Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: O ctnostech, neřestech a spořivosti

Přihlášení do diskuze

Ekonomie je krásná věda, ale jakožto věda o jednání lidí je také velmi tvárná a volně interpretovatelná. Výsledkem potom může být například závěr článků jako je tento. A čili, že německé úspory jdou na úkor zbytku Evropy a podobné kardinální nesmysly. Vyšší sklon k úsporám umožní Německu financovat větší objem investic. Protože však výnosnost německých investic díky přebytku úspor (kapitálu) spadne pod výnosnost investic zahraničních, je část úspor investována v zahraničí. Španělům tak přiteče kapitál na realizaci jejich investičních aktivit, které nemohou být neinflačně realizovány z domácích úspor. Důsledkem je, že Německo má přebytek výkonové bilance a Španělsko schodek. Obě země však za přirozené míry nezaměstnanosti, vyrovnává to měnový kurz, či cenová hladina!

Příčiny vysoké španělské nezaměstnanosti nyní jsou zcela jiné, než spořivost Němců! USA měly několik desítek let přebytek FÚ a deficit BÚ, (jako Španělé) zatímco zbytek světa na tom byl obráceně, a přitom měly nižší míru nezaměstnanosti než Evropa i Japonsko. Pouze díky technologickému pokroku rostly výnosové míry u USA nad světové a kapitál, který tekl do USA dovolil Američanům zafinancovat záporný čistý export.

Článek výše je naprostý nesmyl.

Nahlásit

0
+
-