosti EU.
Už proto, že dluhy nejsou jen to oficiální čislo státního dluhu k HDP. Když si k tomuto dluhu připočtete dluh domácností a firem , je to prostě too much.
A ono je potřeba přičíst ještě něco: "čistou současnou hodnotu budoucích závazků státu". Tedy současnou diskontovanou hodnotu rozdílu budoucích závazků (penze, zdrav.péče o stárnoucí populaci, ...) a příjmů (při vysoké nezaměstnanosti a hlavně při nepříznivém demografickém vyvoji).

Již před krizí se říkalo, že Západ v podstatě prošvihl okamžik, kdy ještě mohl reformami učinit penzijní, sociální a zdravotní systémyudržitelnými. A krize, zdvojnásobení státních dluhů, nárůst nezaměstnanosti, atd... tomu asi moc nenapomohl. Místo podpory dalších penzijních pilířů se spíše dočkáme jejich znárodnění, kdy se státy budou snažit řešit své okamžité finanční potřeby za každou cenu. A zbytek penzijních úspor zničí vyšší inflace (to v tom lepším "manageovaném&q uot;scénáři).

EU, ale i JP a USA jsou v situaci, kdy by nutné reformy možná teoreticky mohl prosadit nějaký osvícený diktátor. Ale nejsou v situaci, aby potřebné změny mohla prosadit demokratická vláda.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Odpověď je nabíledni – ve fiskální unii již jsme. Sice malé (1,5% HDP) ale přerozdělování se již děje. Prognostici by se tedy spíše ptali „Kdy bude evropská fiskální unie životaschopná?“ a politici by se měli ptát „Co máme ještě udělat, aby fiskální unie přinášela užitek Evropanům?“ a my voliči se musíme zeptat „Co to je za bordel? Na toto pitvorné představení jsme Vás nevolili.“

Buď jak buď harmonizace celé Evropy bude pokračovat, bez ohledu na britské a české ne. Harmonizace technická, předpisové, politická, ekonomická a nakonec i částečně fiskální. to je práce na mnoho desítek let.
To co nyní vidíme je však asi tak objevné a užitečné, jako když děti cákají v holinkách v louži a zjišťují, co to dělá. Celé desetiletí všechny státy na dodržování fiskální zdrženlivosti kašlaly, politici neustále slibovali voličským skupinám a lobbistům zelenou pastvu bez práce a nyní se všichni diví že došly peníze. Úsměvné je, že první, kdo porušil Maastrichtská kritéria, byli Německo a Francie, a na ostatní členy eurozóny udělaly dlouhý nos. Domácí problémy měly přednost před mezinárodními dohodami a závazky.

Pokud budou mít leadeři Evropy (od Německa, po Portugalsko) dluhy vysoko přes 30% HDP, tak všechna snaha o harmonizaci daní, přerozdělování, dodržování pravidel je marná a zbytečná. Problém totiž není ve sjednocování Evropy, ale v přežírání na dluh. Problém je v předlužení států. Problém není v Bruselu, ale v jednotlivých státech.

Prognostikům tedy můžeme odpovědět – za několik desítek let. Politikům můžeme odpovědět – udělejte si pořádek v domácí politice, zaveďte rozumné hospodaření státu a pak začněte vymýšlet další sjednocování. A my voliči si musíme přiznat, že naše rozhodnutí v posledních volbách nebylo dobré.

Nahlásit

0
+
-

Vzhledem k výši úroku (výnosu) na nás půjčka MMF dolehne prakticky okamžitě. A to proto, že výnos je nesrovnatelně nižší, než inflace, je tedy NEGATIVNÍ. A bude ještě negativnější, protože inflace jen poroste. I oficiální inflace je výrazně nad výnosem z půjčky MMF, v případě reálné inflace bude rozdíl ještě daleko vyšší.

FED sice neohlásil další QE, ale reálně ho provozuje.

ECB "tiskne peníze" a kupuje za ně dluhy PIIGS a půjčuje je za skoronulový úrok bankám (aby i ony kupovaly dluhopisy Španělska a Francie) - tato aktivita se bude zintenzivňovat, bez ní by výnosy dluhopisů Sp, It a Fr rychle dosáhly neudržitelné úrovně.

BoE provádí intenzivní QE také, dokonce vedle nákupu britských dluhopisů zvažuje i nákupy korporátních dluhopisů.

Další centrální banky nezůstávají pozadu - jednak také musí financovat dluh "hostitelské&qu ot;země a jednak se dle pomýlené teorie snaží podpořit konkurenceschopnost ekonomiky ruinováním síly vlastní měny.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Osobně mi více vadí "půjčka" MMF, než fiskální unie.

Proč? Protože fiskální unie na nás dolehne až když přijmeme euro, což se podle mne nikdy nestane. Ne že bych byl pro to, abychom se k této komedii připojovali, ale EU podle mne prostě nemá tolik času, aby nám její pomocí stihla ztrpčit život.

Horší to je s "půjčkou" MMF, protože ta na nás dolehne velmi záhy. A to jakmile se ukáže, že Řecku nebude stačit odpuštění soukromých dluhů, ale budou se muset přidat i institucionální věřitelé (napřed ECB, pak MMF) - s tím, že další státy PIIGS s k něčemu takovému velmi rychle přihlásí také.

Nikdy jsem nepochopil, proč když je půjčka MMF tak bezriziková, proč její zastánci nezřídí nějaký investiční fond investující právě do půjčky MMF, do kterého by pak jednoduše všichni dluhooptimisté a "paperbugs" ;mohli zainvestovat své celoživotní úspory. Já je přeci také nenutím investovat do stříbra, tak oni by měli mít dostatek tolerance, respektu, uznání a schovívavosti a nenutit mne do takto bezpečné a výnosné investice.

Nahlásit

0
+
-

Na celém tématu jsou zajímavé dvě věci.
První – že i v této anketě (odborníků) vidíme zásadní názory – rozhodně ANO a rozhodně NE.
Druhá – je složitější. V době vstupu CR do EU, pár let zpět, všichni shodně popírali jakýkoliv trend k nějaké rozpočtové uniiapod. Dnes je to fakt ležící na stole. Ani dnes nejde jen o rozpočtovou unii, jako dříve nešlo jen o EU v její původně deklarované podobě. Jde totiž o na sebe navazující, podmiňující a následně implikující řetězec kroků (A, B, C …. E,F), o kterých se však nemluví, maximálně se naznačuje či v teoretické rovině připouští vždy krok + 1. Nastoupíme-li však do kroku A, pak se nevratně a logicky dostaneme až do kroku F, G, H...
Proto by politici měli věděta voličům říct, že máme za sebou krok A (společná měna) a ačkoliv projednáváme dnes pouze krok B (rozpočtová unie), bude logicky následovat krok C (harmonizace daní), dále krok D (např. harmonizace sociální a zdravotní politiky), krok E (např. harmonizace a unifikace vzdělávacích soustav a národních legislativ), krok F (např. zrušení národních parlamentů a národních voleb – nebude totižo čem jednat a důvod si draze platit nekompetentní politický aparát), krok G (např. zrušení národních politických reprezentací). Pokud by politici doznali, že po každém kroku musí z logiky věci nastoupit krok + 1 a to až po krok G či H, pak by možná získali i větší podporu u řady euroskeptiků, protože pak celý koncept dává nějaký smysl (např. enormní redukce politické byrokracie).
Politici by si ale také měli uvědomit, že pokud svou současnou silou a lstí svážou masy do nějakého dlouhodobě nepohodlného svazku, ve kterém nebudou lidé ochotni žít, zbortí se jim jejich sen neřízenou destrukcí, protože ty davy navzájem nespokojených národů a sociálních skupin nikdo pod kontrolou neudrží.Problémem ovšem je, domnívám se, že politici to neví.

Nahlásit

0
+
-

NE. Hlavně proto, že eurokraté prokázali méně než nulové řídicí schopnosti a dovedli EU k rozvratu. Věřím, že někdy v budoucnu bude Evropa dostatečně homogenní a zralá na unii, ale dnes to jasně vypadá na rozpad. Právě proto, že tak tlačili na pilu a likvidovali každý náznak odlišného názoru.
Například nejde vysvětlit Slovákům, že ač mají 4x nižší důchody než Řeci, mají jim poslat svoje peníze. A přesto je k tomu dotlačili násilím. To přece nevytvoří "nového, evropského občana", ale vyvolá jen nenávist.

Nahlásit

0
+
-