Předplatné časopisu
Finmag do schránkyPředplatit časopis 

Diskuze: Největší krize, o které se nepíše

Přihlášení do diskuze

Pane Tůmo, vy jste dobrej.
Samozřejmě, že založení evropské ratingovky řeší ten problém co má eurozóna. Vždyť USA si tenhle problém takhle řeší už léta. Sotva se jedna americká ratingovka odhodlala udělat co měla, a to snížit rating domovské zemi, tak ředitel letěl. Pokud jsem zaregistroval, tak eurozóna už přišla ne ten princip. Proti spekulantům použije spekulantské metody. Nebude potřebovat 10 bilionů euro. Stačí 440 miliard a postupně si z nich „pákovým efektem“ těch 10 bilionů nadělá. Nebo víc, podle toho jak moc bude potřebovat, aby spekulantům ukázala, že suverén má vždycky navrch.
Možná se při tom začne soutěžit kdo má větší dluhy, a to pak bude zajímavé jak se k tomu postaví svět.
Mimochodem, mám tady před sebou Ekonom, číslo 40, z 2.-8.10.2008 a na obláce je rozbité porcelánové prasátko, nechápu sice proč je symbolem zrovna rozbitá a slepená kasička, ale nápis nad ním hovoří jasně: Konec života NA DLUH. A to už před třemi lety. A co se za ta léta změnilo? Demokraté a republikáni se hádají o kolik zvýší dluh, a Evropa se bojí zadlužit. Žádné škrty, ještě si půjčíme. Dokud naši měnu berou, tak je to v pohodě. A mají na výběr? Euro přežilo, protože je „too big to fail“. A jak to s ním bude dál se uvidí, ale to, že prošlo testem ho může jen posílit. To se ovšem nemusí všem líbit. V každém případě nezmizí ze světa. Ať žije pluralita!
A partaz OWS je na svém místě, ačkoli zřejmě netuší proč. To jste mohl poznat z toho co říkal Rupnik a Kysilka.

Nahlásit

0
+
-

Zaujala mě věta "Pro dnešek budu končit, doufám že můj článek je alespoň logickým systemem k zamyšlení, je kultivovaný a má určitou odbornou a etickou úroveň. Příliš neodbočuje od tématu, kterým je ekonomika.", jen škoda, že je uprostřed příspěvku. Jinak se jedná o neskutečný blábol plný nesmyslů, nelogičností a neustálému odbíhání od myšlenky. Nemluvě o ubohém jazykovém projevu, který velmi ztěžuje pochopení textu. O odbornosti pak nemá smysl ani uvažovat, to je pouhopouhá utopie.

NahlásitZobrazit komentovanou zprávu

0
+
-

Ać jako absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, který studoval v podstatě v období přechodu od té socialistické ekonomiky k té kapitalistické a který se nikdy ekonomem v pravém slova smyslu ekonomem nestal si dovolím k Vašemu článku jednu úvahu!!!Nejsem příliš přítelem holého kapitalismu, který vyústí v to, že jedni přes noc zbohatnou a druzí se ocitnou pod mostem. Takovýto model kapitalismu nám nabízeli naši polistopadoví lídři tohoto státu. Stanuli v bodě, kdy naše ekonomika byla bez dluhů, spousta služeb a dalších věcí byla bezplatná apod. Nyní jsme se ocitly v bodě, kdy je státní pokladna prázdná, dochází ke zdražování všech položek. Vymýšlejí se různé daně přímé i nepřímé, další a další poplatky apod. Politici vládnoucích stran jsou spokojení snad nejenom kvůli svým platům a lid je otráven. Nebudu zde rozpitvávat vše, co k tomuto stavu vedlo. Pracoval jsem v leteckém průmyslu ve firmě Walter. Dnes v podstatě zlikvidovaná firma, která od Walteru přes úspěšně fungující Motorlet byla v roce 2003 zlikvidována úplně. Nyní GEAviation. Je to malý příklad toho, jak špatně byla v našem státě provedena privatizace průmyslu, ať už to byla první nebo druhá vlna. Vstup všech zahraničních vlastníků do průmyslových subjektů vedl v podstatě k jejich vytunelování a postupné likvidace, tedy jakýsi konec české průmyslové konkurence bez války, tím pádem konec příjmů státní pokladny vlivem exportu a tím pádem zvyšující se tlak na daňového poplatníka ve všech typech daní, odvodů, poplatků apod. Že se ještě vracím k těm nehorázně ukvapeně a mizerně provedenýmprivatizacím, jejichž autor je obecně znám, maje mezi ekonomy světového formátu hodně kritiků , u nás vyzdvihován do nebes, snad jediná privatizace se povedla (Škoda Volkswagen) a to ještě patrně skončila na stoprocentním akciovém podílu německé strany. Jinak lze uvést pár příkladů jako privatizace ČSA - Air France (autoři Klausa Dyba), let Kunovice - likvidace podniku...pivovary (nejsou naše), cukrovary zlikvidovány, chmel zlikvidován, Tatra Kopřivnice 100% americká účast...nemluvě o skandálech, které doprovázely zadání zakázky armády na vojenské automobily Tatra armádu a její korupční zakázky lze ponechatstranou...z tohoto soudku snad lze ještě nastudovat Kmentův literární počin Kmotr Mrázek. Osobně hodnotím autorovu odvahu a intelekt. Ve všech evropských ekonomikách navíc vystupuje v míře korupce na čelních místech, řekněme z druhého pohledu na těch nejhorších. Přitom se neustále dbá na pitomosti typu ISO, ratingy apod. Navíc všichni vědí, že české podnikatelské prostředí je stavěno do takové situace, že hospodářský subjekt, který by pracoval s takovými kategoriemi jako je podnikatelský úvěr, reálné náklady a reálné výnosy, tak by musel brzy skončit a neznám nikoho, kdo by si postavil například cihelnu na zelené louce s tím, že by si vzal řádný lidový podnikatelský úvěr...takový podnikatel by do roka a do dne skončil. Je pravdou, že spousta našich firem žije ze státních zakázek, grantů apod. Tak toto také není žádný kapitalismus, že by zboží muselo nejprve udělat salto mortale na trhu a potom kapitalistovi v tržbě uhradit náklady na jeho výrobu ...a potom také přinést zisk. Kdyby se uvažovalo se současnou cenou peněz půjčovaných v různých bankách, které tu vznikly jako houby po dešti a jenom některé se udržely, zatímco jiné zanikly bez náhrady vkladů svých klilentů, tak bychom uvažuje období překlenutí výpadků tržeb, nebo opětovných investic do rozšíření výroby, jako nereálné ekonomicky nemožné apod. Takže když se to sečte a podtrhne tak mi z toho vychází, že náš stát nevyrábí, nepůjčuje si z bank na překlenovací období mezitržbami. stejně tak si nepůjčuje ani finanční prostředky potřebné na pořízení strojů a zařízení při rozšiřování výroby apod. Nutno dodat, že oficiální doktrínou budiž získávání trhů na území jiných států jedině hospodářskou soutěží, nikolivěk vedením imperialistických válek za účelem likvidace protivníka buď fyzicky nebo politicky. Mám na mysli budování demokratických režimů z cílem propašovat na jejich vrcholy lidi loajální vítězi.Tak takovouto ekonomiku Česká Republika nikdy neměla a míti díky naší národní povaze mít nebude. Za těch dvacet let jsme se stali odbytištěm nadvýroby všech zemí světa Vietnamu nevyjímaje. Stále ještě ani nechápu, kde se z období na období vytváří kupní síla obyvatelstva ač jsem studovali státní rozpočet, jeho rozpočtové kapitoly tvorbu a užití . Snad právě proto. Nebudu se vracet k Leontijevovým tabulkám, které měly za cíl vytvořit obraz vzniku kladné hodnoty v jednotlivých odvětvích národního hospodářství. spíše si říkám, že jsme se stali zemí bank žijícími s podivnýchoperací (v mnoha případech i podvodného typu). Jeden příklad za všechny institut konzolidační agentury. Notabene, abych se vrátil k těm bankám, tak jak známo existuje jediná centrální banka zodpovědná za emisi bankovek, která kontroluje, nebo se o to snaží, množství oběživa sleduje různé inflace, deflace, stagflace apod. Myslím, že ostatní banky povětšině taktéž vlastněné zahraničním majitelem ( Komerční - francouzká, Spořitelna - Rakouská, GE - americká ) ztěží odvedou daň ze zisku, kterou odvézt mají a vývar jde domů do vlasti majitele. Stali jsme se státem bank, cestovních agentur, advokátních kanceláří, státních zastupitelství, která fungují na zakázku stejně tak jako fungují na zakázkuadvokáti, čím lepší, tím dražší. Obecně řečeno čím větší zločin (finanční, občansko právní, trestně právní) tím dražší a kvalitnější advokátní zastoupení. Pomineme takové věci jako jsou cenové stimuly ať už magistrátů, či vlády tohoto státu šetřit životní prostředí a podporovat zdraví občana zaručené ústavou. Nehodlám mluvit o stokoruně pobytu v nemocnici, ale spíše mne udivují enormní marže na cenu receptu kašlat, ale mějme na mušce pouhé marže povětšinou soukromých lékáren. Kam jde jejich zisk? Majiteli a farmaceutické firmě, státu zase nic. Takže loby farmaceutických firem na našem území spáchaná pány Cikrtem a Julínkem. Nechtěl jsem v mém článku jmenovat. Jestliže moje dnešní úvaha působí na čtenáře dojmem bezvýchodnosti, potom působí správně a jestliže vyvolává otázku, tak kde má ten stát do té pokladny ty peníze brát a přitom plnit další závazky vyplývající z věcí, ke kterým se polistopadové vlády zavázaly. A to také není žádný kapitalismus. NATO je stejná intervenční politika jako byla Varšavská smlouva, akorát s jinou doktrýnou, dnes fedrovanou démonem mezinárodního terorismu. Zde nebudu zmiňovat video, které pojednávalo o osmisekundové implosi budov Světového obchodního centra, které jsem velice pečlivě studoval a dospěl k závěru, že pouhý náraz po jednom letadlu
do jedné z věží nemohl způsobit jejich destrukci...tak to byla jedna z akcí teroristů a terorismu vůbec, který je strašákem pro nutnost existence Nata a dalších organizací, které ve své podstatě jenom drží současný celosvětový ekonomický bohužel globální system pomocí zbrojních zakázek jakž takž pohromadě. Tedy zase žádný kapitalismus, ale systemy státních intervencí škrtů, dotací, státních zakázek z peněz získaných na poplatcích, ne z tržeb za realizované zboží vyráběné podle potřeb obyvatelstva s ohledem na technický progres apod. Když jsme u otázky Řecka, o kterém pisatelka také píše, není za snahou odepsat 50 % dluhu tohoto státu spíše také strategický snaha Řecko udržet v určité zoně vlivu velmocí?Je přeci členem NATO a jako odběratel ATM (Armádní technický magazín) jsem se dočetl jakou ohromnou aviatickou výzbrojí na rozdíl od nás disponuje. Nechce se mi listovat v literatuře, ale dovedu si představit co by se stalo s Řeckem po jeho státním krachu vystoupení z Nata apod. To tejné co s malou zemí. Spadla by do jiné sféry vlivu, svoji výzbroj až by se vzpamatovala, nakoupila od Vladimíra Putina a na vliv Bruselu a jeho nesmyslné intervenční snahy se mohla vykašlat!!!Evropská unie, kterou lze přirovnat k bývalé Radě vzájemné hospodářské pomoci, je určitě v jádru myšlenky dobrou věcí, ale s přibráním dalších členských států postrádá svého původního významu, jakýmělo EHS. A propo zakládajícími členy jsou Francie a Německo a ti se budou snažit prosadit si nejprve svoje vlastní zájmy. Doufám, že německou stranu již přešla snaha koupit si některé Řecké ostrovy apod. To by asi zase tak rychle nešlo, nebo nemělo jít. I když dnes už ani u nás neplatí zákaz prodávání naší národní půdy!!!Pro dnešek budu končit, doufám že můj článek je alespoň logickým systemem k zamyšlení, je kultivovaný a má určitou odbornou a etickou úroveň. Příliš neodbočuje od tématu, kterým je ekonomika. Svým článkem jsem chtěl pouze dokázat, že v žádném kapitalismu již ani jeden stát od období mezi dvěma světovými válkami nežije. Poněvač, kdyby byl kapitalismus takový, jak ho líčí ve svých dílech Marx a Lenin, existoval by skutečně velice krátkou dobu pouze v 19 století po průmyslové revoluci v Anglii. Nikde jinde a nikde déle. Maximálně do druhé světové války!!!Od tohoto okamžiku je svět řízen vlivnými skupinami obyvatelstva, jejichž ekonomická moc mnohonásobně převyšuje moc a potenciál druhých!!!A druhým momentem byla existence socialistického světového bloku, který ale skončil neschopností resp. nepružností svojí podstaty ufinancovat druhé a třetí kolo světového zbrojení. Z toho logicky vyplývá, že náš sektor světa řídí právě ona skupina amerických magnátů a jím podobných. Socialismus, který sám o sobě byl experimentem odstartovaným a podporovaným mezinárodními finančními kruhy (viz. Leninova půjčka v roce 1917 na provedení bolševické revoluce v carském Rusku ) a jeho tu tam subvencování dodávkami kanadské pšenice atd. atd. když tedy ostatní
sovětské satelity nebyly schopny svého velkého bratra uživit, ale z tohoto ohledu se domnívám, že bylo jedno, jestli jsem od roku 1945 spadali pod zonu americkou či sovětskou. Nehledě k takzvané otázce lidských práv, která ale defakto v žádné zemi neexistují. Trvají jenom po krátkou dobu po osvobození od tyranů příkladem budiž krátké období svobody po porážce nacistického Německa, nebo velice krátké období např. po revolucích v jednotlivých zemích bývalého socbloku. Jednalo se o takzvané revoluce, které byly ale ve skutečnosti naplánovány tajnými službami oněch dvou světových soustav, které se rozhodli přejít do nové fáze Globální éry. V této souvislosti doby tání surovosti systemu a dosažení skutečné životní úrovně pro všechny se nutno zmínit o šedesátých letech a to v obouch světových soustavách bez ohledu na rozdílnosti systemů alespoň podle jejich názvů. V šedesátých letech byla dosažena reálná životní úroveň kryta poctivě vydělanými nikoliv nalichvařenými penězi, existovaly reálné úspěchy socialistické světové soustavy což poté vyústilo konkretně v Pražském Jaru 1968 v oživení ducha národa, které ale nebylo přípustné ani americkou ani sovětskou stranou a proto došlo k intervenci vojk Varšavské smlouvy na naše území. Tím byla jasně vyjádřena vůle obou světových soustav o dodržení status quo z Jalty!Jak jsem již naznačil nezmíněje se určitých detailů, žijeme v době globální světové ekonomiky, která není ani socialistickou ani ryze kapitalistickou, jedná se o neustálé řešení krize, která vznikla jako krize finanční, z toxických aktiv, z nereálných developerských projektů, žití obyvatelstva tzv.bohatých ekonomik na dluh viz. Reykjavík atd. V naší evropské zoně se tento problém eliminoval díky neexistenci eura v našem bankovním systemu. A koneckonců naše ekonomika je defakto jak jsem naznačil neexistující, neboli neprůmyslová, nekryta reálnými hodnotami tedy výrobou a proto se jí nedotkly šoky na burze surovinových komodit apod. Osobně tvrdím, že za existence fungujícího průmyslu by musela být ještě odolnější, neboť nejsme závislý vyjma ropy a zemního plynu na dovozech surovin...Takže abych svoji úvahu shrnul, úloha evropské unie je dobrou myšlenkou v jádru, ale v současné době již ne nutnou pro existenci samostatného Československého státu. V tomto kontextu nesouhlasím s propagátory Bruselu, kteří tuto propagaci mají pouze jako společenský bonton, nehledě k existenci dobře placených funkcionářů některých politických stran, které mají na evropském parlamentu své zastoupení ze současné politiky známých politických stran včetně komunistů (Ransdorf a Remek), ODS, KDU
ČSL a též ČSSD. Věci veřejné, které jsou malým bratrem ODS, jak se dalo usoudit z televizních debat proběhnuvších za vydatné pomoci redaktorů a redaktorek naší státní televize, se naštěstí do Evropského parlamentu neprosadí. Nebudou patrně zvoleny ani do poslanecké sněmovny. Je to strana vzniknuvší ve snaze eliminovat problémy a korupci současné a dosavadní vlády, jinak ale velké problémy řešit neschopná, viz IQ jednotlivých členů a manželskéhon páru Bárta - Klasnová...domnívám se, že členové strany byť inteligentními bytostmi nejsou schopni řešit hlavní problémy našeho státu a soustředí se pouze na kosmetické úpravy opíraje se o kompromitující informace získané agenturou ABL v současné době vlastněné Vítovým bratrem Matějem. Z nedůvěryhodného zdroje jsem se dozvěděl, že se pan Topolánek podkecl kdesi v Americe, že ODS v podobě jaké je je stranou neúnosnou opravdu řekli bychom dinosauří, neschopna v současné personální sestavě řešit podstatné problémy státu. A tak se naše ekonomika, která jak jsme si definovali defakto neexistuje,neustále točí okolo několika jedinců a klanů vzpomněje pár zvučných jmen typu Bém, Bursík, sestry Pajerovy (Kateřina Jacques) dále jiných skupin typu Paroubek, Rath, nebo z jiného pytle Julínek a Cikrt...jména jako Barbora Snopková a Ivo Svoboda, stejně tak jako Grégr a Zeman z Buzkovou zapadla v zapomnění. Zůstala jenom stálice typu Dana Drábová a její Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který si hraje na písečku, který byl čtyři roky chlebem vezdejším autora tohoto článku. Shrnutí zní:1)Kapitalismus neexistuje od konce druhé světové války a svět je ovládám skupinami jedinců, kteří na sebe kumulovali veškerou ekonomickou a s ní i politickou moc!Tito jedinci tvoří ono 1% populace ovládájící oněch zbývajících 99% ať pracují či nikoliv...pochopitelně, že snaha tohoto jednoho procenta je získat absolutní kontrolu nade vším a to i nad psaným a mluveným slovem.2)Malé národy prožívají pouze krátká období reálné demokracie a svobody včetně svobody projevu atd. příkladem Československo po vzniku samostatného státu, dále období roku 1946 po ukončení druhé světové války, dále období krátce po listopadu 1989!Přejití do jiné zájmové sféry vlivu a potom již ne.3)Současná česká ekonomika není ekonomikou v pravém slova smyslu (například Velká Britanie má svojí ekonomiku díky existenci národní měny a výroby, též strategické nezávislosti i když v některých momentech se dostává pod vliv svého amerického partnera, což jí ale ve skutečnosti neprospívá, ba naopak jí to sráží, neboť se do ní promítají negativní toxické jevy nemocného amerického státu, který naposledy prosperoval jako světový lídr za presidenta Reagana a díky jiným vlivům, z nichž rozhodujícím byla studená válka dvou světových superbloků. Od té doby je Amerika stagnující, ekonomicky oslabená, ve skutečnosti s vysokým vnitřním zadlužením, které patrně vzrostlo za Obamových intervencí, zároveň vyčerpaná válkou s islámem (Irák a Afghanistán) tyto akce stály desítky miliard amerických dolarů. 4)Z přání právě onoho 1% mocenských špiček jsme se stali po roce 1989 státem bez reálné ekonomiky, která by se alespoň polovinou tvorby makroekonomických veličin opřela o výrobu a tržby z relizace, neboli aktivní saldo zahraničně obchodní bilance.Stali jsem se odbytištěm druhých naše schopnost vytvořit koupěschopnou poptávku na právě odkup tohoto zboží se snížuje a to i vlivem současných daňových reforem, která tak nekoncepčně provádí současná vláda.5)Daně odváděné do naší státní pokladny zahraničními investory majiteli bank počínaje, výrobci automobilů Hunday na našem území konče nestačí opět naplnit naší státní pokladnu, v důsledku čehož jsou nesmyslně zdražovány různé druhy služeb a které jsou neustále přesouvány do vyšší daňové skupiny. 6)Koneckonců stejně nesmyslně vysoko jsou odměňovány některé profese, jako soudci, advokáti,manažeři bank apod. Nemluvě o platech profesí, na kterých závisí život, ohrožení života apod. Mám na mysli platy lékařů (chirurgů), pilotů a příslušníků letové kontroly. Nechápu redukce na úseku hotovostních jednotek z řad armády pro případ živelných pohrom, stejně tak jako pronájem Gripenů, které po dlouhých tahanicích byly koupeny na pouhý pronájem na x let a defakto nejsou ani majetkem armády České republiky.7)Nepojednávali jsme o otázkách opakovaného převzetí ekonomické a politické moci, kdy v podstatě neproběhla po tzv. sametové revoluci personální společenská čistka, která by v podstatě zlikvidovala přisluhovače Moskvy takovým způsobem jako například sankcionovali Benešovi dekrety kolaboranty a zrádce, kteří se svých hanebných činů dopustili za 2. světové války, kdy náš národ měl být podle nacistických plánů vyhlazen, poněmčen, nebo použit spolu s dalšími slovanskými národy k otrocké práci pro třetí říši na uzemí bývalého Sovětského Svazu. Lustrační zákony nejprve platící byly obejity z komunistů se stali mafiánští kapitalističtí bosové a to jak v první tak druhé vlně kuponové privatizace. Dá se předpokládat, že právě na lustračních vrcholech se pohybovali a pohybují osoby infiltrované příkazy tajných služeb, které v dnešní době realizují moc právě onoho 1% celosvětově usurpujícího seskupení.8)Současná situace je pro náš stát krajně nepříznivá a v krátkodobém výhledu nezáviděníhodná.Státní pokladna v důsledku povinnosti splnění závazků, které má vůči státu jeho občanům a fungování státu jako celku bude více a více daňově zatěžovat zejména slabší vrstvy obyvatelstva. V této dalo by se říci represivní roli bude stát nekompromisní..9)Diktát celosvětového jednoprocentního usulpátora může porazit jedině
celosvětová ekologická přírodní katastrofa, která donutí lidstvo k normálníformě spolupráce...10)Jednoprocetníh ousulpátora může zlikvidovat i jeho vnitřní kolaps, genetická degenerace, opět řeklo by se přírodní katastrofa realizovaná genetickou degenerací jedinců. Příklad přejedení kaviárem,usouložení se s děvkami k smrti, otrava drogami, alkoholem atd.

Nahlásit

0
+
-

Trefné.

Nahlásit

0
+
-